shkolakz.ru 1 2 3 4
$$$ 1


Мәліметтер -бұл:

1.+Тіркелген сигналдар.

2. Объектілер қасиеттері.

3. Мәтін.

4. Адамдар арасында берілетін мәлімдемелер

5. Кесте.


$$$ 2

Информатикадағы ақпарат – бұл:

1. Дыбыстық және баспалық хабарлардың жиынтығы.

2. Газеттік мақалалардың, хабарландырулардың және жарнамалардың жиынтығы.

3.+Өңдеуге және тіркеуге тиісті фактілердің, құбылыстардың, хабарлардың жиынтығы.

4. Теледидарлық және радио хабарлар.

5. Газеттік хабарлар.


$$$ 3

Ақпараттың сапасын сипаттайтын және шешім қабылдауға арналған деректер жеткіліктілігін анықтайтын ақпарат қасиеті:

1.+Толықтығы.

2. Нақтылығы.

3. Адекваттығы.

4. Қол жетімділігі.

5. Маңыздылығы.


$$$ 4

Объекті жағдайының ақиқаттылығын бейнелейтін ақпарат қасиеті:

1. Толықтығы.

2.+Нақтылығы.

3. Адекваттығы.

4. Қол жетімділігі.

5. Маңыздылығы.


$$$ 5

Жұмыстың нақты объективті күйінің сәйкестік дәрежесін білдіретін ақпарат қасиеті:

1. Толықтығы.

2. Нақтылығы.

3.+Адекваттығы.

4. Қол жетімділігі.

5. Маңыздылығы.


$$$ 6

Қажет ақпаратты алу мүмкіндігінің шамасын анықтайтын ақпарат қасиеті:

1. Толықтығы.

2. Нақтылығы.

3. Адекваттығы.

4.+Қол жетімділігі.

5. Маңыздылығы.


$$$ 7

Ақпараттың ағымдағы уақытпен сәйкестігін анықтайтын ақпарат қасиеті:

1. Толықтығы.

2. Нақтылығы.

3. Адекваттығы.

4. Қол жетімділігі.

5.+Маңыздылығы.


$$$ 8

Ақпараттың бұрмалану дәрежесін анықтайтын ақпарат қасиеті:


1.+Объективтігі.

2. Нақтылығы.

3. Адекваттығы.

4. Қол жетімділігі.

5. Маңыздылығы


$$$ 9

“Компьютер” сөзінің мағынасы қандай:

1.Телескоптің түрі.

2.+Есептеуіш.

3. Есептеуші аппарат.

4. Электронды-сәулелі трубка.

5. Есепті шешетін автомат.


$$$ 10

Шешім қабылдау үшін жеткілікті толықтылықты қамтамасыз ету мақсатында ақпарат қорын жинайтын деректермен операция:

1.+Деректер жинағы.

2. Деректердің қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

4. Деректер архивациясы.

5. Деректердің тасымалдануы.


$$$ 11

Әр түрлі ақпарат көздерінен келіп түскен деректерді бір түрге келтіруді қамтамасыз ететін операция:

1. Деректер жинағы.

2.+Деректердің қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

4. Деректер архивациясы.

5. Деректердің тасымалдануы.


$$$ 12

Шешім қабылдауда қатысы жоқ, қажет емес деректерді сұрыптауға арналған деректермен операция:

1. Деректер жинағы.

2. Деректердің қалыптасуы.

3.+Деректер сүзгісі.

4. Деректер архивациясы.

5. Деректердің тасымалдануы.


$$$ 13

Деректерді бір ретке келтіруде қолданылатын операциялар:

1.+Деректердің сұрыпталуы.

2. Деректердің қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

5. Деректер архивациясы.

6. Деректердің тасымалдануы.


$$$ 14

Сақтау бойынша шығынды азайту үшін қолданылатын деректермен операциялар:

1. Деректердің сұрыпталуы.

2. Деректердің қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

4.+Деректер архивациясы.

5. Деректердің тасымалдануы.


$$$ 15

Жоғалтуды алдына алу үшін, жаңғырту және түрлендіру үшін қолданылатын деректермен операция:


1.+Деректерді қорғау.

2. Деректердің қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

4. Деректер архивациясы.

5. Деректердің тасымалдануы.

$$$ 16

Бір-бірінен қашықтаған клиенттер арасында жеткізілімдерді жеткізу үшін қолданылатын деректермен операция:

1. Деректердің түрленуі.

