shkolakz.ru 1
«Құқық негіздері» пәні бойынша 9 сынп оқушыларына арналған тест сұрақтарыВопрос

1995 жылғы Конституция бойынша ҚР Президенті:

Ответы

- атқарушы билік басшысы

- заң шығару билігінің басшысы

- сот билігінің басшысы

- ел басшысы

- үкіметтің басшысы болып табылады


Вопрос

ҚР-на азаматтыққа қабылдау туралы немесе одан бас тарту туралы шешімді қабылдайды:

Ответы

- ҚР Үкіметі

- ҚР Парламенті

- ҚР Президенті

- ҚР Жоғарғы соты

- сәйкес әкімшілік-территориалдық бірліктің акиматымен


Вопрос

ҚР азаматтығына қабылдаудан бас тартудың негіздемесі болып не табылмайды:

Ответы

- басқа мемлекеттің азаматтығында тұруы

- ұлтаралық, мемлекетаралық келіспеушілікті тұтандыру

- адамзатқа қарсы қылмыс жасау

- ҚР егемендігіне және тәуелсіздігіне қарсы шығу

- тұрақты тіркелімнің жоқтығы


Вопрос

ҚР жергілікті атқарушы биліктің басшысы болып табылады:

Ответы

- Маслихат

- Әкім

- Бас прокурор

- Президент;

- Сот.


Вопрос

1993 жылғы Конституция бойынша Президенттің мәртебесі

Ответы

- заң шығару билігі

- мемлекет басшысы және атқарушы биліктің басшысы болып табылады

- мемлекет басшысы және ең жоғарға лауазымды тұлға болып табылады

- заң шығарушы және атқарушы биліктің басшысы

- заң шығарушы және сот билігінің басшысы


Вопрос

Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі

Ответы

- 2 жыл

- 5 жыл

- 6 жыл

- 7 жыл

- 2 жыл


Вопрос

ҚР-ның қанша жасқа толған азаматы Сенат депутаты бола алады

Ответы

- 30 жас


- 35 жас

- 25 жас

- 20 жас

- 20жас


Вопрос

Мемлекеттің қандай өзіндік белгілері бар, оның қоғамдық ұйымдардан ерекшеліктері

Ответы

- қоғамдық меншік, қорғаныс, мәдениет

- халық, билік, аумақ

- демократия, органдарының сайланып қойылуы,олардың қоғам еркі бойынша ауыстырылып отырылуы

- жариялылық, биліктің ерекше аппараты, биліктің аумақтық құрылымы, салықтар

-жалпы ережелер, адамдардың мінез-құлық нормалары


Вопрос

Мемлекеттік биліктің жоғарылығын және басқа мемлекеттермен қарым- қатынаста тәуелсіздігін көрсететін қасиеті:

Ответы

-құқық қабілеттілігі

- объективтік

- егемендік

- бюрократтық

- тоталитарлық


Вопрос

Құқықтық мемлекетке негіз болып табылатын принциптер:

Ответы

- заң үстемдігі

- қоғамдық пікір

- рулық мүдде

- тиым салу басымдылығы

- моральдық принциптер


Вопрос

Төмендегі көрсетілген белгілердің қайсысы шексіз монархияға жатады:

Ответы

- жоғарғы мемлекеттің алқалық сипаты

- мемлекет басшысының заңды жауаптылығы

- елдің барлық мемлекеттік және қоғамдық істерін басқаруда жетекшілік роль атқаратын саяси партиялардың болуы

- мұрагерлік бойынша жоғарғы билікті иеленушіліктің қолданылуы

- жоғары биліктің белгілі мерзімге сайланып қойылуы


Вопрос

Диктаторлық режимнің белгісі не болып табылады:

Ответы

- мемлекеттік органдардың сайланып қойылуын шектеу, Парламенттің рөлін жоққа шығару, күштеу мен зорлық –зомбылықты кең қолдану, т.б.

