shkolakz.ru 1

BİLDİRİ BAŞLIĞI (TÜRKÇE)


TITLE OF PAPER (IN ENGLISH)

Ali Yazar, Veli Çizer

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

ABC Üniversitesi

{aliyazar,velicizer}@abc.edu.tr


Mehmet Okur

Haberleşme Mühendisliği Bölümü

EFG Üniversitesi

mehmetokur@efg.edu.trÖZETÇE

Bu doküman, 23-25 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılacak olan Elektrik&Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Forumu (MASFOR 2012) Kurultayı bildirileri için gerekli düzeni belirtmekte ve taslak örneği sunmaktadır. Bu bildiri taslağı IEEE SİU ve IEEE stiline uygun önceki taslaklar temel alınarak düzenlenmiş olup bildirilerin elektronik ortamda istenilen şablon içerisine daha kolay oturtulması için hazırlanmıştır. Bütün bildiriler Türkçe olmak zorundadır. Özetçe ve Abstract italik- iki yana yaslı olmalıdır. Özetçe’de bir kaynağa numara ile referans vermeyiniz (bunun yerine “daha önceki çalışmalarda” gibi tanımlamalar yapılabilir).


ABSTRACT

Leave a 0.5 inch (12 mm) space between the Özetçe and Abstract. The abstracts should contain about 100 to 150 words, and should be identical to the abstract text submitted electronically along with the paper cover sheet. In addition, the abstract in English should be the exact translation of Özetçe. As explained above, do not use numbered references in the abstract.

1.GİRİŞ

Bu örneğe konferansın web sayfasından ulaşabilirsiniz. Lütfen bildiri sunumunuzu MS-Word veya LaTeX kullanarak PDF formatında bir dosya şeklinde hazırlayınız. Bildirilerin tam metninin sunumu hakkındaki bilgiye http://masfor.ee.boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı adreste bildirilerin hazırlanışı ve taslakların kullanımına ilişkin yönlendirmeler de bulunmaktadır.

2.SAYFA DÜZENİ VE BİÇEM


Sayfa düzeni yapılırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Hazır bir taslak (Word yada LaTeX) kullanmanız veya ayrıntıların kontrolü için örnek bir dosya takip etmeniz bu gereklilikleri yerine getirmeniz açısından önerilir.

2.1.Temel Düzen Özellikleri


 • Bildiriler A4 formatında hazırlanmalıdır.

 • Başlık kısmı ve sayfa genişliğindeki şekillerin kullanımı dışında metin iki sütundan oluşmalıdır.

 • Sol kenar boşluğu 20 mm.

 • Sütun genişliği 80 mm.

 • Sütunlar arası boşluk 10 mm.

 • Üst kenar boşluğu 25 mm (ilk sayfa dışında, ilk sayfanın üst kenar boşluğu bildiri baslığına 30 mm olmalıdır).

 • Metin uzunluğu (sayfa başlığı ve altlığı hariç) en fazla 235 mm.

 • Paragraf girintisi ve satır aralıkları örnek dosyayla (PDF formatında) karşılaştırarak kontrol edilmelidir.

2.1.1.Başlıklar


Bölüm başlıkları kalın ve ortalanmış olmalı başlığın tümü büyük harfle yazılmalıdır. Alt başlıkta ise sadece ilk kelimenin baş harfi büyük, başlığın gerisi küçük harflerle olmalı kalın ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Alt başlıkların altındaki diğer başlıklar da alt başlıklarla aynı formatta yalnız italik harflerle kalınlaştırılmadan yazılmalıdır. Üç kademeden fazla başlık kademesi olmamalıdır.

2.2.Yazı Tipi


Ana metin için Times veya Times New Roman kullanılmalıdır. Önerilen karakter boyutu ve aynı zamanda kullanılabilecek en küçük boyut 9’dur. Özel haller durumunda diğer yazı karakterleri de kullanılabilir.