2. Деректердің қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

4. Деректер архивациясы.

5.+Деректердің тасымалдануы.


$$$ 17

Деректерді басқа түрге ауыстыру үшін қолданылатын операция:

1.+Деректерді өзгерту.

2. Деректер қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

4. Деректер архивациясы.

5. Деректердің тасымалдануы.


$$$ 18

Ақпарат сөзінде қанша бит бар:

1. 11

2. 88

3. 44

4. 1

5.+56


$$$ 19

Информатика – бұл:

1. Ақпараттың техникалық тасымалдауышта орналасуы туралы ғылым.

2. Компьютерді оқу процесінде қолдану туралы ғылым.

3.+Ақпаратты ЭЕМ арқылы сақтау, жинау, тасымалдау әдістері мен тәсілдерін зерттейтін ғылым.

4. Телекоммуникациялық технология туралы ғылым.

5. Ақпаратты қайта өңдеу және сақтау, сорттау туралы ғылым.


$$$ 20

Дж. Фон Нейман … ретінде танымал:

1. Алғаш электрондық есептеуіш машинасын жасаушы.

2.+Цифрлы электронды есептеу машинаны құрудың негізгі принциптерін жасаушы.

3. Программалаушы Ада тілін жасаушы.

4. Алғашқы электронды шамдарды жасаушы.

5. Алғашқы электронды программаларды жасаушы.


$$$ 21

Ең көп ақпаратты адам қай сезім мүшесінің ... көмегімен ала алады:

1. Ұстап сезу арқылы.

2. Есту қабілеті.

3. Сезіну қабілеті.

4.+Көру қабілеті.

5. Дәм сезу қабілеті.


$$$ 22

Алғашқы компьютер ... мемлекетінде шықты:

1. КСРО.

2.+АҚШ.

3. Англия.

4. Жапония.

5. Германия.


$$$ 23

Алғашқы компьютердің шыққан жылы:

1. 1872 ж.

2. 1917 ж.

3. 1931 ж.

4.+1946 ж.

5. 1985 ж.


$$$ 24

Алғаш рет есептеу процестерінің программалық басқару идеясын ашқан:

1. Н. Винером.

2. Дж. Маучли.

3. А. Лавлейс.

4.+Ч. Бэббиджем.

5. Дж. Фон Нейманом.


$$$25

ИНФОРМАТИКА сөзінде қанша байт бар:

1. 12.

2. 192.

3. 80.

4. 100.

5.+11.


$$$ 26

Бір байттың көмегімен кодтауға болады:

1. 512 символды.

2. 226 символды.

3. 128 символды.

4.+256 символды.

5. 64 символды.


$$$ 27

ASCII (American Standard Code for Information Interchang) кодтау жүйесі неден құралған:

1. Бір базалық кестеден.

2. Бір кеңейтілген кестеден.

3. Негізгі және қосымша кестелерден.

4.+Екі кестелерден – базалық және кеңейтілген.

5. UNICODE символдары.


$$$ 28

Базалық кестенің бірінші нөлден бастап 32 коды кодтауға қолданылады:

1. Латын алфавитінің символдары.

2. Орыс алфавитінің символдары

3.+Басқаратын кодтар.

4. Тыныс белгілері, сандар және арифметикалық іс-әрекеттер.

5. Қосымша символдар және белгілер.


$$$ 29

32 Гбайтта қанша байт бар:

1.+ 235.

2. 16*220.

3. 224.

4. 222.

5. 32000.


$$$ 30

Бірінші ЭЕМ қалай аталды:

1. МИНСК.

2. БЭСМ.

3. ЗОДИАК.

4. IBM.

5.+ЭНИАК


$$$ 31

1001 екілік саны ондық жүйеде қандай сан болады::

1. 7.

2. 8.

3.+9.

4. 1.

5. 10.


$$$ 32

1011*110 екілік сандарының көбейтіндісі қандай санға тең болады:

1. 00001000.

2.+1000010.

3. 01000000.

4. 10000000.

5. 0000100.


$$$ 33

Он алтылық жүйедегі 255 саны 10-дық санау жүйесінде қалай жазылады:

1. 33.

2.+597.

3. 343.

4. 21.

5. 53.


$$$ 34

x&y неге тең? Егер х=0, у=1:

1.+0

2. 1

3. 2

4. 0,1

5. 1,0


$$$ 35

Есептеудің екілік санау жүйесі қандай жүйеге жатады:

1.+Позициялық жүйе.

