shkolakz.ru   1 ... 2 3 4 5 6 7

12-қосымша


«Оқумен қамтылмаған мектеп жасындағы балаларды есепке алу жөнінде ведомстволық есептілік нысанын бекіту туралы» ҚР БҒМ мен ҚР ІІМ 2001 жылғы 29 тамыздағы және 3 қарашадағы бірлескен бұйрығына сәйкес №2 нысан бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балаларды қорғау комитетіне ай сайын 15-ші күнге есеп беріледі.


№ 2 нысан


________________________________________ облыстарының балаларын оқумен қамтудың жай-күйі туралы деректер
р/р

Ауд.

қала

ата-

уы

Оқу

жыл.

басына

барлық

білім

беру

ұйым

саны

Оқу

жыл.

басына

барлық

оқуш.

саны

Денс.

жағ.

бай-ы

оқуға

жат-

пай-тын

бала

саны

10 күн және

одан да

астам

дәлелсіз

мектепке бармаған анықталған

кәмелетке

толмағандарМектепке

қайтарылғандар

Мектепке бармауды жалғастыруда

Бар


лық

соңғы

бірың

ғай есепті

ай үш

ін
Олардың

ішінде

тұрып жат

қандары

Мектептке бармау себептері

Оқу

жыл

ыны

ң бас

ын

ан

бас

тап
Оқу

жыл

ыны

ң бас

ын

ан

бас

тап

Соңғы

есепті

ай үшін

тұр

мысы

қол

ай

сыз

от

бас

ында

Күн

көрісі

төмен

от

бас

ында

жүр

оқы

ғы

сы

кел

мей

ді

көші

қон

жоқ

Бар

лы-

-ғы

Он

ың

іш.

қай

та

лап

тер

геу

де

іздеу

де

Біл

ім

беру

ұй

мы

апа

рып

әке

лу

киім

дері

аяқ

киім

дері

мек.

керек

жар

ақ

тарБар

лы

ғы

Он

ың

іш.

қай

та

лап1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20<< предыдущая страница   следующая страница >>