shkolakz.ru 1 2 3

3 ПӘНДІ ЗЕРТТЕУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК КЕПІЛДЕМЕ


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бекіткен оқу бағдарламасын негізгі курс сұрақтарын қамтиды. Онда ұйымдардың негіздері және қаржы орталығының мазмұны, шетел мемлекеттерінің қаржы функциялары берілген.

Аудиторлық дәріс курсы студент білімін жүйелендіретін негізгі және маңызды көзі болып табылады.

Дәріс – берілген пәннің теориялық сұрақтарын қарастыру мақсаты болып табылатын оқу сабағының нысаны.

Дәрістің негізгі бағыты барлық оқу сабақтарының, сонымен қатар студенттердің өздік жұмыстарының негізгі мазмұны мен сипатын, негізгі бағыттарын анықтай отырып, білім негізін салу.

Берілген пәнді тиімді оқыту шарты болып практикалық (семинарлық) сабақтарды жүргізу табылады.

Практикалық сабақтар – студенттердің өз бетінше жұмыс орындауын дамытуға және практикалық талаптар мен дағдыларды дамытуға бағытталған оқу сабақтарының нысанының бірі болып табылады. Пән бойынша практикалық сабақтар студенттерге ғылыми әдебиеттер негізінде өздік жұмыстарды орындауға және ауызша өз ой-пікірін жеткізе білуге мүмкіндік беретін семинарлар түрінде өткізіледі.

Практикалық (семинарлық) сабақтар жоспар бойынша жүргізіледі және студенттердің үнемі сабаққа дайындығын, олардың жауаптарын мұқият тыңдауды, теориялық білімді есептер мен тапсырмаларды орындаумен бекітуді талап етеді.

Практикалық сабақтар пәннің күрделі сұрақтарын терең меңгеруге және студенттердің өздік жұмыстарын қорытындылаудың негізгі нысаны болып табылады. Осы практикалық сабақтарда студенттер проблеманы білікті жеткізе білуге, өз ой-пікірін еркін айта білуге мүмкіндік береді.

ОӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар: «Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» курсы бойынша қашықтан білім беру технология студенттерімен ОӨЖ реферат түрінде орындалады. ОӨЖ орындауға кіріскенде студенттер берілген рефераттың тақырыбын зерттеуі керек. Сонымен қатар ұсынылған әдебиеттер мен инструктивтік материалдарды қолдануға болады. Жұмыс А4 стандартты парақтың бір жағына жазылады.


Microsoft Word мәтіндік редакторінде, KZ Timеs New Roman шрифімен, 14 мөлшермен, жартылай жоларалық интервалмен басылады. Жұмыстың жалпы көлемі 5 беттен кем болмауы тиіс.

4 КУРС ФОРМАТЫ

Дәрістер
– оқу сабағының бір түрі, оның мақсаты мазмұндалатын пәннің теориялық сұрақтарын логикалық байланыс түрінде қарастыру. Дәрістердің негізгі мәні оқу сабақтарының барлық түрлерінің, оның ішінде студенттердің өздік жұмыстарының сипатын, негізгі мазмұны мен бағыттарын анықтай отырып, ғылыми білімнің негіздерін қалаудан көрінеді.

Берілген пәнді жемісті оқудың басты шарты практикалық-сарамандық сабақтарды өткізу Дәрістерді жазып отыру қажет (минимум – негізгі жағдайларды). Олар түбегейлі сұрақтар мен түсініктердің байланысын игеруге, теориялық сұрақтардың жауаптарын табу жолына, жаттығуларды орындауға, жаттығулар мен есептерді шешуге бағдар алуға негізгі мәселені айқындауға маңызды сұрақтар мен түсініктерді бөліп қарауға көмек болады. Сонымен қатар дәрістерде экономикалық ғылым мен іс-тәжірибенің мәселелері, Қазақстан Республикасы және басқа да әлемдік кеңістіктегі елдерге байланысты нақтылы статистикалық мәліметтер беріледі. Сондай-ақ дәрісті жазу студенттерге семинар сабағына дайындалуға уақытын үнемдеуге, аз уақыт ішінде күрделі сұрақтарды игеруге мүмкіндіктер туғызады. Студенттің практикалық сабаққа белсенді қатысуы есептер мен тестік жаттығуларды шешуге, графиктерді құруға, экономикалық жұмбақтар мен тапсырмаларды орындауға, пікір-сайыстарға қатысуға және экономикалық тілдің қалыптасуы мен дамуына ықпал етеді.