2. Позициялық емес жүйе.

3. Арифметикалық жүйе.

4. Пропозициялық жүйе.

5. Неопозициялық жүйе.


$$$ 36

Джон фон Нейман принципі бойынша компьютер қандай құрылғылардан тұруы мүмкiн:

1.+Арифметикалық -логикалық құрылғы, басқару құрылғысы, сыртқы құрылғылар (енгізу-шығару), еске сақтау құрылғы (жадысы).

2. Арифметикалық -логикалық құрылғы, iшкi программалық жабдықтау, сыртқы құрылғылар.

3. Арифметикалық -логикалық құрылғы, басқару құрылғысы, сыртқы құрылғылар.

4. Арифметикалық -логикалық құрылғы, информацияны енгiзу құрылғысы, информацияны шығару құрылғысы, жедел жады.

5. Оперативті жадының ақпаратты енгізуге және шығаруға арналған басқару құрылғысы.


$$$ 37

Магниттік дискідегі жинақтауыштар түрлері:

1. Қатты және жұмсақ.


2. Күрделі және қарапайым.

3.+Иілгіш және қатқыл.

4. Бос және толық.

5. Енгізу және шығару.


$$$ 38

Ақпаратты уақытша сақтау қондырғысы:

1. Процессор.

2. Сумматор.

3. Регистр.

4.+Буфер.

5. Адаптер.


$$$ 39

Оперативтік жадыға жедел кіру үшін қандай жады қолданылады:

1.+Кэш-жады.

2. Оперативтік жады.

3. Қосымша жады.

4. Жартылай тұрақты жады.

5. Видео жады.


$$$ 40

Құрылғыны басқаруға арналған арнаулы программаның аталуы:

1.+Драйвер.

2. Қосымша жады.

3. Кеңейтілген жады.

4. Config.sys.

5. Io.sys.


$$$ 41

BIOS тұрақты жадысы қолданылады:

1. Жүктелген секторды тексеру.

2. Мәтіндік деректерді сақтау.

3.+Компьютер құрылғыларын тексеру.

4. ОЖ жүктелуі.

5. Компьютерді іске қосып, ОЖ жүктеу.


$$$ 42

ЭЕМ-ның типтік логикалық элементтеріне төменде көрсетілгендердің барлығы жатады ТЕК БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:

1. Шифратор

2. Дешифратор

3.+Монитор

4. Сумматор

5. Триггер, счетчик


$$$ 43 теңдеуін орындайтын логикалық элементті көрсетіңіз:

1. 3ЖӘНЕ

2. 4ЖӘНЕ

3. 3ЖӘНЕ-ЕМЕС

4. 3НЕМЕСЕ-ЕМЕС

5.+3НЕМЕСЕ


$$$ 44

Логикалық алгебраның негізін қалаушы ғалым:

1. Джон Фон Нейман.

2. Вильгельм Лейбниц.

3.+Джордж Буль.

4. Герман Холлерит.

5. Алан Мэтисон Тьюринг.


$$$ 45

«Ақиқат» және «Жалғанға» сәйкес келетін айтылыс:


1.+Шамның жануы және өшуі.

2. А, D, C, D, E, F.

3. Сигналдың жоғарғы деңгейі.

4. Сигналдың төменгі деңгейі.

5. Батырманы жібермей басып тұру.


$$$ 46

Паскаль тілінде логикалық амалдардың қабылдайтын мәндерін көрсетіңіз:

1. Not, And, Or, Xor

2. , , , 

3. 0, -1

4. +, -

5.+False, True


$$$ 47

Логикалық амалдардың приоритеті:

1.+Инверсия, коньюнкция, дизъюнкция, импликация және эквиваленттілік.

2. Импликация және эквиваленттілік, инверсия, коньюнкция, дизъюнкция.

3. Инверсия, импликация және эквиваленттілік коньюнкция, дизъюнкция.

4. Дизъюнкция, инверсия, коньюнкция, импликация және эквиваленттілік.

