shkolakz.ru 1
"Қазiргi компаративистиканың интегративті функциялары" атты


I
Халықаралық ғылыми Симпозиум

(Қазақстан, Астана)19.04.2013– 20.0 4.2013


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Филология факультеті

Орыс филологиясы кафедрасы


А
ҚПАРАТТЫҚ ХАТ


Құрметтi әрiптестер!


Сiздерді 2013 жылдың 19 - 20 сәуiр аралығында өтетін "Қазiргi компаративистиканың интегративті функциялары" атты I Халықаралық ғылыми Симпозиумға қатысуға шақырамыз.


Келесi секциялардың жұмысы жоспарланады:


1. Халықаралық әдеби байланыстар және дәстүрлердiң диалогы.

2. Лингвистикалық компаративистиканың қазіргі көріністері.

3. Аударматанудағы мәтiн теориясының және дискурстың мәселелері.


Жұмыстың түрі:


1. Баяндамалармен қатысу, пікірталасқа араласу.

2. Тыңдаушы ретінде қатысу (баяндамасыз).

3. Сырттай қатысу (мақалалар).


Симпозиумның қорытындысы бойынша Дөңгелек үстел өткізу жоспарланады.

Симпозиумның
жұмыс тiлдерi: қазақ, орыс, ағылшын.


Мақалалармен жұмыс тәртiбi


Симпозиум жұмысына қатысу үшін мақалаларды 2013 жылғы 15 наурызға дейiн жiберу керек. Қазақстандық әрiптестер үшiн: kafedra_rfil (Cулейменова Ардақ Бухбиновна); таяу және алыс шетелдегі орыс тiлдi әрiптестер үшін: marzhan.enu@gmail.com (Жапанова Маржан Еркеновна); ағылшын тiлдi әрiптестер үшін: zgannabei@mail.ru (Бейсембаева Жанна Алибиевна).

Тiркеу үлгісін және мақалаларды электрондық хатқа жеке файл - қосымшалар түрінде жiберу керек. Мақалаларды автордың фамилиясын латын әрiптерiмен жазу арқылы атау керек. Симпозиумның бағдарламасына баяндаманы қосу туралы ақпараттар қатысушыларға қосымша ретiнде мәлiмденедi.


Ұйымдастыру алқасының талапқа сәйкес келмейтiн баяндамаларды қабылдамауға құқығы бар.

Материалдарды дайындау кезінде баяндамалардың пленарлық мәжiлiсiндегi ұзақтық 20 минутты, секция отырыстарындағы ұзақтық 10 минутты құрайтынын ескерулеріңізді сұраймыз. Симпозиум өткізілгеннен кейiн материалдардың жинағы шығару жоспарланады.

Ұйымдастыру жарнасы әр жарияланатын жұмысқа 3 мың теңге, 20 долл. өлшемінде. АҚШ Симпозиумның қатысушыларына 2013 жылдың 10-сәуiріне дейiн төлеу керек.

Төлемді пошта аударымымен мына мекен-жай бойынша жіберулеріңізді сұраймыз: 01000, Астана қ., Абая даңғ., 27 үй, 66 пәтер.

Бейсембаева Жанаргүл Алибиевна.

Байланыс телефоны: 8 - 701 - 532 - 41 – 89

Қонақ үйде тұру және жүру ақысы - Симпозиум қатысушылары есебiнен.


Cимпозиум туралы толық ақпаратты Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің ресми сайтынан таба аласыз.


Қатысушылар үшiн мәдени бағдарлама қарастырылған.


Әріптестіктеріңіз үшін алғыс айтамыз.

Құрметпен, ұйымдастыру алқасы.


Симпозиум материалдарын рәсiмдеуге қойылатын талаптар


Мақаланың мәтiнi ортақ көлеммен компьютер бетімен 5-10 бет, маңызды сөздермен (3 - 5 сөз) және түсiнiктемемен қоса, электрондық файл пiшiнінде берілуі керек: қазақ және орыс тіліндегі мақалалар үшін - ағылшын тiлiнде; ағылшын тіліндегі мақалалар үшін - орыс тілінде, қатынасушының тiркеу үлгісі қосымшасымен.

Қалыбы: MS WORD/DOC немесе MS WORD/RTF.

Бет қалыбы А-4.

Бет параметрі: жоғарғы – 2 см, төменгi2см, оң – 2 см, сол 2 см.


Абзац - 1, 25.

Шрифт Times New Roman, 12-шi кегль.

