shkolakz.ru 1
Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен


мемлекеттік сатып алу.


Шымкент қаласы 04 маусым 2008 жыл


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының шаруашылық жүргізу құқығындағы Оңтүстік Қазақстан аумақтық еншілес мемлекеттік кәсіпорны («Оңтүстікмемсараптама» ЕМК) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетн қызметтерді баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізетіндігін хабарлайды.


1. Тапсырыс беруші – «Оңтүстікмемсараптама» Еншілес Мемлекеттік Кәсіпорны, Заңды мекен-жайы: индексі 160012, Шымкент қаласы, Туркестанская көшесі №2/2, 41 пәтер. Почталық мекен-жайы: индексі 160012, Шымкент қаласы, Мәделі қожа көшесі нөмірсіз үй.

2. Ұйымдастырушы - «Оңтүстікмемсараптама» Еншілес Мемлекеттік Кәсіпорны, Заңды мекен-жайы: индексі 160012, Шымкент қаласы, Туркестанская көшесі №2/2, 41 пәтер. Почталық мекен-жайы: индексі 160012, Шымкент қаласы, Мәделі қожа көшесі нөмірсіз үй.

3. Жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алудың атауы – тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алу.

4.Көрсетілетін қызметтердің атауы, қысқаша сипаттамасы сондай-ақ талап етілетін көлемі :
Тауарлардың,жұмыстардың, көрсетілетін

қызметтердің атауы

Талап етілетін көлемі

1

Автокөлікті техникалық жөндеу

Қажеттілігіне байланысты

2

Тоңазтқыш


2 дана

3

Диспенсер

3 дана

4

Артезиан суы

50 дана

5

Қысқатолқынды пеш

1 дана

6

Кофе қайнатқыш

1 дана

7

Қызметтік кабинеттерді эстетикалық жабдықтау

Бөлмеге арналған гүлдер


32 дана

8

Оргтехниканы жөндеу және техникалық қызмет көрсету

Қажеттілігіне байланысты

9

Офисті /3 бөлмелі пәтер/ жөндеу жұмыстары
10

Мәдени және сауықтыру іс-шараларын өткізу

Фитнес зал және бассейн

10 адамға

11

Жанармай Аи-96 және Аи-92

Аи 96-4000 литр

Аи 92-2500 литр

12

Асханаға арналған жиһаздар

асханаға жиһаз-1дана

стол-1дана

асханаға арналған

жұмсақ жиһаз-1дана

5. Көрсетілетін қызметтерді орындау мерзімі мен орны - «Оңтүстікмемсараптама» Еншілес Мемлекеттік Кәсіпорыны, Шымкент қаласы, Мәделі қожа көшесі н/з, 2008 жыл.


6. Ақы төлеудің мерзімі мен шарттары – ақы төлеу шартта көрсетілген жалпы соманың 30% шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күн ішінде өнім берушінің есеп айырысу шотына аудару арқылы жүргізіледі.

Шартта көрсетілген жалпы соманың 70% жүк құжаттамасы мен шот-фактураға қол қойылғанына және орындалғанына байланысты бұрын төленген авансты өтеу арқылы жүргізіледі.

7. Баға ұсыныстарын тапсыру орны мен басталу және аяқталу мерзімі - Баға ұсыныстары 2008 жылдың 05 маусымынан бастап, 2008 жылдың 11 маусымына сағат 19.00.-ге дейін Шымкент қаласы, Мәделі қожа көшесі н/з үй, 303 кабинетке мөрленген конвертте тапсырылады.

8. Баға ұсыныстарын тапсырушы әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар -

Әрбір әлеуетті өнім беруші тек бір ғана баға ұсынысын бере алады және мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс:

1) әлеуетті өнім берушінің атауы, заңды және іс жүзіндегі мекен-жайы (заңды тұлға үшін), патентінің және жеке куәлігінің нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін), СТН-і және банктік деректемелері;

2)жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы мен саны;

3)тауар жеткізілетін орын мен мерзімі;

4)тауардың бір бірлігінің құны оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып.

Әлеуетті өнім берушінің тауарларды жеткізуге және монтаждауға байланысты барлық шығыстары баға ұсынысына енгізілуі керек.

Баға ұсынысы бар мөрленген конверттің беткі жағына әлеуетті өнім беруші мыналарды көрсетуге тиіс:

1) әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен почталық мекен-жайы;

3) мемлекеттік сатып алудың атауы.

Тапсырыс беруші қол қойған келісім шартты ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күн ішінде келісім шартқа қол қойылуы керек.

Қосымша мәліметтер мен анықтамаларды мына телефондар арқылы алуға болады:


30-11-01, 30-11-02.

№1 қосымша: Келісім шарттың жобасы.