5. Коньюнкция, инверсия, дизъюнкция, импликация және эквиваленттілік.


$$$ 48

«Дизъюнкция» амалын орныдайтын логикикалық элемент:

1. ЖӘНЕ

2.+НЕМЕСЕ

3. ЕМЕС

4. НЕМЕСЕ-ЕМЕС

5. ЖӘНЕ-ЕМЕС


$$$ 49

«Конъюнкция» амалын орныдайтын логикикалық элемент:

1.+ЖӘНЕ

2. НЕМЕСЕ

3. ЕМЕС

4. НЕМЕСЕ-ЕМЕС

5. ЖӘНЕ-ЕМЕС


$$$ 50

«Инверсиялау» амалын орындайтын логикалық элемент:

1. ЖӘНЕ

2. НЕМЕСЕ

3.+ЕМЕС

4. НЕМЕСЕ-ЕМЕС

5. ЖӘНЕ-ЕМЕС


$$$ 51

Дизъюнкция амалының белгісі:

1.+

2. 

3. 

4. 

5. *


$$$ 52

Конъюнкция амалының белгісі:

1. +

2.+

3. 

4. 

5. 

$$$ 53


Информацияны бір рет жазып қолдануға арналған компакт диск қалай аталады:

1.+CD R

2. CD RW

3. HDD

4. FDD

5. Flash


$$$ 54

Информацияны бірнеше рет қайта жазып қолдануға болатын компакт диск қалай аталады:

1. CD R

2.+CD RW

3. HDD

4. FDD

5. Flash


$$$ 55

Микропроцессорге құрамдас орналастырылған жады қалай аталады:

1.+Кэш.

2. Жедел жады.

3. Тұрақты жады.

4. BIOS.

5. Процессор.


$$$ 56

Жедел жады сиымдылығы қандай:

1. 8,16,32,64,128,256,512 …(Mhz).

2. 1,2,3,4,5,6 …(M2..

3. 162,331,125,134 …(M2..

4.+8,16,32,64,128,256,512 …(M2..

5. 8,16,32,64,128,256,512 …(Ghz).


$$$ 57

Қазіргі кездегі ЭЕМ ұйымын кім ұсынған:

1.+Джон фон Нейман.

2. Джордж Буль.

3. Н.И. Вавилов.

4. Ада Лавлейс.

5. Норберт Винер.


$$$ 58

Hardware деген не:

1.+Информациялық технологиялардың құраушыларының бірі - аппараттық қамсыздандыру.

2. Информациялық технологиялардың құраушыларының бірі – программалық қамсыздандыру.

3. Жүйелі блоктың ішіндегі қатқыл диск.

4. Компакттік диск.

5. Информациялық құрамдастарының бірі


$$$ 59

Software деген не:

1. Информациялық технологиялардың құраушыларының бірі - аппараттық қамсыздандыру..

2. Компакттік диск.

3. Информациялық технологиялардың құраушыларының бірі - ақпараттық қамсыздандыру.

4. Жүйелі блоктың ішіндегі қатқыл диск.

5.+Информациялық технологиялардың құраушыларының бірі – программалық қамсыздандыру


$$$ 60

2HD тығыздықтағы 3,5 дюймдiк дискетаның максималды сыйымдылығы :


1. 1,2 Мегабайт.

2. 1,88 Мегабайт.
3.+2,88 Мегабайт.
4. 3,2 Мегабайт.
5. 720 Килобайт.


$$$ 61

Сопроцессор:

1. Ақпаратты иiлгiш дискiге жазады.

2. Компьютермен ж¤мыс iстеу кезiнде қолданылатын ақпаратты үнемi есте сақтайды.

3.+Математикалық операцияларды орындау кезiнде негiзгi процессорға көмек жасайды.

4. Информацияны компьютерге жүктейдi.

5. Информацияны баспаға шығарады.


$$$ 62

Модем және факс-модем ... қолданылады:

1. Спутниктік байланыс үшін.

2. Тиімді жұмыс үшін.

3. Пайдаланушылармен сөйлесу үшін

4.+Телефондық желі арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасу үшін.

5. Ақпаратты шығару үшін.


$$$ 63

ЭЕМ –ның даму кезеңдері деп нені түсінесіз:

1. Барлық есептеуіш машиналар.

2. Бір онжылдықтағы есептеуіш машиналар.

3. Ақпаратты тасымалдау, сақтау және өңдеу үшін арналған есептеуіш машиналар жиынтығы.

4. Әртүрлі бағдарламалар түрін қолданатын есептеуіш машиналар.

5.+Бірдей техникалық және ғылыми ұстанымдармен құрылған ЭЕМ –ның барлық үлгілері мен түрлері.


$$$ 64

Тактілік жиілік дегеніміз:

Ақпаратты жеткізу жылдамдығы.

