shkolakz.ru 1 ... 8 9 10 11 12

А4 форматы беттерінде орындалады, көлемі 8-10 терілген бет (шрифт Times New Roman 12, интервал 1,5); міндетті түрде жоспары, пайдаланған әдебиеттер тізімі, негізгі мазмұны, жұмысты орындаушының құбылысты ашудағы көзқарасы; кез келген құбылыстың қазіргі әрекетің көрсететін фактілер болуы тиіс.; СӨОЖ топқа мәлімет жеткізілдеі;

- сөзжұмбақ:

А4 форматы беттерінде орындалады, көлемі 25-30 терминдер;

- кесте:

А4 форматы беттерінде орындалады, А3 формат беттеріне орындалуы мүмкін, кестенің атауы болуы тиіс, тек терминдерден болуы тиіс емес, сонымен бірге олардың мағынасы берілуі тиіс;

- таблица:

А4 форматы беттерінде орындалады, таблицаның атауы болуы тиіс; таблица салыстырмалы сипатта болуы мүмікн;

- эссе:

А4 форматы беттерінде орындалады, көлемі 1-2 терілген бет (шрифт Times New Roman 12, интервал 1,5);

- сөздікпен жұмыс:

Жұмыс дәптерге орындалады; осы материал СӨОЖ-де топтың мәлімет жеткізілдеі;


10. ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКАДАН ӨТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Әкімшілік құқық басқа құқық салаларының бастауы болып табылады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы алғашқы ақпараттың шығатын көзі – полиция бөлімшесі, қалалық, аудандық ішкі істер органдары, аудандық прокуратура, аудандық сот, т.б. Бұл органдарда практикадан өтуші студенттер ондағы әкімшілік құқық бұзушылықтар хаттамаларымен, қаулыларымен, яғни ұсақ әкімшілік құқық бұзушылық жасаушылармен тікелей жұмыс жасайды. Мысалы, Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы хаттама құқық бұзушыға қарсы іс қозғаудағы ең маңызды құжат болып табылады. Онда іс келіп түскен органның атауы,уақыты,сот,судья, құқықбұзушылықтың қай бапқа жататындығы, құқықбұзушының аты-жөні,туған жылы,кәсібі,т.б белгілер тіркелініп жазылады. Осы құжаттардағы мәліметтер жиынтықтап келгенде БҚО немесе ҚР көлеміндегі әкімшілік құқық бұзушылықтың саны, түрі, динамикасы, үлес салмағы туралы тұтас ақпарат береді.


11.СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҚЫЛАУ МЕН БАҒАЛАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

11.1. Білімді бағалау жөніндегі мәлімет

Әкімшілік құқық пәні 1 семестрге жоспарланған. 7 аптаның соңында студенттерге бірінші рейтинг (max 30%), 15 аптаның соңында екінші рейтенг (max 30%) шығарылады.


Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) және 15 апталарда.

«Пән бойынша білімді бағалау кестесі»

Бағалау саясаты:

«ҚР Әкімшілік құқығы»

пән бойынша білімді бағалау кестесіБағалау критериясы
Апта
Апта
% за работу

1

2

3

4

5

6

7

8


1 Рейтинговой контроль910

11

12

13

14

15

2 Рейтинговой контроль

1

Дәріске қатысу


1

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
2

Семинар

1

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
3

СРСП, СРС

1

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

4

Жеке жұмыс (крассворд,сканворд,таблица,

схема,карта,эссе и др)
+

5

Жеке жұмыс(презентация слайд-шоу)
+
Апта

3

3

3

3


3

3

3

3

6

3

3

3

3

3

3

3

9Семестр аралығында 7 аптада және 15 аптада екі аралық бақылау жүргізіледі. Аралық бақылаудың қорытындысы және сабақ барысындағы жұмыстары бойынша, қатысушылық және өзіндік жұмыстары орындау есебімен студенттерге рейтинг қойылады. Студенттің үлгерімінің максималды көрсеткіші екі рейтингті құрағанда 60% болады.

Семестр соңында оқу пәні бойынша курстың теориялық және практикалық материалдарын негізгі мазмұнын қамтитын тест түрінде емтихан жүргізілді. Емтихан бойынша үлгерімнің жоғарғы көрсеткіші 40% құрайды.

