shkolakz.ru 1РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността”

София-1000, пл.Св.Неделя 5 тел.: 9301 107, факс: 9811830


Web site: www.mh.government.bg E-mail: press@mh.government.bg


ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА СТРАНАТА ЩЕ БЪДЕ ОТБЕЛЯЗАН СВЕТОВНИЯТ ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН


На 1 декември с различни прояви в цялата страна стартира Национална информационна АНТИСПИН кампания. С това България ще се включи в Световния ден за борба със СПИН, отбелязван в цял свят от 1988 г. Кампанията се организира за седма поредна година от МЗ и Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Коалиция „АНТИСПИН”. Нейното мото е Презерватирай се”. Основната й цел е да допринесе за намаляване на новите случаи на инфектиране с ХИВ/СПИН и подобряване на качеството на живот на хората с ХИВ/СПИН.


СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН”, РИОКОЗ, ОБЩИНИ И НПО ВЪВ ВСИЧКИ 28 РЕГИОНА НА СТРАНАТА


1
. БЛАГОЕВГРАД

РИОКОЗ – Благоевград планира пресконференция в Община Благоевград съвместно със Сдружение „Адаптация”, Информационен център за психично здраве – гр. Благоевград, студенти от Студентско правителство към Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, както и представители на местни и национални медии.

Ще се проведат различни инициативи сред употребяващите наркотици в градовете Благоевград и Петрич, предвидено е раздаване на презервативи, здравно-образователни материали и червени лентички, интерактивни обучения в професионалните гимназии на Община Благоевград, шоу и концерт в гр. Разлог, викторина в СОУ в гр.Хаджидимово, конкурс за най-добър илюстрован материал на тема ХИВ/СПИН в гр. Струмяни, пред- и след-тестово консултиране и изследване за ХИВ в Благоевград, шествие „Ние се борим със СПИН”, както и концерт “Dance for life-start dancing / stop AIDS” („Да танцуваме за живот – започни да танцуваш, спри СПИН”) и много други.2
. БУРГАС

РИОКОЗ - Бургас, Сдружение ”Доза обич”, Фондация “Областен ромски съюз”, БМЧК и Фондация „Каритас” са обединили усилия около няколко основни мероприятия - провеждане на анонимно и безплатно консултиране и изследване в нощни клубове в град Бургас, на централни места за градовете Царево, Сунгурларе, Приморско, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие и Средец, както и в Бургаски свободен университет и на ключови за град Бургас места; раздаване на информационни материали, презервативи и червени лентички сред ученици, педагози и обществеността на града. Община Бургас съвместно с БМЧК и неправителствени организации ще организира уличен театър на спонтанността, свързан с превенцията на СПИН и театрална постановка «Нечия вина». Предвидено е и запалване на огнена панделка пред сградата на Районния съд.


3
. ВАРНА

Община Варна, съвместно с РИОКОЗ, в партньорство с Варненските университети - студентските съвети на Медицинския университет, Икономическия университет, Варненския свободен университет, Технически университет, Висшето военноморско училище; младежки организации - БМЧК, АСМБ; неправителствените организации, работещи по Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на МЗ – Фондация „Център за социално-екологични практики”, Фондация „За по-добро психично здраве”, Сдружение „Съучастие”, Фондация „SOS-семейства в риск”, Фондация „И”, варненските средни училища организират акции по безплатно и анонимно изследване за ХИВ, хепатит В и хламидия във висшите учебни заведения и централни за града места. Планират се и АНТИСПИН кампании в средните училища в града.


4
. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РИОКОЗ – Велико Търново, Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, БМЧК, Община Велико Търново, Младежкият дом и ученическите клубове „Секс, сигурност и свобода” организират: двудневно интерактивно обучение на членове на Клуба по репродуктивно здраве „Секс, сигурност и свобода” по метода „Връстници обучават връстници”, консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, хепатит В и С сред лица, лишени от свобода в затворите в Ловеч и Троян и Затворническо общежитие в града, безплатно изследване за ХИВ в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, град Свищов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Технически университет – Габрово, Студентски общежития към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и ДКЦ 1 – Велико Търново.


Организирано е поставяне на голяма червена панделка от балони на сградата на МДТ „К. Кисимов” – Велико Търново, както и разпространение на презервативи, червени лентички и здравно-образователни материали в училищата, учрежденията, заведенията и по улиците на града и мълчаливо шествие със свещи по главната улица на старата столица.


5. ВИДИН

РИОКОЗ - Видин, институции, спортни, неправителствени организации и ученици от видинските училища организират поставяне на червени панделки – символ за съпричастност, на служителите от общинската и областни администрации, на РИОКОЗ и РЦЗ; в спортна зала „Фестивална”, ще се състои петото издание на „Мача на звездите” между „СЕВЕРА” и „ЮГА”, ще бъдат раздавани информационни материали и презервативи, ще се проведе обучение на всички фелдшери от видинските училища, който ще провеждат лекции, видеопокази, разяснителни кампании, конкурси и ще раздават презервативи и информационни материали на учениците. В град Белоградчик ще бъдат раздавани информационни материали и презервативи от представителите на местното БЧК.