- жалпыға бірдей сайлау құқығы

- азаматтардың құқығының қорғалуы

- оппозицияның болуы


- әлеуметтік базасы бар саяси партиялардың ресми жұмысы


Вопрос

Ең жоғарғы заң шығару органы қабылдайтын құқықтық кесім қалай аталады:

Ответы

-бұйрық

-шешім

- заң

- үкім

- меморандум


Вопрос

«Жеті жарғы» хандар жинағының пайда болуы қазақтың қай белгілі ханының есімімен байланысты:

Ответы

- Есім хан

- Абылай хан

- Қасым хан

- Тәуке хан

- Керей хан


Вопрос

Қазақстан Республикасының қазіргі Конституциясы қашан қабылданады:

Ответы

- 29 сәуір 1995 жыл

- 25 қазан 1995 жыл

- 30 тамыз 1995 жыл

- 16 желтоқсан 1996 жыл

- 28 қантар 1995 жыл


Вопрос

Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысының нысаны:

Ответы

- федерация

- автономиялық республика

- біртұтас мемлекет

- конфедерация

- ассосиация


Вопрос

Қазақстан Республикасы неден тұрады:

Ответы

- автономиядан

- одақтас республикалардан

- әкімшілік аумақтық бөліністерден

- штаттардан

- ұлттық аймақтардан


Вопрос

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл:

Ответы

- Қазақстанда тұратын барлық халықтардың тілдері

- орыс тілі

- қазақ тілі

- орыс және қазақ тілі

- анықталмаған


Вопрос

Жергілікті мемлекеттік атқару органының басшысының лауазымы қалай аталады:

Ответы

- мэр

- губернатор

- спикер

- әкім

- референт


Вопрос

Қазақстан Республикасында қос азаматтыққа жол беріле ме:


Ответы

- беріледі

- берілмейді

- ерекше жағдайда беріледі

- оны азаматтың өзі шешеді

- Президент шешімімен беріледі


Вопрос

Қазақстан Республикасы Президентінің өкілеттілік мерзімі:

Ответы

- 3 жыл

- 5 жыл

- 7 жыл

- 10 жыл

- мерзімсіз


Вопрос

Қазақстан Республикасында мемлекеттік биліктің тармақтарына төмендегілердің қайсысы жатпайды:

Ответы

- сот билігі

- атқару билігі

- әкімшілік билік

- заң шығару


Вопрос

Заң шығару бастамасы ҚР Парламентінің депутаттарына, ҚР Үкіметіне берілген және жүзеге асырылады тек қана:

Ответы

- Сенатта

- Парламенте

- Мәжілісте

- Үкіметте

- Конституциялық Кеңесте


Вопрос

Романо-германдық құқықтық жүйенің негізгі қайнар көзі:

Ответы

- сот прецеденті

- корпоративті нормалар

- адамгершілік нормалары

- нормативті актілер

- әдет-ғұрыптық құқық


Вопрос

Англо-саксондық құқықтық жүйенің негізгі қайнар көзі:

Ответы

- сот прецеденті

- корпоративті нормалар

- адамгершілік нормалары

- нормативті актілер

- әдет-ғұрыптық құқық


Вопрос

Діни адамгершілік нормалары құқықтың негізгі қайнар көзі болып саналатын құқықтық жүйе:

Ответы

- романо-германдық

- англо-саксондық

- социалистік

- феодалдық

- діни


Вопрос

Әлеуметтік нормалар:

Ответы

- адамдардың күнделікті тұрмыс-тіршіліктерін, қоғамдық қатынастарды реттейтін, әлеуметтік экономикалық негізде айқындалған, сана сезім еркімен қалыптастырылған адамдардың мінез құлық ережесі


- нормалар жүйесін құрайтын әлеуметтік нормативті реттеуші

- мемлекеттік-өкілдік нормативті нұсқауларда объективтендірілген мемлекеттік ерік

- құқықты өмірге, адамдардың шынайы әрекетіне енгізу

- құқықты теориялық игеруді көрсететін идеялар, түсініктер, конструкциялар


Вопрос

Әлеуметтік норманың түрлері:

