shkolakz.ru 1

Бағдарлама “Microsoft Excel 2000. Бастапқы курс”


Түсініктеме


Бағдарламаның мақсаты: тыңдаушыларға электронды кестелерді пайдалану мүмкіндігі мен пайдасын, Microsoft Excel бағдарламасымен жұмыстың негізгі әдістерін

көрсету.

Бағдарлама үйренгісі келетін баршаға арналған

Ұзақтығы: 8 сағат


Бағдарламаның мазмұны:


  • Microsoft Excel бағдарламасының мүмкіндігі;

  • Электронды кестелерді құру және редакциялау;

  • Кесте мәліметтерін форматтау;

  • Автоматы енгізу және автоматы толықтыруды қолдану;

  • Тізімдермен жұмыс;

  • Кестедегі формулаларды пайдалану;

  • Диаграммалар: кесте мәліметтерін графикалық көрсету құралдары;

  • Басып шығаруға дейінгі әзірлік және электронды кестені басып шығару.


Курс жоспары:

  1. Microsoft Excel бағдарламасының терезесі

2. Жұмыс кітабының құрылымы

3. Жұмыс кітабының элементтерін бөлу

4. Мәліметтерді енгізу және редакциялау

5. Ұяшықтар мен диапазондарды көшіру және көшірмелеу

6. Жұмыс парағына элементтер орнату

7. Ұяшықтағы мәліметтерді тазарту. Жұмыс парағын, бағандар мен жолдарды жою.

8. Сандар форматы

9. Мәтінді форматтау

10. Қайталанатын мәндер және арифметикалық прогрессиялармен автоматты толтыру

11. Күндер, мәтіндер және сандармен автоматты толтыру

12. Тізімдермен автоматты толтыру

13. Өз тізімдеріңді құру және редакциялау

14. Практикалық жұмыс


2 күн: Формулалармен жұмыс


1. Формулаларды енгізу және редакциялау

2. Салыстырмалы сілтемелер. Формулаларды көшірмелеу

3. Абсолютті сілтемелер

4. Ұяшықтар атаулары

5. Стандартты функциялар. Автоматы жинақтау

6. Функцияны орнату: орта, минималды және максималды мәндер функциясы


7. ЕСЛИ функциясы

8. Практикалық жұмыс


3 күн: Кестелер, диаграммаларды форматтау, электронды кестені басып шығару


1. Кестені форматтау

2. Диаграммалар. Диаграмма мастері

3. Диаграммаларды редакциялау

4. Тереземен жұмыс:

5. Кестеге мәліметтер жасыру

6. Электронды кестені басып шығаруға әзірлеу

7. Басып шығару алдында көру. Электронды кестені басып шығару

8. Практикалық жұмыс


4 күн: Материалды бекіту


1. Практикалық жұмыс

2. Бақылау жұмысы

3. Тестілеу