Практикалық және зертханалық сабақтар – оқу сабақтарының бір формасы, ол оқушының өз бетімен дамуына, дағдылар қалыптастыруына бағытталған. Пән бойынша практикалық сабақтар сарамандық сабақ түрінде өтеді, бұл сутденттердің ғылыми әдебиеттермен өз бетімен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын қалыптастыруға және көпшілік алдында сөйлеу тәжірибесін алуға мүмкіндік береді.

Практикалық (сарамандық) сабақтар жоспар бойынша жүргізіледі, студенттердің сабаққа жүйелі дайындалуын, олардың жауаптарын тыңдауды, теориялық білімдерді есептер мен ситуацияларды шешу арқылы бекітуді талап етеді.


Практикалық сабақтар пәннің барынша күрделі сұрақтарын тереңдете оқуға ықпал етіп, магистранттардың өздік жұмыстарын қортындылаудың негізгі формасы болып табылады. Осы сабақтар кезінде мәселелерді сауатты анықтап, өздерінің ойлары мен тұжырымдарын еркін білдіруді үйренеді, кәсіпқой біліктілікке үйрететін ситуацияларды қарастырады. Осының бәрі қазіргі заманғы маманға қажетті дағдылар мен білімдерді қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ОӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар:

«Инвестициялардыны қаржыландыру және несиелеу» пәнін оқу кезінде кредиттік жүйеде оқитын әрбір студент реферат түрінде ОӨЖ орындайды. ОӨЖ орындауға кірісер алдында студент, өзінің рефератының тақырыбын зерттеуі қажет. Реферат А4 ақ қағаздың стандартты бетінің бір жағында рәсімделеді. Компьютерде тергенде реферат Microsoft Word мәтіндік редакторында теріледі, шрифт Times New Roman, размер 14, жол арасындағы алшақтық бірлік.

Реферат қысқаша мазмұннан немесе жоспардан басталуы керек. Рефераттың соңында тізімде оқулықтар, оқу құралдары, мерзімдік баспа материалдары барлық мәліметері көрсетіліп жазылады және мерзімі мен қолы қойылады.

Кредиттік жүйемен оқитын студенттерге қойылатын талаптар:


 • Сабақтан кешікпеу;

 • Сабақ үстінде сөйлемеу және ұялы телефонды өшіріп қою;

 • Сабақты босатпау, ауырып қалған жағдайда тиісті анықтама қағазын әкелу;

 • Жіберілген сабақтарды оқытушының бос уақытында өтеу;

 • Оқу процесіне белсенді қатысу;

 • Берілген тапсырмаларды уақытында орындау;

 • Оқытушы және курстастармен жақсы қарым-қатынаста болу.

қажет.

Зерттеу жұмысын рәсімдеуге қойылатын талаптар :

 1. Зерттеу жұмысы өз еркімен таңдап алған тақырыпқа және құрылған жоспарға сәйкес өз бетімен орындалады.
 2. Зертеу жұмысының міндетті шарты статистикалық мәліметтер, газет,журналдардың және басқа да мерзімдік басылымдардың мақалаларын, INTERNET- желінің мәліметтерін қолдану болып табылады.


