shkolakz.ru 1 2 ... 4 5
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті«Бекітемін»

Тарих және құқық


факультетінің деканы

__________ Абулкасова Д.Б.

(қолы) (аты-жөні)

«______» _________ 2011 ж.

Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы

050501- Әлеуметтану

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

«Девианттық мінез-құлық әлеуметтануы»

(пәннің атауы)

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


Курс –3

Семестр – 6


Кредит саны - 2


Дәріс – 15 сағат

Практикалық сабақ
(лаб., сем. және т.б.) – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат

СӨЖ – 30 сағат

Емтихан – 6 -ші семестрде

Барлығы – 90 сағат
Орал -2011 ж.


Пәннің оқу әдістемелік кешені ______________________________________

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы)

типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.


Құрастырушы(лар): _______________________________________________

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)


___________________кафедрасының отырысында бекітілді.

“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.

Кафедра меңгерушісі___________ ____________________________________

(қолы) (аты-жөні)


_________________педагогикалық институттың оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Педагогикалық инстиуттың оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

1. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ / SILLABUS /


1.1. Оқытушы туралы мәлімет


Оқытушы: Хайдаров Есқайрат Ерболатұлы – «Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер» кафедрасы, 304- бөлме, телефон -51-20-39.

1.2. Пән туралы мәлімет


  • Пән: «Девианттық мінез-құлық» курсы, 2 – кредит сағат

  • Өтетін орны: Кесте бойынша тарих бөлімінде.

Сабақ кестесі:

15 оқу аптасынан және 1 сессия аптасынан тұрады. Аптасына 2 кредит –сағат өткізілді деп болжанады, әрбір кредит –сағат 1 байланыс сағатынан /дәріс, тәжірибе/ және 2 сағат оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысынан тұрады /Оқ СӨЖ/


Сабақ

Өткізу уақыты

Сабақ

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты

1 ( дәріс)

50 мин.

ОқСӨЖ , СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты

2 (дәріс)

50 мин.


ОқСӨЖ , СӨЖ

50+50 мин.


Оқу жоспарынан көшірме:

Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОқСӨЖ

СӨЖ

Емтихан


Барлығы

3

6

2

15

15

30

30

2

92


Курс сипаттамасы: Девианттық мінез – құлық проблемасы қазіргі заманда дүниежүзілік қауымдастық үшін өте өткір болып табылады. Европа мен Америка елдерінің статистикасы біртіндеп девианттық мінез – құлық, деструктивті жүріс – тұрысты бастап ауыр қылмысқа дейінгі түрлерінің өсіп отырғанын көрсетуде.

Девианттық мінез – құлықтың динамикасы мен тенденциясы бұл проблеманы біздің елімізде де өзектендіре түседі. Оның үстіне статистика қылмыстың жасарып бара жатқанын көрсетуде. Жасөспірімдер арасындағы топтық ұйымдасқан сипаттамасы қылмыстар өсуде. Өкінішке орай қазіргі Қазақстан көптеген девианттық факторлар жиынтығын туғызып отыр. Осыған байланысты девиантты мінез – құлықтық тенденциясы мен осы заманғы сипаты ғылыми тұрғыда саналау ерекше маңызды болып отыр.


Курс мақсаты: Мамандықты оқытудың мақсаты – студенттерге девианттық мінез – құлық әлеуметтануы жөнінде толық мағлұмат беру және оның қоғамды танып – білудегі орнын қарастыру, аталған ғылымның пәндік – түсініктік аппаратын, мамандықтың теориялық – методологиялық және практикалық мәселелерін оқыту болып табылады.

Курс міндеті: Әлеуметтік ауытқу процесін талдау үшін маңызды белгі ретінде қарастырылатын негізгі түсініктер мен ұғымдармен таныстыру;

Ауытқымалы мінез – құлық талдайтын және зерттейтін негізгі методикалық тәсілдерін игеру;

Ауытқымалы мінез – құлықтың негізгі түрлерін талдаудың негізгі әдістері принциптерін оқыту;

Студенттің өзіндік талдау жасау білімін, негативті әлеуметтік құбылыс саласындағы бағалау және болжау тенденциясын қалыптастыру.


Студент білуге тиіс:


  • қазіргі қоғамдағы девиантық мінез-құлықтың түрлерін білу;

  • девиантық мінез-құлықты әлеуметтанулық тұрғыдан талдауды игеру;

  • девиантық мінез-құлықтың ерекшеліктерін айыра білу;2. Пән бойынша оқыту бағдарламасы.


Апта 1.

Кредит саны – 1следующая страница >>