shkolakz.ru   1 ... 13 14 15 16

Жалпы бөлім

А. Сақтандыру

Isolette®, Модели С2000 и С2000е моделді нәрестелерге арналған инкубатордың акауын жөндеу техникалық алдын алу қызметін мекеменің рұхсаттаған қызыметкері ғана жасайды. Жұмысты істеуге тиісті емес қызмеркер техникалық алдын алу қызметін орындаудан қызмеркер жарақаттанады немесе құрал зақымданады.


Егер ақаудың орналасқан жерін таба алмаса, маманданған қызмет көрсетушіге жүгін.


Симптом, акаудың себебі және жөндеу заттары

Инкубатордың ақауын жөндеу үшін төменде келтірілген кестені қара.:

Ақауды іздеу және жөндеуСимптом

Мүмкін болатын себебі

Жөндеу заттары

Жүйеде тоқ жоқ,энергия беру үзілген, дабыл сигналы беленбейді

Инкубатор бас ажыратқышы сөндірілген.

Қуаттың бас ажыратқышын тіреуге қос.

Қуат беру де үзіліс дабыл сигналы белсенді

Тек ҮҚК жүйесінде. Қуат беретін сымы розеткадан тартылған..

Қорек сымы ауыспалы тоқ қорек көзіне қойылғанын қадағала.Егер қорек сымы ажыратылған болса, тіреу розеткасына нақтылап орнат.

Тек ҮҚК жүйесінде. Қуат сымы розеткадан тартылған..

Инкубатор розеткасынақорек сымын қайта орнат.

Симптом


Мүмкін болатын себебі

Жөндеу заттары
Тек ҮҚК жүйесінде. .Батарейка зарядталмаған.

Энерргия беру үзілген соң немесе алғаш қолданар алдында ҮҚК жүйесін макс 8 сағат қоректендір.

Ескерту:

Автомат сөндіргіш «Қос» қалыбында тұрғанын қадағала.(1).

.Ауа тері температурасы төмен дабыл сигналы белсенді

Люка есігі немесе ткіру тесігі ашық.

Люка есігі немесе ткіру тесігін жап..

Тері зондысы теріге тиісті қалыпта бекімеген. (тек тері ережесінде)

Тері зондысының қосылуын тексер

Оттегінің төменгі концентрациясы

Люка есігі немесе ткіру тесігі ашық.

Люка есігі немесе ткіру тесігін жап

Люк муфтісі немесе кіру тесігі ашық немесе нашар орнатылған.

Кіру тесігінің орнатыоуын тексер.

Түтікшенің өткізгіш тесігі тиісті қалыпта орналаспаған

. Түтікшенің өткізгіш тесігі н тексер

Ауа сорғыш микросүзгінің қақпағы дұрыс бекімеген.


Ауа сорғыш микросүзгінің қақпағын тексер.

Ауа сорғыш микросүзгі орнатылмаған

Ауа сорғыш микросүзгіні тексер және талапқа сай орнат

Ішкі түтікше қосылмаған

Инкубаторды сөндір және оны эксплуатациялама.

. Оттегінің жоғары концентрациясы

Ауа сорғыш микросүзгі лас.

Ауа сорғыш микросүзгін ауыстыр

Инкубатордағы ауа айналымы жеткіліксіз.

Лопос доңғалағы орнауын тексер.Егер ол орналасса инкубаторды сөндіріп, ажырат..
Симптом

Мүмкін болатын себебі

Жөндеу заттары

.Ауыспалы биіктікті реттеу тіреуі жоғары төмен қозғалады.

Тек ҮҚК жүйесінде. Тіреуге қуаттың бас қосқышы қосылмаған.

Қуаттың бас қосқышын қос.

Тек ҮҚК жүйесінде..

Үқк электрон модулінде қорек сымы розеткаға қойылмаған.

Вставить шнур питания в соответствующий источник питания.


Тек ҮҚК жүйесінде..

Ауыспалы тоқ қорек көзі қуатқа сәйкес емес немесе қорек сымы розеткаға қойылмаған. не.

Үқк электрон модулінде қорек сымын ауыспалы тоқ қорекінің сәйкес көзіне орнат.

Моторда ақау бар ,дабыл сигналы белсенеді..

Желдеткіш қоғзалтқышында ақау барбар

Инкубаторды сөндір эксплуатациялама.

Жылытқышта ақау бар дабыл сигналы белсенеді..

Желдеткіш қоғзалтқышында ақау немесе жылытқыш саптан шыққан..

Инкубаторды сөндір эксплуатациялама.

Басқару құралында ақау бар дабыл сигналы белсенеді..

Ішінде ақау бар.

Инкубаторды сөндір эксплуатациялама..

Құрал бірінші рет орнатылған немесе басқару құралына жаңа бағдарлама жүктелген.

«Пауза/дабыл сигналын қалпына келтір,»пернесін бас,Егер ақау жалғасса, Инкубаторды сөндір эксплуатациялама.

Перне түйіліп қалды дабыл сигналы белсенеді..

Бағдарламалау құрал пернесінде ақау бар

Инкубаторды сөндір эксплуатациялама.

Ауа зондысында ақау бар дабыл сигналы белсенеді..


Ауа зондсында ақау бар.

Инкубаторды сөндір эксплуатациялама.

Ауа ағымы төмен дабыл сигналы белсенеді...

Инкубатордағы ауа айналысы жеткіліксіз..

Лопаст доңғалағы орнатылғанын тексер.Егер орнаса, Инкубаторды сөндір ажырат..

Датчик модуль дабыл сигналы белсенеді.

Датчика модулінде ақау бар.

Дабыл сигналы жалғасса, Инкубаторды сөндір эксплуатациялама.