Директор Р.Оразбаев


№1 қосымша


Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді баға ұсынымдарына сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы


Шымкент қаласы « » ______ 2008 жыл


Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатаын «Оңтүстікмемсараптама» Еншілес Мемлекеттік Кәсіпорыны атынан, директоры Оразбаев Рахманали Дуйсебекович бір тараптан және бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын ________________________________________________________________________________

(өнім беруші – жеңімпаздың толық атауы)

____________________________________________________________ негізінде әрекет ететін

(Жарғының, Ереженің және т.б.)


(уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)

Екінші тараптан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және баға мемлекеттік сатып алу баға ұсыныстары қорытындысы негізінде ____ жылы ___ _______ өткен осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:

1. Өнім беруші __________ мөлшердегі сомаға (бұдан әрі шарттың бағасы) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді тапсырыс берушіге жеткізуге міндетті.

2. Өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші тұлғалардың енгізілген кепілдік ақша жарнасына тұтастай не бір бөлігінде талап қою құқығының туындауына әкеп соғатын іс-қимыл жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің өнім беруші енгізген кепілдік ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсатқа пайдалануға жол берілмейді.

3. Өнім беруші тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті тапсырыс берушінің хабарламасына сәйкес санда және сапада сатуды және беруді (көрсетуге), ал тапсырыс беруші қабылдауды және төлеуді міндетіне алады. Ақы төлеу нысаны аударым бойынша жүргізіледі.

4. Төлеу мерзімі алдын ала 30% осы шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күн ішінде өнім берушінің есеп айырысу шотына аудару арқылы жүргізіледі, ал 70%-ы жүк құжаттамасы мен шот-фактураға қол қойылғанына және орындалғанына байланысты бұрын төленген авансты өтеу арқылы 2008 жылдың 31 желтоқсанына дейін жүргізіледі.


5. Өнім беруші тауарды (көрсетілетін қызметтерді) тапсырыс берушінің (ұйымдастырушының) ақпаратына сәйкес санда және сапада сатуды және беруді, ал тапсырыс беруші қабылдауды және төлеуді міндетіне алады. Ақы төлеу нысаны _____ аударым арқылы жүргізіледі.

6. Төлеу мерзімі __________________________ (мысал: тауарды тағайындалған пунктте қабылдағаннан кейін % немесе алдын ала төлеу және т.б.)

7. Ақы төлеудің алдындағы қажетті құжаттар: (шот-фактура немесе қабылдау-беру актісі).

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу талаптарын көздеуге тиіс.

Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:


  1. осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаны өзгертпеу шартымен сатып алынатын тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі.

  2. Егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау үдерісінде тауар біплігіне берілетін бағаның өзгертпеу шартымен, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасф болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі.
  3. Егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үрдістеріне осыған ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;


Мемлекеттік сатып алу шарттарының және өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.

9. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда оның атынан басқа адам берген ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.

10. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиіс.

11. Егер техникалық бақылаудан өтпеген немесе сынақтан өткен тауарлар техникалық ерекшелікке жауап бермесе, Тапысырыс беруші олардан бас тарта алады және өнімберушіақаулы тауарды не алмастырады не Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес қажетті өзгерістер енгізеді.

12. Жоғарыда көрсетілгендердің бір де бір тармағы Өнім берушіні осы Шарт бойынша кепілдіктерден немесе басқа да міндеттемелерден босатпайды.

13. Өнім беруші Тауарларды тағайындалған пункітіне дейін беруге тиіс. Осы тауарларды тағайындалған пуункітіне дейін беруге тиіс. Осы тауарларды тағайындалған пункітіне дейін тасымалдауды Өнім беруші жүзеге асырады және төлейді, ал оған байланысты шығыстар Шарттың бағасына қосылады.

14. Тапсырыс беруші Өнім беруші дайындайтын немесе өткізетін қосалқы бөліктер туралы мынадай ақпаратты, атап айтқанда Тапсырыс беруші сатып алу үшін Өнім берушіден таңдай алатын және оларды кепілдік мерзімі өткеннен кейін пайдалана алатын қосалқы бөліктердің құны мен номенклатурасын беруді Өнім берушіден талап етуі мүмкін.


15. Өнім беруші Шарт шеңберінде тауарларға тапсырыс беруші үшін қолайлы жағдайларда берілген Тауарларды қалыпты пайдаланған кезде конструкцияларына, материалдары мен жұмысына байланысты ақаулары болмайтындығына бұдан әрі кепілдік береді. Тапсырыс беруші берген техникалық ерекшелікке қатаң сәйкестікте Өнім беруші дайындаған тауарларда ақау пайда болған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушінің оның техникалық ерекшеліктеріне жібергені үшін жауап бермейді.

16. Бұл кепілдік Тауарлардың бүкіл партиясын немесе оның бөлігін нақтылы жағдайда және оларды Шартта көрсетілген тағайындалған нақты пунктіне қабылдағанға орай ______________________________ ішінде жарамды.

