shkolakz.ru 1 2 ... 5 6
ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы

044 -42/18


СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК

ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫСТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫ


Пән: «Адам анатомиясы»

Пән коды: АА1209

Мамандық – 5В110300 - «Фармация»

Оқу сағатының көлемі (кредит) – 90 сағат (2 кредит)

Оқытылатын курс – І, семестр - І

ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы

044 -42/18


СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК

ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫ


Кафедра мәжілісінде талқыланды


«_____» _______ 2014 ж. Хаттама №_____


Кафедра меңгерушісі, профессор __________ Сисабеков Қ.Е.ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы

044 -42/18


СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК

ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫТапсырма №1


1. Тақырыбы: Тұлға, қол-аяқ сүйектері құрылысының ерекшеліктері. Бассүйектің беттік бөлігінің сүйектері. Тұтас бассүйек.


2. Мақсаты: Қол-аяқ сүйектерінің құрылысын зерттеу. Бассүйектің бет бөлігі сүйектерінің, тұтас бас сүйегінің құрылысын зерттеу.


3. Тапсырма:

1. Сүйек эмбриогенезi туралы түсiнiк

2. Даму ақаулары.

3. Қаңқаның шығыңқы бөлiктерiнiң атқаратын рөлi.

4. Орындау түрі: Реферат, презентация, тест тапсырмаларды құрастыру, тақырып бойынша глоссарий.


5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

СӨЖ критерилерінің орындауы:

 • Реферат – А4 форматындағы, 14 TNR шрифтімен жазылған 10-12 беттен тұратын тақырыптың мазмұны немесе қысқаша баяндау. Құрылымы дәстүрлі: титул парағы, кіріспе, негізгі бөлім, тұжырымдар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

 • Презентация – ақпаратты әртүрлі техникалық құралдармен және оларсыз беру үлгілері. Ереже бойынша тың идеялар, жобалар, жұмыс түрлері және т.б. ұсынылады. Оған көркемдеу және біртұтас графикалық стильдегі мәтіндер беріледі.

 • Тестілік тапсырмалар – құрастыру кезінде 15 тесттен кем болмауы тиіс, 5 берілген дұрыс жауаптан біреуін дұрыс таңдауы.

 • Глоссарий – таблица түрінде келетін, берілген тақырып бойынша терминдер мен ұғымдардың сөздігі.


СӨЖ бағалау критерилері:
  • 0-49 балл – СӨЖ-дегі тапсырмаларды орындамағаны үшін қойылады.


  • 50-54 балл – берілген тапсырманы оқулықтан немесе интернет желісінен тікелей көшіріп алғаны үшін қойылады.

  • 55-59 балл – тақырыпты көшіріп, оны түсіндіре білгені үшін қойылады.

  • 60-64 балл – тақырыпты компьютерде тергені үшін қойылады.

  • 65-69 балл – тақырыпты тек реферат түрінде өткізгені үшін қойылады.

  • 70-84 балл – презентацияны, слайдты көрсетіп қорғағаны үшін қойылады.


ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы

044 -42/18


СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК

ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫ
  • 85-89 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және тест сұрақтарын дайындағаны үшін қойылады.

  • 90-94 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және глоссарий дайындағаны үшін қойылады.

  • 95-100 балл – жоғарыдағы аталған тапсырмаларды толығымен орындаған студентке қойылады.

6. Тапсыру мерзімі:

7. Әдебиет:

Негізгі:

 1. Рақышев А.Р. Адам анатомиясы І,ІІ том. 2004.

 2. Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І,ІІ том. Алматы: «Кітап», 2006.

 3. Әубәкіров Ә.Б., Досаев Т.М., Жұмабаев У., ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. I,II,III,IV том. Астана: «Фолиант», 2005
 4. Әубәкіров Ә.Б., Сүлейменова Ф.М. Адам анатомиясы, атлас. I,II том. Астана: «Сарыарқа», 2011.


 5. Досаев Т.М. редакциясымен. Адам анатомиясы. Алматы, «Ақнұр», 2013.

Қосымша:

1. Тебенов М.Е.Адам анатомиясы (ас қорыту және тыныс алу жүйесі). Оқу құралы.Қарағанды,»1993

2. Нұрмұхамбетова Б.Н. Лимфа жүйесінің функционалдық анатомиясы. Оқу құралы. Алматы,2007


8. Бақылау: Тақырып бойынша реферат, презентацияның, тестілік тапсырмалардың, глоссарийдің болуы.


Тапсырма №2


1.Тақырыбы: Аяқ сүйектерінің қосылыстары. Тұлға сүйектерінің қосылыстары. Буындарының биомеханикасы.


2. Мақсаты: Адамның даму кезеңдерін білу. Тұлға мен аяқ сүйектерінің ерекшеліктерін түсіну. Тұлға мен аяқ сүйектерінің жеке айырмашылығын салыстыру. Буындардың жіктелуін білу. Адам ағзасындағы буындардың рөлі мен маңызын түсіну. Буындардағы қозғалыс түрлерi мен мінездерін ажырату.


