shkolakz.ru 1 2 ... 10 11
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Химия және биология” факультеті

“Биология” кафедрасы
«Экология» пәні бойынша.
050102 - Педагогика және бастауышты оқыту әдістемесі; 050103 – Педагогика және психология; 050106 – Музыкалық білім; 050107 – Бейнелеу өнері және сызу; 050108 – Дене шынықтыру және спорт; 050109 – Математика; 050110 – Физика; 050111 - Информатика; 050602 - Информатика(тп); 050112 - Химия; 050113 - Биология; 050607-Биология(тп); 050114 –Тарих; 050115 Құқық экономика негіздері; 050116 - География; 050117 - Қазақ тілі және әдебиеті; 050119 - Шет тілі: екі шет тілі; 050508 - Есеп аудит; 050509 - Қаржы - мамандықтарының студенттері үшін.

Оқу-әдістемелік кешен

(Силлабус)


Оқу түрі күндізгі.

Курс: 2, 4 - семестр

Лекция: 15 сағат

СӨЖ : 15 сағат

ОБСӨЖ : 15 сағат

Курстық жұмыс : сағат

Барлық сағат: 45 сағат

Емтихан: 4 семестр (60 балл)

Ағымдағы бақылау саны: 2(40 балл)


Жетысай 2007 ж.Құрастырған: оқытушы Нұрмағанбетов Н.


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


(Силлабус)

„Экология „ пәні бойынша 050102 - Педагогика және бастауышты оқыту әдістемесі; 050103 – Педагогика және психология; 050106 – Музыкалық білім; 050107 – Бейнелеу өнері және сызу; 050108 – Дене шынықтыру және спорт; 050109 – Математика; 050110 – Физика; 050111 - Информатика; 050602 - Информатика(тп); 050112 - Химия; 050113 - Биология; 050607-Биология(тп); 050114 –Тарих; 050115 Құқық экономика негіздері; 050116 - География; 050117 - Қазақ тілі және әдебиеті; 050119 - Шет тілі: екі шет тілі; 050508 - Есеп аудит; 050509 - Қаржы - мамандықтарының студенттері үшін әзірленген.Оқу-әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік оқу бағдарламасы ҚРБҒМ – нің « » 200 ж. № бұйрығымен бекітілген


Оқу - әдістемелік кешені кафедра мәжілісінде талқыланған

Хаттама № ” 2007 ж

Кафедра меңгерушісі: а.ш.ғ.к. Дошманов Е. Қ.


Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған


Хаттама № ” 2007 ж

Әдістемелік кеңесінің төрағасы х.ғ.к. доцент Ибраимов Ш.И.


Университет ғылыми кеңесінде мақұлданған


Хаттама № ” 2007 ж


Кеңес төрағасы


050113 - мамандарын дайындайтын кафедра меңгерушісі келісімімен


Мазмұны


 1. Алғы сөз …….…………………………………………..................................................

 2. Жалпы мәліметтер …………………………….………................................................

 3. Курстың мақсаты мен міндеті .....……………………………………...........................

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері .....…………...........................................

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме .……................................................ ........................

 6. Оқу сабақтарының құрылымы .…………………………..............................................

 7. Студентке арналған ережелер ..……………………......................................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі ......………...

 9. Лекция сабақтарының мазмұны .....................................................................................

 10. Семинар сабақтарының жоспары ...................................................................................
 11. СӨЖ жоспары және орындау кестесі ............................................................................


 12. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі .......................................................................

 13. Студенттердің білімін бақылау түрлері: ........................................................................

а) бақылау сұрақтары

б) жазбаша бақылау жұмысы

в) тест сұрақтары

 1. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі ..............................

 2. Пән бойынша оқу процесінің картасы ...………………................................................
 1. Алғы сөз


Оқу - әдістемелік кешені – экология дисциплинасы бойынша силлабус 050602 - мамандығының оқу бағдарламалары негізінде дайындалған. Барлық қажетті оқу - әдістемелік материалдардан құралып, осы курс бойынша дәріс беруші мұғалімнің жұмысын тиімді ұйымдастыруға арналған. Білім беруде кредиттік технологияны пайдалана отыра, барлық құжаттарды бір жүйеге (комплекске) біріктіру, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру көзденліп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген:

ПС- практикалық сабақтар, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқытудың мұндай бағдарламасы (SYLLABUS), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына есебін тигізеді деп күтілуде.

СӨЖ- де зерттеліп отырған материалды студент өзіннің бетімен игеруі мен үйге берілген тапсырманы орындау көзделеді: Практикалық сабақ – материалдарын сабақ үстінде мұғалімнің көмегімен оқып меңгеру (office hours). Оқу материалы барлық оқыту формаларының өрімделуі мен ерекшеленеді.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыптан қарастырылуда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді.


Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз деңгейіннің білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынық/емтиханды алуға арналған.


2. Жалпы мәлімет.следующая страница >>