Пән бойынша қорытынды баға екі рейтинг бойынша (max 60%) және емтиханнан (max 40%) максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады.

Әріптік бағалау және оның балдардағы цифрлік эквиваленті дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші бойынша анықталады (кесте бойынша):


Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады:


Бағалау

Бағаның әріптік баламасы

Бағаның сандық баламасы

Бағаның проценттік баламасы

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

A

4,0

95-100

өте жақсы


A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсызСеместр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) және 15 апталарда.

Екі рейтенг бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 60% құрайды. Оқу жылы аяғында оқу пәні бойынша қорытынды аттестациялау – емтихан өткізіледі (максималды көрсеткіші - 40%).

Пән бойынша қорытынды емтихан бағасы аралық бақылаулар және қорытынды аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады.

Қорытынды емтихан пәннің негізгі теориялық және практикалық материалдарын қамтитын нұсқауларға бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді.


Әріптік бағалау және оның балдардағы цифрлік эквиваленті дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші бойынша анықталады. (кесте бойынша)


11.2. Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы)


Курс саясаты оқу процесінің жоғарғы тиімділігін қамтамасыз етуге тиісті және барлық студенттер үшін міндетті. Әрбір оқытушы студенттерге сабақ барысында тәртіп ережелерін, оқытушымен және басқа студенттермен өзара қатынастарын ұстаудағы өзіндік жүйесін талап етеді.

Студенттерге қойылатын талаптар:

Курс бойынша жоғары балл алу үшін әрдайым жұмыстану қажет. Себебі пән бойынша баға жалпы семестр бойы жинақталады. Сабаққа белсенді қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда студентке жоғары баға қойылады. Студент әрбір кредит сағат бойынша жинаған балдарын есептеп жүру қажет

1. Сабаққа қатысу

Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалдырылған сабақтар пәннің оқу-әдістемелік кешенінде көрсетілгендей толық көлемде орындалу қажет. Пәннің 3/1 себепсіз қалдырса, курстан шығарылады.

2. Аудиториядағы тәртіп

Студент сабаққа кешікпеу, сабақ уақытында сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефоның сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет.

3. Үй тапсырмасы

Үй тапсырмасы міндетті түреде көрсетілген мерзімде орындалуы қажет. Үй тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады.

4. Жеке тапсырмалар

Семестрлік жеке тапсырмалар міндетті болып табылады. Олар реферат (баяндама, хабарлама т.б.) ретінде орындалып, қорғалады. Бұл тапсырмалардың әрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады.

5. Бақылау жұмысы.

Бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалып, тапсырылады. Студенттердің білімін бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі.

6. Пікірлесу.

Пікірлесу әр топта кесте бойынша жүзеге асады. Студенттердің білімін бақылау тест тапсырмаларын орындату арқылы жүргізілуі мүмкін.11.3. Әкімшілік құқық пєні бойынша тест тапсырмалары.


1. Төқменде көрсетілген әрекеттердің қайсысы әкімшілік құқық нормаларымен реттеледі.

А) кәсіпорындарды және басқада заңды тұлғаларды тіркеу

Б) жұмыстан шығару

В) авто көлікті жалға алу.

Г) азаматтардың некесін тіркеу


2. Төқменде көрсетілген әрекеттердің қайсысы әкімшілік құқық нормаларымен реттелмейді

А) депутаттар сайлауы.

Б) діни бірлестіктердің жарғысын тіркеу.

В) қандайда болмасын қызметпен айналысуға лицензия беру.

Г) азаматттың пәтерге тіркелуі


3. Әкімшілік құқық нормалары тәртіп бойынша реттемейді

А) биліктің өкілетті органдарының құқықтық жағдайын.

Б) мекемелердің құқықтық жағдайын.

В) қоғамдық ұйымдардың құқықтық жағдайын

Г) кәсіпорындардың құқықтық жағдайын


4. Әкімшілік құқықтық қатынасқа көп жағдайда міндетті түрде

А) қатысушы болып міндетті түрде атқарушы мемлекеттік орган немесе лауазымды тұлға болуы тиісті

Б) ереже бойынша мүліктік қатынастарды реттемейді

В) қылмыс жасағандармен байланысты емес.

