shkolakz.ru   1 2 3 ... 15 16

Анықтау


Бұл нұсқауда мазмұнды жақсы түсінуге көмектесетін және қабылдауды жеңілдететін әртүрлі шрифтер және графикалық белгілер пайдаланылады .Келесі мысалдарға назар аударыңыз:


 • Стандарт текст-қарапайым ақпаратты пайдалану үшін.

 • Майлы текст- сөз бен ұсынысты ерекшелейді.

ЕСКЕРТУ: - арнайы ақпараттар жеке беріледі және маңызды нұсқаулар түсіндіріледі.


Анықтау тақырыпшасында белгілер анықтамысы ярликпен және техникалық анықтамалар беріледі.Белгілер мен мәндердің қосымша анықтамалары 5 бөлімде келтірілген.(«Басқару жүйесі, индикатор және қосу» 5-1 парақтан қара.)

Пайдалаланушыларға нұсқауға берілген кейбір сақтандырулар номерлік белгі немесе жақша ішінде формулировкамен берілген. ОЛ-ішкі құжаттар мақсатындақолданылатын талап.


Белгілер анықтамасы


 • Төменде келтірілген белгілер САҚТАНДЫРУ немесе ЕСКЕРТУДІ көрсетеді.


Сақтандыру және ескерту.!

ЕСКЕРТУ: науқас пен пайдаланушының қауіпсіздігіне әсер ететін әсер мен ахуал жағдайды көрсетеді.Сақтандыруды бақыламаудан науқас пен оны пайдаланушығазиян келеді.

САҚТАНДЫРУ: Сайманды зақымдамау үшін қызметкердің ескеретін арнайы процедуралар мен қауіпсіздік шараларын көрсетеді.


Төменде келтірілген белгі


ЭЛЕКТР ТОҒЫМЕН ЗАҚЫМДАЛУ ҚАУІПІНЕН САҚТАНДЫРУ сәйкес келеді:


ЭЛЕКТР ТОҒЫМЕН ЗАҚЫМДАЛУ ҚАУІПІНЕН САҚТАНДЫРУ

 • Төменде келтірілген белгі «Сақтан:Consult Accompanying documents»

Attention«Байқа !Келтірілген құжаттармен таныс» • Төменде келтірілген белгі »ВF үлгісіндегі деталь»


ВF үлгісіндегі құрал-Бұл құрал электр шогынан қорғау берілген дәрежесін,соның ішінде тоқ ағуын және ВF үлгісіндегі детальмен жеткізілген қорғаныс жерге ену сенімділігін қанымдайды.

- ВF үлгісіндегі қолданған бөлшек басқа құрал сайман бөлшектерінен жекеленгенін бір ақау кезінде тоқ ағуықолданған бөлшектен аспайды.. • Төменде келтірілген белгі «Ауыспалы тоқ қуатын» білдіреді:Ауыспалы тоқ қуаты • Төменде келтірілген белгі «Қорғаныс жерге енгізілуі» білдіреді:


Қорғаныс жерге енгізілуі • Төменде келтірілген белгі «Сақтан Ыстық бет»:


Сақтан Ыстық бет
 • Төменде келтірілген белгі «Салмақ артық»


Салмақ артық • Төменде келтірілген белгі «Қосымша құжатпен ақылдас» дегенді білдіреді:


Батерей салмағы
 • Төменде келтірілген белгі «Қорек көзінің тасымал батерейкасын хабарлау үшін қосымша құжатпен ақылдас» дегенді білдіреді:Қорек көзінің тасымал батерейкасын хабарлауТөменде келтірілген белгі «Электр энергиясын берудегі үзіліс»

Электр энергиясын берудегі үзіліс
 • Төменде келтірілген белгі «Еңкейген бетке орнатқандағы блоктайтын доңғалақ» білдіреді:


Еңкейген бетке орнатқандағы блоктайтын доңғалақ
 • Төменде келтірілген белгі «бөлшектің электростатикалық разрядқа сезімталдығын » білдіреді:


Бөлшектің электростатикалық разрядқа сезімталдығы
 • Төменде келтірілген белгі «Салыстырмалы ілгекті /ілгексіз құлып және рельс жүгі үшін қосымша құжатпен ақылдас» дегенді білдіреді:


Салыстырмалы ілгекті /ілгексіз құлып және рельс жүгі
 • Төменде келтірілген белгі «Электромагнитті интерференция» білдіреді:


Электромагнитті интерференцияЭлектрмагнитті интерференция белгісі салынған маңайда интерференция болуы мүмкін.


