shkolakz.ru 1 2 35 КУРС САЯСАТЫҚатысу: Аудиторлық уақытқа дәрістер, оқылған материалдарды талдау, әртүрлі жатығуларды орындау уақыт кіреді. Әрбір сабаққа студент негізгі және қосымша әдебиеттерге сәйкес дайындалуы қажет. Бақылау жұмысына қатыспаған немесе кешігіп келген студенттерге бірден 0 балл қойылады. Бақылау жұмысын қайа тапсыру қарастырылмаған.

Студентерге дәріс, семинар сабақтарына қатысу міндетті. Әрбір дәрісті өту барысында негізгі ұғымдар беріліп, түсіндіріледі. Дәріс кезінде студент осы ұғымдарды анықамасы және түсіндірумен бірге жазып алулары керек. Егер студент қандай да бір себептермен сабақтан қалса, онда дәріс материалын басқа студенттен көшіріп алуы керек. Оқытушы дәрістен басқа уақытта студенттерге дәріс материалын беруге міндетті емес.

Егер суденттер қандай да бір мәселені ұқпаса, оқытушыдан қосымша түсіндіруін сұрай алады.

Студенттердің Семей қаласы Шәкәрім атындағы МУ компьютер класын пайдаланып, кітапханада дайындалып, бекітілген ережелерге сәйкес үйге кітап алуға мүмкіндіктері бар.

Тәртіп : Сабақ уақытында тәртіпті жүйелі бұзған студентті аудиториядан шығару немесе пәннің курсына «қанағаттанарлықсыз» баға қоюмен қатар басқа шаралармен жазаланады. Байланыс құралдарын пайдалануға болмайды.

Межелік бақылау: Межелік бақылау қорытындысы сабаққа қатысу, берілген тапсырмаларды уақытында орындау, практикалық сабақтағы студенттің жазбаша және ауызша жауаптарын, сонымен қатар межелік бақылау нәтижесін ескеру арқылы қойылады.

Көшіру және плагиат: Кез келген көшіру немесе плагиат (басқа студенттердің дайын жұмыстарын көшіру, қолдану) «қанағаттанарлықсыз» бағамен бағаланады.

Емтихан: Қорытынды емтиханға жіберілген барлық студенттер емтиханды дәстүрлі түрде тапсырады. Әрбір билетте оқылған курстың бөлімдері бойынша сұрақтар болады.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Балдарды апта бойынша бөлу және бақылау түрлері кестеде көрсетілген


«Қаржы нарықтары және делдалдар» пәні бойынша балдарды бөлу


Кесте 3
1

2

3

4

5

6

7

P

8

9

10

11

12

13

14

15

P

Дәріс (аудиториялық сабақтарға қатысу)


30

30

ПС

5

15

15

20


20

25

-

100

5

10

10

15

15

20

25

-

100

ОӨЖ

0

0

40

0

0

40

0

80

0

0

40

0

0

0

40

0

80

Межелік бақылау90

90


90

90300

300


7 ӘДЕБИЕТТЕР


7.1 Заңдылық және нормативті-құқықтық актілер

7.1.1 Қазақстан Республикасының Конституциясы

7.1.2 Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі

7.1.3«Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының заңы ( 4.07. 2003 ж.)

7.1.4«Қазақстан Республикасының бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының заңы (5.03.1997 ж.)

7.1.5«Бағалы қағаздар рыногы туралы »Қазақстан Республикасының заңы (5.03.1997/2.07.2003 ж)

7.1.6«Акцтонерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңы (10.08.1998 ж./13.05.2003 ж.)

7.1.7«Инвеститциялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасының заңы (6.03.0997 ж.)

7.1.8«Вексельдік айналым туралы» Қазақстан Республикасының заңы (28.04.1997 ж.)

7.1.9«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының заңы (20. 06. 1997 ж).

7.1.10«Мемлекеттік және кепілденген мемлекеттік займ алу және қарыз туралы» Қазақстан Республикасының заңы ( 2.08.1999 ж.)

7.1.11«Сыртқы қарыз алу және сыртқы қарызды басқару туралы» Қазақстан Республикасының заңы (10.04. 1997 ж.)

