shkolakz.ru   1 ... 4 5 6 7 8

bed7

8

96 сурет. Программалық модульдердің өзара байланысы.


6 суретке түсініктеме:

 1. D_zapros, 2-Spisok, 3-ndep, 4-kordep, 5-bkdobost, 6-deprolboz, 7-status, 8-percent, 9- korbk.Қолданушы инструкциясы

Жұмыс басы:


-программаға кіру үшін пароль енгізу (131899);

-экранда бастапқы меню шығады, ол мына пунктерден тұрады:

1) операция;

2) операциялық күнделік;

3) клиент;

4)анықтама;

5) басқалар;

6) программа жайлы;

7) шығу

-«Операциялар» меню пунктінде ,подпунктер бар,

1) қажет болғанға дейінгі салым;

2) жедел салым қосымша төлеммен;

Қажет болғанға дейінгі салым:

Программа шот номерін сұрайды.Керекті номер шотын тергеннен кейін, сіз келесі операциялар түрін таңдай аласыз:

- қолма-қол кіріс;

- қолма-қолсыз кіріс;

- қолма-қол шығыс;

- қолма-қолсыз шығыс;

- пайыз түсімдері;

Жедел салым қосымша төлеммен:

Программа шот номерін сұрайды.Керекті номер шотын тергеннен кейін, сіз келесі операциялар түрін таңдай аласыз:

- қолма-қол кіріс;

- қолма-қолсыз кіріс;

- қолма-қол шығыс;

- қолма-қолсыз шығыс;

- пайыз түсімдері;

«Операциялық күнделік» меню пунктінде сіз барлық операцияны кіріс бойынша(қолма-қол/қолма-қолсыз), шығыс(қолма-қол/қолма-қолсыз),және

пайыз түсімдері жұмыс уақыты ағымында жүргізілетінін қарастыра аласыз.

«Клиент» меню пуктінде,подпунктер бар:


 1. сұрау;

 2. жаңа клиент.

Сұрауда сіз клиент үшін қажетті соманы қарастыра аласыз.

Жаңа клиентте салым түрін таңдайсыз:

-қажет болғанға дейінгі салымды

- жедел салым қосымша төлеммен


Бұл жерде жаңа клиентті пунктіде,подпунктер бар:

 1. шот статусы;

 2. күн қорытындысы

 3. клиенттер тізімі

 4. Корректировка;

Бұл жерде салым таңдалынады.

 • қажет болғанға дейінгі салымды

 • жедел салым қосымша төлеммен


 1. пайыз;

 2. ведомость сумкаға сомамен

-«О программе» меню пунктінде сіз қолдаушы инструкциясымен таныса аласыз;

-«Выход» меню пункті көмегімен сіз программадан шыға аласыз.

«Операция» меню пунктімен жұмыс

Операция-қажет болғанға дейіегі төлем.

«Операция» меню пунктінде «қажет болғанға дейінгі салымды» басыңыз .

Программа шот номерін сұрайды.Өз номерін клиент клиент операция жұмысшысына ұсынады. Қажет болғанға дейінгі салым клиент шотының бірліктен басталады. Егер сіз шот номерін қате немесе терілген шоттың жоқ екендігі жайлы ақпарат шығады.

Егер шот бар болған жағдайда қажетті номер шотын теріп, сіз экраннан операция таңдауын көресіз;

- қолма-қол кіріс;

- қолма-қолсыз кіріс;

- қолма-қол шығыс;

- қолма-қолсыз шығыс;

- пайыз түсімдері;

- қолма-қол кіріс-клиент ақшаны салады немесе шотты толтырған кезде;

- қолма-қолсыз кіріс-қолма-қолсыз ауыстыру кезінде;

- қолма-қол шығыс-клиент шоттан ақшаны алғанда.Бұл жағдайда клиенттен 0,1%;

- қолма-қолсыз шығыс- қолма-қолсыз ауыстыру кезінде ;

- пайыз түсімдері-бұл жерде сіз клиент шотына пайызды есептейсіз.

Бұл үшін «Прочие-процент» меню пунктінде белгілі-бір шотқа пайызды есептейсіз және «Начисление процентов» подпунктінде шығарасыз.

Таңдалған операцияға тәуелді экранға қажетті форма шығады.

қолма-қол кіріс/ шығыс ұшін-ф. 51, қолма-қолсыз шығыс/ кіріс- ф. 52 және пайыз түсімі үшін-ф.