Г) соттық қорғаумен қамтамасыз етілмейді.


5.Төқменде көрсетілген нормалардың қайсысы әкімшілік құқықтық болып табылады.

А) білім беру қызметін жүзеге асыратын ұйымдар міндетті түрде лицензия алуға тиісті.

Б) ҚР азаматы жеке меншік құқығына ие.

В) балалары ата-аналарын бағуға және оларға көмектесуге міндетті.

Г) демалыс күндері жұмыс жасауға рұқсат етілмейді.


6. Діни ұйымдарды құру үшін міндетті түрде қанша азамат мүше болуы тиісті

А) 10 адам

Б) 3 мың адам

В) 20 адам

Г) 50 адам


7. Төқменде көрсетілген әрекеттердің қайсысы әкімшілік құқық нормаларымен реттелмейді

А) депутаттар сайлауы.

Б) діни бірлестіктердің жарғысын тіркеу.

В) қандайда болмасын қызметпен айналысуға лицензия беру.

Г) азаматттың пәтерге тіркелуі


8. Төменде көрсетілген әрекеттердің қайсысы заңды тұлғалардың қатысымен әкмшілік құқық нормаларымен реттелмейді

А) банкте есепшот ашу

Ә) нақты қызмет түрлерін иеленуге лицензия алу

Б) автомобильді МАИ органдарында тіркеу

В) қадағалау тексерісін жүргізу үшін құжаттар ұсыну

Г) құрылатын мекемені тіркеу


9. Төмендегі заңды тұлғалар қатысатын әрекеттердің қайсысы әкімшілік құқық нормаларымен реттеледі:

А) қайырымдылық көмегін алу

Ә) білім беру қызметін жүргізуге рұқсат алу

Б) жұмысшыны материалдық жауапкершілікке тарту

В) ұйымдастыру техникасы құралдары мен оқулықтар сатып алу


10. Төмендегі нормалардың қайсысы әкімшілік-құқықтық емес:

А) мәслихат хатшысы мәслихат отырысын өткізуді дайындауға, күн тәртібін белгілеуге және хаттама жүргізуге міндетті

Ә) Үкімет отырыстары айына 1 реттен кем емес өткізіледі

Б) механикалық көлік құралы жүргізушісінің көлік құралын жүргізу құқығына куәлігі болуы міндетті

В) республикалық мемлекеттік кәсіпорындарды құру ҚР Үкіметінің қаулысына сәйкес жүргізіледі


11. Төмендегі нормалардың қайсысы әкімшілік-құқықтық емес:

А) мәлихат сессиясы – депутаттар жиналысы, егер оған осы мәслихатқа сайланған депутаттар санының 2/3-ден кем емесі қатысса, заңды болып есептеледі

Ә) заңды тұлға әділет органдарында тіркеуге жатады

Б) көлік құралы мемлекеттік автоинспекция органдарында тіркелуі қажет

В) ҚР азаматтары жұқпалы ауруларға қарсы алдын алу екпелерін алуға міндетті

Г) қару сатып алынғаннан кейін 7 күн ішінде тіркелуі қажет

12. Әкімшілік құқықтың қайнар көздері:


А) биліктің өкілді, биліктің атқарушы органдарының актілері, халықаралық құқықтық актілер

Ә) тек атқарушы билік органдарының актілері

Б) тек биліктің өкілді және атқарушы органдарының актілері

В) биліктің өкілді, атқарушы сот органдарының және прокуратура органдарының актілері

Г) прокуратура және ҰҚК актілері


13. Төмендегі нормалардың қайсысы әкімшілік-құқықтық емес:

А) ҚР азаматын ешбір жағдайда азаматтығынан айыруға болмайды

Ә) бағдаршамның тыйым салатын белгісінде жүру

Б) 16 жасқа толғанда азамат төлқұжат алуға міндетті

В) қоғамдық бірлестіктердің әрекеттеріне тіркелусіз жол берілмейді

Г) ҚР азаматтары жұқпалы ауруларға қарсы алдын алу екпелерін алуға міндетті


14. Негізгі әкімшілік құқықтың қайнар көздері болып табылады:

