shkolakz.ru 1 ... 10 11 12 13

IV. Қосымша (процедура/ оперативті ену жүргізудегі негізгі және қосымша зерттеу әдістері және емдеудің қолдану жиілігі және қолдану мүмкіндігі кестесі):

1.Диагностикалық зерттеулерНегізгі диагностикалық зерттеулер

Қолдану жиілігі

Қолдану мүмкіндігі

1

СВГВ-дағы жалпы қан анализы

6

100%

2

СВГС-дағы жалпы қан анализі

12

100%

3

Жалпы зәр анализі

6-12

100%

4

Гельминттер жұмырткаларын табу үшін нәжістің микроскопиясы

1

100%

5

Канның биохимиялық анализі

6-8

100%

6

ВГ маркерлерін анықтауға ИФА

1

100%

7

Қалқа безінің гормондарын анықтау үшін ИФА

6

50%

8

Альфафетопротеин анықтау үшін ИФА


2

100%

9

Аутоиммунды гепатит маркерлерін анықтау үшін ИФА

1

10%

10

ПТР HBV

3

30%

11

ПТР HCV

6

40%

12

Коагулограмма

2

100%

13

Сарысүлық темірді анықтау

1

100%

14

КТ или МРТ

1

30%

15

ЭЭГ

1

20%

16

Бауыр тамырларының доплерографиясы

1

30%

17

ЭКГ

1

30%

18

ЭФГДС

1

10%

19

Эластография / бауыр биопсиясы


2/1

80/10%

20

Іш қуысы мүшелерін УДЗ

3

80%

21

Қалқа безін УДЗ

1

100%

22

Невролог кеңесі

1

20%

23

Гематолог кеңесі

1

20%

24

Эндокринолог кеңесі

1

20%

25

Хирург кеңесі

1

20%

26

Окулист кеңесі

2

50 %

27

Гастроэниеролог кеңесі

1

80%

28

Онколог кеңесі

1

10%


2.Медицинада қолданылатын құралдар және емдік заттар


Негізгі


Күніне саны

Қолдану ұзақтығы (күндер)

Қолданылу мүмкіндігі
Вирусқа қарсы препараттар:


1

Интрон - А

6 млн. ХБ/дене ш.м, күніне немесе аптасына 3 рет

теріастылық

24 апта

20%

2

Пегинтрон

60мкг/ дене ш.м, аптасына 1 рет теріастылық

24-48 апта

30%

3

Рибавирин табл.

15мг/кг

2 қабылдауға бөлу

24-48 апта

30%

4

Ребетол сиропта

15мг/кг

2 қабылдауға бөлу

24-48 апта

30%

5

Урсодезоксихолевая кислота ( урсосан, урсофальк)

10-12 мг/кг 2 қабылдауға саналған

24-48 апта

30%
Қосымша:Гепатопротекторлар:


6

Карсил (легалон) табл.

12 жастан 2табл. Х 3 рет

30

50%

7

Хофитол табл.

3-5 жас – 1 табл. х 2 рет , 5-10 жас – 1 табл.х 3 рет, 10-14 жас - 1-2 табл.х3 рет

30

80%
Холестаз емі:


8

Урсосан или урсофальк

15мг/кг бір реттік қабылдау кешкі уақытта

60-90

20%

9

Гептрал

5-10 мг/кг т/і немесе ауыз арқылы

30

20%
Метаболикалық терапия:

10

Лактулоза (дюфалак)

15жасқа дейінгі балаларға 5мл-ден 30 мл-ге дейін 1 қабылдауға

10-15 күн

30%

11


Гепа-Мерц

5 жастан бастап ересек дозасынан ½-1/3

10-15 күн

20%
Поливитаминды препараттар:


12

Мульти – табс Бэби

1 мл

30

100%
Сана – сол

1-3 жас - 5 мл, 4жастан бастап 10 мл күніне 1рет

30

100%


Әдебиет тізімі:

1. Инфекционные болезни у детей: В.Н. Тимченко ред. медицина ЖОО педиатрия факультетіне арналған оқулык – 2-ші өзгертілген және толтырылған басылым. СП: арнайы өдебиет 2006, 576 б.