 3. Кіріспеде (көлемі - 1 бет) мәселе қойылады, оның мәні, мәселенің мақсаттары мен міндеттері, зерттеу әдістемесі анықталады. Бірінші бөлім ( көлемі шамамен-3-4 бет) теориялық бөлім және таңдалынған тақырып бойынша әдебиеттерге шолу арқылы зерттеуді негіздеу болып табылады. Теориялық сұрақтарды мазмұндау қарастырылған әдебиеттерге қысқаша шолу түрінде болу керек. Екінші бөлім (көлемі шамамен-5-7 бет) мәні, мазмұны және көлемі жағынан негізгі бөлім. Екінші бөлімде қолданылған статистикалық мәліметтер негізінде зерттелетін мәселеге талдау жүргізіп, (SWOT-талдау әдісін қолданған дұрыс) іс жүзінде мысалдар келтіру қажет. Үшінші бөлім ( көлемі шамамен-3-4 бет) –нұсқау түрінде, зерттеу жүргізген тақырып мәліметтері арқылы қортынды мен ұсыныстардан тұрады, Қазақстандағы нақты жағдайларды есепке алып, шетел тәжірибелерін қолданудың мүкіндіктерін қарастырады. Қортынды (көлемі - 1 бет) – зерттеудің барлық теориялық және практикалық нәтижелерін жалпылап, анықталған мәселелер бойынша нақты ұсыныстар жасайды.

 4. Зерттеу жұмысының жалпы көлемі компьютермен тергенде (12 шрифт, жол арасы 1) және кесте, графиктер және қосымшаларды қосқанда 15-20 беттен аспауы керек. Жұмыс жеке беттерде (шеттері: жоғарғы жағы -2 см, төменгі жағы-2 см, оң жағы-1 см, сол жағы-2.5 см) орындалады.

 5. Жұмыста келтірілген цитаталар мен сандық мәліметтерге әдебиеттер тізімі бойынша қолданылған әдебиеттің реттік санын және бетін көрсетіп міндетті түрде сілтеме жасалады., мысалы: «…………» (5, бет 321). Жол аяғындағы ескертуде келтірілетін сілтеме араб цифрыен белгіленіп, әдебиеттер тізіміндегідей рәсімделеді: автордың аты-жөні, тегі, жұмыстың толық атауы, шыққан жері, баспасы, шыққан жылы мен беті көрсетіледі. Берілген әдебиетті қайтадан қолданғанда шыққан жері, баспасы, шыққан жылы жазылмайды.

 6. Қосымша ретінде схемалар, графиктер, суреттер мен фотолар қолданылуы мүмкін.
 7. Зерттеу жұмысы қолжазба түрінде орындалуы мүмкін. Жұмыс сауатты, таза жазылып, бөлімдер міндетті түрде бөлек көрсетіліп, беттері белгіленеді. Қабылданған сөздерден (США, ҚР және т.б).басқа сөздер қысқартылмай толық жазылады.


 8. Жұмыстың аяғында міндетті түрде библиографиялық рәсімдеу ережелерін сақтай отырып қолданылған әдебиетер тізімін ( 5 әдеби көзден кем емес) келтіру керек. Жұмыс оқу аяқталғанға 15 күн қалғанға дейін тапсырылады. Көрсетілген мерзімнен кейін тапсырылған жұмыстың бағасы 5 % төмендейді.

 9. Әрбір тыңдаушы зертеу жұмысын оқудың соңғы жұмасында таныстырады. Жұмысты таныстыруға 5-7 минут және 5 минут талдауға беріледі.

 10. Зерттеу жұмысының құрылымы келесідей элементтерден тұруы тиіс:

  1. Сыртқы беті

  2. мазмұны

  3. кіріспе

  4. 1 бөлім

  5. 2 бөлім

  6. 3 бөлім

  7. қортынды

  8. қолданылған әдебиеттер тізімі

  9. қосымшалар


4.1 Оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттің өздік жұмысының тақырыптары

4.1.1 Қазақстан Республиканың инновациялық процесстердің даму ерекшіліктері.

4.1.2Қазақстан Республиканың экономикасында материалдық емес инвестициялардың мәні және атқаратың ролі.

4.1.3 Қазақстан Республиканың инвестициялық саласының кәзіргі жағдайы.

4.1.4 Қазақстан Республиканың қор биржаның қалыптасу мәселелері.

4.1.5Күрделі құрылыс және күрделі салымдар, олардың инвестициялық процесіндегі ролі.

