shkolakz.ru   1 ... 7 8 9 10

11. Жобаның тиімділігі

11.1 Cash-flow проекциясы

Cash-flow проекциясы (Ақша қаражаты қозғалысының есебі. 1-қосымша) нақты ақша ағынын, яғни қолма-қол ақша ағыны (нақты ақша ағынын) мен төлемдерді (нақты ақшаның кетуін) көрсетіп отыр. Есеп 3 бөліктен тұрады:


  • операциялық қызмет — қызметтің негізгі түрі, сондай-ақ компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын құрайтын нақты қызмет;

  • инвестициялық қызмет — айналымнан тыс активтерді (негізгі қаражат, материалдық емес активтер) және басқа да инвестицияларды құрумен және сатумен байланысты қызмет түрі;

  • қаржы қызметі — компанияның капиталы мен қарыз қаражатының мөлшері мен құрамының өзгеруіне алып келетін қызмет түрі. Әдетте, мұндай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті қаржыландыру үшін қажетті кредиттер мен қарыздарды тарту мен қайтаруға байланысты болады.

Ақша ағынына жасалған талдау жобаның жылдар бойынша оң серпінін көрсетіп отыр.

11.2 Пайда мен залалдардың есептері


Жоспарланған пайда мен залалдардың есебі 2-қосымшада айқарма түрінде көрсетілген.


-кесте - Өнімділік көрсеткіштері, мың тг

Жылдық пайда (5 жыл), мың теңге

3 414

Активтердің рентабельділігі

33%11.3 Баланс проекциясы


2016 жылғы баланстық есептің коэффициенттері төмендегі кестеде берілген:


-кесте - Баланстық есеп коэффициенттері

Активтер құрылымындағы негізгі қаражаттың үлесі, 5 жылына


0,03

Міндеттемелерді өз капиталымен жабу коэффициенті, жобаның 5 жылына

87,611.4 Қаржы индикаторлары


16% дисконттау ставкасы кезінде 5 жылға арналған инвестицияланған капиталдың таза дисконтталған кірісі 4 579 мың теңгені құрады.


-кесте - Жобаның қаржылық көрсеткіштері

Ішкі кірістілік нормасы (IRR)

119%

Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге

4 579

Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл

1,9

Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл

2,0


-кесте - Жобаның залалсыздығын талдау, мың тг.

Кезең

2012

2013

2014

2015


2016

2017

2018

Қызметтерді сатудан түсетін кіріс

7 722

13 959

16 038

16 929

17 820

17 820

17 820

Баланстық пайда

-444

1 611

2 866

3 407

3 948

3 955

3 959

Қызметтердің толық өзіндік құны

8 166

12 348

13 172

13 522

13 872

13 865

13 861

Тұрақты шығындар

5 079

6 767

6 761


6 754

6 748

6 741

6 737

Ауыспалы шығындар

3 087

5 580

6 412

6 768

7 124

7 124

7 124

Шекті кіріс сомасы

4 635

8 379

9 626

10 161

10 696

10 696

10 696

Пайдадағы шекті түсімнің үлесі

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

Залалсыздық шегі

8 462

11 274


11 264

11 253

11 242

11 231

11 225

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық қоры (%)

-10%

19%

30%

34%

37%

37%

37%

Залалсыздық

110%

81%

70%

66%

63%

63%

63%


Кестеде кәсіпорынның залалсыздық шегі жылына сату көлемі 11 242 мың теңге болып табылатыны көрсетілген (1916 жыл).

Қаржылық тұрақтылық қоры 2013 жылы 19 % құрайды, одан әрі бұл көрсеткіш пайыздар бойынша шығыстардың азаюына қарай (37% дейін) өседі.

Кәсіпорында жеке кәсіпкердің ұйымдастыру-құқықтық нысаны бар және шағын бизнес субъектілері үшін салық салудың жеңілдетілген режимін қолданады. ҚР Салық Кодексіне сәйкес жеке табыс салығы мен әлеуметтік салықтың ставкасы кіріс сомасының (жалпы кіріс) 3% мөлшерінде белгіленген.

-кесте - Болжамдау кезеңіндегі салықтық түсімдердің көлемі (7 жыл)


Салықтың түрі

Сомасы, мың тг.

ЖК қызметіне салық, ЕТҚ салығы

3 243

Жиыны

3 243


Осы жобаны іске асыру нәтижесіндегі салықтық түсімдердің көлемі 7 жылда 3 243 мың теңгені құрайды.


12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер

12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні


Осы жобаны іске асыру ауылдық жерде жаңа өндіріс ашуға мүмкіндік береді, осылайша әкелінетін өнімді өңірде өндірілетін өніммен ауыстыруға ықпал етеді.

Жобаны іске асыру кезінде:

- тұрақты табыс алуға мүмкіндік беретін жаңа жұмыс орнын ашуды;

- арнайы киім өндіретін жаңа кәсіпорын құруды;

- Алматы облысының ж бюджетіне салықтар мен басқа да аударымдардың түсуін (3 млн. теңгеден астам) болжайды.

Жобаның әлеуметтік әсерінің арасынан мынаны бөліп көрсетуге болады:

- медицина саласы құрамының және қызмет көрсету саласы, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, сауда және ұқсас қызметтер түрлері қызметкерлерінің сапалы арнайы киімге деген қажеттіліктерін қанағаттандыру.

Жобаны іске асыру нәтижесінде 10 жұмыс орны ашылады. Біліктілікті арттыру («Өзге де шығыстар» бабы есебінен) жоспарлануда.

12.2 Қоршаған ортаға әсер

Тұтастай алғанда кәсіпорын қоршаған ортаға зиян келтірмейді, өйткені өндіріс зиянды қалдықтар шығарумен байланысты емес, технологиялық процесте зиянды қосындылар мен заттар қолданылмайды.

Қосымшалар
<< предыдущая страница