2. Руководство по инфекционным болезням у детей В.Ф. Учайкин, ГЭОТАР – МЕД, 2001, 803 б.

3. Современные аспекты рациональной диагностики и лечения хронических вирусных гепатитов. Тәжірибелік дәрігерлерге өдістемелік нұсқаулар. М.ғ.д. Туғанбекова С.К. ред., Астана, 2011, 44 б.

4. Емельянов Д.Н., Мязин Р.Г. Современные средства противовирусного лечения острых и хронических вирусных гепатитов. // «Лекарственный вестник», 2009, Т.5, №2 (34), Волгоград, 34-39 б.

5. Горбаков В.В., Абдуллаева Х.И., Раков А.Л., Урсов Р.Р Современные представления о хронической HBV-инфекции // Гепатология – 2003. - №2. 54-63 б.

6. Ющук Н.Д., Климова Е.А., Знойко О.О. соавторлармен. «Протокол диагностики и лечения больных вирусными гепатитами В и С», РЖГГН, 2010,№6, 60 б. Интернеттегі журнал сайты www.gastro-j.ru


7. Крамарев С.А. Лечение хронических вирусных гепатитов у детей./Киев, 2006 – 22 б.

8. Хайкин П.Л., Сапа Ю.С. Хронические гепатиты у детей и подростков.// Киев, 2007 – 24 б.

9. 23 тамыз 2010 жылдан № 661 «Вирусты гепатитпен науқастарға қатынасты санитарлы-эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыру және жүргізу үшін санитарлы- эпидемиологиялық татаптар» ҚР ДСМ бұйрығы.

10. 17 ақпан 2012жылдан № 92 «Вирусты гепатиттермен науқастарды зерттеу және емдеу ережелері туралы» ҚР ДСМ бұйрығы.

11. Гепатит С: консенсус 2002. / Ұлттық денсаулық институты (АҚШ). // Вирусные гепатиты: достижения и перспективы. Инф. Бюл. – 2002. - №2 (15). – 3-11б.

12. Лечение вирусных гепатитов А.А. Ключарева, Н.В. Голобородько, Л.С.Жмуровская и др. / Под ред. А.А. Ключаревой – Минск: ООО “ДокторДизаин”, 2003. – 216 б.

13. Лечение гепатита С: конференция – консенсус, Париж, 2002 // Медицина кафедрасы. – 2003. - №1.- Б.124-141.

14. Кокорева С.П., Журавец Э.А., Илунина Л.М. Хронические вирусные гепатиты у детей / Мамандарға әдістемелік нұсқаулар – Воронеж. – 2012. – 42б.

15. Майер К.-П. Гепатит и последствия гепатита: Практич. Рук.: неміс тілінен аударым/ под ред.А.А. Шептулина. // М.: Гэотар медицина, 1999. – 432 б.

16. Учайкин В.Ф., Чередниченко Т.В., Святский Б.А., Ковалев О.Б. Гепатит С у детей: дәрігерлерге оқу құралы – М.,2001. – 28 б.

17. Шахгильдян И.В., Михайлов М.И., Онищенко Г.Г. Парентеральные вирусные гепатиты (эпидемиология, диагностика, профилактика). – М.: ГОУ ВУНЦ МЗ РФ, 2003. – 384 б.

18. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практическое рук.: ағылшын тілден аударым /Под редакцией З.Г. Апросиной, Н.А. Мухина – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 б.

19. Kuntz E., Kuntz H. Hepatology: Principles and practice: history, morphology, biochemistry, diagnosis, clinic, therapy. – Springer –Verlag Berlin, Heidelberg, 2002.- 825 p.


20. Lok A.S., Heathcote E.J., Hoofnagle J.H. Management of Hepatitis B 2000, Summary of a Workshop. Gastroenterology 2001;120:1828-1835

21. Robert D. Baker, Deborah Dee, Susan S. Baker. Созылмалы гепатиттермен балаларда альфа-2b рибавирин пегилирленген интерферонның эффективтілігі С. J Clin Gastroenterol 2007;41:111-114

22. Wirth S, Pieper-Boustani H, Lang T, et al. Peginterferon alfa – 2b plus ribavirin treatment in children and adolescents with chronic hepatitis C. Hepatology. 2005,41:1013-1018


<< предыдущая страница