shkolakz.ru 1 2 ... 21 22

Открий

радостта от това да се

наслаждаваш на Бог

/Сам Стормс/


Той ще се весели за тебе с песни.”