1.+Микропроцессор ішінде қарапайым операциялардың орындалу жылдамдығы.

2. Жады көлемі.

3. Дисктік жадының көлемі.

4. Компьютердің мөлшері.


$$$ 65

Қандай жадыны RAM деп атайды:

1. Кэш-жады.

2. Тұрақты -жады.

3. Жартылай тұрақты -жады.

4. Видео-жады.

5.+Оперативтік жады.


$$$ 66

Қандай жадыны ROM деп атайды:

1.+Тұрақты жадыны.

2. Кэш-жады.

3. Жедел жады.

4. Жартылай тұрақты-жады.


5. Видео-жады.


$$$ 67

Видеожады не үшін қолданылады:

1. Компьютердің құрылғыларын тексеру үшін программалар сақталады.

2. Компьютер конфигурациясының параметрлері сақталады.

3. Мәтіндік Мәліметтерді сақтау үшін.

4. Жүктеу секторын тексеру үшін.

5.+Монитор экранына шығатын бейнелерді сақтау үшін.


$$$ 68

Стример ... үшін арналған құрылғы.

1. Компьютерге мәтіндік және графикалық ақпаратты енгiзу.

2. Телефондық желi арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасу.

3. Сызбаларды қағазға басып шығару.

4. Компьютерге ақпаратты енгiзудi жеңiлдету.

5.+Қатты дискідегі барлық ақпаратты тез арада сақтау.


$$$ 69

Жедел жады қызметі:

1.+Жүктелінген файлдар мен мәліметтерді уақытша сақтау.

2. Жүктелінген файлдар мен мәліметтерді тұрақты сақтау.

3. Файлдарды реттеу.

4. Файлдар мазмұнын тексеру.

5. Файлдарды таңдама түрде сақтау.


$$$ 70

Компьютердiң жұмысын басқарып, есептеулер жүргiзетiн құрылғы:

1. Дисплей.

2. Плоттер.

3. Принтер.

4.+Микропроцессор

5. Сканер.


$$$ 71

Компьютерді дұрыс іске қосылу тәртібін көрсетіңіз:

1. Жүйелік блок, монитор, принтер.

2. Принтер, жүйелік блок.

3.+ Монитор,принтер, жүйелік блок .

4. Жүйелік блок, монитор .

5. Жүйелік блок, принтер, монитор;


$$$ 72

Компьютерді дұрыс сөндіру тәртібін көрсетіңіз:

1. Жүйелік блок, монитор, принтер.

2. Принтер, жүйелік блок.

3. Монитор,принтер, жүйелік блок .

4. Жүйелік блок, монитор

5.+ Жүйелік блок, принтер, монитор;


$$$ 73

Компьютердің жұмысын басқарып, есептеулер жүргізетін құрылғы:


1. Жедел жады.

2. Диск енгізгіш.

3.+Микропроцессор

4. Графиктұрғызушы.

5. Жүйелік блоктың сыртқы жадысы.


$$$ 74

Компьютерде орындалатын программалар оқи алатын, өзгерістер енгізуге болмайтын және деректері оның құрастырылу барысында микросхемаға енгізіліп қойылған құрылғы түрі:

1. Жедел жады сақтау құрылғысы.

2.+Тұрақты есте сақтау құрылғысы.

3. Сыртқы сақтау құрылғысы.

4. Арифметикаклық -логикалық құрылғы.

5. Иілгіш диск.


$$$ 75

Мәліметтерді үлкен жылдамдықпен жазатын және оқитын құрылғы:

1. Тұрақты есте сақтау құрылғысы.

2. Flash-диск.

3.+Жедел есте сақтау құрылғысы.

4. Қатты диск.

5. Иілгіш диск.


$$$ 76

Тұрақты есте сақтау құрылғысына тән қасиеттер:

1. Компьютер сөндірілгенде тазартылады.

2. Мәліметтерді аз уақыт сақтауға қолданылады.

3. Мәліметтерді сақтамайды.

4. Жадының шектеулі көлемі.

5.+ Мәліметтерді ұзақ уақыт сақтауға қолданылады,компьютер сөндірілгенде тазартылмайды.


$$$ 77

Бiрiншi даму кезеңiндегi ЭЛЕКТРОНДЫ ЕСЕПТЕГIШ МАШИНАЛАРДЫҢ

элементтiк негiзi:

1.+Электрондық шамдар.