А) мемлекеттік басқарудың актілері

Ә) қоғамдық бірлестік актілері

Б) сот актілері

В) өкілді билік органдарының актілері

Г) діни бірлестік актілері


15. Азаматтардың әкімшілік құқық қабілеттілігі пайда болады:

А) дүниеге келген сәттен

Ә) 16 жастан

Б) азаматтық әрекет қабілеттілікке жеткенде

В) 21 жастан

Г) 14 жастан


16. Азаматтардың жартылай әкімшілік әрекет қабілеттілігі пайда болады:

А) әр түрлі жаста, соның ішінде 14 жасқа дейін де

Ә) 20 жастан

Б) азаматтық әрекет қабілеттілікке жеткен сәттен

В) 16 жастан

Г) 14 жастан


17. Төмендегі көрсетілген құқықтардың қайсысы азаматтың әкімшілік құқықтық мәртебесіне кіреді:

А) мемлекеттік қызметке кіру құқығы

Ә) жеке меншігінде кез келген мүлкі болу құқығы

Б) серіктестіктен 1 немесе бірнеше қатысушыны шығаруды талап ету құқығы

В) жұмысшының қызметтік іссапарларға байланысты шығындарын өтеу құқығы


Г) жыл сайынғы еңбек демалысын алу құқығы


18. Төмендегі құқықтардың қайсысы азаматтың әкімшілік құқықтық мәртебесіне кірмейді:

А) мұрагерлік құқығы

Ә) қару сатып алу құқығы

Б) көлік құралын тіркеу құқығы

В) мемлекеттік кітапхананы пайдалану құқығы

Г) автокөлік жүргізу құқығы


19. Саяси партия таратылады:

А) оның жоғарғы органының шешімі бойынша, сот шешімі бойынша

Ә) тек сот шешімі бойынша

Б) сот шешімі бойынша және ҚР Үкіметінің шешімі бойынша

В) Конституциялық Кеңестің шешімі бойынша, соттың және оның жоғарғы органының шешімі бойынша

Г) тек саяси партияның жоғарғы органының шешімі бойынша


20. Шетелдік азаматтардың ҚР аумағында қару сатып алуға құқығы бар ма:

А) иә, ІІО берген рұқсат негізінде, олардың қаруды сатып алған күннен бастап 7 күннен кешіктірмей алып кету шартымен мемлекет өкілдіктерінің өтініші негізінде

Ә) жоқ, құқығы жоқ

Б) тек газ қаруын сатып алуға құқығы бар

В) азаматтардың ҚР аумағына тек қару алып келуге құқығы бар

Г) иә, ішкі істеу органдарында тіркеу шартымен мемлекет өкілдіктерінің рұқсаты бойынша


21. Әкімшілік деликтік қабілеттілік – бұл:

А) әкімшілік жауапкершілік алу қабілеттілігі

Ә) әкімшілік құқығы болу қабілеттілігі

Б) әкімшілік міндеті болу қабілеттілігі

В) әкімшілік кепілдігі болу қабілеттілігі


22. Саяси партияның дұрыс анықтамасын табыңыз:

А) ҚР азаматтарының өздерінің өкілдері арқылы мемлекеттік билікті іске асыруға қатысу жолымен саяси еркін білдіру және айқындау үшін әрекет ететін ерікті бірлестігі

Ә) ҚР азаматтарының олардың ортақ мүдделері негізінде және заңға қайшы келмейтін ортақ мақсаттарға жету үшін құрылған ерікті бірлестігі

Б) мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік басқаруға қатысудағы ерікті бірлестігі


В) ҚР азаматтарыны, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың өздерінің өкілдері арқылы мемлекеттік билікті іске асыруға қатысу жолымен саяси еркін білдіру және айқындау үшін әрекет ететін ерікті бірлестігі

Г) ҚР азаматтарының саяси мақсаттарға жетудегі және билікті күштеу жолымен иеленудегі ерікті ұжымдық бірлестігі


23. Қоғамдық бірлестіктің қызметі тоқтатылуы мүмкін:

А) ҚР Конституциясы мен заңдарын бұзған жағдайда сот шешімі бойынша 3 айдан 6 айға дейінгі мерзімге

Ә) ҚР Конституциясы мен заңдарын бұзған жағдайда сот шешімі бойынша 1 жылдан 2 жылға дейінгі мерзімге

