shkolakz.ru 1

Ф КГМУ 4/3-08/01


ПП КГМУ 4/01


ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды уйымдастыру кафедрасы


Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
«Экономика пәні, функциялары және әдістері. Қоғамның меншігі және экономикалық жүйелері» тақырыбы


«Денсаулық сақтау саласындағы экономика және маркетинг» пәні


051101 – «Мейірбике ісі» мамандығы

IV курс


Құрастырушы: Сұлтанов А.К


Қарағанды 2011


Кафедра мәжілісінде талқыланып және бекітілген

Хаттама № __ 2011.
Кафедра меңгерушісі м.ғ.д., проф. Н.К. Смагулов • Тақырыбы: «Экономика пәні, функциялары және әдістері. Қоғамның меншігі және экономикалық жүйелері» • Мақсаты: Экономика пәні, функциялары және әдістері. Қоғамның меншігі және экономикалық жүйелерімен танысу»

 • Тапсырма: реферат дайындау • Орындау түрі: әдебиеттер және электронды тасымалдаушылармен жұмыс, тақырып бойынша қорғауға дайындалу • Тапсырманы орындауға талаптар:Рефератқа мәліметті енгізу:


- Нарықтық экономика шарттары

- Оның ролі және функциясы

- РФ орталық банктің қызметі мен статусы

- РФ банктік жүйесі немен ұсынылады • Тапсыру мерзімдері: СӨЖ тапсыру кестесі бойынша

 • Бағалау критериі (реферат)

Орындалу критерилері:

а) тақырып бойынша негізгі оқу көздерін анықтау және оқу.

б) библиографияны құрастыру;

в) ақпаратты өңдеу және жүйелендіру;

г) рефераттың жоспарын өңдеу/ презентация;


д) рефератты құрастыру және безендіру/презентация


Рефераттың құрылымы: 1. Мұқаба беті (форма бойынша құрастыру)

 2. Бөлімдері (реферат бөлімінің кезекті мазмұны/презентация беттерін көрсетуі бойынша, басталу бетінен бастап);

 3. Кіріспе (зерттелетін мәселелерді қалыптастыру,тақырыпты негіздеу,оның мазмұны мен өзеттілігін анықтау,рефераттың мақсаттары мен міндеттерін анықтау/презентация);

 4. Негізгі бөлім (әрбір бөлім рефераттың бөлігі болып табылады/презентация жеке мәселелерді немесе оның кейбір жақтарын ашып көрсетеді,өткеннің логикалық түрдегі жалғасы болып табылады.Бұл бөлімдерінде кестелер, схемалар, графиктер,суреттер келтірілген)

 5. Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша қорытынды немесе нәтижесі шығарылады/презентация,нұсқау ұсынылады.)

 6. Әдебиеттер тізімі

Рефератты құрастыруға қойылатын талаптар:

а) рефераттың көлемі 10-15 беттен болуы керек (қосымша реферат көлемінің құрамына кірмейді./презентация);

б) реферат сауатты орындалу керек; мазмұнның тәртібі сақталуы керек.

в) тексттің мазмұнымен қатар қолданылған әдебиеттер болады

г) библиографияны дұрыс құрастыру керек.


Бақылау:


Нарықтық экономика шарттары

- Оның ролі және функциясы

- РФ орталық банктің қызметі мен статусы

- РФ банктік жүйесі немен ұсынылады