2. Микросхемалар.

3. Интегралды схемалар.

4. Транзисторлар.

5. Үлкен интегралдық схемалар


$$$ 78

Екiншi даму кезеңiндегi ЭЛЕКТРОНДЫ ЕСЕПТЕГIШ МАШИНАЛАРДЫҢ

элементтiк негiзi:

1. Электрондық шамдар.

2. Микросхемалар.

3. Интегралдық схемалар.

4.+Жартылай өткiзгiштiк элементтер.

5. Үлкен интегралдық схемалар.


$$$ 79

Үшiншi даму кезеңiндегi ЭЛЕКТРОНДЫ ЕСЕПТЕГIШ МАШИНАЛАРДЫҢ

элементтiк негiзi:

1. Электрондық шамдар.


2. Микросхемалар.

3.+Интегралдық схемалар.

4. Үлкен интегралдық схемалар.

5. Жартылай өткiзгiштiк элементтер.


$$$ 80

Төртiншi даму кезеңiндеi ЭЛЕКТРОНДЫ ЕСЕПТЕГIШ МАШИНАЛАРДЫҢ

элементтiк негiзi:

1. Электрондық шамдар.

2. Микросхемалар.

3. Интегралдық схемалар.

4. Аса үлкен интегралдық схемалар.

5.+Үлкен интегралдық схемалар.


$$$ 81

Бесiншi даму кезеңiндегi ЭЛЕКТРОНДЫ ЕСЕПТЕГIШ МАШИНАЛАРДЫҢ

элементтiк негiзi:

1. Электрондық шамдар.

2. Микросхемалар.

3. Интегралдық схемалар.

4. Үлкен интегралдық схемалар.

5.+Аса үлкен интегралдық схемалар.


$$$ 82

ЭЕМ –ның жедел жадысы бұл:

1. Адамның ақпаратты қабылдауына мүмкіндік беретін құрылғы.

2. Магниттік дискілерде жіне магниттік ленталарда ақпаратты ұзақ уақыт сақтауға арналған құрылғы.

3.+Амал орындау барысында машинаның үнемі жүгінетін құрылғысы.

4. Иілгіш дискідегі ақпараттардың жиынтығы.

5. Қатты дискідегі ақпараттардың жиынтығы.


$$$ 83

Курсордан кейінгі тұрған символдарды жоюға арналған перне:

1.+Delete.

2. Shift.

3. Caps Lock.

4. Enter.

5. Tab.


$$$ 84

Пернетақтаның негізгі панеліндегі сандық және кейбір белгілік пенрнелердің әрекетін қайталайтын пернелердің тобын қолдану үшін мынандай пернені басу керек:

1. Shift.

2.+NumLock.

3. Caps Lock.

4. Enter.

5. Tab.


$$$ 85

Стуйный принтердің сипаттамасы:

1.+Электр разрядының нәтижесінде қағазға арнайы сия құйылады.

2. Басып шығарылған мәтіннің әрбір символы жеке нүктелерден тұрады.

3. Басып шығару сапасы ең жоғары болатын қымбат принтер.


4. Басып шығару жылдамдығы жоғары.

5. Ең арзан принтер.


$$$ 86

Лазерлік принтердің сипаттамасы:

1. Электр разрядының нәтижесінде қағазға арнайы сия құйылады.

2. Басып шығарылған мәтіннің әрбір символы жеке нүктелерден тұрады.

3.+ Басып шығару жылдамдығы жоғары, қымбат принтер.

4. Басып шығару сапасы төмен.

5. Басып шығару жылдамдығы төмен, қымбат принтер


$$$ 87

Плоттер ... үшін арналған құрылғы.

1. Басқа компьютерлермен ақпарат алмасу.

2. Мәтінді қағазға басып шығару.

3. Мәтінді компьютерге жүктеу.

4.+Сызбаларды қағазға басып шығару құрылғысы.

5. Қатты дискідегі барлық ақпаратты тез арада


$$$ 88

Мәтіндік ақпараттарды және графикалық бейнелерді енгізу құрылғысы:

1.+Сканер.

2. Тышқан.

3. Плоттер.

4. Принтер.

5. Модем.


$$$ 89

Құрамында есте сақтау және логикалық элементтер болатын түйін:

1. Қосуыш, регистр.

2. Жылжытқыш(сдивигатель) және дешифратор.

3. Регистр, дешифратор.