17. Тапсырыс беруші өнім берушіні осы кепілдікке байланысты барлық талап қоюлар туралы жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті.

18. Осындай хабарламаны алғаннан кейін өнім беруші ақау шыққан тауарды немесе оның бөлігін тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын шығынсыз жедел жөндеуге немесе алмастыруға тиіс.

19. Егер өнім беруші хабарлама алып, тапсырыс беруші талап еткен мерзімде ақауды жөндемесе, тапсырыс беруші өнім беруші есебінен және тапсырыс беруші өнім берушіге қатысты шарт бойынша иеленуі мүмкін басқа да құқықтарға қандай да болмасын залалсыз ақауларды жөндеу жөніндегі қажетті санкциялар мен шараларды қолдана алады.

20. Егер кез келген өзгеріс өнім берушіге шарт бойынша тауарлардың кез келген бөлігін беру үшін қажетті құнның немесе мерзімінің азаюына әкелетін болса, шарттың бағасы немесе беру кестесі немесе сол немесе өзгелері тиісті түрде түзетіледі, ал шартқа тиісті түзетулер енгізіледі.

21. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс.

22. Егер Шартты орындау кезеңінде өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері кез келген сәтте Тауарларды уақтылы жеткізуге және қызметтерді көрсетуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, өнім беруші тапсырыс берушіге тез арада кешігу фактісі, оның шамамен ұзақтығы және себебі туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиіс және өзінің қалауы бойынша өнім берушінің шартты орындау мерзімін ұзарта алады.


23. Егер өнім беруші тауарларды шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін шарттың бағасынан 0,1% соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.

24. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтірместен, тапсырыс беруші өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы хабарлама жібере отырып, осы шартты толық немесе ішінара бұза алады.

25. Тапсырыс беруші, егер өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады және тапсырыс беруші, егер шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.

26. Тапсыырс беруші өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ, шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.

27. шарт мемлекеттік немесе орыс тілінде жасалады. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда шарттың мемлекеттік немесе орыс тіліндегі данасы қаралады.Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс.

28. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқп жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

29. Осы шарт өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

30.Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші Өнім беруші«Оңтүстікмемсараптама» ЕМК _____________толық атауы

Шымкент қаласы, Мәделі қожа көшесі н/з ____________ мекен-жайы

30-11-01, 30-11-02 _____________ телефоны

Директор Р.Оразбаев ____________ Т.А.Ә.

___________ қолы ____________ қолы


Государственная закупка товаров, работ, оказываемых услуг способом

запроса ценовых предложений .


г.Шымкент 04 июня 2008г.


Южно-Казахстанское территориальное дочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Республиканского государственного предприятия «Государственная вневодомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (ДГП Южгосэкспертиза) объявляет о проведении государственной закупки товарв, работ, оказваемых услуг способом запроса ценовых предложений.


1. Заказчик – ДГП «Южгосэкспертиза», Юридический адрес: индекс 160012, г.Шымкент, улица Туркестанская №2/2 кв 41. Фактический адрес: индекс 160012, г.Шымкент ,ул.Мадели кожа б/н.

2. Организатор- ДГП «Южгосэкспертиза», Юридический адрес: индекс 160012, г.Шымкент, улица Туркестанская №2/2 кв 41. Фактический адрес: индекс 160012, г.Шымкент ,ул.Мадели кожа б/н.

3. Название осуществляемых государственных закупок - Государственная закупка товаров, работ, оказываемых услуг способом запроса ценовых предложений.

4. Наименование, краткая характеристика и объем товаров, работ, оказываемых услуг:
Наименование товаров, работ, оказываемых услуг

Объем

1

Техобслуживание автомашин


По мере необходимости

2

Холодильник

2 шт.

3

Диспенсер напольный

3 шт.

4

Вода артезианская

50 шт.

5

Микроволновая печь

1 шт.

6

Кофеварка

1 шт.

7

Эстетическое оформление кабинетов

Цветы комнатные


32 шт.

8

Ремонт и обслуживание оргтехники

По мере необходимости

9

Ремонт офиса /3-х комнатная квартира/
10

Проведение культурно-массовых, оздоровительных мероприятий

Фитнес зал и бассейн

На 10 человек

11

Бензин Аи-96 и Аи-92

Аи 96 – 4000 литров

Аи 92 – 2500 литров

12

Мебель для кухни

кухонный гарнитур-1 шт.

кухонный стол-1 шт.

кухонный уголок-1 шт.5. Место, срок и условия - Оказание услуг по адресу г.Шымкент , ул.Мадели кожа б/н, 2008 год.