7-3

Симптом
Мүмкін болатын себебі

Жөндеу заттары

Мүмкін болатын себебі

Жөндеу заттары

Жөндеу заттары


Жөндеу заттары
Жөндеу заттары
Жөндеу заттары
Датчик дұрыс қалыпта орналаспағандықтан , дабыл сигналы белсенеді.

калибровка немесе функциялау үшін датчик дұрыс қалыпта орналаспағандықтан

Датчик модулының сәйкес орналасуын тексер. Дабыл сигналы жалғаса берсе, Инкубаторды сөндір эксплуатациялама.

Датчик үзілген, дабыл сигналы белсенеді.

Датчика байланысы шықпай тұр

Датчик модулы қосылмаса, қос.Егер хабарлама қала берсе,

1. датчикмодулын алмастыр.

2. Дабыл сигналы жалғаса берсе , инкубаторды сөндір және датчикті қайта қой.

3. Дабыл сигналы жалғаса берсе, эксплуатациялама.

Тері 2зондысын алып таста, дабыл сигналы белсенеді..

Тері ережесңмен жұмыстағанда датчик ,датчик модулымен қосылады..

Екінші зондыны алып таста, құралды ауа ережесіне енгіз.

Екі қосатын зондылы ауа ережесімен жұмыстағанда, тері ережесіне кіруге әрекет жаса..

Екінші зондыны алып таста, ««Пауза/дабыл сигналын қалпына келтір,»пернесін бас


Басқа оттегі элементі

дабыл сигналы белсенеді..

Оттегі элементінің көрсеткіші , екі оттегі элемент арасындағы айырмашылық > 3%болады.

Оттегі калибровкасын орында (Проверка датчика кислорода " 5-41 бетті қара).

Оттегі соленоид ақау бар, дабыл сигналы белсенеді.

Оттегі соленоидында ақау бар.

Инкубаторды сөндір эксплуатациялама.

Низкая влажность сигнал тревоги активизируется.

Ылғал қоры бос.

Қорды толтыр.Егер дабыл сигналы жалғасса, . Инкубаторды сөндір эксплуатациялама.

Ылғал жылытқышта ақау бар, дабыл сигналы белсенеді..

Ылғалдылық жүйесінде ақау бар.

Инкубаторды сөндір эксплуатациялама.

Салмақ аса ауыр, дабыл сигналы белсенеді..

Матрацта салмақ 7 кг артық (15 фунт).

Артық салмақты алып таста

Таразыны нольге орнатқанда матрацтың артық салмағы 3500 г.

Артық салмақты алып таста.

7-4


Симптом
Мүмкін болатын себебі

Жөндеу заттары

Мүмкін болатын себебі

Жөндеу заттарыЖөндеу заттары

Таразы сөндірілген, дабыл сигналы белсенеді.

Таразы мен датчик модулы арасындағы сым ажыратылған

. Таразы мен датчик модулы арасындағы сымды қайтадан қос
Таразы мендатчикмодулы арасындағы сым үзілген

Инкубаторды сөндір эксплуатациялама..

Салмақ ақауы туралы дабыл сигналы белсенеді..

Таразыда ақау бар.

Инкубаторды сөндір эксплуатациялама.

Калибровка үзілісі хабарламасы шығады

Серво-басқару жүйесінің калибровкасы калибровка жасамайды


калибровкалау процедурасын қайтала.Егер калибровкалау процедурасы екінші рет шықпаса,құралды білікті маманға тапсыр

Орнатылмаған. хабарламасы шығады

Серво-басқару оттегі жүйесінің және ылғалдатқыш жүйесі орнатылмаған

Серво-басқару оттегі жүйесінің және ылғалдатқыш жүйесі орнат
Серво-басқару оттегі жүйесінің және ылғалдатқыш жүйесі белсенді емес.

Серво-басқару оттегі жүйесінің және ылғалдатқыш жүйесі конфигурация жүйесі мәзірімен орнат.орнатылмаған ("Конфигурации системы " 5-28 бет қара.).
дайындалған:
ЕСөкілі:

Draeger Medical Infant Care, Inc
Огддег Medical AG & Co. KGaA

330 Джексонвил Роуд
Германия

Хартборо, шата Пенсильвания

19040 США

Мойслингер Аллея 53 - 55


США и Канада (800) 437-2437
D-23542 Любек

http://www.draegermedical.com
Тел.: 01 (451)882-0Факс: 01 (451)882-2080http://www.draeger.com

Деталь номері қайта қарау

Ай күні
85 990 05RUS 1

маусым2005


Air-Shields® Draeger Medical Infant

Care, Inc.компаниясының сауда маркасымен тізімделген

Care-For-Me™ Draeger Medical Infant Care, Incкомпаниясының сауда маркасы.

Isolette® Draeger Medical Infant Care, компаниясының сауда маркасымен тізімделген

Inc.

Kleenaseptic® Metrex Research

Corporation. компаниясының сауда маркасымен тізімделген

Vuelink™ является Philips Medical Systems. компаниясының сауда маркасымен тізімделген


Draeger Medical Infant Care, Inc. конструкцию, спецификации және моделіндегі өзгерістерді өзімен бірге алып кетпейтін құқықты өзімен бірге сақтайды. Единственная гарантия, которую дает компания Draeger Medical Infant Care, Inc. – компаниясының беретін жалғыз кепілі сату мен жалдағанда жазбаша кепілдік береді.и.

Бұл нұсқау туралы ақпарат конфиденциальды және Draeger Medical Infant Care, Incкомпаниясының алдын ала жазба келісімінсіз.үшінші жаққа ашылмайды

© 2005 компания Draeger Medical Infant.Care Ins барлық құқықтар сақталады.<< предыдущая страница