4. Қосқыш, дешифратор.

5.+Қосқыш және санағыш.


$$$ 90

n-разрядты кодты 2n –шығыстың біреуіне түрлендіруге арналған түйін:

1.+Қосқыш.

2. Жылжытқыш (сдивигатель).

3. Дешифратор.

4. Регистр.

5. Санағыш.


$$$ 91

Кірістегі сигналдарды санап, есте сақтауға арналған түйін:

1. Қосуыш.

2. Мультиплексор.

3. Дешифратор.

4. Регистр.

5.+Санағыш.


$$$ 92

Есте сақтау элементтерінен ғана тұратын түйін:

1. Қосуыш

2. Мультиплексор

3. Дешифратор

4.+Регистр


5. Шифратор


$$$ 93

Төмендегілердің қайсысы графикалық файлдардың кеңейткіші болып саналады:

1. *.avi

2. *.pas

3. *.wav

4. *.doc

5.+*.bmp


$$$ 94

Төмендегілердің қайсысы видео-файлдардың кеңейткіші болып саналады:

1.+*.avi

2. *.bmp

3. *.wav

4. *.doc

5. *.xls


$$$ 95

Анықтамалық жүйенің терезесінде орналасады:

1. Саймандар тақтасы мен пішімдеу тақтасы.

2. Мәзір тақтасы мен саймандар тақтасы.

3. Мәзір тақтасы.

4. Саймандар тақтасы.

5. +Навигация тақтасы және мазмұндар тақтасы.


$$$ 96

Операциялық жүйенің негізгі міндеті:

1. Экран жұмысының режимдерін басқару және компьютердегі мәліметтерді өңдеу.

2. Компьютердің қосалқы құралдарын қосуды басқару.

3. Жүйелік операцияларды орындау.

4. Пайдаланушының қолданбалы программаларын орындау.

5.+Компьютер жұмысын басқару және ЭЕМ мен пайдаланушы арасында сұхбатты жүзеге асыру


$$$ 97

Wіndows ХР-дегі файлдар атауының максималды ұзындығы :

1.+260 символ.

2. 8 символ.

3. 1024 символ.

4. WІNDOWS-та файлдар атауының ұзындығы шектелмеген.

5. 6 символ.


$$$ 98

Алмастыру буферіне белсенді терезе құрамын көшіретін пернелер комбинациясын көрсетіңіз:

1.+Alt+PrіntScreen.

2. PrіntScreen.

3. Ctrl+PrіntScreen.

4. Ctrl+Pause.

5. ІNS+PrіntScreen.


$$$ 99

«Көлденең айналдыру» жолағының қызметі:

1. Құжаттың келесі парағына өту.

2. Мәтіннің жоғарғы және төменгі жақтарын көру үшін.

3.+Мәтіннің оң және сол жақтарын көру үшін.


4. Мәтіннің шекарасын барынша кеңейту.

5. Парақтың бастапқы жолына өту.


$$$ 100

«Тік айналдыру» жолағының қызметі:

1.+Мәтіннің жоғарғы және төменгі жақтарын көру үшін.

2. Құжаттың алдыңғы парағына өту.

3. Мәтіннің оң және сол жақтарын көру үшін.

4. Ағымды жолдың номірін өзгеру.

5. Парақтың бастапқы жолына өту.


$$$ 101

«Бас мәзірді» белсенді ету үшін қолданылатын пернелер комбинациясы:

1.+Ctrl +Esc.

2. Alt+Esc.

3. Shift+Esc.

4. Ctrl+Tab.

5. Ctrl+Enter.


$$$ 102

Windows-тың бас мәзіріндегі «Құжаттар» мәзірінде не сақталынады?

1. Құжаттармен жұмыс істеуге арналған қосымшалар.

2. Тұтынушы құжаттары.

3.+Тұтынушы жұмыс істеген соңғы 15 құжат.

4. Суреттермен жұмыс істеуге арналған қосымшалар.

5. Деректер қорымен жұмыс істеуге арналған қосымшалар.


$$$ 103

Лақап – бұл:

1. Анықталған программаның жүктеуші файлы.

2. Жадының вирусқа тексерілетін аймағы.

3. Жадының қызметші командаларды сақтайтын аймағы.

4.+Программаларға, құжаттарға немесе кейбір объектілерге сілтеме.

5. Графикалық объектілерді құруға арналған программа.


$$$ 104следующая страница >>