Егер ф. 51 (қолма-қол кіріс) таңдасаңыз «Прошу принять вклад в сумме өрісінде ақша саласын енгізесіз, ал «Принято» өрісінде кассир қабылдау күнін енгізеді.

Егер ф. 52(қолма-қолсыз кіріс) таңдасаңыз «Содержание операции,зачислить с» өрісіне ақшаның қайдан түсетін ақпаратын енгізесіз.

«Зачислить» өрісіне енгізілетін соманы енгізесіз.«Принято» өрісіне кассир қабылдау күнін енгізеді.

Егер ф.51(қолма-қол кіріс) таңдасаңыз «Прошу выдать вклад в сумме» өрісіне берілетін ақша сомасын енгізесіз, ал «выдано» өрісіне кассир қабылдау күнін енгізеді.

Егер ф.51(қолма-қол шығыс) таңдасаңыз «Содержание операций, списать с» өрісіне ақшаны қай жерден шығаратыны жайлы ақпаратты енгізесіз.

«Списать» өрісіне шығаратын соманы енгізесіз.

«Выдано» өрісіне кассир уақытын енгізеді.


Егер Ф. пайыз түсімдерін таңдасаңыз


«Начислить процент» өрісіне түсетін ақша сомасын енгізесіз, ол «Начислить» өрісіне кассир уақытын енгізеді.


Операция - жедел салым қосымша төлемдер

«Операция» срочный вклад с дополнительным взносом» пункт менюін басыңыз. Программа номер шотын сұрайды. Клиент өз шот номерін опер. қызметкеріне ұсынады. Жедел салым қосымша төлем клиент шоты екіден (2) басталады. Егер сіз номер шотын қате терсеңіз терілген шоттың жоқ екендігі жайлы ақпарат шығады.

Егер шот бар болған жағдайда қажетті номер шотын теріп, сіз экраннан операция таңдауын көресіз;

- қолма-қол кіріс;

- қолма-қолсыз кіріс;

- қолма-қол шығыс;

- қолма-қолсыз шығыс;

- пайыз түсімдері;

- қолма-қол кіріс-клиент ақшаны салады немесе шотты толтырған кезде;

- қолма-қолсыз кіріс-қолма-қолсыз ауыстыру кезінде;

- қолма-қол шығыс-клиент шоттан ақшаны алғанда.Бұл жағдайда клиенттен 0,1%;

- қолма-қолсыз шығыс- қолма-қолсыз ауыстыру кезінде ;

- пайыз түсімдері-бұл жерде сіз клиент шотына пайызды есептейсіз.

Бұл үшін «Прочие-процент» меню пунктінде белгілі-бір шотқа пайызды есептейсіз және «Начисление процентов» подпунктінде шығарасыз.

«Жедел салым қосымша төлемдермен» бойынша келесідей талаптары шығады:

-егер шот мерзімі аяқталса , экранда мерзімнің аяқталуы жайлы ақпарат шығады және шығыс бойынша операция белсенді болады. Таңдалған операцияға байланысты экранға қажетті форма шығарылады. Қолма-қол кіріс/ шығыс үшін-ф. 51, қолма-қолсыз шығыс/ кіріс- ф. 52 және пайыз түсімі үшін-ф.Клиент-сұрау

«Запрос» меню пунктінде сіз клиент шотындағы ақша сомасын қарай аласыз. «Клиент» «Запрос» меню пунктін басыңыз. Программа шот номері сұрайды.

Клиент өз шот номерін опер. Қызметкеріне ұсынады. Жедел салым қосымша төлем клиент шоты екіден (2)басталады. Егер сіз номер шотын қате терсеңіз шоттың жоқ екендігі жайлы ақпарат шығады.

Егер шот бар болған жағдайда, клиент жайлы ақпарат формасы шығады. Мынандай реквизиттер шығады.

-клиент аты-жөні

-шот номері

-РНН

-СОМА


КЛИЕНТ-ЖАҢА КЛИЕНТ

«
Новый» меню пунктінде сіз клиентке жаңа шот құрасыз, клиент жайлы ақпаратты сәйкес өріске енгізесіз.