6
. ВРАЦА

РИОКОЗ – гр.Враца планира организирането на беседи на тема „ХИВ/СПИН – същност, профилактика и начини за предпазване от инфекцията”, както и прожектиране на филма „Ти гониш” сред ученици от горен курс на обучение, малолетни майки, ползвателки на социални услуги в Звено „Майка и бебе”, гр.Враца, шествие в центъра на града, организирано съвместно с Младежки дом, БМЧК и Превантивно - информационен център към Община Враца, разпространение на здравно-образователни материали и презервативи, и изнесен КАБКИС при РИОКОЗ, гр.Враца.


7
. ГАБРОВО

РИОКОЗ – Габрово ще организира дискусия с участието на РИО на МОН, БМЧК, Община Габрово, МБАЛ “Тота Венкова”, Сдружение “Социален диалог - 2001”, журналисти, учители, доброволци на тема ”Отговорни ли са информираните млади хора в аспекта на Превенцията на ХИВ/СПИН”, планира се раздаване на здравно - образователни материали и презервативи на здравните специалисти в училищата, в двата мола на града, от млади хора ще бъдат раздавани безплатни прегръдки на минаващите, като ще бъдат анкетирани прегръщаните с кратки въпроси касаещи ХИВ/СПИН.8. ДОБРИЧ

РИОКОЗ – Добрич съвместно с Общини и общообразователни училища от област Добрич, Общински младежки център /ОМЦ/ “Захари Стоянов”, Български младежки Червен кръст /БМЧК/, доброволци и обучители на връстници от Общински клуб “К 7” към СНЦ “Здравна грижа за всеки”, доброволци от Младежки информационно консултативен център /МИКЦ/, планира изследване за ХИВ/СПИН на терен, обучение на млади хора по подхода “Връстници обучават връстници”, Хип-хоп концерт “АНТИСПИН”, разпространение сред местните медии на аудио- и тв-клип за1-ви декември, пред Общински младежки център “Захари Стоянов” ще бъде разпъната голяма червена панделка, ще бъдат раздадавани червени панделки, презервативи, балони и информационни материали, ще се организират лекции и беседи в училищата.


9. КЪРДЖАЛИ

РИОКОЗ – Кърджали съвместно с клуб „Младите хора - здраве, секс, наркотици”, доброволците от БМЧК и членовете на Интеракт клуб - Кърджали в партньорство с Община Кърджали, Дом на културата, ПГ по икономика - клуб “ Щастливец “ и  ГПЧЕ “Христо Ботев“ планират среща с д-р Тотко Найденов - главен редактор на вестник „Български лекар” и изнасяне на открит урок на тема: „Знание ли е здравето?”, кръгла маса на тема „Младите хора и рисковите фактори в днешно време”, както и АНТИСПИН концерт.


10. КЮСТЕНДИЛ

РИОКОЗ - Кюстендил, ЦСМП-град Кюстендил, Младежки Герб- Кюстендил, Общините Дупница, Бобошево, Кочериново, Рила, училищата в Област Кюстендил, СМИ планират цикъл обучения в училищата в региона, по метода „Връстници обучават връстници”, кръгла маса на тема „Превенция на ХИВ/СПИН”, 1 декември ще е Ден на отворени врати, като ще се предоставя консултиране и изследване за ХИВ в РИОКОЗ - Дупница и РИОКОЗ - Кюстендил, както и ще бъдат предоставяни картички, презервативи, червени лентички в училища, дискотеки, кафенета в градовете Кюстендил, Дупница, Бобошево, Кочериново, Рила.11. ЛОВЕЧ

РИОКОЗ – Ловеч организира обучителни модули на теми ”ХИВ/СПИН/Риск – предпазване, използване на презервативи”, „Как да бъдем отговорни и модерни”. Предвидена е тренинг -дискусия с млади хора, организирана от Сдружение „Знание”, както и изследвания с бърз тест на млади хора от СОУ - гр. Троян. 01.12 ще бъде обявен като ден на отворените врати за анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН в РИОКОЗ; ще бъдат разпространени презервативи и здравно образователни материали в училища в града.


12. МОНТАНА

РИОКОЗ - Монтана планира съвместно с БМЧК - Монтана и БМЧК - Берковица разпространение на презервативи и листовки за анонимно и безплатно изследване на ХИВ, сифилис и хепатит В и С сред млади хора в училища, социални домове и граждани; беседи с прожектиране на филми пред ученици, разпространение на презервативи и информационни материали в ромския квартал на гр. Вършец.


