shkolakz.ru 1
ОБЩИНА ЦАРЕВО - Състояние на Регистрите за Раждане към 31.12.2007г.
Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

Гр.Ахтопол

1930-1973

1977-1979

1984-2007

Гр.Царево

1937-до м.август,1974,1975,

1976,1980,1981,1982,1983
Гр.Царево

1914-1914

1924-2007

Гр.Царево

1915-1923 - Унищожени при пожар,1956 – от 27.06. – до 31.12.1956г.
С.Бродилово

1946-1978

1990-2007

Гр.Царево

1959,1966, 1979-1989,1991-1996

до 1945-в гр.Ахтопол

С.Българи

1914-1934

1960-2007

Гр.Царево

1977-1978

1982 - 1994


1935-1942-в с.Граматиково

1943-1959-в гр.Царево

С.Варвара

1992-2007

Гр.Царево
до 1991-в гр.Ахтопол

С.Велика

1985-2007

Гр.Царево

1986-1996

до 1984-в гр.Царево

С.Изгрев

Нямасъставят се в гр.Царево

С.Кондолово

Нямасъставят се в с.Българи

С.Кости

1946-2007


Гр.Царево

1952, 1972-1983

до 1945-в гр.Ахтопол

С.Лозенец

1982-2007

Гр.Царево
до 1981-в гр.Царево

С.Резово

1979-2007

Гр.Царево
до 1978-в гр.Ахтопол

С.Синеморец

1992-2007

Гр.Царево
до 1991-в гр.Ахтопол

С.Фазаново

Нямасъставят се в с.Велика

С.Салихлер - закрито

С.Ченгер – закрито


ОБЩИНА ЦАРЕВО - Състояние на Регистрите за Граждански брак към 31.12.2007 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.


/Къде са съставяни ?/


Гр.Ахтопол

1932-2007

Гр.Царево

1933,1937-до м.септември
Гр.Царево

1914-1914

1924-2007

Гр.Царево

1915-1923 - Унищожени при пожар
С.Бродилово

1946-2007

Гр.Царево

1993-1994

до 1945-в гр.Ахтопол

С.Българи

1914-1934

1960-2007

гр.Царево

1987-1992

1935-1942-в с.Граматиково

1943-1959-в гр.Царево

С.Варвара

1980-2007

Гр.Царево

1981-1982

до 1979-в гр.Ахтопол

С.Велика

1980-2007

Гр.Царево

1981-1984 , 1989-1995

до 1979-в гр.Царево

С.Изгрев

Няма

съставят се в гр.Царево

С.Кондолово

Нямасъставят се в с.Българи

С.Кости

1945-2007

Гр.Царево
до 1944-в гр.Ахтопол

С.Лозенец

1981-2007

Гр.Царево
до 1980-в гр.Царево

С.Резово

1979-2007

Гр.Царево
до 1978-в гр.Ахтопол

С.Синеморец

1992-2007

Гр.Царево
до 1991-в гр.Ахтопол

С.Фазаново

Нямасъставят се в с.Велика

С.Салихлер - закритоС.Ченгер – закрито


ОБЩИНА ЦАРЕВО - Състояние на Регистрите за Смърт към 31.12.2007 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

Гр.Ахтопол

1932-2007

Гр.Царево

1937-до м.август,1948
Гр.Царево

1914-1914

1924-2007

Гр.Царево

1915-1923 - унищожени при пожар
С.Бродилово

1946-2007

Гр.Царево


до 1945-в гр.Ахтопол


С.Българи

1914-1934

1960-2007

Гр.Царево
1935-1942-в с.Граматиково

1943-1959-в гр.Царево

С.Варвара

1979-2007

Гр.Царево
до 1978-в гр.Ахтопол

С.Велика

1979-2007

Гр.Царево
до 1978-в гр.Царево

С.Изгрев

Нямасъставят се в гр.Царево

С.Кондолово

Нямасъставят се в .с.Българи

С.Кости

1945-2007

Гр.Царево
до 1944-в гр.Ахтопол

С.Лозенец

1981-2007

Гр.Царево


до 1980-в гр.Царево


С.Резово

1979-2007

Гр.Царево
до 1978-в гр.Ахтопол

С.Синеморец

1979-2007

Гр.Царево
до 1978-в гр. Ахтопол

С.Фазаново

Нямасъставят се в с.Велика

С.Салихлер - закрито

С.Ченгер – закрито