shkolakz.ru 1

Назарбаев Зияткерлік мектептеріне оқушыларды конкурстық іріктеуге арналған тест тапсырмалары


Қазақ тілі, 7-сынып (қазақ сыныбы)

1-нұсқа

1. Ашық дауысты дыбыстарды табыңыз.


 1. о, ө, ә, е

 2. э, е, і, ы

 3. і, ә, ү, ұ

 4. ы, і, а, ә

 5. у, ұ, ү, ы

***

2. Тура мағынада тұрған сөзді табыңыз.

 1. адамның басы

 2. жұмыстың басы

 3. сабақтың басы

 4. таудың басы

 5. істің басы

***

3. Түбір сөзді табыңыз.

 1. бауыр

 2. тәрбиелі

 3. тазалық

 4. оқымысты

 5. көріпкел

***

4. Түбір мен қосымшадан тұратын сөзді табыңыз.

 1. жазушы

 2. адам

 3. бедел

 4. абырой

 5. балық

***

5.
Туынды зат есімді табыңыз.

 1. аспаз

 2. ақылды

 3. беделді

 4. былтыр

 5. озық технология

***

6. Ілгерінді ықпалды көрсетіңіз.

 1. қашса

 2. балапан

 3. кабинет

 4. сабағы

 5. сыныптас

***

7. Сөйлемнен тек үнді дауыссыздан құралған сөзді көрсетіңіз.

Мейрам кешке жақын келуі қажет.

 1. Мейрам

 2. кешке

 3. жақын

 4. қажет

 5. келуі

***

8. Омоним сөздерді көрсетіңіз.

 1. Жаз айында әжеңе хат жаз.

 2. Ас иесімен тәтті.

 3. Екеуі асханаға барды.

 4. Арлы бала - әдепті бала.

 5. Жолдасыңды қадірлей біл.

***

9. Мақалды табыңыз.


 1. Бұл жолы Әмірқан басқа әнге салды.

 2. Түркістан – ер түріктің бесігі ғой.

 3. Өңім екенін, түсім екенін білмедім.

 4. Ғылым таппай мақтанба.

 5. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей.

***

10. Қысқарған сөздерді көрсетіңіз

 1. ТМД

 2. бала-шаға

 3. жата жастана

 4. кәрі-жас

 5. Көкшетау қаласы

***

11. Біріккен сөздерді табыңыз.

 1. ақ құба, қара күрең.

 2. баспасөз, өнеркәсіп.

 3. ақ жаулық, алтын сағат.

 4. астан-кестен, қиян-кескі.

 5. он екі, отыз бес.

***

12. Жинақтық сан есімді табыңыз.

 1. үшеу

 2. үшінші

 3. үш-үштен

 4. үш-төртеу

Е) үштен

***

13. Сөздердің қосарлануы арқылы жасалған зат есімді табыңыз.

 1. ауыл-аймақ

 2. томаға-тұйық

 3. ертелі-кеш

 4. барар-бармас

 5. бес-алты

***

14. Сапалық сын есімдерді анықтаңыз.

 1. кең, қысқа

 2. имансыз, сулы

 3. жүгіргіш, басыңқы

 4. алғыр, білгір

 5. айтқыш, көргіш

***

15. Дара есімдікті табыңыз.

 1. Олар ертең сабаққа бармайды.

 2. Марат өз-өзіне сөз берді.

 3. Ертең ешкім ешқайда бармайды.

 4. Әрқашан ұқыпты бол.

 5. Әлденеше рет қайталанды.

***