13. ПАЗАРДЖИК

РИОКОЗ - Пазарджик съвместно със Сдружение „Бъдеще” планират видео-лекции на тема „Знания за ХИВ/СПИН” сред ученици от средните училища в град Пазарджик и село Ветрен, разпространение на презервативи и картички в търговски магазини в град Пазарджик, ден на отворените врати за безплатно и анонимно изследване за ХИВ в РИОКОЗ – Пазарджик на 1.12.2010 г., анкетно проучване за знания и нагласи за ХИВ/СПИН сред ученици от 9-ти до 12-ти клас от училищата в гр. Пещера, организирано съвместно с МКБППМН – гр.Пещера.


14. ПЕРНИК

РИОКОЗ – Перник организира шествие под надслов „Пламъче, запази другия!”. Съвместно с КАБКИС Благоевград ще се провеждат изследвания на терен за ХИВ/СПИН. Планират се дискусии с ученици от средните училища и родители по теми, свързани с ХИВ/СПИН. По време на кампанията ще се организира раздаване на информационни материали и презервативи.


15. ПЛЕВЕН

РИОКОЗ – Плевен планира провеждане на АНТИСПИН кампания под мотото „Презерватирай се” в средните училища от градовете Плевен, Кнежа, Белене, Червен бряг, Подрим и Левски.


16. ПЛОВДИВ

РИОКОЗ-Пловдив и Община Пловдив в партньорство с неправителствани организации като БЧК-Пловдив, Национален алианс за работа с доброволц, Фондация “Панацея”, Фондация”Авис вита”, Фондация „Рома”, Асоциацията на студентите медици, Сдружение „Спорт за всички-мама, татко и аз, дядо, баба и внуче”, Общински съвет по наркотични вещества, организират пресконференция с участници представители на различните организации, участващи в състава на Местен Обществен Комитет за превенция и контрол на ХИВ/СПИН. На пресконференцията ще бъде представена и новата неправителствена организация ”Позитивен избор”, която ще предоставя услуги на хората, живеещи с ХИВ от гр.Пловдив и региона. Ще се изнасят услугите на КАБКИС към РИОКОЗ-Пловдив на централна градска част, ще се раздават червени лентички срещу прегръдка в израз на съпричастност към болните от СПИН.

Фондация „Рома” организира събитие под наслов "Столипиново търси таланти". БЧК организира АНТИ–СПИН шествие по централната градска пешеходна улица с раздаване на информационни материали и АНТИСПИН парти в популярен пловдивски клуб.

В много от пловдивските училища отбелязват този ден с лекции и раздаване на информационни материали, предоставени от община Пловдив.

В централната градска улица ще се проведе и демонстрация на поставяне на презерватив на макет от доброволци на НАРД и ОСНВ и ще се проведе лекция за студентите от Медицински университет – Пловдив на тема “Превенция на СПИН”.


17. РАЗГРАД

РИОКОЗ – Разград ще проведе поредица от обучения с мултимедийна презентация, раздаване на червени панделки, презервативи и други материали в средните училища. Предвидено е разпространение на аудио и ТВ клип и банер на кампанията сред местни медии и интернет сайтове.18. РУСЕ

Фондация „Център Надя – клон Русе”, РИОКОЗ в партньорство с община Русе, Сдружение „Здравеопазване и превенция на хора в риск”, Българския червен кръст и младежки клуб „Домино” планират АНТИСПИН кампания, по време на която ще се предоставят актуални данни относно ХИВ заболеваемостта, ще се раздават информационни материали, както и ще се правят изследвания с бързи тестове за ХИВ, ще се организира концерт в община Русе, посветен на Световния ден за борба със СПИН, както и консултиране и изследване за ХИВ на терен в ромската махала „Селеметя”.


19. СИЛИСТРА

РИОКОЗ – Силистра съвместно с Община Силистра, ЦУТНТ; БМЧК организират безплатно и анонимно изследване за ХИВ в медицински кабинет от специалисти от КАБКИС - град Добрич, беседи, дискусии, лекции, обучения от връстници на връстници, разпространение на информационни материали и презервативи, шествие с участието на всички организатори, граждани и запалване на традиционната огнена панделка пред сградата на Община Силистра.


20. СЛИВЕН

РИОКОЗ - Сливен в партньорство с доброволци от Сдружение „Жажда за живот”, педагози, медицински специалисти, както и медии от областта организират обучения по теми, свързани с ХИВ/СПИН сред младите хора, раздаване на презервативи и информационни материали на централни за града места.


21. СМОЛЯН

РИОКОЗ - гр.Смолян съвместно с Български Младежки Червен Кръст и Обединен Детски Комплекс организират младежки концерт за ученици от областния град, на които ще бъдат раздадени картички, брошури и други информационни материали.