 • Төменде келтірілген белгі «Лотканың салыстырмалы көп жүгі қосымша құжатпен ақылдас» дегенді білдіреді


Лотканың салыстырмалы көп жүгі


 • Төменде келтірілген белгі «Байланыс порты» білдіреді:Байланыс портыТехникалық анықтамасы

 • Инкубатордың температурасы –матрацтың үстіндегі және матрац үстінің ортасындағы 4 дюм (10 см) жоғары орналасқан нүктедегі ауа температурасы.

 • Температураны реттеу –Пайдаланушымен таңдалған құралдың температураны басқару берілген нүктесі

 • Инкубатордың орташа температурасы – температура бірқалыптылығына жеткендегі инкубатордың ең төменгі және жоғарғы температурасы

 • Температура тепе-теңдігі - инкубатор температурасы 1 сағатта 10С дан аспайтын орташа температураға жету

 • Температура бірқалыптылығы – тұрақты температурадағы инкубатордың орташа температурасының матрац бетіндегі әрбір төрт нүктесінің орташа температура айырмашылығы мөлшері

 • Температура құбылмалығы - инкубатор температура тепе-теңдігінежеткен соң 1 сағат ішінде байқалатын температура өзгерісі

 • Температура көтерілу уақыты - инкубатордағы температураны 200F(110С(көбейту үшін ондағы ауаның реттелетін температурасы ең аз дегенде қоршаған орта температурасынан 220F(120С) болады.

 • Температура асуы - реттелетін температураны көбейту арқылы инкубатордағы температура тепе теңдігінде инкубатор температурасы инкубатордың орташа температурасынан асатын сан.

 • Температура корреляциясы - инкубатор температурасы реттелген температурамен салыстырғанда-Ауа ережесіндегі ауа температура индикаторы саны, инкубатордағы температура тепе теңдігінде реттелетін температурадан ерекшеленеді.

 • Температура корреляциясы - инкубатор температурасы реттелген температурамен салыстырғанда-Ауа ережесіндегі ауа температура индикаторы саны, инкубатордағы температура тепе теңдігінде реттелетін температурадан ерекшеленеді.

 • Өлшем нүктесі - Өлшем матрац үстінен 4 дюм қашықтықта параллель бетпен 5 нүкте қашықтығында орындалады.Бір нүкте матрац ортасынан 4 дюм қашықтықта, қалған 4 нүкте ені мен ұзынын екі бөлікке бөлген сызықтар арасындағы төрт орталықта болады.Нұсқауды пайдалану


Эксплуатациялау нұсқауы жаңа туған нәрестеге арналған инкубатор Isolette С2000 және С2000е моделінің пайдалану нұсқауы және жалпы функционалдық баяндалуы мен қанымдайды.

Жаңа туған нәрестеге арналған инкубатор Isolette С2000 және С2000е моделінін тек сәйкес оқыған қызметкер және маманданған медицина қызметкерінің басшылығымен пайдаланады.

Жауапкершілікті қабыл алмау


Drager Medical егер пайдаланушы эксплуатациялау нұсқауларын , техникалық қызмет көрсету нұсқауларын орындамаса немесе жөндеуге ұсынылған саймандарды қолданбаса инкубатордың қауіпсіздігі мен жұмыс сипаттамасына жауап бермейді. Калибровка мен жөндеу жұмыстарын тек арнайы медициналық мамандар ғана жасайды. Дайындаушыға сұрақты жергілікті дистибьютор арқылы техникалық құжаттарын алады.