Жоларалық аралық - 1, 0.

Мысал курсивпен ерекшеленедi.

Баяндаманың тақырыбы ортасына 12 өлшеммен, қара қарiппен бас әрiптермен басылады, бiр жолға 12 өлшемдi кіші әріпті курсивпен автордың фамилиясы, аты-жөнi мен әкесінің атының бірінші әрпі жазылады, келесі жолда 12 өлшемдi курсив кiшi әрiптермен ел, қала, жұмыс орны жазылады. Мақаладан кейiн бір жолдан соң 10 өлшемдi курсивпен «Пайдаланылған әдебиеттер тiзiм беріледі, бұдан әрi - 11 өлшемдi курсивпен түсiнiктеме, 11 өлшемдi курсивпен маңызды сөздер (3 - 5 сөз) көрсетiледi. Мақаланың мәтiнi екi жолдан кейiн 12 өлшемдi шрифтпен басылады.

Ғылыми дереккөздерге сiлтемені пайдаланылған әдебиеттiң тiзiмiмен сәйкес тiк жақшаларда көрсету керек.Материалдарды рәсiмдеудiң ережесi


ХIХ ғасыр орыс әдебиеті постмодернизмінiң

прозасындағы хабарлы пішіндер

О.Е. Романовская,
Қазақстан, Астана,
Л.Н. Гумилёв
атындағы ЕҰУ

Мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін [1. С. 15]

Мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін


Аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация.


Маңызды сөздер: мәтiн, орыс тiлi, сабақ берудің әдiстемесi.


Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi


1. Маковский, М. М. Историко-этимологический словарь английского языка. М.: Диалог, 1999. 416 с.

2. Bottum, J. What T. S. Eliot Almost Believed [Электронный ресурс]. URL: http://www.leaderu.com/ftissues/ft9508/articles/bottum.html.

3. Smidt, K. Poetry and Belief in the Work of T. S. Eliot. L. : Routledge and Kegan Paul, 1961. 258 p.


- мәтiнде астын сызуды пайдалануға РҰҚСАТ БЕРІЛМЕЙДІ,

- сурет және сұлба түрі ғана қара-ақ түспен беріледі, мәтінде суреттерге міндетті түрде сілтеме жасау керек.


Мақаладан кейiн беріледі:

- әдебиеттер тiзiмi

- түсiнiктеме және маңызды сөздер.

Әдебиеттер тiзiмi алфавит бойынша реттелуі керек, тiк жақшалардағы мәтiндiк сiлтемелерде тiзiм бойынша автор сілтеме жасаған дереккөз нөмiрi және беттiң нөмiрi көрсетiледi. Тiзiмнің өзінде беттердің жалпы саны немесе егер жинақтан алынған мақала болса, бұл мақала басылған нөмір көрсетiледi. Басқа тiлдегi дереккөздер алфавит бойынша орыс тiлдiден кейiн жазылады.


Құрметтi авторлар! Алфавит реті автор есімімен емес, оның фамилиясымен анықталатыны туралы ұмытпаңыздар. Егер автор болмаса, кiтаптың атауының бірінші әрпіне сәйкес келеді. Сонымен қатар, шығарудың түрiн көрсету керек: монография, ұжымдық монография, баяндама тезистерінің жинағы, мақалалар жинағы, оқулық, оқу құралы.


ҚАТЫНАСУШЫНЫ ТІРКЕУ ҮЛГІСІ


Фамилия, Аты, Әкесінің аты _______________________________
Екiншi авторлар (егер болса)_________________________________
Ел ______________________________________________
Жұмыс орны________________________________________
Білім дәрежесі/атағы_________________________________
Қызметі___________________________________________
Электрондық поштасы ___________________________________
Пошталық үй мекен-жайы (индекс) _____________________
Телефондар ____________________________________________
Факс ________________________________________________
Баяндаманың қазақ/ орыс, ағылшын тіліндегі атауы_____________________________________________________

Баяндама аннотациясы (600 белгіге дейін) ______________________

Маңызды сөздер ______________________________________

Ұсынылатын секция ________________________________

Ұсынылатын қатынасу түрі: күндізгі, сырттай ____________

Күндізгі қатынасушылар үшін – қонақ үйдің керектілігі.

Қонақ үйді керек ететін күндізгі қатынасушылардың өтініші бойынша алдын-ала хабарлауларыңызды сұраймыз. Абаганова Әсел Оразғалиевна: abaganova_ao@enu.kz