shkolakz.ru 1 ... 2 3 4

3.2.11. Құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету


Орындаушылары – мұрағат меңгерушісі, қорлардың аға сақтаушысы, қорлар сақтаушысы, архивариус


Жұмыстың атауы

Жұмыстың мазмұны

Өлшем бірлігі

Уақыт нормасы, сағат

Құрылымдық бөлімшеден мұрағатқа істерді қабылдау

Істер ахуалымен танысу, істердің ресімделуін тексеру, тізілім бойынша (біртіндеп) қабылдау, осы жылдық тізілім бөлімі құжаттарының бақылау - анықтамалық картотекасын қабылдау, нақты қабылданған істер саны, болмаған істер номерлері жөніндегі мәліметтер жазу, сақталу орындарына істерді орналастыру, істерді орналастыру жөніндегі топографиялық сілтемелерін белгілеу, құжаттардың келіп түсу және кету кітабына жазу енгізу

10 іс

3,60

Дезинфекция, дезинсекция, қалпына келтіру және бумалауға іріктеу, дайындау және жіберу

Құжаттарды болуын тексеру, құжаттардың физикалық ахуалын есепке алу картотекасы (жорналы) жөніндегі актісі бойынша таңдау, мұрағат қоймасынан істерді беру кітабына тіркеу, белгілі нысанда тапсырыс ресімдеу, лабораторияға істерді жіберу

10 іс

4,70

Істерді беру (қабылдау)

Істерді беру: тапсырыспен танысу, топографиялық сілтемелері бойынша істер орналасу орнын анықтау; істерді алып шығу; орнын басу картына салу; іс сыртындағы шифрдың атауына және тізіліміне (істер номенклатурасына) сәйкес келуін анықтау, парақтардың номерленуі мен ахуалын тексеру, мұрағат қоймасынан істерді беру кітабына жазу енгізу.


Істерді қабылдау: істерді қарап шығу, парақтардың номерленуі мен ахуалын тексеру, беру кітабына істерді қайтару жөнінде жазу енгізу, орнын басу картын алып тастау; істерді сақталу орындарына салу


Мұрағаттан берілген не мұрағатқа қабылданған 10 іс

1,55

Істерді картонирлау

Номерлер тәртібі бойынша істерді орналастыру, белгіні жазу, оны қорапқа жапсыру

10 іс

0,52

Сақтауға жататын істер бумаларын қалыптастыру

Істерді номерлер тәртібі бойынша топтастыру, белгі жазып тағу, шпагатқа белгіні тағу, істерді буу

10 іс

0,54

Топографиялық сілтемелер құрастыру

Сілтеме карточкасы бағандарын белгілі нысан бойынша толтыру, карточкаларды белгілі сөрелердің орналасу тәртібі, қорлар номерлері бойынша топтастыру;

10 карточка

2,80

Автоматтандырылған топографиялық сілтемелер жүргізу

Компьютерді қосу, дисплейге файл шығуын сұрау, сілтеме карточкасы бағандарын (бағандардағы деректерді нақтылау) толтыру, карточкаларды белгілі орналасу тәртібі бойынша топтастыру; қағазға басып шығару, компьютерді сөндіру


10 карточка

1,25

Істердің болуын және ахуалын тексеру

Сақталу орындарында және тізілім (істер номенклатурасы) бойынша, істің сыртында сипаттамасы бар істер номенклатурасы тізілімінің сипаттау бабы бойынша істердің нақты болуына салыстыру жасау, істердің физикалық ахуалы және техникалық ресімделуін тексеру, істің болуы тексерілгені жөніндегі парағын толтыру, мұнда істердің физикалық ахуалы, істердің болуын тексеру және қордағы істер ахуалы актісі көрсетілгені қоса құрастырылады


10 іс

0,80

Ұйым мұрағатының құжаттарды мемлекеттік сақтауға тапсыруы

Істерді дайындау және жеткізу, істер тапсыруына қатысу, белгілі нысанда құжаттардың тапсырылуын ресімдеу, кіріс және шығыс құжаттары кітабына шығу жөнінде жазу енгізу

10 іс

1,00


3.2.12. Құжаттарды есепке алу


Орындаушылары – мұрағат меңгерушісі, қорлар аға сақтаушысы, қорлар сақтаушысы, архивариус


Жұмыстың атауы

Жұмыстың мазмұны

Өлшем бірлігі

Уақыт нормасы, сағат

Ұйым мұрағатының есепке алу құжаттарын құрастыру және жүргізу

Қор қалыптасушысы тарихы бойынша қайнар көздерін зерттеу, қорлар тізімін құрастыру және жүргізу, қорлар мен жинақтардың сандық және қор бойынша есепке алу, қор парағын құрастыру, сәйкес құжаттар негізінде қордың құрамы мен көлемі туралы мәліметтер айқындау және жазу, белгілі нысанда мұрағат қоры карточкасын құрастыру, карточканы мемлекеттік мұрағатқа тапсыру

1 мұрағат қоры

2,50

Ведостволық сақтаудағы құжаттардың ахуалы және көлемі туралы мұрағат төлқұжатын құрастыру

Мұрағат туралы мәліметтер жинау және сараптама жасау, есепке алу құжаттары негізінде белгілі нысанда төлқұжат жазу