«Клиент» «Новый клиент» меню пунктін бассаңыз клиентті қызықтырған бір салымды таңдайсыз:

-қажет болғанға дейінгі салымды

- жедел салым, қосымша төлеммен

Егер шот бар болған жағдайда экранда терезе пайда болады, онда жаңа клиент жайлы мәліметтерді енгізуді сұрайды. Шот номерін автоматты түрде шығады.


«БАСҚАЛАР» МЕНЮ ПУНКТІМЕН ЖҰМЫС

Басқалар –шот статусы.

«Прочие» «Статусы счетов» меню пуктін басыңыз. Программа шот номерін сұрайды.

Клиент өз шот номерін опер. қызметкеріне ұсынады. Жедел салым қосымша төлем клиент шоты екіден (2) басталады. Егер сіз номер шотын қате терсеңіз шоттың жоқ екендігі жайлы ақпарат шығады.

Егер шот бар болған жағдайда экранға мынандай өрістермен терезе шығады:

-шот тұтқындалды;

- уақытша ұсталды;

-шот шартты жабық,

- қол үлгісі жоқ,

-шот жабық.

Бұл өрістерге белгілі-бір енгізу белгілері бар.

0-бос қызметтер,

-1-қызметтер, берілген өріс бойынша


«БАСҚАЛАР-КҮН ҚОРЫТЫНДЫСЫ»

«Прочие» «Итоги дня» меню пунктін басыңыз. Сіз қорытыңды соманы алғыңыз келсе күнді енгізу қажет. Экранда белгілі бір уақытта соманың қорытынды күні терезесі шығады (қолма-қол кіріс/ шығыс ,қолма-қолсыз шығыс/ кіріс)«БАСҚАЛАР-КОРРЕКТИРОВКА»

Корректировка –жедел салым қосымша төлеммен.

«Корректировка» «Срочный вклад с дополнительным взносом» меню пунктін басыңыз.


«БАСҚАЛАР-ПАЙЫЗ»

«Прочие» «Процент» меню пунктін басыңыз. Күн интервалын енгізу қажет (басталу күнін және аяқталу күнін). Программа шот номерін сұрайды. Клиент өз шот номерін опер. Қызметкеріне ұсынады. Жедел салым қосымша төлем клиент шоты екіден (2) басталады. Егер сіз номер шотын қате терсеңіз шоттың жоқ екендігі жайлы ақпарат шығады. Белгілі салым бойынша терезе шығады ( қолма-қол кіріс/ шығыс, қолма-қолсыз шығыс/ кіріс)


«Прочие» «Ведомость к сумке с выручкой» меню пунктін

«Прочие» «Ведомость к сумке с выручкой» меню пунктін басыңыз экранда беретін немесе алатын сомасы толтырылатын терезе шығады. Келесіде ақша кірісін немесе ақша шығысын таңдайсыз. Ақпарат опер. күнделікке түседі.


2.6. Есеп кешенінің жұмыс істеу технологиясының жүргізілуі


 1. Ауысым басында операционды жұмыскерлер 500 теңге көлемінде аванс алады. Алдағы ауысымнан №61 ордер алады, онда барлық беретін қолма-қол және қолма-қолсыз ақшалар операционды қызметкерімен бекітіледі.

 2. Клиент шотты ашу үшін №51 кіріс кассалық ордерін, №36 ф. хабарлама толтырады, құжатты толтыру кезінде сома санмен және жазумен жазылады, опер. Қызметкерге РНН-анықтамасын», жеке куәлікті ұсынады ;

 3. Операционды қызметкер кіріс кассалық құжаттарын толтыру дұрыстығын тексереді, клиентке шот ашады, компьютерге клиент жайлы мәлімет енгізеді. Алғашқы төлемді қолма-қол және қолма-қолсыз формада жүргізеді. Қолма-қолсыз аудару кезінде оперативті қызметкер № 63 ф. ордерін толтырады. Клиентке жинақ кітапшасын береді, кіріс кассалық құжатын құрады және кассирге сәйкес құжатты береді.
 4. Кассир кіріс кассалық құжатын алып, операционды қызметкер қолтаңбасын ондағы бар үлгімен тексереді, ақшаны қолма-қол түрінде қабылдайды. Кассир күдікті ақша белгілеріне касса меңгерушісімен клиент алдында ақша белгілерін экспертизаға қабылдау жайлы акт құрады, ол 2 дана болады, онда мәліметтер көрсетілуі керек: күні, кассир аты-жөні, клиент есімі, бакнота артықшылығы. 1-ші акт данасы Банкте қалады, ал 2-шісі клиентке беріледі.


