shkolakz.ru 1
Европейски формат на автобиографияЛична информация
Име
Николова Славяна Веселинова

Адресул.Христо Ботев, №20, гр./с. Асеновград, 4230, България

Телефон
0883476518

ФаксE-mail
slaviancheto@gmail.com
Националност
БългарияДата на раждане29.02.1988

Трудов стажДати (от-до)
[ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната. ]

Име и адрес на работодателяВид на дейността или сферата на работаЗаемана длъжностОсновни дейности и отговорности


Образование и обучение
Дати (от-до)
От 2007 – До 2011

Технически университет София – филиал Пловдив

Специалност: Електроника, бакалавър


Име и вид на обучаващата или образователната организация
От 2002 – До 2007

СОУ „Св. Княз Борис I”

Специалност: Немски език и Английски език

Основни предмети/застъпени професионални уменияНаименование на придобитата квалификацияНиво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езициАнглийски език

Умения за четене
отлично

Умения за писане
добро

• Умения за разговор
Добро


Немски език

Отлично

Добро

основно
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в мултикултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Организационни умения и компетенции

Координация и управление на хора, проекти и бюджети в професионалната среда, на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]Технически умения и компетенции


Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

MS Word – отлично

MS Excel – добро

MS PowerPoint – отлично

Internet - отлично
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Свидетелство за управление на МПС
НЕ
Допълнителна информация
[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]
Приложения
[ Опишете всички приложения. ]

стр.

Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]


За повече информация:

www.uchebnika.com