3. Тапсырма:

1. Адамның даму кезеңдері.

 1. Тік жүруге байланысты қаңқаның физиологиялық өзгерістері.

 2. Омыртқа бағанасының эволюциясы, физиологиялық иілімдері.

 3. Аяқ сүйектерінің дамуының ерекшеліктері.

 4. Даму ақаулары.


ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы

044 -42/18


СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК

ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫ

6. Буындардың жіктелуі.

7. Буындардағы қозғалыстардың биомеханикасы.


8. Байламдардың орналасуының заңдылықтары.


4. Орындау түрі: Реферат, презентация, тест тапсырмаларды құрастыру, тақырып бойынша глоссарий.


5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

СӨЖ критерилерінің орындауы:


 • Реферат – А4 форматындағы, 14 TNR шрифтімен жазылған 10-12 беттен тұратын тақырыптың мазмұны немесе қысқаша баяндау. Құрылымы дәстүрлі: титул парағы, кіріспе, негізгі бөлім, тұжырымдар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

 • Презентация – ақпаратты әртүрлі техникалық құралдармен және оларсыз беру үлгілері. Ереже бойынша тың идеялар, жобалар, жұмыс түрлері және т.б. ұсынылады. Оған көркемдеу және біртұтас графикалық стильдегі мәтіндер беріледі.

 • Тестілік тапсырмалар – құрастыру кезінде 15 тесттен кем болмауы тиіс, 5 берілген дұрыс жауаптан біреуін дұрыс таңдауы.

 • Глоссарий – таблица түрінде келетін, берілген тақырып бойынша терминдер мен ұғымдардың сөздігі.


СӨЖ бағалау критерилері:

  • 0-49 балл – СӨЖ-дегі тапсырмаларды орындамағаны үшін қойылады.

  • 50-54 балл – берілген тапсырманы оқулықтан немесе интернет желісінен тікелей көшіріп алғаны үшін қойылады.

  • 55-59 балл – тақырыпты көшіріп, оны түсіндіре білгені үшін қойылады.

  • 60-64 балл – тақырыпты компьютерде тергені үшін қойылады.

  • 65-69 балл – тақырыпты тек реферат түрінде өткізгені үшін қойылады.

  • 70-84 балл – презентацияны, слайдты көрсетіп қорғағаны үшін қойылады.

  • 85-89 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және тест сұрақтарын дайындағаны үшін қойылады.

  • 90-94 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және глоссарий дайындағаны үшін қойылады.

  • 95-100 балл – жоғарыдағы аталған тапсырмаларды толығымен орындаған студентке қойылады.


6. Тапсыру мерзімі: 2 апта.

7. Әдебиет:

Негізгі:


 1. Рақышев А.Р. Адам анатомиясы І,ІІ том. 2004.ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы

044 -42/18


СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК

ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫ
 1. Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І,ІІ том. Алматы: «Кітап», 2006.

 2. Әубәкіров Ә.Б., Досаев Т.М., Жұмабаев У., ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. I,II,III,IV том. Астана: «Фолиант», 2005

 3. Әубәкіров Ә.Б., Сүлейменова Ф.М. Адам анатомиясы, атлас. I,II том. Астана: «Сарыарқа», 2011.

 4. Досаев Т.М. редакциясымен. Адам анатомиясы. Алматы, «Ақнұр», 2013.

Қосымша:

1. Тебенов М.Е.Адам анатомиясы (ас қорыту және тыныс алу жүйесі). Оқу құралы.Қарағанды,»1993

2. Нұрмұхамбетова Б.Н. Лимфа жүйесінің функционалдық анатомиясы. Оқу құралы. Алматы,2007


8. Бақылау: Тақырып бойынша реферат, презентацияның, тестілік тапсырмалардың, глоссарийдің болуы.


Тапсырма №3


1. Тақырыбы: Арқа, іш бұлшықеттері. Көкет. Аяқтың бұлшықеттері мен шандарлары. Шап өзегі, іш пердесі, іш қабырғасының осал жерлері.


2. Мақсаты: Арқа, іш және аяқ бұлшықеттерінің шандырларын зерттеу. Шап өзегінің құрылысын білу. Шап өзегінің түрлерін білу.

3. Тапсырма:


1. Арқаның беткей бұлшықеттері.

2. Арқаның тереңгі бұлшықеттері.

3. Шап өзегі, оның құрамы.

4. Шап өзегінің қабырғалары және тесігі.

5. Туа біткен шап жарықтары.

6. Қиғаш шап жарықтары.

7. Тік шап жарықтары.

4. Орындау түрі: Реферат, презентация, тест тапсырмаларды құрастыру, тақырып бойынша глоссарий.


5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

СӨЖ критерилерінің орындауы:


 • Реферат – А4 форматындағы, 14 TNR шрифтімен жазылған 10-12 беттен тұратын тақырыптың мазмұны немесе қысқаша баяндау. Құрылымы дәстүрлі: титул парағы, кіріспе, негізгі бөлім, тұжырымдар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі.


ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы

044 -42/18


СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК

ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫследующая страница >>