Б) прокуратура органдарының шешімі бойынша 6 айға дейінгі мерзімге

В) Конституциялық Кеңестің шешімі бойынша 1 жылға дейінгі мерзімге

Г) саяси партияны тіркеген органның шешімі бойынша 2 жылға дейінгі мерзімге


24. Сот шешімі бойынша кәсіпорынды таратудың дұрыс және толық тізімінің негізін табыңыз:

А) қызметін лицензиясыз іске асыруы, қызметін заңға қайшы немесе оны өрескел бұзу арқылы іске асыруы, банкроттығы

Ә) қызметін лицензиясыз іске асыруы

Б) заңға қайшы қызметпен айналысуы

В) жұмысшылардың техникалық қауіпсіздігі ережелерін бұзуы, лицензиясының болмауы, банкроттығы

Г) кәсіпорынды банкрот деп тану


25. Қандай да бір саяси партия және кәсіподақтарда тұруға тыйым салынған тұлғалардың толық әрі дұрыс тізімін табыңыз:

А) әскери қызметшілер, ұлттық қауіпсіздік органдарының, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, судьялар

Ә) судьялар, әскери қызметшілер және Президент

Б) Парламент депутаттары, ҚР орталық атқарушы органдарының қызметкерлері

В) Парламент депутаттары, Президент және Үкімет мүшелері

Г) барлық мемлекеттік қызметшілер


26. Қоғамдық бірлестіктердің құқығы бар:

А) сот және өзге мемлекеттік органдарда өздерінің мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін көрсетуге және қорғауға, бұқаралық ақпарат құралдарын құруға, баспа қызметін іске асыруға, халықаралық коммерциялық емес бірлестіктерге кіруге, митингілер мен демонстрациялар өткізуге


Ә) сот және өзге мемлекеттік органдарда өздерінің мүшелерінің мүдделерін көрсетуге және қорғауға, кірістерін кезе келген мақсатқа пайдалануға, шетелдік және жергілікті тұлғалардан қайырымдылықтар алуға, баспа қызметін іске асыруға

Б) митингілер өткізуге және баспа қызметін іске асыруға, кез келген халықаралық ассоциацияларға кіруге

В) халықаралық шарттар жасасуға және халықаралық ассоциацияларға кіруге, өз азаматтарының мүдделерін қорғауға, ҚР азаматтарынан, шетелдіктерден және мемлекеттік мекемелерден қайырымдылықтар алуға, митингілер, шерулер және демонстрациялар өткізуге

Г) сотта өз атынан сөйлеуге, мемлекеттік билікке күштеу жолымен таласуға, мемлекеттік және мемлекеттік емес құрылымдар есебінен қаржыландырылуға, бюджетке салық төлемеуге және коммерциялық қызметті іске асыруға


27. Азаматтардың әкімшілік шағымдарын қараудың заңмен белгіленген мерзімі:

А) 15 күн ішінде, ерекше тексеру мен зерттеуді талап ететіндерін – 1 ай

Ә) 7 күн ішінде, ерекше тексеруді талап ететіндерін – 15 күн

Б) 1 ай ішінде

В) 1 ай ішінде, ерекше тексеру мен қарауды талап ететіндерін – 1,5 ай

Г) 10 күн ішінде, ерекше тексеруді талап ететіндерін – 20 күн


28. Қару алып жүруге және сақтауға рұқсат талап етілмейді:

А) 4,5 мм төмен калибрлі пневматикаға

Ә) атыс қаруына

Б) газ тапаншасына

В) аңшы мылтығына

Г) 4,5 мм артық калибрлі пневматикаға


29. Азаматтардың ұсыныстары, арыздары мен шағымдарын қарау мерзімі (жалпы мерзімі):

А) 15 күнге дейін

Ә) 1 айға дейін

Б) 3 айға дейін

В) 10 күнге дейін

Г) 20 күнге дейін


30. Азаматтардың ұсыныстарын, арыздары мен шағымдарын қарауды ұзарту мерзімі:

А) 15 күннен артық емес

Ә) 1 айдан артық емес

Б) 3 айдан артық емес


В) 10 күннен артық емес

Г) 5 күннен артық емес<< предыдущая страница   следующая страница >>