LaTeX kullanıcıları: Metin için Computer Modern yazı karakterleri kullanılmamalıdır (biçim dosyasında Times belirtilmiştir). Mümkünse dosyanın en son şekli PostScript yazı karakterleri kullanılarak hazırlanmalıdır. Bu ayrıntı gereklidir; çünkü örneğin, non-ps Computer Modern ile yazılan denklemleri ekranda okumak zordur.

LaTeX veya Word ile hazırlanan makale en son PDF formatına çevirilmelidir. PDF dosyasının içine kullanılan bütün ‘font’lar gömülmelidir.

2.3.Şekiller


Bütün şekiller sütuna (veya sekil iki sütunu da kaplıyorsa sayfaya ) göre ortalanmalıdır. Şekillerin başlıkları her şeklin altına yazılmalı ve Şekil 1’de gösterilen düzende olmalıdır.

Ş
Bu çalışma XYZ tarafından desteklenmektedir.
ekiller renkli olabilir ancak renksiz lazer yazıcılarda düzgün ve bilgi kaybı olmadan basılabilir olmalıdır. Ayrıca şekiller yüksek kalitede ve okunabilir olmalıdır. Düşük çözünürlüklü veya kalitede, çok küçük veya okunmaz yazılar barındıran şekiller kabul edilemez.

2.4.Tablolar


Bir tablo örneği Tablo 1’de verilmiştir. Tipine ve kullanım amacına göre değişik bazı tablolar da kullanılabilir. Tablonun başlığı tablonun altında veya üstünde olabilir.

2.5.Denklemler


Denklemlerin her biri ayrı satırlara yazılmalı, sayfaya ortalanmalı ve numaralandırılmalıdır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir. Numaralamanın düzgün olması için kenar çizgileri saklanmış iki hücreli tek satırlı bir tablo kullanılmıştır. Örneğin,
(1)


bir özel dönüşüm fonksiyonu iken
(2)Tablo 1: Bir tablo örneği

oran

dB

1/1


0

2/1

 6

3.16

10

1/10

20

10/1

-20

100/1

40

1000/1

60Şekil 1: Doğrusal denkleştirici modeli.

2.6.‘Hyperlink’ler


Bildiride hyperlink kullanılabilir. Yalnız unutmayın ki, sunulan dosya PostScript dosyasından PDF’e çevrildiyse hyperlink bilgisi kaybolacaktır. PDF dosyalarının aksine PostScript dosyaları aktif link bilgisini taşıyamaz. Hyperlink’ in biçimi yazıyla aynı olup sadece altı çizili olmasına dikkat edilmelidir.

2.7.Sayfa Numaraları


Sayfa numaraları kullanmayınız. İlk sayfada verilen telif hakkı kutucuğun dışında sayfa başlığı veya altlığı konulmamalıdır.

2.8.Kaynakça


Kaynakçanın biçimi standart IEEE kaynakça biçimidir. Kaynaklar kullanılış sırasına göre numaralandırılmalıdır. Örneğin [1], [2] ve [3]…

3.SONUÇLAR

Bu taslağı konferansın web sayfasında bulabilirsiniz: http://masfor.ee.boun.edu.tr. MASFOR 2012 organizasyon komitesi bildirilerinizi bu taslağa uygun bir şekilde sorunsuz olarak ulaştırdığınız için tüm katılımcılara teşekkür eder.

4.KAYNAKÇA


 1. Smith, J. O. and Abel, J. S., ``Bark and ERB Bilinear Trans­forms'', IEEE Trans. Speech and Audio Proc., 7(6):697-708, 1999.

 2. Lee, K.-F., Automatic Speech Recognition: The Development of the SPHINX SYSTEM, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1989.

 3. Rudnicky, A. I., Polifroni, Thayer, E H., and Brennan, R. A. "Interactive problem solving with speech", J. Acoust. Soc. Amer., Vol. 84, 1988, p S213(A).