Ответы

- орган, лауазым

- консенсус

- құзірет

- әдет-ғұрып, дәстүр

- ұйым


Вопрос

Әдет - ғұрып:

Ответы

- тарихи қалыптасқан, ұрпақтан ұрпаққа беріліп, дәстүрге айналған мінез - құлық ережесі

- белгілі іс - әрекеттердің қайталануы

- әлеметтік қатынас

- адамның мінез - құлқы және ерік білдіру бостандығының шарасы

- нормативтік акт


Вопрос

Корпоративті нормалар:

Ответы

- жергілікті өкілетті органдармен өзінің қызмет ету мақсатына жету үшін шығарылатын нормалар

- қоғамдағы мінез - құлық ережелері

- мемлекеттік ұйымдардың, мекемелердің, кәсіпорындардың бұйрықтарында, шешімдерінде бекітілген нормалар

- қоғамдық ұйымдардың қызмет ету мақсатына жету үшін шығарылған жарғы, ереже, шешімдерінде көрсетілген, бекітілген әрекет тәртібі

- белгілі мемлекеттің белгілі бір жерінде қоғамдық қатынастарды реттейтін мінез - құлық ережелері


Вопрос

Үкімет қандай құқықтық – нормативтік кесім шығарады:

Ответы

- қаулы

- жарлық

- заң

- шешім

- конституциялар


Вопрос

Қазақстанда облыс әкімдерін кім тағайындайды:

Ответы

- парламент

- сот

- халық

- мемлекеттік хатшы

- Президент


Вопрос

Қазақстан Республикасында мемлекетті басқарудың түрі:


- парламенттік- президенттік

- парламенттік

- президенттік

- халықтық – демократиялық

- дуалистік монархия


Вопрос

Азаматтық құқықтық қабілеттілік қай кезден басталады:

Ответы

- өмірге келген кезінен

- 18 жасқа толған кезінен

- 14 жастан бастап

- мемлекеттік тіркеуден өткен кезден

- нақты құқықтарға ие болған кезден


Вопрос

Мұра ашылғаннан кейін мұраны қабылдау мерзімі:

Ответы

- 6 ай

- 10 күн

- 1 ай

- 1 жыл

- 3 ай


Вопрос

Заң бойынша зейнетақыға шығу жасы қандай;

Ответы

- 60 ер адам, әйелдер 55 жас

- заңда қаралмаған

- жұмыс беруші орнатады

- ерлер -70, әйелдер -60 жас

- ерлер -63, әйелдер – 58 жас


Вопрос

ҚР-ның Парламенті:

Ответы

- заң шығару қызметін жүзеге асыратын жоғарғы атқарушы орган

- заң шығару қызметін жүзеге асыратын жергілікті өкілетті орган

- құқықшығармашылық қызметті жүзеге асыратын жергілікті заң шығарушы орган

- заң шығару қызметін жүзеге асыратын жоғарғы өкілетті орган

- заң шығару қызметін жүзеге асыратын жоғарғы сот органы


Вопрос

ҚР - ның Үкіметі:

Ответы

- белгілі аумақта жергілікті мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын жоғары өкілетті орган

- құқықшығармашылық қызметті жүзеге асыратын заң шығарушы биліктің атқарушы органы

- атқарушы билікті жүзеге асырады және олардың қызметіне басшылықты жүзеге асырады, атқарушы билік органдары жүйесін басқарады

- өкілетті органдардың жүйесін басқаратын және олардың қызметіне басшылықты жүзеге асыратын жоғарғы өкілетті билік органы

- мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын анықтайтын, Қазақстанды ел ішінде және халықаралық қатынастарда көрсететін өкілетті орган


Вопрос

Сот билігі:

Ответы

- сот органдарына қадағалауды жүзеге асырады

- заңға бағынышты нормативті - құқықтық актілерді өмірге келтіреді

- адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды жүзеге асырады

- әділ сотты жүзеге асырады

- соттық нормативті - құқықтық актілерді шығарады


Вопрос

Мәслихаттың өкілеттік мерзімі:

