shkolakz.ru
Программа (мероприятие): Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова"
954.61kb.
Мазмұны
ДӘрістер – мақсаты болып ұсынылатын пән теориялық сұрақтарын ұстамды нысанда қарастыру табылатын оқу сабағының нысаны
1568.37kb.
Дисциплины и мероприятия программы «мва – Маркетинг» Цель Программы «мва-маркетинг»: подготовить руководителей
Цель Программы «мва-маркетинг»: подготовить руководителей, способных в условиях конкуренции и кризиса грамотно организовать маркетинговую деятельность и эффективно управлять маркетингом в компаниях, работающих на отечественных рынках
29.25kb.
Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының және типтік бағдарламаның негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
349.34kb.