4.1.6 Қазақстан Республикасында экономикалық реформалардың жағдайының талдауы.

4.1.7Біздің республикамыздың инвестициялық климаттың сипаттамасы.

4.1.8Кәсіпорынның инвестициялық қызметті басқаруында мемлекеттің ролі.

4.1.9Шетелдік инвестициялар және Қазақстан Республикасының стратегиялық мүдділерді қорғау.

4.1.10Қазақстанның қазіргі инвестициялық жағдайы.

4.1.11Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияларды тартуың талдау.

4.1.12Шетелдік капиталымен құрылған кәсіпорынның қызметің реттеу шетелдік тәжірибесі.

4.1.13Казіргі Қазақстанның экономикасының басымды секторлардың сипаты.


4.1.14Қазақстан Республикасында инвестиция көлемі бойынша инвестициялық жобаларды таратылуы.

4.1.15Қазақстан нарығының тартымдылығын бағалау.

4.1.16Қазақстан Республикасының мемлекеттік инвестициялық саясаттың қалыптасу проблемалары.

4.1.17Қазақстан кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығын жоғарлату жолдары.

4.1.18Қазақстанның мүдделеріне қолайлы ортаның қалыптастыруына ықпал ететің заңдылық шешімдері.

4.1.19Инвестициялық қызметті басқаруында мемлекеттің ролі.

4.1.20Инвестициялық қызметіндегіинвестициялық қорлардың ролі.

4.1.21Инвестициялық саясатты жүзеге асыруындағы коммерциялық банктердің ролі.

4.1.22Қазақстан Республиканың сыртқы экономикалық саясаты.

4.1.23Инвестициялық саясатты жүзеге асыру барысында мақсатты бюджеттік бағдарламаларын талдау.

4.1.24Инвестициялық саясатты мемлекеттік басқару негізгі функциялары және проблемалары.

4.1.25Инвестициялық белсенділікті ынталандыру негізгі мәселелер.

4.1.26Қазақстан Республикасының инвестиция көздерінің талдауы.

4.1.27Қазақстанда лизингтің даму перспективалары.

4.1.28Шаруашылық тәсілімен жүргізілетің күрделі құрылысты асыруында қаржыландыру көздерінің ерекшіліктері.

4.1.29Бюджеттік ассигнованияларды талдау және бағалау.

4.1.30Қарыздық қаражаттарды инвестициялық қызметке қатыстыру негізгі проблемалары.

4.1.31Шетелдік қаржыландыру көздерің талдау.

4.1.32Қазақстан Республиканың ипотекалық қаржыландыру негізгі мәселелері.

4.1.33Инвестициялық жобаларды қаржыландыру перспективалары.

4.1.34Күрделі салымдарда меншікті қаржыландыру көздердін ролі.

4.1.35Бағалы қағаздар эмиссияся – тартылған қаражаттар көзі ретінде.

4.1.36Қазақстанда лизинг даму проблемалары.

4.1.37Қазақстан Республикасында лизингтік катынастардың дамуы.

4.1.38Халықаралық лизингтің тарихы және оның ерекшіліктері.


4.1.39Қаржылық лизингтің ерекшіліктері.

4.1.40Лизингті қаржыландыру басты міндеттері.

4.1.41Лизингтік қаржыландыру – негізгі қорларды қаржыландыру тәсілі ретінде.

4.1.42Лизинг қаржыландыру мехаизмі.

4.1.43Қазақстанда лизингтік қаржыландыру перспективалары.

4.1.44Халықаралық экспортты-лизингалық кәсіпорындар қызметі.

4.1.45Мамандандырылған лизингалық фирмалардың қызметі.

4.1.46Қазақстандағы ипотекалық несиелендіру жүйесінің дамуы.

4.1.47Ипотекалық несиелендірудің шетелдік тәжірибесі.

4.1.48Қазіргі ипотека: жағдайы, проблемалары, шешу жолдары.

4.1.49Ипотекалық несиелендірудің қаржыландырудың қазіргі қоғамдық құралдары.