Ответы

- 4 жыл

- 6 жыл

- 5 жыл

- Жаңа сайланған ҚР Президентінің алдында құзіреті тоқтатылады

- Үкіметтің құзіретінің мерзіміне сәйкес болады


Вопрос

Мәслихат:

Ответы

- ҚР-ның заң шығарушы биліктің өкілетті органы, депутаттардың жиыны

- ҚР-ның облыс, аудан, қала, қала ішіндегі аудан аумағындағы атқарушы органы

- биліктік құзірет берілген лауазымды адам

- депутаттардың жиыны, облыс, аудан, қала аумағындағы ҚР-ның тұрғындарының өкілетті органы

- заң шығарушы қызметін жүзеге асыратын жалпы ұлттық өкілетті мекеме


Вопрос

Азаматтық құқықтың обьектілері болып нелер табылады:

Ответы

- материалдық игіліктер мен рухани игіліктер

- заңды тұлғалар

- жеке тұлғалар

- адам және азаматтар

- Қазақстан Республикасының азаматтары


Вопрос

Азаматтық құқықты қорғауды қай орган жүзеге асырады:

- сот

- парламент

- үкімет

- конституциялық кеңес

- министрліктер мен ведомстволар


Вопрос

Қандай мүліктер бөлінбейтін мүлік болып танылады:

Ответы

- кез келген жылжымайтын мүлік


- космос кеңістігі

- өзінің шаруашылық мақсатын( міндеттін ) өзгертпей бөлуге болмайтын немесе заң құжатында ұйғарылуына қарай бөлуге жатпайтын мүлік

- мемлекет меншігіндегі мүлік

- мекеме, қоғамдық бірлестік, акционерлік қоғам, тұтыну кооперативі, қоғамдық қор, діни бірлестіктер


Вопрос

Азаматтың тұрғылықты жері- бұл:

Ответы

- азаматтың тұрақты тұратын мекен-жайы

- азаматтың көбінесе тұратын мекен-жайы

- азаматтың тұрақты немесе көбінесе тұратын мекен-жайы

- азаматтың ата- анасының, асырап алушыларының немесе қорғаншыларының түрғылыкты жері

- азаматтың тұрақты немесе көбінесе тұратын елді мекені және ауданы


Вопрос

Он төрт жасқа толмаған азаматтардың түрғылықты жері деп танылады:

Ответы

- олардың ата- аналарының, асырап алушыларының немесе қорғаншыларының түрғылықты жері

- кәмелетке жасы толмағандардың көбінесе тұратын мекен-жайы

- кәмелетке жасы толмағандардың тұрақты немесе көбінесе тұратын елді мекен

- кәмелетке жасы толмағандардың тұрақты тұратын мекен жайы

- кәмелетке жасы толмағандардың тұрақты немесе көбінесе тұратын елді мекені және ауданы


Вопрос

Төменде көрсетілген органдардың ішінен қайсысының Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына ресми түсінік беруге құқы бар:

Ответ

- Прокуратура

- Үкімет

- Жоғарғы сот

- Конституциялық Кенес

- Ұлттық қауіпсіздік комитеті


Вопрос

Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша білім алудың қандай түрі тегін:

Ответы

- жоғары

- кәсіби

- арнаулы

- міндетті орта

- арнайы орта


Вопрос

Әкімшілік қамауға алу қанша мерзімге белгіленеді:


Ответы

- 10 тәулікке дейін

- 15 тәулікке дейін

- 1 айға дейін

- бір жарым айға дейін

- 2 айға дейін

Вопрос

ҚР-сы Азаматтық кодексі (жалпы бөлім) қабылданды:

Ответы

- 27 желтоқсан 1994 жылы

- 1 наурыз 1995 жылы

- 1 шілде 1998 жылы

- 31 тамыз 1995 жылы

- 28 қаңтар 1992 жылы