 5. Жұмыс күнінің соңында кіріс кассалық құжат негізінде опер. қызметкері күнделікті есеп беруді құрады. Өз кезегінде кассир операционды күнделіктегі соманы оның қабылдаған ақша сомасымен салыстырады.

 6. Жұмыс күнінде қабылдаған ақшаны кассир есептейді, келесі ауысымға береді. Кассада үлкен ақша қөлемі жағдайында опер. қызметкері инкассацияға тапсырыс жібереді.

Қолма-қол ақшаны бергенде 2 экземпляр инкассаторларға, ал 3-ші экземпляр кассирге беріледі.

Аванс қалдығын кассир қапқа салады, оның ұшын көрсеткішпен бірге тігеді және шпагатпен тығыз байлайды, көрсеткіште орамалау күні, салу сомасы көрсетіледі және кассир коды,оның аты бар мөр мен қолы көрсетіледі, пагат ұшы байланады да кассирмен пломбыланады

 1. Опер. Қызметкері 61 кассалық ордерін толтырады келесі ауысым үшін. Қабылданған құжатты түрі бойынша сорттайды және құжатті бандерлейді. Әр бандералда Банк аты, банктің идентификациялы номері, жалпы төлем сомасы, күні, атауы,кассир қолы, құжат саны көрсетіледі.

8. Бандерленген құжаттар бухгалтерия бөліміне ары қарай ақпаратты өңдеу үшін жіберіледі.

Klient,Oper,

Prbz,Rasbz,

Pr,rnal, nasis
кіріс

Кассалық

Ордел№51,52

шығыс

Кассалық

Ордер№51,52

Операциялық

күнделік


7 сурет. База көрсеткіштерінің құрылуы және олар мен жұмыс істеу технологиялық кезеңі3 АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ

ҚОЛДАНУЫ МҮМКІН БОЛАТЫН САЛА


3.1.Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және оны қолдану мүмкіндігі


АЖ деңгейін талдауда келесі мәліметтерді анықтайды:

1. келетін, қайта құрылатын және әр бөлімшеге жіберілетін ақпарат көлемі;

2. бөлімшелерді қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету және оның түсуінің уақыттылығы;

3.артық ақпарат болуы;

4.ақпаратты өңдеу тереңдігі;

5.қолданылатын техникалық құралдар.

АЖ тиімділігі жүйенің өз мәніне сәйкес келу деңгейің көрсетеді.

Тиімділікке келесідей факторлар әсер етеді:

-іске асатын алгоритмдер талабының параметрлері;

-жүйе параметрлері;

-жүйе элементтері параметрлері;

-сыртқы орта параметрлері (өзгерістерге үйренуі);

Тиімділік-бұл ерекшелік, идея мен мақсат жетістігінің деңгейін сақтайды, оны құруды алға қояды.

Экономикалық тиімділік - бұл АЖ енгізу нәтижесінде, экономикалық нәтиже тиімділігі, объект функциясының жақсаруы.

Экономикалық тиімділік келесі факторлар есебі нәтижесінде қамтамасыз етіледі:

-жинау, өңдеу, тарату, көрсеткіштерді жіберу бойынша операцияны орындау жоғары жылдамдығы;

-есеп беру, менеджмент, маркетинг, бақылау, басқару сапасының жоғарылауы;

-ақпаратты алудағы нақты графикті құру;

-объекте қолданылатын барлық көрсеткіштер есебінен объектідегі ақпарат жүйесін жақсарту;

-ақпаратты қайталау мен қысқартуды жою;

-ақпаратты алу кезеңін қысқарту.

Жалпы тиімділік ақпаратты өңдеу шығындарын төмендетуге және басқару деңгейін жоғарлатуға тәуелді.

Тиімділік ақпаратты өңдеу шығындарының еңбектік және құндық төмендеуінде көрсетіледі, әрине ол объект қызметінің қорытыңды көрсеткіштеріне әсер етеді.

Т жалпы тиімділік =Ттікелей+Тжаңаша

Жаңаша тиімділік. АЖ енгізуде интеллектуалды еңбек басқаруының үлесінің жоғарылауында көрсетіледі,яғни есепті шешудегі мерзімін қысқарту;

Басқарудағы көрсеткіштер тиімділігі сапасын жақсарту, басқару шешімдерін қабылдаудағы опративтілік жоғарылату және т.б.


