shkolakz.ru 1 2 ... 6 7
Студенттерге арналған пән Нысан


бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18. 2/11


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Экономикалық теория кафедрасы


050702 «Автоматизация және басқару», 050704 «Есептеу техникасы және бағдарламалау», 050106 «Музыкалық білім», 050119 « Шет тілі», 050718 «Электроэнергетика», 050117 «Қазақ тілі және әдебиет», 050203 «Тарих», 050418 «Кітап және библиография», 050703 «Ақпараттар жүйесі», 050504 «Журналистика», 050717 «Жылуэнергетикасы», 050905 «Әлеуметтік жұмыс», 050604 «Физика», 050601 «Математика», 050503 «Психология», 050716 «Аспапты жасау», 050301 «Құқық тану», 050501«Құқық тану» мамандықтарының студенттеріне арналған

«Экономикалық теория негіздері» пәні бойынша


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/11


Студенттерге арналған пәннің бағдарламасын бекіту парағы

БЕКІТЕМІН

Қаржы - экономика

факультетінің деканы

________Эрназаров Т.Я.

«___»___________ 200 ж.


Құрастырушы: аға оқытушысы ______________ Кенжетаева Г.К.


Экономикалық теория кафедрасы

050702 «Автоматизация және басқару», 050704 «Есептеу техникасы және бағдарламалау», 050106 «Музыкалық білім», 050119 « Шет тілі», 050718 «Электроэнергетика», 050117 «Қазақ тілі және әдебиет», 050203 «Тарих», 050418 «Кітап және библиография», 050703 «Ақпараттар жүйесі», 050504 «Журналистика», 050717 «Жылуэнергетикасы», 050905 «Әлеуметтік жұмыс», 050604 «Физика», 050601 «Математика», 050503 «Психология», 050716 «Аспапты жасау», 050301 «Құқық тану», 050501«Құқық тану» мамандықтарының студенттеріне арналған


«Экономикалық теория негіздері» пәні бойынша

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Бағдарлама 200___ж «___» ___________ бекітілген оқу жұмысының бағдалмасы негізінде әзірленген


200___ ж «____» _____________ кафедра отырысында ұсынылған

№_____ хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________________ Г.Р.Байтаева


Қаржы-экономикалық факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған

200 ж «____»_________ №___ хаттама


ӘК төрайымы _____________________ Л.А. Сидорова


МАҚҰЛДАНДЫ
Психология және педагогика кафедрасының меңгерушісі Е.И. Бурдина «___» _______ 200 ж.
ЕТжБҚ кафедрасының меңгерушісі О.Г. Потапенко «___» ____________ 200 ж.Орындалу өнерінің кафедрасының меңгерушісі Е. Жуматаев «___» ____________ 200 ж.

Автоматизация және басқару В.Ф. Хацевский «___» ____________ 200 ж.Оқытушы туралы мәлімет:

Кенжетаева Гульбарам Қашаубайқызы, «Экономикалық теория» кафедрасының (тел.67-36-46), аға оқытушысы

Азимхан Ардақ Азимханқызы «Экономикалық теория» кафедрасының (тел.67-36-46), аға оқытушысы

Қабылдау сағаттары:консультацияның бекітілінген графигіне сәйкес кафедрада А-524 өтеді.

Пән туралы мәлімет:

Пән 15 аптаға сыйыстырылып 6-ші семестрде оқытылады. Пәннің жалпы сыйымдылығы 90 сағат, оның 30 сағаты- аудиторияда өткізілетін сабақтарға,ал 60 сағаты студенттердің өздік жұмысына бөлінген. Сабақ түрлеріне қарай аудиториялық уақыттардың бөлінуі күнтізбелік жоспарда көрсетілінген.

«Экономикалық теория негіздері» курсын оқытудың объектісі қоғамның экономикалық жүйесі болып табылады. Экономикалық теорияның әдістемесі мыналар:тарихтық және логикалық бірлік, жүйелік тәсіл, графикалық және экономика-математикалық талдауды қолдану мен экономикалық процесті моделдеу.следующая страница >>