4.1.50Ипотекалық несиелендірудің басты міндеттері.

4.1.51Ипотекалық несиелендірудің проблемалары.

4.1.52Ипотека – аймақтағы әлеуметтік-экономикалық дамуындағы құрал.

4.1.53Инвестициялық қызметіндегі ипотека несиенің ролі.

4.1.54Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру барысында ипотекалық несиелендіру маңызы.

4.1.55Қаржыландыруға арналған инвестициялық жобалардың қазіргі проблемалары.

4.1.56Инновациялық жобаларды бизнесте басқару.

4.1.57Инвестициялық жобаның стратегиясың құру басты мәселелер.

4.1.58Инвестициялық нарықты талдау-инвестициялық жобаны жүзеге асыру негізгі кезеңі.

4.1.59Инвестициялық жобаны әзірлеуге керекті мамандарды таңдау және тарту проблемалары.

4.1.60Жобалаудың негізгі проблемалары.

4.1.61Инвестициялық жобаны басқару негізгі мәселелер.

4.1.62Инвесторлардың инвестициялық қызметінің түрлері.

4.1.63Қазақстан Республиканың экономикасына сай инвестициялық тәуекелдерінің сипатын талдау.

4.1.64Дисконттау коэффициенттеріне әсер ететің факторлар.

4.1.65Жобалық талдаудың негізгі мәселелері.

4.1.66Әлеуметтік талдаудың басты міндеттері.


4.1.67Халықаралық инвестициялық жобаларды талдау проблемалары.

4.1.68Жобалық талдауға қойылатың негізгі талаптар.

4.1.69Жобалық талдау барысында тәуекелдерді төмендеті жолдары.

4.1.70Жобалық талдаудың негізгі қатысушылары.


4.2 Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары


Кесте 2

Тегінің бірінші әрпі

СӨЖ1

СӨЖ2

СӨЖ3

СӨЖ4

А Ә Б В Г Ғ

Қазақстан Республиканың инновациялық процесстердің даму ерекшіліктері.

5.25Инвестициялық белсенділікті ынталандыру негізгі мәселелер.

5.49Ипотекалық несиелендірудің қаржыландырудың қазіргі қоғамдық құралдары.

5.7Біздің республикамыздың инвестициялық климаттың сипаттамасы.

5.31Шетелдік қаржыландыру көздерің талдау.

5.55Қаржыландыруға арналған инвестициялық жобалардың қазіргі проблемалары.


5.13Казіргі Қазақстанның экономикасының басымды секторлардың сипаты.

5.37Қазақстан Республикасында лизингтік катынастардың дамуы.

5.61Инвестициялық жобаны басқару негізгі мәселелер.


5.19Инвестициялық қызметті басқаруында мемлекеттің ролі.

5.43Қазақстанда лизингтік қаржыландыру перспективалары.

5.67Халықаралық инвестициялық жобаларды талдау проблемалары.


Д Е Ж З И К

5.2Қазақстан Республиканың экономикасында материалдық емес инвестициялардың мәні және атқаратың ролі.


5.26Қазақстан Республикасының инвестиция көздерінің талдауы. 5.50Ипотекалық несиелендірудің басты міндеттері.


5.8Кәсіпорынның инвестициялық қызметті басқаруында мемлекеттің ролі.

5.32Қазақстан Республиканың ипотекалық қаржыландыру негізгі мәселелері.

5.56Инновациялық жобаларды бизнесте басқару.


5.14Қазақстан Республикасында инвестиция көлемі бойынша инвестициялық жобаларды таратылуы.

5.38Халықаралық лизингтің тарихы және оның ерекшіліктері.

5.62Инвесторлардың инвестициялық қызметінің түрлері.

5.20Инвестициялық қызметіндегіинвестициялық қорлардың ролі.

5.44Халықаралық экспортты-лизингалық кәсіпорындар қызметі.

5.68Жобалық талдауға қойылатың негізгі талаптар.


Қ Л М Н О Ө

5.3 Қазақстан Республиканың инвестициялық саласының кәзіргі жағдайы.

