shkolakz.ru   1 2 3

РЕШИ:

Дава становище по 13 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№/

датаЛице извършващо дейността-заявител

Търговски

обект


Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

126-00-23/

18.01.2013г.

„Вегас-300“ ООД

Павилион

15 кв.м.


Маси-

25 бр.

100 кв.м.

Продажба на храни и напитки

ж/к „Славейков“, бл. №151

частен имот

ж/к „Славейков“ бл. №151

частен имот

15.04.2013г.

14.04.2016г.


15.04.2013г.

14.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


2

70-00-1150/

22.02.2013г.

„Ултра парти“ ЕООД

Павилион

19 кв.м.

Продажба на кафе и закуски

ж.к.„Славейков“ пред бл.1А


Позиция №63


01.01.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

3

70-00-1338/

04.03.2013г.

„Монтаж“ ЕООД

Павилион

11 кв.м.

Продажба на кафе, закуски и цигари.

ж.к.„Славейков“ пред бл.46


Позиция №42

01.03.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

4

70-00-1455/

07.03.2013г.

„Емви“ ООД

Маси–16бр.

67.20 кв.м.

Пред кафе –аперитив „Бродуей“

ж.к.„Славейков“, бл. №151

частен имот

01.04.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


5

70-00-1070/

19.02.2013г.

„Аико Мулти Консепт“ ЕООД

Шатра-

240 кв.м.Продажба на градинска аксесоари

бул.“Янко Комитов“ №8


частен имот


01.03.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

6


26-00-99/

18.02.2013г.

„Аероайс“

ЕООД

Павилион

10 кв.м.

Продажба на сладолед

Парк „Славейков“

Позиция №3

01.04.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

7

70-00-1140/

21.02.2013г.

„Фалкон Вижън“ ООД

Павилион

6 кв.м.

Продажба на сладолед

Парк „Славейков“

Позиция №2

01.05.2013г.

30.09.2013г.

Комисията установи, че за позиция №2 от одобрената от гл.архитект сезонна схема за 2013г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД „Освобождение“ са постъпили 2бр. заявления. Комисията ще даде становище след представяне от заявителя предложение за размер на инвестиция в лева за

благоустройствени мероприятия на Община Бургас, съгласно изискването на чл.7, ал.1 от НПОТДОДЕГОТОБ.

8

70-00-1193/

25.02.2013г.

„Ивайла 2011“ООД

Павилион-

витрина с навес

9 кв.м.

Продажба на сладолед

Парк „Славейков“

Позиция №2

15.04.2013г.

14.10.2013г.

Комисията установи, че за позиция №2 от одобрената от гл.архитект сезонна схема за 2013г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД „Освобождение“ са постъпили 2бр. заявления. Комисията ще даде становище след представяне от заявителя предложение за размер на инвестиция в лева за


благоустройствени мероприятия на Община Бургас, съгласно изискването на чл.7, ал.1 от НПОТДОДЕГОТОБ.


9

70-00-1173/

22.02.2013г.

ЕТ “Димитър Паскалев“

Атракционен обект

28 кв.м.


Детски атракцион-батут

Парк „Славейков“

Позиция №4

15.04.2013г.

30.09.2013г.

Комисията установи, че за позиция №4 от одобрената от гл.архитект сезонна схема за 2013г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД „Освобождение“ са постъпили 2бр. заявления. Комисията ще даде становище след представяне от заявителя предложение за размер на инвестиция в лева за

благоустройствени мероприятия на Община Бургас, съгласно изискването на чл.7, ал.1 от НПОТДОДЕГОТОБ.

10

70-00-1291/

28.02.2013г.


„Г.А.П. Къмпани“ ООД

Атракционен обект

40 кв.м.

Детски атракцион-

батут

Парк „Славейков“

Позиция №4

01.05.2013г.

30.09.2013г.

Комисията установи, че за позиция №4 от одобрената от гл.архитект сезонна схема за 2013г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД „Освобождение“ са постъпили 2бр. заявления. Комисията ще даде становище след представяне от заявителя предложение за размер на инвестиция в лева за

благоустройствени мероприятия на Община Бургас, съгласно изискването на чл.7, ал.1 от НПОТДОДЕГОТОБ.

11

70-00-1204/

25.02.2013г.


„Пим 07“ ЕООД

Атракционен обект

6 кв.м.

Детски клатушки

Парк „Славейков“

Позиция №1

/сезонна схема №1/

15.04.2013г.

14.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


12

70-00-1274/

28.02.2013г.


„Ферро Баттуто“

ЕООД

Атракционен обект

40 кв.м.

Детски атракцион-батут

Парк „Славейков“

Позиция №1

/сезонна схема №3/

01.05.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


13

94-01-8144/

06.03.2013г.


Карамфил

Стефанов

Стефанов

Маса-

2 кв.м.

Продажба на плодове и зеленчуци

ж.к. „Славейков“

до бл.9

Позиция №1

/сезонна схема №2/

01.06.2013г.

30.11.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.По т. 4 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Изгрев” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56, КомисиятаРЕШИ:

Дава становище по 20 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№/ дата

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски

обект


Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

94-01-6427/

20.02.2013г.

Янко Киров Евтимов

Маса-

9 кв.м

Продажба на плодове и зеленчуци

ж.к.„Зорница“, зад СЗ „Бойчо Брънзов“

позиция №3

/сезонна схема/

01.07.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

2

94-01-6319/

20.02.2013г.

