shkolakz.ru 1
Освен решенията, които се взимат от всяко правителство по важните проблеми; понякога хората се питат дали има здрав разум, заедно с това има "дребни" проблеми, които водят до разногласияПричината за отказ - преди петнадесет дни - за гръцката традиция Какавия - да бъдат върнати от границата пътуващите към Атина студенти, граждани на Северен Епир, това, което казват експертите от Омония - е че е имало някакви проблеми с паспортите, а не че полицаите, извършващи контрола са казали: Не можете да се върнете в Гърция, кажете й сбогом..


Причината: Паспортът, издаден от албанската държава посочва като място на раждане: Корфуз Греги, т.е. Керкира Елас. В действителност има проблем с много албански паспорти на албанодзамидонците, които се опитват да пътуват до Гърция, но това им се забранява на основание, че в техните паспорти като място на раждане се записва Камерия, същото село, но с албанско име (напр. Магеличи и Маргарити).


Посолството в Тирана поиска да не се записва отново Камерия, тъй като това селище не съществува, и второ, имената на селищата да се записват в съответствие с гръцкото им име. Албанците направиха полукорекция. Те не пишат Гърция, а Греки, като с това име наричат Гърция.


Проблемът е в това, дали е етично изгонването на гърци от страната, вследствие на това, че в паспортите им има несъществени нарушения.


Това не е всичко. В североепирската aftonomi публикува материал, за създаден подобен проблем от това, че като място на раждане за североепирците се записва Атине Греги (Атина Гърция). Всъщност е трябвало да се пише Атина.


Самата Гърция се отказа от използването на името Атина, както бе поискано при организирането на Олимпийските игри през 2004 г., чрез името Атенс 2004, вместо Атина 2004. Програмата на Олимпийските игри носеше името на града-организатор на съответния език с татинска азбука.


По този начин са постъпили Пекин (Бейджин) 1980, Москва 1980, Мюнхен 1972 и т.н. Атина е единствената, която е птовела олимпийските игри през 2004 г., като е ползвала чужд език, английски и се е отказала да използва своя език.

Ние, когато издаваме документи за хора от Константинопол, записваме Константинопол (на латински). Това го правим в отговор на Турция да пишем Истанбул; същото става и когато групите от Скопие са отбелязани като македонци и има чувствителност, когато става дума за североепирци. Ако обаче става дума за Северен Епир, албанците заявяват, че те идват незаконно от друга страна, макар, че техните граждани получават в Гърция веднага това, което имат и гръцките граждани.


Това не е всичко. На основание на ограничаване на правото за ползване на втора пенсия, чрез изменение на Закон 4093/2012 г., одобрено в рамките на промените в средносрочната финансова стратегия 2013-2016, което накърнява интересите на жителите на Северен Епир, и които, на основание на споменатия закон, те са ползвали пенсии в рамките на програмата ОГА, които сега са спрени.


Защо се случи това: Защото много от днешните пенсионери имат пенсии и от албанската държава, която средно не превишава 100 евро месечно. Такъв е духът на закона: Няма ограничения за хирата с големи пенсии; североепирците получават 80 евро от албанската държава, ние ги намалихме на 330 (същото е и с понтийците в страните от бившия Съветски съюз).

Накрая, трябва да отчитаме, че Гърция храни техните деца (те не са партийни дейци и едри синдикалисти)