5.27Қазақстанда лизингтің даму перспективалары

5.51Ипотекалық несиелендірудің проблемалары.


5.9Шетелдік инвестициялар және Қазақстан Республикасының стратегиялық мүдділерді қорғау.

5.33Инвестициялық жобаларды қаржыландыру перспективалары.

5.57Инвестициялық жобаның стратегиясың құру басты мәселелер.

5.15Қазақстан нарығының тартымдылығын бағалау.

5.39Қаржылық лизингтің ерекшіліктері.

5.63Қазақстан Республиканың экономикасына сай инвестициялық тәуекелдерінің сипатын талдау.


5.21Инвестициялық саясатты жүзеге асыруындағы коммерциялық банктердің ролі.

5.45Мамандандырылған лизингалық фирмалардың қызметі.

5.69Жобалық талдау барысында тәуекелдерді төмендеті жолдары.


П Р С Т У Ұ

5.4 Қазақстан Республиканың қор биржаның қалыптасу мәселелері.

5.28Шаруашылық тәсілімен жүргізілетің күрделі құрылысты асыруында қаржыландыру көздерінің ерекшіліктері.

5.52Ипотека – аймақтағы әлеуметтік-экономикалық дамуындағы құрал.


5.10Қазақстанның қазіргі инвестициялық жағдайы.

5.34Күрделі салымдарда меншікті қаржыландыру көздердін ролі.

5.58Инвестициялық нарықты талдау-инвестициялық жобаны жүзеге асыру негізгі кезеңі.


5.16Қазақстан Республикасының мемлекеттік инвестициялық саясаттың қалыптасу проблемалары.

5.40Лизингті қаржыландыру басты міндеттері.

5.64Дисконттау коэффициенттеріне әсер ететің факторлар.


5.22Қазақстан Республиканың сыртқы экономикалық саясаты.

5.46Қазақстандағы ипотекалық несиелендіру жүйесінің дамуы.

5.70Жобалық талдаудың негізгі қатысушылары.


Ү Ф Х Ц Ч Ш

5.5Күрделі құрылыс және күрделі салымдар, олардың инвестициялық процесіндегі ролі.

5.29Бюджеттік ассигнованияларды талдау және бағалау.

5.53Инвестициялық қызметіндегі ипотека несиенің ролі.

5.11Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияларды тартуың талдау.

5.35Бағалы қағаздар эмиссияся – тартылған қаражаттар көзі ретінде.

5.59Инвестициялық жобаны әзірлеуге керекті мамандарды таңдау және тарту проблемалары.

5.17Қазақстан кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығын жоғарлату жолдары.

5.41Лизингтік қаржыландыру – негізгі қорларды қаржыландыру тәсілі ретінде.

5.65Жобалық талдаудың негізгі мәселелері.

5.23Инвестициялық саясатты жүзеге асыру барысында мақсатты бюджеттік бағдарламаларын талдау.

5.47Ипотекалық несиелендірудің шетелдік тәжірибесі.Щ Ы І

Э Ю Я


5.6 Қазақстан Республикасында экономикалық реформалардың жағдайының талдауы.

5.30Қарыздық қаражаттарды инвестициялық қызметке қатыстыру негізгі проблемалары.

5.54Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру барысында ипотекалық несиелендіру маңызы.

5.12Шетелдік капиталымен құрылған кәсіпорынның қызметің реттеу шетелдік тәжірибесі.

5.36Қазақстанда лизинг даму проблемалары.

5.60Жобалаудың негізгі проблемалары.


5.18Қазақстанның мүдделеріне қолайлы ортаның қалыптастыруына ықпал ететің заңдылық шешімдері.

5.42Лизинг қаржыландыру мехаизмі.

5.66Әлеуметтік талдаудың басты міндеттері.


5.24Инвестициялық саясатты мемлекеттік басқару негізгі функциялары және проблемалары.

5.48Қазіргі ипотека: жағдайы, проблемалары, шешу жолдары.<< предыдущая страница   следующая страница >>