Янка Димитрова Желязкова

Маса-

3 кв.м

Продажба на плодове и зеленчуци

ж.к.„Зорница“, пред бл.8

позиция №1

/сезонна схема/

01.05.2013г.

30.09.2016г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


3

94-01-6319/

20.02.2013г.

Янко Димов Димов

Маса –

2 кв.м


Продажба на плодове и зеленчуци

ж.к. „Изгрев“, до бл.42А

позиция №1

/сезонна схема/

01.07.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

4

70-00-102/

20.02.2013г.

„Маршал“ ЕООД

Шатра за сладолед –

6 кв.м.

Продажба на сладолед

ж.к. „Изгрев“, РУМ Велека

позиция №5

/сезонна схема/

01.03.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

5

94-01-6368/

20.02.2013

„Невена Ангелова Никодимова

Маса-

2 кв.м

Продажба на плодове и зеленчуци

ж.к. „Изгрев“,

РУМ Велека

до бл.148

позиция №1

/сезонна схема/

01.03.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

6

94-01-4117/

04.02.2013г.


Иван Янев Иванов

Маса –

1 кв.м.

Продажба на морски сувенири

Парк „Езеро“

Позиция №6

/сезонна схема/

16.06.2013г.

14.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

7

26-00-106/

20.02.2013г.

„Джи Айс“ ЕООД

Шатра за сладолед –

4 кв.м.

Продажба на сладолед

кв. Сарафово

ул. „Черно море“

позиция №3

/сезонна схема/

01.05.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

8

94-01-6953/

25.02.2013г.

ЕТ „Стил-Цветелина Коларова“

Витрина за сладолед –

4 кв.м.

Продажба на сладолед

Парк „Езеро“

Позиция №2

/сезонна схема/

01.05.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

9

94-01-7310/

27.02.2013г.

Ради Тодоров Радев

Маса –

2 кв.м.

Продажба на плодове и зеленчуци


ж.к. „Изгрев“, до бл.42А

позиция №2

/сезонна схема/

10.06.2013г.

09.11.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

10

26-00-126/

26.02.2013г.

„Карамел 2000“ ЕООД

Фризер за сладолед –

1кв.м.

Продажба на сладолед

ж.к.„Зорница“, бл.75

позиция №5

/сезонна схема/

15.04.2013г.

14.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

11

94-01-7463/

28.02.2013г.

Стайко Иванов Кошничаров

Количка –

1 кв.м.

Продажба на варена царевица

кв. Сарафово

ул. „Черно море“

позиция №4

/сезонна схема/

01.05.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

12

26-00-131/

28.02.2013г.

„Патрикс“ ЕООД

Батут –

40 кв.м.

Детски атракции

Парк „Изгрев“

позиция №4

/сезонна схема/

01.05.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


13

70-00-1276/

28.02.2013г.

ЕТ „Димитрина Попова-Миши“

Детски клатушки

3 бр.-3кв. м.

Детски атракцион

Парк „Изгрев“

позиция №5

/сезонна схема/

15.05.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

14

94-01-8089/

06.03.2013г.

Желязка Маркова

Стефанова

Декоративна къща –2 кв.м.

Художествени произведения

кв. Сарафово

ул. „Черно море“

Позиция №2

/сезонна схема/

15.05.2013г.

14.09.2013.г.

Предложената визия не се вписва в прилежащата градска среда. В тази връзка комисията отказва поставянето на декоративна къща и дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок за поставяне на статив и чадър.

15

94-01-8610/

11.03.2013г.

„Крис 91“ ЕООД

Фризер за сладолед

Продажба на сладолед

ж.к.„Зорница“, с/у бл.40

позиция №2

/сезонна схема/

01.04.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


16

26-00-113/

21.02.2013г.

„Бокшич“ ЕООД

Детски клатушки

3 бр. –

3 кв. м.

Пред кафене

Ф-М“Парк „Изгрев“


частен имот

01.03.2013г.

31.12.2015г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

17

26-00-129/

28.02.2013г.


„Тами – 03“

ЕООД

Павилион –

15 кв.м.

Продажба на дрехи

ж.к. „Изгрев“

РУМ „Велека“

позиция №24

/годишна схема/

01.03.2013г.

31.12.2013

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

18


26-00-136/

01.03.2013г.

„Аспект-МП“ ЕООД

Маси –

9бр.

43.20 кв. м.


Пред кафе-клуб „Аспект“

ж.к. „Изгрев“

бл.158,партер


частен имот

01.03.2013г.

31.12.2013

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

19

70-00-1454/

07.03.2013г.

ЕТ „Дани-Румен Христов“


Павилион –

15 кв.м.

Продажба на промишлени стоки

ж.к. „Изгрев“

РУМ „Велека“

Позиция №48

01.01.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


20.Заявление вх.№70-00-1272/28.02.2013г. от ЕТ „Димс-Иван Иванов“ за прекратяване на разрешение №І зона - 000600/22.01.2013 г. за поставяне на временен преместваем обект – павилион с площ 15кв.м. за продажба на дрехи-позиция №24 от годишната схема за 2013г. с адрес ж.к. „Изгрев“, РУМ „Велека“, поради прекратяване на търговска дейност. Разешение №І зона - 000600/22.01.2013 г. е издадено със срок на действие от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.

След като разгледа и се запозна с искане със заявление вх.№70-00-1272/28.02.2013г. от ЕТ „Димс-Иван Иванов“, Комисията<< предыдущая страница   следующая страница >>