АЖ құрудағы шығынды бағалау

10 кесте

Есеп айырысу үшін қажетті көрсеткіштер


№ п/п

көрсеткіштер аталуы


белгіленуі

өлшем бірлігі

Көрсеткіштер мәні

қосымша

1

2

3

4

5

6

1

өңдіріс алдындағы шығындар

Кп

Тыс. тг

27,60Проектті енгізу шығындары

Кп1

Тыс. тг

6,00Проектті қабылдау шығындары

Кп2

Тыс. тг

21,60
2

Жалпы сомасы ПК


Кэвм

Тыс. тг

6,03
3

Жылдық пайдалынатын шығын

Зэ

Тыс. тг

1,1748
4

Бөлімдегі жұмысшылар саны

А

Адам

7
5

Жұмысшы жұмыс істеу уақытының орташа мерзімі

З

Тг

0,80
6

Қосымша айлықты есептеу коэффициенті

g
0,70
7

Зейнетақыға түсетін айлық коэфф.

С
0,14
8

Қосымша шығынға есептелетін коэфф.

Н
0,33
9

ПК коэффициентін есептеу

V

0,0840
10

ПК коэффициент, есептеуі бастапқы көлем жұмыстарына байланысты

р

%

80,00
11

ПК жұмыс істеу уақытының жылдық фонды

Тэвм

Час

2204,40

Есеп көрсеткіші

12

Мәселені шешу уақыты

Треш

Час

30,00

Алдын-ала есептеуТаблица 10.(Жалғасы)

1

2

3

4

5

6

13

Кіргізілетін ақпараттың көлемі

Овв

тыс. симв

27,12

Есептеу мәліметтері

14

Ақпараттың жүргізілу көлемі

Ообр

Кбайт

19,86

"-"


15

Шығатын дайын ақпараттың көлемі

Овыв

тыс. симв

81,39

"-"

16

Нақты есептелген жылдық фонд уақыты

Фвр

час

2203,80

Кесте мәліметтері

17

Уақыт факторына әкелінген әртүрлі шығындар нормативі


Енп


час


0,10

1 кестеге түсіндірме

1. сатып алу бойынша шығындар жасаушымен есептеледі және ол техникалық тапсырмаларды құрудағы шығын сомасын көрсетеді. Жобаны енгізу шығындары енгізу уақытында жобаны жасаушылардың еңбек ақы сомасын есепке ала ес етейді.

Жобаны байлау шығындары жобаны енгізуде шығындарына сәйкес есептеледі.

2.ПҚ құны «Прайс лист» құжатынан алынады.

3 жол . Жылдық эксплуатационды шығыстар 4 кестені қара

4 жол . Жұмысшылар саны, берілген есеп айырысудағы белсеңділер

5 жол .Бұл жұмысшылардың орта сағаттық ставкасы

6,7,8 жол. Өнеркәсіп бухгалтериясымен есептеледі, жоба енгізілетін жерде.

9 жол. ПҚ қолдану коэффициенті үшін құрылатын есеп (есеп комплексі) 1 аспау керек және жұмыс уақытысының жалпы қолданудағы үлесін көрсетеді.

10 жол. Коэффициент, бастапқы көлем жұмысы пайызын есептейді, ПҚ берілетін есеп көлемінің уақытысының жылдық қоры 2 кестеде есептелген


11 кесте

ПК жылдық жұмыс істеу уақытыПК түрі


Ауысымда жұмыс істеу уақыты

Ауысым саны

Жылына қанша жұмысшылар ауысады

ПК жылдық жұмыс істеу уақыты


Pentium

8,2

1

270

221412 жол . Есепті шешу уақытысы эмпирикалық жолмен өңделетін форма санын есепке ала есептеледі.

13 жол. Енгізілетін ақпарат көлемі әр кіретін ақпарат формасын көлемінің сомас ретінде есептеледі. Ақпарат көлемі бір форма үшін келесі жағдайда анықталады , бір жолдағы максималды белгі саны і бір құжаттағы жол санымен және құжат саны жолына көбейтіледі.

14 жол. Белгідегі өңделетін ақпарат көлемі енгізілетін ақпарат көлемі сомасын және көрсеткіштер базасында сақталатын ақпарат ретінде көрсетіледі, ол есеп комплексін шешу үшін қолданылады. Өңделетің ақпарат көлемін КБайтқа ауыстыру үшін алынған соманы көбейту керек 6-ға және 8-ге бөлу керек.

