shkolakz.ru   1 2 3 4 5
Тапсырма М.Қ.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаев. Информатика\ оқу құралы – 42 бетте көрсетілген

Негізгі әдебиет: 1,3

Қосымша әдебиет: 5,6

Зертханалық жұмыс №2 «Тексті, абзацты форматтау, интервал орнату»

Тапсырма М.Қ.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаев. Информатика\ оқу құралы – 93 бетте көрсетілген.

Негізгі әдебиет: 3,2,6

Қосымша әдебиет: 5,6

Зертханалық жұмыс №3 «Символдарды форматтау»
Тапсырма М.Қ.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаев. Информатика\ оқу құралы – 98 бетте көрсетілген.

Негізгі әдебиет: 3,2,6

Қосымша әдебиет: 5,6

Зертханалық жұмыс №4 «Бетті форматтау»
Тапсырма М.Қ.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаев. Информатика\ оқу құралы – 95 бетте көрсетілген.

Негізгі әдебиет: 3,2,6

Қосымша әдебиет: 5,6

Зертханалық жұмыс №5 «Кесте және диаграмма тұрғызу»
Тапсырма М.Қ.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаев. Информатика\ оқу құралы – 99 бетте көрсетілген.

Негізгі әдебиет: 3,2,6

Қосымша әдебиет: 5,6

Зертханалық жұмыс №6 «Мәліметтерді ұяшыққа енгізу»
Тапсырма Excel практикумы\ оқу құралы – 15 бетте көрсетілген.

Негізгі әдебиет: 3,6,8,9

Қосымша әдебиет: 1,5

Зертханалық жұмыс №7 «ЕхсеІ де функцияларды қолдану»
Тапсырма Excel практикумы\ оқу құралы – 22 бетте көрсетілген.

Негізгі әдебиет: 3,6,8,9

Қосымша әдебиет: 1,5

Зертханалық жұмыс №8 «Логикалық функциялар, есімдер »
Тапсырма Excel практикумы\ оқу құралы – 28 бетте көрсетілген.

Негізгі әдебиет: 3,6,8,9

Қосымша әдебиет: 1,5

Зертханалық жұмыс №9 «Функцияларды математикалық есептеулерде қолдану»
Тапсырма Excel практикумы\ оқу құралы – 29 бетте көрсетілген.

Негізгі әдебиет: 3,6,8,9

Қосымша әдебиет: 1,5

Зертханалық жұмыс №10 «Ұяшықтарды ескертпелерді жазу»

Тапсырма Excel практикумы\ оқу құралы – 35 бетте көрсетілген.

Негізгі әдебиет: 3,6,8,9

Қосымша әдебиет: 1,5

Зертханалық жұмыс №11 «Аралық қорытынды»

Тапсырма Excel практикумы\ оқу құралы – 38 бетте көрсетілген.

Негізгі әдебиет: 2,3,7

Қосымша әдебиет: .1,5

Зертханалық жұмыс №12 «Консолидация»
Тапсырма Excel практикумы\ оқу құралы – 43 бетте көрсетілген.

Негізгі әдебиет: 2,3,7

Қосымша әдебиет: 1,5

Зертханалық жұмыс №13 «Мәліметтерді сұрыптау»
Тапсырма Excel практикумы\ оқу құралы – 48 бетте көрсетілген.

Негізгі әдебиет: 2,3,7

Қосымша әдебиет: 1,5

Зертханалық жұмыс №14 «Мәліметтерді сүзгілеу»
Тапсырма– 53 бетте көрсетілген.

Негізгі әдебиет: 2,3,7

Қосымша әдебиет: 1,5

Зертханалық жұмыс №15 «Электрондық пошта»
Тапсырма М.Қ.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаев. Информатика\ оқу құралы – 64 бетте көрсетілген

Негізгі әдебиет: 3,7,8,10

Қосымша әдебиет: 5,6

Методикалық нұсқау М.Қ.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаев. Информатика, Excel практикумы\ оқу құралдарында көрсетілген.

2.5 Студенттің оқытушымен өзіндік жұмыс жоспары. (2 сағат)

Тақырып 1: Даму тарихы. Ақпарат және информатика.

СОӨЖ жүргізу түрі: дәріс (2 сағат)

Негізгі сұрақтар: Алғашқы программист. ІВМ фирмасы қандай машина жасап шығарды. Ақпаратты өңдеу үрдістері.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1,2,7

Тақырып 2: Санау жүйелері. Есептеуіш техникасының даму деңгейлері. СОӨЖ жүргізу түрі: дәріс (2 сағат)

Негізгі сұрақтар: Екілік, сегіздік, ондық, он алтылық санау жүйелері. Бір санау жүйесінен басқа санау жүйесіне көшу, амалдарды орындау. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші буындардың айырмашылығы.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1,7,10

Тақырып 3: ДЭЕМ архитектурасы , бағдарламалық жабдықтары.


СОӨЖ жүргізу түрі: дәріс (2 сағат)

Негізгі сұрақтар: Жад, оның түрлері, атқаратын қызметі. Сервистік бағдарламалар, атқаратын қызметтері. Инструменталдық программалық жасақтама.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1,7,10

Тақырып 4: MS-DOS операциялық жүйесі. Norton Commander.

СОӨЖ жүргізу түрі: дәріс (2 сағат)

Негізгі сұрақтар: MS-DOS операциялық жүйесінің резидентті, транзитті командаларының қызметі. Norton Commander функционалдық пернелері.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1,7,10

Тақырып 5: Windows. Антивирустық, архивтеу бағдарламалары.

СОӨЖ жүргізу түрі: дәріс (2 сағат)

Негізгі сұрақтар: Терезе түрлері, меню жолы және атқаратын қызметі. Вирустан қорғану шаралары, вирустан емтеу программалары және олардың айырмашылықтары. Архивтеу программасы, жиі қолданылатын архиваторлар.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1,3,7,10

Тақырып 6:Текстік редактор. СОӨЖ жүргізу түрі: дәріс (2 сағат)

Негізгі сұрақтар: Объектімен жұмыс. Текстің грамматикалық қатесін тексеру, шаблон құру, кесте тұрғызу.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1,3,7,10

Тақырып 7: Excel. СОӨЖ жүргізу түрі: дәріс (2 сағат)

Негізгі сұрақтар: Кіріктірілген функциялар. Функцияға ат беру. Логикалық функциялар.



<< предыдущая страница   следующая страница >>