Инкубаторды пайдаланушы және оған кіретін барлық қызметкер нұсқауды оқып, жақсы түсіну керек . Инкубатор пайдаланылмаса нұсқау онымен бірге сақталады. Please contact your local representative for clarity or further information


ЕСКЕРТУ:


2 бөлім: Кіріспе, қасиеті және техникалық талап

Кіріспе

Кіріспе бөлімшесі жаңа туған нәрестеге арналған инкубатор Isolette С2000 және С2000е моделінің функциональды суреттеуі мен жүйесі туралы жалпы түсінікпен қанымдайды.

Жүйе туралы жалпы түсінік

Жаңа туған нәрестеге арналған инкубатор Isolette С2000 және С2000е, ол- басқару құралдарының негізінде жұмыстайтын сонымен бірге нәрестеге әсер ететін температура параметрі мен оттегі, ылғалдылықты қатар бақылау жасайтын мүмкіндігі бар модулді инкубатор.Тарту шкафының түйіндері мен инкубатор қабығы ауыспалы биіктікті реттейтін тіреуге немесе бекітілген биіктікті тіреуге монтаждалады.


Ылғалдылық жүйесі

Құралға орнатылған ылғалдатқыш инкубатор ылғалдылығын 20-95 %, салыстырмалы ылғалдылығын 1%r-көбейтіп қанымдайды. Ылғалдылық жүйесісудың жоқтығын белгілесе, Ылғал төмен дыбыс және визуалды сигнал беріледі. Ылғалдатқыш үш компенентті жүйеден тұрады,олар ылғалдылық қоры, коллектор түйіні және буланғыш.


Ылғалдылық қоры

Ылғалдылық қоры 1 л ыдыс. Қор су деңгейінің визуалдық бақылауын жасайды.Ол инкубатор қабығының алдында жылжымалы жәшікте орналасқан. Жылжымалы жәшік жабылғанда сарт етіп бекітілетін тұтқасыілгішке кіріп, қор коллекторға жалғанады.


Коллекторлы түйін

Коллекторлы түйін дозалық клапанмен және булану түйініне суды ағызады.


Булану түйіні

Дозалау клапаны булану камерасындағы судың ағымын реттейді, ол судың деңгейінтұрақты ұстайдыжәне булану жылытқышының қолайлы оперативтігіне кепілдік береді. Булану түйіні бу болдырып, суды қайнағанға дейін температурасын көтереді. Кез келген бактериясуда өледі сондықтан науқаспен бірге камераға кірудің алдын алады. Бу пайда болу жылдамдығын булану жылытқышына берілген қуат деңгейі анықтайды. Датчик модулді тарту шкабтың ортасына қарай орналасқан, ол датяикті Ылғалдан сақтап, ол ақпаратты басқару құралының модуліне жібереді. Басқару құралының модулі будың шығуын реттейді.


Оттегімен басқару жүйесі

Оттегімен басқару жүйесін орнатқанда ол клапанды инкубатордағы сорып шығару шкафындағы оттегі мен оттегі датчик модулімен оттегі ағымын реттейді. Датчик модуліекі тәуелсіз бакты оттегі отынынан қорғайды.


Салмақ өлшеу жүйесі( көмекші)

Ескерту:

Бұл бөлімде жазылғандар өлшеудің EU жүйесінде керектенілмейді. Тез жіберу үшін туған нәрестеге арналған инкубатор Isolette Тип –NAWI өлшеу жүйесінің нұсқауына жүгініңіз.

Өлшеу жүйесін орнату үшін матрац астындағы платформаға орналастырады.Таразы екі тіреу иін ағашынан тұрады, ол өлшемнің нақты функциясын орындайды.Басқару құралы


тіреу иін ағашыныың ақпаратын өңдейді,салмақты килограмм немесе фунтпен Ауытқу/ Сигнал құралы терезесінде жүргізеді.