15 жол. Шығатын ақпарат көлемі әр шығатын форма ақпарат көлемі сомасы ретінде есептеледі.Бір формадағы ақпарат көлемі келесі жағдайдағы анықталады, бір жолдағы максималды белгі санын көбейтеді бір құжаттағы жол санына.


12 кесте

Бір жұмысшының жұмыс уақытының есеп айырысу жылдық қор көрсеткіші

көрсеткіші


өлшем бірлігі

саны

1

2

3

Календарлық уақыт

күн

366


Демалыс күндер

күн

53

мерекелер

күн

8

Номиналдық уақыт

күн

305

Жұмысқа шықпау күні

күн
Кезекті еңбек демалысы

күн

24

Сырқат

күн

11

Мемлекеттік міндеттері

күн
Жұмыс күндер бір жылдағы саны

күн

270

Бір жылдағы мереке күндер

күн

7

12 кест.(жалғасы).

1

2

3

Нақты есептелген жылдық фонд уақыты

сағ

2204,4Сост = Dост * з *[ (1+g) * (1+C) + H ], ( 4 )


Сост = 3086,16 *0,8 * [ (1+0.7)*(1+0.14) + 0,33 ] = 5599,53 тг = 5,6 тыс.тг.

Фвр = (бір жылдағы жұмыс күні –мейрам алдындағы күндер саны) * 8,2 + мейрам алдындағы күндер * 7 =(270-8)*8,2 + 8*7 = 2204,4 сағ.


Жұмыс еңбегі тереңдігі, жобаны енгізгенге дейінгі персоналдық орындау жұмысын мына формуламен анықтайды (До):

Do = ч*Фвр , ( 1 )

Мұндағы.

Ч –персонал саны адам, чел;

Фвр – жылдық қордағы бір жұмысшының жұмыс уақыты , сағ

Фвр есеп айырысуы 3 кестеде көрсетілген

Do = 7 * 2204,4 = 15430,8 сағ

Жұмыс кұны, персоналдық орындайтын жобаны енгігенге дейінгі жұмысы.

(Со) мына формуламен анықталады:

Со = Do * з *[ (1+g) * (1+C) + H ], ( 2 )


Do –жобаны енгізгенге дейінгі жұмысшының персоналды еңбек өнімділігі,

З – бір жұмысшының орта сағаттық тарифтік ставкасы;

G –қосымша еңбек ақыныны ескеретін коэффициент;

С - пенсионды қорларға жіберулерді ескеретін коэффициент;

Н- қосымша шығындарды ескеретін коэффициент.


Со = 15430,8*0,8 * [ (1+0.7)*(1+0.14) + 0,33 ] = 27997,64= 28,0 мың.тг.

Жылдық еңбек тереңдігі жұмысы, персоналдар қолған қолған АРМ жобасын енгізгеннен кейін, мына формуламен анықталады:

Dост = Do * ( 1 – p / 100 ), ( 3 )

Do –жылдық еңбек тереңдігі жұмысы, АРМ енгізгенге дейінгі персоналдың орындауы, сағ;

Р – коэффициент, ПЭВМ жіберілетін пайызды ескеретін бастапқы көлем жұмысын.


Dост = 15430,8 * ( 1+80/100 ) = 3086,16 сағ.

Жұмыс құны, персоналдардан қалған жобаны енгізу шарты (Сост) мына формуламен анықталады:


Сост = Dост * з *[ (1+g) * (1+C) + H ], ( 4 )


Сост = 3086,16 *0,8 * [ (1+0.7)*(1+0.14) + 0,33 ] = 5599,53 тг = 5,6 мың.тг.


ПЭВМ (ПҚ) жылдық эксплуатациондық шығындар 4 кестеде көрсетілген

4 кестеп/п

Шығын статьясы атауы

сомасы (мың.тг)


1

Күнделікті және профилактикалық жөндеу (ПЭВМ 5% тұратын бағасынан)

0,301

2

Амортизация ПЭВМ (ПЭВМ 12% тұратын бағасынан)

0,723

3

Материалдарға шығын (ПЭВМ 2% тұратын бағасынан)

0,1206

4

Басқа шығындар (ПЭВМ 0,5% тұратын бағасынан)

0,0302
Жалпы шығындар

1,1748Жылдық эксплуатация шығын үлесі,АРМ жобасын функционерлеумен байланысты,мына формуламен орындалады:

Рреш*Треш* Зэ’

Свц = __________________ , ( 5 )

Тэвм

Рреш – жыл ағымындағы есеп шешімінің кезеңділігі;

Зэ – жылдық эксплуатациондық шығындар (4кесте), мың. тг;

Тэвм – ПК уақыт жұмысы жылдық қоры(2 кесте), сағ;

Треш – есепті шешу уақыты.

