shkolakz.ru 1
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті кафедра меңгерушілерінің ваканттық орындарына конкурс жариялайды:Биология және биотехнология факультеті


1. Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

2. Биотехнология кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

3. Молекуляралық биология және генетика кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

4. Биофизика және биомедицина:

- кафедра меңгерушісі – 1


Химия және химиялық технологиялар факультеті


1. Жалпы және бейорганикалық химия кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

2. Аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технологиясы кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

3. Органикалық заттар химиясы және технологиясы, табиғи қоспалар мен полимерлер кафедрасы :

- кафедра меңгерушісі – 1

4. Физикалық химия, катализ, және мұнай химиясы кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

5. Химиялық физика және материалтану кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1


Физика - техникалық факультеті


1. Теориялық және ядролық физика кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

2. Жылу физикасы және техникалық физика кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

3. Қатты дене және бейсызық физика кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

4. Плазма физикасы және компьютерлік физика кафедрасы :

- кафедра меңгерушісі – 1


Журналистика факультеті


1. Баспасөз және электрондық ақпараттық құралдар кафедрасы

- кафедра меңгерушісі – 1

2. Баспа ісі және дизайн кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

3. ЮНЕСКО, Халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

Экономика және бизнес жоғары мектебі


1. «Қаржы» кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

2. Есеп және аудит кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

3. Менеджмент және маркетинг кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

4. Экономика кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1


Халықаралық қатынастар факультеті

1. Халықаралық қатынастар және әлемдік экономика кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

2. Халықаралық құқық кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

3. Дипломатиялық аударма кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1


Философия және саясаттану факультеті


1. Философия кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

2. Дінтану және мәдениеттану кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

3. Жалпы және этникалық психология кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

4. Этникалық педагогика кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

5. Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

6. Саясаттану кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1


Филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті


1. Орыс фиологиясы, орыс және әлем әдебиеті кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

2. Қазақ фиологиясы кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

3. Шетел филологиясы және жалпы тіл білімі кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

4. Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

5. Аударма теориясы мен әдіснамасы кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

6. Мемлекеттік тіл кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

7. Гуманитарлық факультеттер шет тілдер кафедрасы


- кафедра меңгерушісі – 1

8. Жаратылыстану факультеттер шет тілдер кафедрасы

- кафедра меңгерушісі – 1


География және табиғатты пайдалану факультеті


1. Энергоэкология кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

2. Картография және геоинформатика кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

3. Метеорология және гидрология кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

4. География, жерге орналастыру және кадастр кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

5. Рекреациялық география және туризм кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1


Шығыстану факультеті


1. Арабтану және ирантану кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

2. Түріктану және үндітану кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

3. Қытайтану кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

4. Корейтану және жапонтану кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1


Заң факультеті


1. Мемлекет құқық теориясы мен тарихы, конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

2. Қылмыстық саясат және іс жүргізу, криминалистика кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

3. Кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

4. Азаматтық құқық және іс жүргізу, еңбек құқығы:

- кафедра меңгерушісі – 1


Механика-метематика факультеті


1. Іргелі математика кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

2. Дифференциалдық теңдеулер және басқару теориясы кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

3. Информатика кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

4. Механика кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1Тарих факультеті


1. Дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

2. Қазақстан тарихы кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1

3. Археология, этнология және музеология кафедрасы:

- кафедра меңгерушісі – 1


Лауазымдық талаптар: жоғары білімінің, ғылыми дәрежесінің, ғылыми атағының, РhD академиялық доктор дәрежесінің (философия докторы) және педагогикалы,басшылық лауазымда еңбек өтілінің болуы керек.


Құжаттарды қабылдау мерзімі 2011 жылдың тамыз айының 1-ші жұлдызын дейін

Қажетті құжаттар:


  1. университет ректорының атына өтініш;

  2. жеке іс парақ;

  3. өмірбаяны;

  4. жоғары оқу орны, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы дипломдарының рәсімделген көшірмелері;

  5. ғылыми еңбектерінің тізімі;

  6. анкета (www.kaznu.kz, сайтта);

  7. соңғы жұмыс орнынан мінездеме.

Құжаттарды қабылдау мекенжайы: Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы 71, № 703, 704 кабинеттер, әл-Фараби атындағы персоналмен басқару бөлімі.

Телефондар: 377-35-35, 377-33-30, ішкі. (11-71, 11-73)

Факс: 377-33-44.


Персоналмен басқару

бөлімінің бастығы А.Жақсылықов