7.1.12«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін туралы »30.03.1995 ж. заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы


7.1.13«Қазақстан Республикасындағы банктер және банктер қызметі туралы» 31.08.1995 ж.заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы

7.1.14 «Валюталық реттеу туралы туралы» Қазақстан Республикасының заңы ( 24.12.1996 ж)

7.1.15« Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңы ( 18.01. 2000 ж.)

7.1.16«Қымбат бағалы металдар және қымбат бағалы тастармен байланысты қатынастарды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының заңы ( 20.05. 1995 ж.)

7.1.17«Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан Республикасының заңы

( 23.12.1995 ж)

7.1.18«Төлемдер және ақша аударымдары туралы» Қазақстан Республикасының заңы ( 29.06.1998 ж.)

7.1.19«Лицензиялау туралы 17.04.1995 заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы

7.1.20«Ақша жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының заңы (12.12.1993 ж.)

7.1.21Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Қаулысы «Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тіркеу ережесі » (31.032001 ж.)

7.1.22Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Қаулысы « Валюталық бағалықтарды пайдаланумен байланысты қызметті лицензиялау ережесі» (31.03. 2001 ж. №88)

7.1.23Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Қаулысы « Экспорттық-импорттық бақылауды ұйымдастыру туралы»

7.1.24 Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногының дамытудың 1996-1998 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

7.1.25Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногының дамытудың 1998-2000 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

7.1.26Қазақстан Республикасында сақтандыруды дамытудың 2000-2002 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

7.1.27Қазақстан Республикасының қаржы нарығын дамытудың 1999-2001 ж. арналған стратегисы

7.1.28Қазақстан Республикасының қаржылық секторын 2003-20006 жылдарға арналған дамытудың концепциясмы (28.07.03 ж. № 753)7.2 Негізгі әдебиет

7.2.1 Кадерова Н.Н.Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу, 2011ж.

7.2.2 Асилова А.С. Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу, 2009 ж.

7.2.3Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л. Петерсон, Дэвид У. Блэкуэлл Финансовые институты, рынки и деньги, С-П.: «Питер», 2000

7.2.4Белых Л.П. Основы финансового рынка, М.: ЮНИТИ, 1999 г.

7.2.5Пособие для подготовки специалистов к Государственной аттестации (колл.авторов )// под ред. Туркебаева Э. А. «Брокеры регистраторы на рынке ценных бумаг».

7.2.6Михайлов Д. М. «Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты» М, 2000 г.

7.2.7Баймұратов О. Қазақстан қаржы нарығы: Щқу құралы. – Алматы: Экономика, 2007. -Әлемдік экономикалық ғылым. Сер. 7-том.- 296с.

7.2.8Қаржы нарығы және делдалдары Ұ.М. Искаков, Д.Т. Бохаев, Э.А. Рузиева, Алматы, 2008ж.

7.2.9Мақыш С.Б. Банк ісі: Оқулық.-Алматы: Жеті жарғы, 2009. – 552 бет.


7.3 Қосымша әдебиет

7.3.1 Ример М.И. Экономическая оценка инвестиции, 2007г.

7.3.2 Ахонова Г.К. Финансирование и кредитование инвестиции, 2007г., Электронный ресурс

7.3.3 Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиции, 2000г.

7.3.4 Крушвиц Л. Финансирование инвестиции, 2000г.

7.3.5 Игошкин Н.В. Инвестиции, 2000г.

7.3.6 Жданов В.П. Организация и финансирование инвестиции,2000г.

7.3.7 Баймуратов У. Инвестиции и инновации: нелинейный синтез, 2005г.

7.3.8Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының жай-күйі туралы// Банки Казахстана№-2005. -№8.-б.2.

7.3.9 Мертенс А. Инвестиции, 1997г.

7.3.10Капитализация : предпосылки национального прорыва / Малова Г. // Финансовый бизнес.-2008.№1.-с 39-46

7.3.11Регулирование деятельности участников финансового рынка / Котляров М.А.// Финнасы.-2008.-№3.-С65-67<< предыдущая страница