Егер жобадағы есепті шешу кезеңділігі әртурлі болса, ол екі көрсеткіш сомасын көрсетеді, біздің мысалда бұл:

Свц = Свц1 + Свц2

Свц1= (60*15*1,1748)/2214 = 0,4776 мын.тг


Свц2= (17*15*1,1748)/2214 = 0,1353 мын.тг

Барлық есеп комплексі үшін:

Свц = 0,4776+ 0,1353 = 0,613

Ақпаратты өңдеудегі жылдық шығындар жобаны енгізу шартында сәйкес (Савт):


С авт = Свц + Сост , ( 6 )


Свц –ақпаратты өңдеудегі эксплуатациондық шығындар жобаны енгізу шартында сәйкес, мың. тг;

Сост - жұмыс құны,персоналдан қалған, АРМ жобасы эксплуатациясы шартына сәйкес, мың.тгСавт = 0,613 + 5,6 = 6,213 мың.тг

АРМ (есеп кешені) ( Сарм ) жылдық экономия құрады:


Сарм = Со – Савт, ( 7 )

Со –АРМ енгізгенге дейінгі ақпаратты өңдеуге кеткен шығындар, мың.тг;

Савт –АРМ енгізу шартындағы ақпаратты өңдеуге кеткен шығындар, мың.тг.


Сарм = 28,0 – 6,213 = 21,79 мың.тг


3.2 «ҚР ХБ КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯСЫ» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР


«ҚР ХБ КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯСЫ» есеп кешенінің тиімділігі көрінісін кешен деңгейінің өз белгілеуіне, оның техникалық жабдықталуына және экономикалық мақсаттылығына сәйкес береді. Көрсеткіштер тиімділігі мәнін анықтауда көрсеткіштер қатысады, олар есеп кешені өнімділігін, нақтылығын, сенімділігін, икемділігін және т.б. сипаттайды.

Қолданушыға есеп кешенін эксплуатация шарты өзгерісіне сәйкес жұмысты қайта құруға мүмкіндік береді, сонымен бірге шешілетін есеп тізімін, оның жоғары тиімділік деңгейін сақтай отырып есеп кешені функционерлеу шарты үздіксіз өзгеріп отыруы мүмкін, әсіресе бұл пәндік облыстарға байланысты ,яғни нақты ұсыныстар,өңделетін ақпарат көлемі,сонымен қатар шешілетін есеп тізімі және олардың мазмұны. Бұл жағдайда берілген кешен жеткілікті икемді,оның қабылеттігін қамтамасыз ету үшін оперативті орналастыру көлемінің есептеу жұмысындағы элементтерінің арасындағы, сонымен қатар жаңа есептерді қосу үшін жеткілікті кеңейтілуі.

Сонымен бірге кешеннің пәндік облысы мазмұнының өзгеру мүмкіндігін ескеру қажет. Оны кез-келген коммерциялық облыстағы жүргізу мен талдау коммерциялық келісім шарттарда үшін қолдануға болады,ол ақпарат көлемімен база көрсеткіштері мазмұны сапасына тәуелсіз.

МҚБЖ Fox Pro 2.0.-программалық құрамын сәтті таңдауға байланысты ақпаратты база көрсеткіштеріне жинау жұмысын баяулатпайды. Сұраныс реакциясы уақыты жарты минуттан аспайды, бұл оның универсалдығы мен жылдамдығы жоғары жүйе екенін функционерлеудегі жоғары қолданушы көрсеткіш сапасын көрсетеді.


