shkolakz.ru   1 ... 6 7 8 9

Мазмұны


Кіріспе………………………………………………………….........3

1 Формалдық тілдер мен грамматикалар…………………………....4

1.1 Формалдық грамматика мен тілдер анықтамасы……………........4

1.2 Формалдық грамматика типтері.......................................................7

1.3 Шығару ағашы. Сол жақты және оң жақты шығарулар…….........9

1.4 Көпмағыналы грамматикалар…………………………………......10

1.5 Грамматика кестелерін беру тәсілдері………………………........11

1.6 Грамматикаларды құру әдістері………………………………......13

1.7 Бағдарламалау тілінің жай конструкцияларын

мазмұндайтын грамматикалар……………………………………..17


  1. Мәнмәтінді бос грамматикалар мен дүкендік автоматтар……….21

2.1 Тудырмайтын, жетпейтін және пайдасыз символдарды

анықтау.................................................................................................21

2.2 Оң жақты және шынжырлы ережелердің шығарылуы..................23

2.3 Қысқартылмайтын грамматикалар өзгеруі.....................................25

2.4 Дүкендік автоматтар .........................................................................26

2.5 Дүкендік автоматтар жұмысы..........................................................27

3 Азамайлы (бәсендейтін) және өрмелі

(жоғары көтерілуші) танушылар.......................................................28

3.1 Азаймалы танушылар және -грамматикалар.........................28

3.2 Детерминалданған азаймалы танушылардың тұрғызылуы.............29

3.3 Нашар бөлінген грамматикалар. -грамматикалар....................30

3.4 Дүкендік автоматтың тұрғызылуы....................................................33

3.5 Өрмелі танушылар..............................................................................35


3.6 Жою ережелері бар грамматикаларға арналған

өрмелі танушылар..............................................................................36

4 Ауысуды мазмұндау тәсілдері мен түрлендірушілер……………..39

4.1 Ауысуды мазмұндау тәсілдері мен түрлендірушілер......................39

4.2 Ауысу немесе трансляцияны мазмұндау.........................................42

4.3 Жақшасыз формулалар......................................................................43

4.4 Дүкендік жаңғыртушылар..................................................................44

5 Атрибуттық трансляциялау грамматикалары мен

Түрлендірушілер……………………………………………………..46

5.1 Атрибуттық трансляциялау грамматикалары

мен түрлендірушілер...........................................................................46

5.2 -грамматикаларын қолданумен жасалған

синтаксистік талдау.............................................................................48

5.3 -атрибуттық трансляциялау грамматикалары.

Атрибуттық түрлендірушілер ....................................................49

5.4 -грамматика ережелерін дүкенде көрсету.................................55

5.5 жұмысын мазмұндау....................................................................57

5.6 Өрмелі атрибуттық түрлендірушілерді тұрғызу..............................60

6 Автоматтардың құрылымдық синтезі.................................................62

6.1 Автоматтардың құрылымдық синтезі...............................................62

6.2 Асинхронды автоматтар.....................................................................65

Әдебиеттер……………………………………………………………69<< предыдущая страница