1 төлқұжат

9,70


3.2.13. Техникалық ресімдеу


Орындаушылары – қорлардың аға сақтаушысы, қорлар сақтаушысы, архивариус


Жұмыс атауы

Жұмыс мәні

Өлшем бірлігі

Уақыт нормативі, с

Құжат мәтінін автоматтандырылған түрде редакциялау

Компьютерді қосу, дисплейге файл шығуын сұрау, өзгерістер енгізіп, мәтінді түзету, мәтінді қағазға шығару, компьютерді сөндіру

1 авторлық парақ

1,60

Құжаттарды (басқарушылық құжаттамаларды) істерге қолдан тігу

Атқарылған құжаттарды істер номенклатурасына сәйкес мұқабасына топтау (арасына салу), тігін машинасымен тігу, 4 хаттамаға тігу

1 іс

0,30

Еңбекті шағын механизациялауды қолдану арқылы істерді (басқарушылық құжаттамаларды) іске тігу

Атқарылған құжаттарды істер номенклатурасына сәйкес мұқабасын топтау (арасына салу), тігін машинасымен тігу

1 іс

0,08

Еңбекті шағын механизациялауды қолдану арқылы қағаз жүзіндегі құжаттарды жою

Жоюға бөлу актісіне енгізілген істерді жеткізу, тасып салу, құжаттарды ұсату машинасын іске қосу; қағаз бумаларын ыдысқа тасып салу

1000 парақ

1,05

Құжаттарды жоюға тапсыру


Жоюға бөлу актісіне енгізілген істерді сөрелерден алу; бумаларды қалыптастыру және бумалау; көлік алу өтінімін ресімдеу; белгілі тәртіпте істерді салу, істерді жоюға тапсыру

100 іс

6,001 Қосымша


ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУШІЛІК ҚЫЗМЕТ ЕТУМЕН АЙНАЛЫСАТЫН ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ САНЫН ШАМАМЕН ЕСЕПТЕУ


Басқарманың құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі жұмыскерлері санын есептелуі жыл бойы орындалатын жұмыстар қиындылығы бойынша есептеледі.

т\н

Орындалатын жұмыстар түрі

Өлшем бірлігі

Жұмыстар көлемі бірлігіне жұмыстар көлемі

адами – сағат

Уақыт нормативі адами–сағат

Қажетті уақыт адами– сағат

1.

Ұймның істер номенклатурасын әзірлеу

50 позициясы

200

24,0

96,0

2.

Азаматтардың өтініштерін тіркеу

1

құжат

10000

0,004

40,0

3.

Үнемі сақталу істерін қалыптастыру, маңдайшалар құрастыру, істер ресімдеу (басқарушылық құжаттамалар)


1 іс

500

0,73

365

4.

Ұйымның жеке құрамы бойынша істерді қалыптастыру, маңдайшаларды құру, істерді ресімдеу

1 іс

500

0,73

365

5.

Құрылымдық бөлімшеден ұйымның мұрағатына істерді тапсыру

10 іс

500

3,00

150
Құжатты бақылауға қою

1 ҚБҚ

1000

0,46

460
Барлығы:


1476,0


Қ – жұмыс орны, демалу (дене шынықтыру үзілістерімен қоса) және дербес қажеттіліктеріне – 1623,6 адами- с. ұйымдастырушылық - техникалық қызмет жасау үшін қажет уақытын есепке алатын, К = 1,1 коэффициентін есептегенде уақыт нормативтері жиынтығы бойынша есептелген жұмыстардың қиындылығы.

Қ- бір жыл ішіндегі бір жұмыскердің жұмыс уақытының тиімді қоры, с (ортаңғысына 1984 с. тең қабылданады).

Қ 1623,6

Ссп = -------- = -------------- = 0,8 адам.

Қ 1984,0


2 Қосымша

Ұйым мұрағатының жұмыскерлер саны жыл бойы орындалатын жұмыстар қиындылығы бойынша есептеледі.


т\н

Орындалатын жұмыстар түрі

Өлшем бірлігі

Жұмыстар көлемі бірлігіне жұмыстар көлемі

адами – сағат

Уақыт нормативі

адами- сағат

Қажетті уақыт адами – сағат

2

Ұйымдар мен азаматтардың сұрауларын атқару

1 сұрау салу

150

2,4

150,0

3

Ақпараттық құжаттарды тақырыптық айқындау және дайындау

1 авторлық парақ

10

127

1270,0

3

Құрылымдық бөлімшелерден істерді мұрағатқа қабылдау

10 іс

500

3,60

180

4

Істерді беру (қабылдау)

Мұрағаттан берілген не мұрағатқа қабылданған 10 іс

500

1,55

77,5

5

Істердің болуы мен ахуалын тексеру

10 дел

500


0,80

40
Барлығы:


1717,5


Қ – жұмыс орны, демалу (дене шынықтыру үзілістерімен қоса) және дербес қажеттіліктеріне – 1889, 3 адами- с. ұйымдастырушылық - техникалық қызмет жасау үшін қажет уақытын есепке алатын, К = 1,1 коэффициентін есептегенде уақыт нормативтері жиынтығы бойынша есептелген жұмыстардың қиындылығы.

Қ- бір жыл ішіндегі бір жұмыскердің жұмыс уақытының тиімді қоры, с (ортаңғы 1984,0 с. тең қабылданады).

Т 1889,3

Ссп = ----- = ------------------ = 0,95 чел.

Ф 1984,0


<< предыдущая страница