Көрсеткіштердің толықтығы мен қауыпсіздігін, олардың сақталуын және белсенді жағдайда барлық эксплуатация кезінде ұстап тұруды қамтамасыз етеді

Ақпараттық қамтамасыздандыру кешендегі түсетін жүйе көрсеткіштерін жөндеуге мүмкіндік береді,олардың түрін өңдеу үшін ыңғайлы есті жасады. Осылай мысалға, өнімді сатып алуға сұраныстар әртүрлі түрде түсті, ақпарат көздері әртүрлі құралдар беру көрсеткіштерін жіберу мәліметтері қолдан-қолға ақпаратты беру Excthage байланыс сетімен жүреді.

«ҚР ХБ КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯСЫ» есеп кешені сенімділігін , өз құрамынан ұзақ кезен уақытында берілген жұмыс шартында сақтау қабілеттілігімен сиппатталады.

Барлық есеп кешені бір мақсатқа бағынады- оперативті, үздіксіз және есепті жүргізу мен талдау коммерциялық операциясын сенімді функционерлеуді қамтамасыз етү.

Кешеннің модулбдық құрылысы оның жеке бөліктерін кеңейту мен

Функционерлеу оптимизациясын қарастырады.

Кешен қолданушы деңгейінде интерфейс пен көмек беру жүйесін қолдана отырып басқарылмалы болып табылады.

«ҚР ХБ КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯСЫ» есеп кешені шешімнің тереңдігін төмендету техникалық құралдарды пайдалануға байланысты іске асады.

Программалық кешен көмегімен қолданушы сұранысына қызмет ету оперативті түрде жүргізіледі, оларға өңдіріске негізделген тауарларды сатып алу мен сату жайлы клиентке шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат ұсынады. Жиналған ақпарат жүргізілген операцияны ары қарай талдау мақсатымен сақталынады, ол тауар дефициті мен тауар ассортименті құрылымын, әр тауар нарығын зерттеуді анықтайды.

Есеп кешені фирманың таза түсімін есептеу үшін шығатын ақпарат ұсынады. Ол тауар айналымы мен , сатып алынған тауар өздік құнынан жеке алымдардың арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі. Берілген ақпарат есеп кешені дипломдық жұмыста көрсетілген.

Қызықты болып және қосымша модуль, металл өнімдері өнеркәсібі-өндірушілер қызметінің салыстырмалы бағасы үшін яғни жеткізушілерге, талдау, жеткізу нақтылығы мен сапасын анықтау, келісім шарт міндеттерін орындауды,ұсынылатын тауар көлемі және ұсынылатын тауар ассортименті анықтайды.


«Металл өнімдерін нарықта жүргізу мен талдау шарттары» ақпараттық жүйесі, еңбекті, материалды және қаржы ресурстарын экономдауға мүмкіндік берді, сонымен бірге нарық жағдайында қажетті ресурс-уақытты.

Берілген есеп кешенінің коммерциялық нұсқасы толық болады, егерде оны дамыған көмек беру (Help) жүйесімен толтырсақ және құжаттық жүйені кеңейтсек.


3.3. INTERNET


2000 жылдың маусым айынан ҚРХЖБ INTERNET сетінде жұмысын бастады.

Электронды апталық INTERNET –журналы FoodMagazine : ТМД мен алыс шетел елдер адамдарының қажеттіліктерін қанағаттандыруға сұранысы мен ұсыныстары, журнал құрылымы тауар мен қызметті табуға, мини база көрсеткіштері бөліміндей , сонымен бірге журнал іздеу механизмі жолын қолдануға мүмкіндік береді. Тауар немесе қызмет аталуы сіз прайс –жолын таба аласыз, ал ол арқылы компания координаттарын: атауы, мекен-жайы, телефон, факс, WWW-адресі.

Осы жерде сіз компанияның жаңа прайс парағын алаласыз немесе ссылка бойынша оның WEB-сайтына өте аласыз өз таныстығынызды осы компаниямен біздің жағдайда Банкпен жалғастыра аласыз .

INTERNET- журналы FoodMagazine-де:

-базалық ақпараттың апталық және толық жаңаруы;

-арнайы ақпарат көлемі-1Мб;

-компанияның стандартты емес модульды жарнаманы қолдануы;

-прайс-парақ класы бойынша жалғыз халықаралық арнайы басылымы;

-жоғары шыңайылылығы-көрсеткіштерді енгізуде бақылаусыз болмайды;

-ақпарат базасын 6-шы дублі, доступ сенімділігі;

- журналдан ақпаратты басылымға және басқа электронды өнімдерге жіберу.<< предыдущая страница   следующая страница >>