22. СОФИЯ

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, ще предостави витамини за хората, живеещи с ХИВ/СПИН, които получават терапия в специализираните сектори за лечение на пациенти с ХИВ в София, Варна, Пловдив, Плевен и Стара Загора.


Българска студентска фармацевтична асоциация планира раздаване на презервативи и информационни материали на 01.12.2010 г. от 11:00 до 16:00 часа на територията на Фармацевтичен факултет към Медицински университет, гр. София.

Нов Български университет организира официално откриване на АНТИСПИН кампания с участието на ректора на университета, представител на Национален център по трансфузионна хематология, директора на Националния център по заразни и паразитни болести, преподаватели и студенти от 10:00 часа на 1.12.2010 г. в сградата на университета, 1-ви корпус, I-ви етаж. Част от планираните инициативи са и излъчване на научно – популярни и пълнометражни филми по темата, организиране на кръводарителска акция, която ще бъде съчетана с изследване за ХИВ и хепатит, раздаване на презервативи и информационни материали на 3-те входа на Нов Български университет.

На 01.12.2010 г. между 8:00 и 14:00 часа Асоциацията на студентите по медицина в България – Софийски университет организират кампания по раздаване на презервативи, картички и брошури в Болница „Лозенец’, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и в Студентски град.

На 1.12.2010 г. в клуб „Тукан” в Студентски град от 21:00 часа е планирана концертна клубна изява с участието на Милена Славова, на която доброволци и партньори на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” ще раздават презервативи и информационни материали.

По повод Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември, М-Тел като партньор на Националната АНТИСПИН кампания „Презерватирай се”, организирана от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Коалиция АНТИСПИН, предостави 10 000 презерватива, които ще бъдат раздавани на събития, организирани от партньорите на програмата. Освен това, всеки служител на М-Тел ще може да си направи анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН в медицинския кабинет на компанията. Консултирането и изследването за ХИВ ще се предоставя в сътрудничество с неправителствената организация Асоциация „Здраве и бъдеще”.23. СОФИЙСКА ОБЛАСТ

РИОКОЗ - Софийска област организират в гр. Самоков и в град Пирдоп разпространение на здравно-информационни материали, свързани със Световния ден за борба със СПИН, както и провеждане на лекции по темата, прожекция на филм за СПИН епидемията, младежка дискотека с викторина, обучителен семинар, свързан с проблема ХИВ/СПИН - с участието на БМЧК гр. Битоля, Македония, БМЧК Варна, БМЧК Велико Търново и др.


24. СТАРА ЗАГОРА

РИОКОЗ - Стара Загора ще организира провеждане на кампания за изследване с бързи тестове за ХИВ, разпространение на брошури, презервативи и информационни материали в Тракийски университет, Здравно-социален център, кв. “Лозенец, Синдикален дом и Българския червен кръст, както и в Природо - математическа гимназия “Н. Обрешков” в град Казанлък; планирана е медийна кампания, в рамките на която ще се изготвят тематични материали в пресата и регионалните медии, участия в тематични тв и радио предавания; регулярна среща на педагогическите съветници на тема „Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ”.


25. ТЪРГОВИЩЕ

РИОКОЗ – Търговище планира обучения в средните училища на тема „СПИН - как да се предпазим”, както и разпространение на информационни материали и презервативи и викторина на тема „Какво знем за СПИН” съвместно с младежкия клуб към НСО БМЧК.


26. ХАСКОВО

РИОКОЗ Хасково организира здравни беседи, съчетани с прожектирането на видеофилма ”Тайната” за ученици от среден курс на учебните заведения, инициативи за обучения по метода “Връстници обучават връстници”, в центъра на гр.Хасково ученици – доброволци ще поставят на гражданите червени лентички, ще раздават картички, презервативи и листовки на тема „СПИН”. Ще се проведе викторина с учениците, игра с публиката, театрални етюди и танци.


27. ШУМЕН

РИОКОЗ – Шумен съвместно с БМЧК, ОЗЦ и медицински специалисти от училищата в областта ще организира разпространение на информационни материали и презервативи в учебните заведения и на граждани и анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН в лабораторията на РИОКОЗ в периода 25.11.2010 г. – 05.12.2010 г.28. ЯМБОЛ

РИОКОЗ – Ямбол съвместно с БМЧК, общини Ямбол, Елхово, Стралджа и Болярово и медицински работници планират провеждането на кампания за анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН, срещи за работа с местни служби и институции с цел популяризирането на консултирането и изследването за ХИВ, хепънинг, на който ще се раздават на презервативи и информационни материали на младите хора и дискусия на тема „Победи СПИН със знания”.

За повече информация относно планираните инициативи, можете да се обръщате към съответните РИОКОЗ по места.