shkolakz.ru 1
Қазақтың ата-заңдары = = Еski kazak hukuk dunyasi = The ancient world of the kazakh law [Текст] :құжаттар, деректер және зерттеулер он томдық = он томдағы материалдар, құжаттар және зерттеулер / С. З. Зиманов. — 2-ші басылым. — Алматы :Жетіжарғы, 2004 .


     I-ші том / Том жетекшісі С. З.  Зиманов. — Алматы, 2004. — 627 бет. — (Мәденимұра). — ISBN 9965-11-142-1. — ISBN 9965-11-141-3

     Қазақ, орыс, түрік, ағылшын тілдерінде.     Бұл томда белгілі тарихи тұлғалардың, ойшылдардың, жиһангерлердің, ғылым мен мәдениеттің бұрынғы-соңғы көрнекті өкілдерінің еркіндік идеяларына негізделген казак әдет-ғүрып заңдары, олардың «ежелгі болмысы» туралы ойлары мен пікірлері және атақты төрт би: Майкы би, Теле би, Қазыбек би, Әйтеке би, олардың ғұмырнамасы, ел баскару, ел бірлігін сақтау, шешендік, билік дәстүрлері, әділет және адамгершілік жолындағы күрестері мен мұралары сөз болады. 1-том 2 бөлімнен тұрады.

     Көптомдық еңбек Орта Азия халықтары мен мемлекеттері тарихымен, шығыс дана-лығымен айналысушыларға, мұғалімдерге, жоғары және орта оқу орындарының сту-денттеріне және тарихты сүйіп окитын көпшілікке арналған


 Төле би туралы кітаптағы мақалалар:

 

Тореқұл Н.                    Майқы би және Төле би………………………………………….. 167

Омарханов Қ.              Майқы биден қалған «Жеті жарғы»………………………………. 204

Абылайханов Т.          Төле бидің өсиеті………………………………………………..… 209

Адамбаев Б.               Төле би шешен…………………………………………………..….. 212

Амангелдиев К.         Әулие атанған би. Төле би Әлібекұлы хақында………………….. 222

Амандықов X.             Төле бидің төреліктері………………………………………….... 225

Әбілдәұлы Б.             Керуен дауы………………………………………………………… 235

Бектпаев К,                Төле бидің бір билігі………………………………………………..  241

Қалдыбаев М.           Төле би бабалары (ата тегі)……………………………………..….. 244

Дәдебаев Ж.             Төле би және оның заманы………………………………………….. 267

Дәуітов С.                  Түгел билікке Төле би жеткен……………………………………… 280

Төле би. Жаңа деректер…………………………………………………………………….. 284

Төле бидің тура сөздері…………………………………………………..………………… 289


Доспамбетов Ә.        Жайсаң жайлауының дүлдүлі…………………………………..….. 293

Ділебаев Ә.                   Төле Әлібекұлы ………………………………………………….. 301

Ибрагимов Ә.              Төле бидің өсиет толғауы: Өттің дүние шіркін-ай!.................… 305

Кенжетайұлы К.         Төле би мен Едіге би……………………………………………… 308

Қалиев М.                      Төле би мен Қойгелді…………………………………………….. 310

Қыдырбекұлы Б.        Үйсін Төле би……………………………………………………….. 315

Амандықов X.              Төле бидің төреліктері……………………………………………. 323

Молдабеков Ж.          Ұлыны ұлы тұтса — құт болады………………………………..… 330

Мыңбатырова Н.     Төле бидің өмірбаянының негізгі кезеңдері…………………..….. 335

Нысаналы А.                Төле би………………………………………………………….. 342

Өзбекұлы С.                  Төле би хакында бірер дерек………………………………….. 35.

Өтепқалиев Р.           Төле би неге Қарлығаш би атанды…………………………….…362

Сатаев А.                      Қарлығаш би хикаялары………………………………………Биркенгоф А.Л.

Жаһанкездердің ұрпақтары : Индигирка көліндегі орыс поречандардың еске түсіру / А.Л. Биркенгоф. - М. : Мысль, 1972. - 222 б. : ил.

Дана: барлығы:1 - АНЛ(1)


Болотов А.Т.

Ұрпақтары үшін өзімен жазылған Андрей Болотовтың өмірі мен оқиғалары / А. Т. Болотов ; құр. А. В. Гулыга. - М. : Современник, 1986. - 766 б. - (Естелік)

Дана: барлығы:1 - АХЛ(1)
Владко В.Н.

Скифтердің ұрпақтары : роман: укр. аударылған. / В. Н. Владко ; ауд. А. Семенов, В. Доронин ; сур. В. Бродский. - М. : Жас гвардиясы, 1969. - 367 б. : ил.

Дана: барлығы: 2 - АХЛ(2)


Ерофеева И.В.

Әбілқайыр хан: қолбасшы, билеуші және саясаткер: ғылыми баспа / И.В. Ерофеева. - АЛМАТЫ : Санат, 1999. - 336 б. - (Қазақстан тарихы: зерттеулер, құжаттар)

Экземпляр: барлығы:2 - ХР(1), АУЛ(1)

Оқу әдебиеті:


Забелин И.М.