Салмақ функциональды пернесі өлшеу ережесі басталған соң қайталап өлшейді.

Жүйенің сыбыры Ауытқу/ Сигнал құралы терезесінде өлшеу процедурасы кезінде жүргізіледі.


Үзіліссіз қорек көзі (ҮҚК) ( қосымша)

ҮҚК жүйесін орнатқанда инкубатор қор қорек көзін автономды емес үзіліссіз қанымдап, оны құрал ішінде тасымалдауға пайдаланылады. Қор батереикасынан келетін толық зарядталған қуатты батерейка С2000е инкубаторының жұмысын қоршаған ортаның 200С температурасында ауа ережесінің бақылау нүктесінде 300-та, оттегі мен ылғалдық бақылауынсыз, көмекші шығу нүктелерінен қосымша тиеумен жұмыс істеуін қанымдай алады.
Қор батерейкасын пайдалану электр үзілгенде және инкубаторды орнату шнңберінде үзбей тасымалдағанда керектенеді

ҮҚК екі негізгі компененттен тұрады: электронды басқару модульі және батерейка модулі. Батерейка модулі 3 гель герметизацияланған элементтен тұрады, ол элекрон модулімен зарядталады. Элекрон модулі бақылауға инкубаторға берілген қуатты басқару және бөлуге жауап береді.


ҰҚК жүйесі 3 ережемен жұмыстайды: сызықты, қор және параллель. Төмендегі кестені қараңыз


Ереже

Жұмыс ережесі

Сызық

Ауыспалы тоқ кіреді. Жүк кіретін диапазоны;

Операциялық инвертор (тұрақты тоқ ауыспалы тоққа)

Қор


Ауыспалы тоқ кіруі жоғалады. Жүк кіретін диапазоны;

Операциялық инвертор

Шунт

Инвертордың шығу сигналы жоғалады. Мүмкін болатын жүк; қуат, тек ауыспалы тоқпен қанымдалады.


Функционалды баяндау

Температура, ылғалдылық және оттегі концентрациясы ауаның әдейі жасалған циркуляция жүйесімен бақыланады. Бөлме ауасының бақыланатын саны минутта 7 л. Ол қабықта орналасқан механикамен келетін лопаст доңғалақтың көмегімен ауа жинағыш сүзгісі арқылы сіңеді. Лопаст доңғалақ ауаны ішінен келген таза газдан үлкен ағыммен рециркуляция жасайды. Таза және рециркуляция жасалған ауаның қоспасы жылытқыштың маңайына бағытталады. Ауа нәресте жатқан камераға негізгі ярустың алдыңғы және артқы қабырғасындағы саңылау арқылы кіреді, содан кейін ол алдыңғы және артқы ішкі қабырғаларының арасынан өтеді. Ауа температураны есептейтін зондсы бар датчик модулінде айланады.Зондыда ауа температурасын бақылайтын термистор, және ауадағы жоғарғы температура туралы дабыл сигналы термисторы капсульда болады. Нәресте жатқан камера ішінде ауа алмасқан соң ол негізгі ярустың оң аяғындағы саңылау арқылы төмен қайта циркуляция жасап, одан лопаст доңғалағына қайтадан келеді. Тартылатын шкафтын артқы және алдыңғы жағындағы кіру панелі ашық болғанда, ауа жоғары қарай тесік жанынан өтіп, жылы ауа экранын құрады. Бұл экран инкубатор ауасының температурасының ең төмен шегіне келуіне әкеледі.

Температура инкубатор ауасы немесе тері температурасының пайдалану жолымен реттеледі. Панельдің алдыңғы жағындағы пернелер пайдаланушыға өзіне қажет ауа ережесі немесе тері ережесін таңдауға мүмкіндік береді.

Кез келген жұмыс ережесінде жылытудың шығуы қажетті температураны ұстау үшін жылу санына пропорциональ болады. Ауа және тері ережелері төменде жазылған.<< предыдущая страница   следующая страница >>