shkolakz.ru 1
Трикодовата система на биоинформация - определящаВсемирът, света около нас, както и ние самите, сме изградени от противоположности. Те са същностите Ин и Ян, или енергията. Множеството диполи Енергия (Ин и Ян) са взаимосвързани, взаимоработещи в едно цяло в системата - обект.


Основните концепции във Всемира са , мъжкото и женското начало са приблизително еднакви, т. е. че Ин и Ян противоположности са енергийно приблизително хармонизирани, няма равенстно, нулата е връзка, област на преобразуване, числата са в ново качество представяни с техните аналогии - интервали, диапазони, числото 2 е основа за противоположностите, всичко може да бъде изразено (всички стойности на числата могат да бъдат представени) чрез златната пропорция Ф, пространство - време е в размерност шест дименсии, петте елемента - полета са дуални.


Светът и ние се подчиняваме на действието на цялостна система от 64 фундаментални принципи. Те са основата на енергията и на изграждане на фоновата (невидима) материя.


Човекът е сложен комплекс от множества подсистеми състоящи се от много диполи Ин и Ян (Енергия) изградени в съвършена структурно полева организация.


Дипола Енергия е съставен от мъжко Ян и женско Ин начала. Разбираме под Ян и Ин много значения, като плюс и минус, вход и изход, мъж и жена, светлина и тъмнина и т. н.


Човешкият организъм представлява един дуален изключително свръхсложен динамичен комплекс. В него диполите (дипол химичен елемент водород, дипол вода, дипол клетка, дипол орган, дипол парасимпатикова и симпатикова нервни системи, дипол лява и дясна мозъчна хемисфера, дипол чакра , дипол Енергия, диполи зони в аура и т. н.) са обединени в единство, в тайнство наречено живот свързани са с енергийни процеси.

Обединяващото множеството диполи е енергийното им Ин и Ян състояние Казано по друг начин, диполите имат троична същност и се декодират с троична кодова система {Ин, минус, не), нито Ин – нито Ян (нула, неутрала, средата), Ян (плюс, да)}. В дълбокия си смисъл многоаспектните Ин и Ян представляват двете противоположности (антиподи) в дипола Eнергия. Когато Ин и Ян са в теоретичен абсолютен баланс, в абсолютна симетрия, в абсолютно равновесие те се уравновесяват и се постига преминаване през точката на абсолютно изравняване - състояние нула. Ин и Ян могат да се разгледат като фундаментални състояния на генерация/асимилация, синдром на излишък/синдром на недостиг, поглъщане/излъчване, женско/мъжко, леви/десни потоци енергия (E), ляв/десен вихър (торсия) и т. н.Фундаменталните състояния Ин и Ян на човешкият организъм се проявяват във веществената, а така също и в невеществената материя.


Хората също се делят на Ян и Ин. На мъже и жени, на хора със синдром Ян или Ин, но мъж също може да притежава синдром Ин, както и обратно. Имаме впредвид обаче енергийното състояние Ян и Ин. Това енергийно състояние Ян/Ин е с много важно фундаментално проявление във веществената и невеществената материя.


Например, мъж със синдром Ян е с температура на тялото си от 36,60 до 36,90 С, лесно възбудим, напрегнат, говори високо, склонност към високо кръвно налягане, облича се в светли дрехи, има повишена сетивност, с характер обичайно оптимист, лице розово или червено, очи подвижни и живи, и т. н.


Жена със синдром Ин е с температура на тялото си от 36,40 до 36,60 С, отпусната, пасивна, апатична, говори тихо, склонност към ниско кръвно налягане, облича се в тъмни, семпли и практични дрехи, има понижена сетивност, с характер обичайно песимист, лице бледо и изпито, очи хлътнали безжизнени и т. н.


Изработка на практическа трикодова система за развитие на интуиция


Трикодовата система на интуиция представлява получаване на информация от свръх сложен динамичен обект. Тази информация може да носи информационен знак плюс +, нито плюс + нито минус - , минус -. Същото, казано с други думи е, отговор да, отговор нито да - нито не, отговор не. Или състояние Ян, нито състояние Ян - нито състояние Ин, състояние Ин.


Технология на изработване на интуиция за трите състояния,


Във вкъщи слагаме върху маса филия хляб и до нея изсипваме минимум 100 гр. сол.


Хлябът е представител на условно положителният Ян, а солта на условно отрицателния Ин, в по-големи количества. Хляба е плюс, а солта е минус.