Ұрпақтарға оралу: А.Гумбольдт өмірі мен жығармашылығы туралы роман-зерттеу/ И.М. Забелин. - М. : Ой, 1988. - 331 б : ил


Қуанғанов Ш.-М.Т.

"Арий-ғұн" ғасыр және кеңістік арқылы: куәлігі, топонимдер : қоғамдық-саяси әдебиет / Ш. -М.Т. Қуанғанов. - Алматы : б.и., 2008. – 666 б

Дана: барлығы:2 - ХР(2)


Лиокумович Т.Б.

Белорусиядағы А.С.Пушкиннің ұрпақтары / Т.Б. Лиокумович. - Минск : университет, 1991. - 96


Лиокумович Т.Б.

Белорусиядағы А.С.Пушкиннің ұрпақтары / Т.Б. Лиокумович. - Минск : "Университетское", 1991. - 96 б. - (Университет - мектеп)

Дана: барлығы:1 - АХЛ(1)

Русаков В.М.


Александр Сергеевич Пушкин ұрпақтары туралы әңгімелер / В.М. Русаков. - М. : Информпечать ИТРК, 1999. - 488 б. : ил

Барлығы:1 - АХЛ(1)


Салғарин Қ.

Алтын тамыр : роман - эссе / Қ. Салғарин. - Алматы : Жалын, 1986. - 288 с

Басының аудармасы: Ата-баба және ұрпақтар

Дана: барлығы:1 - АХЛ(1)


Самойлов И.Н.

Біздің ұрпақтарымызға... : ғылыми баспа: тарихи-биографиялық повестер/ И. Н. Самойлов. - Өскемен : Медиа-Альянс, 2004. - 236 б. : фото

Дана: барлығы:1 - АХЛ(1)


Слудский А.А.

Ұрпақтарға сақтау / А.Ф.Ковшарь алғысөзі / А.А. Слудский. - Алма-Ата : Кайнар, 1982. - 188 б


Болашақ ұрпақ тыңдаңыз ... Орыс кеңестік азаматтық лирикасының беттері 1917-1987 : көркем әдебиет /құраст. С. Чупринина. - М. : Книга , 1987. - 480 б. - (Шағын кітаптар)

Дана: барлығы:1 - хр(1)


Сұлтанов Т.И.

Ақ көшмеде көтерілгендер. Шыңғыс-Хан ұрпақтары : ғылыми баспа / Т. И. Сұлтанов ; Р.Б.Сүлейменова атындағы шығыстану институты, РҒА шығыстану институтының Санкт-Петербург филиалы. - Алматы : Дайк-Пресс, 2001. - 274 б. - (Қазақстандық шығыстану зерттеулері)

Дана: барлығы:28 - АНЛ(3), ССК(1), АУЛ(22), Әскери каф.(2)

Сұлтанов Т.И.


Шыңғыс-Хан және оның ұрпақтары : ғылыми баспа / Т. И. Сұлтанов. - Алматы : Мектеп, 2003. - 152 б. : ил. - (Жетінші сөз)

Дана:барлығы:1 - АНЛ(1)


Ботов В

Ұрпақтар нені көреді – тірі ақбөкен әлде суретті ме? : қоғамдық-саяси әдебиет / В Ботов // Индустриальная Караганда. - 2004. – 10 қаңтар..

Аннотация: Қарағанды облысындағы ақбөкендерді қорғау.

Гайдук О.

Вайнемуне ұрпақтары : қоғамдық-саяси әдебиет / О. Гайдук // Индустриальная Караганда. - 1972. - 21 сәуір..

Дюсембаев К.

Тарихты ұрпақ үшін сақтайды : қоғамдық-саяси әдебиет/ К. Дюсембаев // Индустриальная Караганда. - 2006. - 25 мамыр. .

Аннотация: Тау-кен техникумын құру тарихы туралы.

Кузнецов Ю.

Архимед ұрпақтары : Конференциялар / Ю. Кузнецов // Индустриальная Караганда. - 2003. - 28 маусым..

Аннотация: ҚарМТУ профессоры Ю.Смирнов физика бойынша респ.олимпиаданың екінші тур жеңімпаздарын марапаттауға шақырылды.Маратова Г.

Ұрпақтарға насихат ретінде : қоғамдық-саяси баспа / Г. Маратова // Индустриальная Караганда. - 2010. - 18 наурыз..

Нагорный Ю.

Каспий теңізінің тынысы. Ұрпақтар оның балғындығын сезеді ме? / Ю. Нагорный // Деловой Казахстан. - 1 наурыз. - б. 9.

Посохов С.И.

Замандастар мен ұрпақтардың бағалауында XIX ғасыр Ресей университеттерінің ережелері: ғылыми баспа / С. И. Посохов // Білім сұрақтары. - 2006. - №1. - б. 370-381..

Тасмағамбетов И. Н.

Тәуелсіздік: ата-баба мүддесі – ұрпақ шындығы : қоғамдық-саяси әдебиет / И. Н. Тасмағамбетов // Саясат = Policy. - 2001. - № 3. - б. 6-10..

Аннотация: Тәуелсіздіктің 10-жылдығына қарсы.

Темірғалиева К.

Ұрпақтарға сақталған : облыстық мұражайдың 75-жылдығына/ К. Темірғалиева // Индустриальная Караганда. - 2007. - 25 желтоқсан..