6. Порядок и условия оплаты: форма оплаты - безналичный расчет, путем перечисления на расчетный счет поставщика - 30% (тридцать процентов) от общей суммы Договора, в течение 5 банковских дней со дня подписания договора;

- 70% (семьдесят процентов) от общей суммы договора производятся по мере выполнения и подписания накладной и счет-фактуры с погашением ранее выплаченного аванса до 31 декабря 2008г.

7. Место и срок предоставления ценовых предложений - Ценовые предложения должны быть представлены в запечатанных конвертах в срок с 05 июня 2008 г. по 11 июня 2008 года до 19.00. часов по адресу: г. Шымкент, ул.Мадели кожа, б/н.каб.303

8. Требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам -

Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения:

1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;

2)наименование и характеристика оказываемой услуги;

3) место и сроки оказания услуг;

4) цена за товар, с указанием сведений о включенных в нее всех расходов, связанных с поставкой товара.

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

2) наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок;

3) наименование государственных закупок.

Потенциальный поставщик в ценовом предложении должен указать все расходы, связанные с поставкой товара и монтажом.


Договор должен быть подписан в течение пяти рабочих дней со дня представления подписанного Заказчиком договора.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 30-11-02.


Приложение №1 Проект договора .


Директор Р.Оразбаев


Приложение 1


Проект договора о государственных закупках товаров/, работ, услуг

г.Шымкент "___" _____________ _______ г.


ДГП «Южгосэкспертиза», именуемый в
      (полное наименование Заказчика)
дальнейшем Заказчик, в
лице директора ДГП «Южгосэкспертиза» Оразбаева Рахманалт\ Дуйсебековича,
      (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
с одной стороны и __________________________________________________,
             (полное наименование поставщика - победителя конкурса)
именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, в лице
__________________________________________________________________,
     (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
действующего на основании _________________________________________,
                               (Устава, Положения и т.п.)
с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках"
(далее - Закон) и итогов государственных закупок по ценовым предложениям _______________________________________________________,
прошедших ___________________ "___"_________ _______ году заключили
настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и
пришли к соглашению о нижеследующем:

      1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары/услуги на сумму в размере (указать сумму цифрами и прописью) (далее - цена Договора).

      2. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

      1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
      2) банковскую гарантию.

     3. Поставщик обязуется продать и поставить (оказать), а Заказчик принять и оплатить товар (услугу) в количестве и качестве в соответствии с конкурсной заявкой Поставщика и конкурсной документацией Заказчика, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма оплаты
___________________________________________________________________
            (перечисление, за наличный расчет, и т.д.)
      4. Сроки выплат__________________________________________________
                     (пример: % после приемки товара в пункте назначения
                     или предоплата или и т.д.)
      5. Необходимые документы, предшествующие оплате:
      _____________________________________________________________
           (счет-фактура или акт приемки-передачи или т.п.)
      Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.
      Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
      1) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров, услуг;

      2) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;

      3) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, услуги и соответственно суммы договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые товары, услуги изменились в сторону уменьшения.
      Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.
     6. Товары или услуги, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.
      7. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.
      8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

9. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают технической спецификации, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
      10. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному Договору.

      11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

      12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.
      13. Поставщик должен поставить Товары до пункта назначения. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.
      14. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.      15. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что Товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.
      16. Эта гарантия действительна в течение ________________________ после
                                        (указать требуемый срок гарантии)
доставки всей партии Товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.
      17. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

      18. После получения подобного уведомления Поставщик должен как можно скорее произвести ремонт или замену бракованного Товара или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

      19. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.
      20. Оплата Поставщику за поставленные Товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах ____ и ___ настоящего Договора.
      21. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его конкурсной заявке.

      22. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.
      23. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

      24. Если в период выполнения Договора Поставщик или его субподрядчик (и) в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременной поставке Товаров и предоставлению услуг, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.

      24. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары либо предоставить услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

      25. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:
      а) если Поставщик не может поставить часть или все Товары в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;
      б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.
      26. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
      27. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
      28. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
      29. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

      30. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

      31. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
       32. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
      33. Договор должен быть составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      34. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
      35. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
      36. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
      37. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.
      38. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
      39. Настоящий Договор вступает в силу после подписания обеспечения Поставщиком исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.
      40. Адреса и реквизиты Сторон:

           Заказчик

ДГП «Южгосэкспертиза»                             Поставщик ________________
        (полное наименование)                   (полное наименование)

г.Шымкент, улица Мадели кожа б/н                   _____________________

            (адрес)                                   (адрес)
      7252 30-11-02                   _____________________
         (телефон, факс)                          (телефон, факс)
      Оразбаев Р.Д. _____________________
            (Ф.И.О.)                                   (Ф.И.О.)
      _____________________                   _____________________
           (подпись)                                 (подпись)
      "___"_________ ____г.                   "___"_________ ____г.
      МП.                                     М.П.

      Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений):
________________________