Има обаче определени типове хора, за които това не е така, а е обратно, или по съвсем друг начин.Горният пример е за положителното въздействие Ян на хляба върху нашия организъм. Солта е антипода на хляба, тя е отрицателното въздействие върху организма ни.


Метод радиестезичен


Чрез този радиестезичен (радионичен) метод се постига улавяне, усещане на енергийното състояние на различни предмети. С махало или багети заставаме над хлябът, а след това и над солта на разстояние около 10-15 см над тях и задаваме ментално въпрос,


- Полезно ли е това за мен?


Преди всичко трябва да сме наясно, че въпросът ни трябва да е максимално ясен и точен и предполага еднозначен отговор от типа да – не.


Позата е спокойна, краката не се допират един до друг, ръцете не се допират да тялото, мускулите не са напрегнати.


Сигналът - отговор е индивидуален при всеки. Обикновено изменението на посоката на движение на махалото или багетата в дадено направление е отговора на въпроса. Тъй като двата изследвани обекта са противоположни по знак, то и изменението е противоположно. Не е важно в каква посока е изменението. Важно е, да има изменение. Най-важно е, да има обратен сигнал. Липсата на сигнал е нито да - нито не. Не е важен интензитета, силата на сигнала, не е важен начинът на усещането на сигнала. Най-важнато нещо е, да го има. А в около 98% у хората го има.


Най-трудното нещо, това е умствената нагласа. Вътрешно сме релаксирани, съзнанието е изчистено от мисли и емоции, спокойни и безпристрастни сме. Не се допускат никакви интелектуални хипотези, предварителни очаквания, анализи, желания свързани с поставения въпрос. Вътрешно сме концентрирани върху поставения въпрос, като сме екранирали мисловно страничните шумове.

Повтаряме двадесет пъти (10+10) пъти въпроса си за полезността на хляба и солта. Десет пъти над солта, 10 пъти над филийката с хляб, за да затвърдим в съзнанието си информационната матрица (пътеката за обработване на въпроса) за получавания отговор.Метод биоенергетичен


Застанете пред даден човек и интуитивно си зададете въпрос,


- Симпатичен ли ми е този човек (+), или ми е антипатичен (-)?


Всеки ден ви се случва такава ситуация. Но, в нашия пример заставаме над филийка хляб с протегната над нея ръка.


Фиг.1. Схема за обучение на ръка по биоенергетичен метод за възприемане под/над прагови усещания (интуиция за Ин{-}, Ян {+}). 1. Аура на ръка. 2. Условна аура на сол. 3. Малка чакра на ръка. 4. Условна аура на хляб.


Започваме да получаваме насочени усещания от ръката си. Усещанията над хляба (+) и солта (-) са противоположни. У всеки човек те са различни. Примерно, усещаме топло (+) и боцкане над хляба и студено (-) и теглене над солта. Така се възприемат под и над прагови сензитивни сигнали (усещания) за Ин (-) и Ян (+).


Не е важно какъв е сигналът, дали е слаб, изкривен, забавен, неточен, и т. н. Важно е, само да усетим този сигнал по някакъв начин у нас и след това да го разтълкуваме. Повтаряме двадесет пъти (10+10 пъти) упражненето с ръце, за да изработим и затвърдим информационната матрица за решение на подсъзнанието ни за усещания – интуиция да (+), нито да – нито не, не (-). Или Ян (+), без отговор, Ин (-).


На фиг.1 представяме схемата за обучение на дясната ръка. Обикновено мъжът е с подаване на енергия чрез дясна ръка (+), а жената е (-). Предварително ръцете се трият една в друга вертикално няколко секунди, за да се поляризират по-добре, а така също и за да се подготвят за биоенергетичен обмен. На фиг.1. се вижда невидимото, смесване на аури на хляб/сол с аура на ръка, а също и малка чакра, с корен (връх на динамичен конус) в центъра на дланта.

Човекът усеща, вижда, чрез малката си чакра на дланта. Това е така нареченото кожно зрение. Дори да няма светлина човешкият организъм вижда, има информация за обекта под него, като го класифицира по троичното състояние Ян(+), Ин(-). От друга страна топлинното излъчване от човека е 10-12W/см2. Всяка ръка изпраща топлинен лъч, който е стотици пъти по-силен от границата на чувствителност на кожата. Това при въздействие на човек върху човешки организъм е безконтактен масаж. Ако кожата на пациент е под ръката, температурата на кожата в областа на сканиране се увеличава с около 20С. Човек е в състояние да чете (феномен Нина Кулагина чете с ръка на тъмно букви, картини, образи), да вижда с ръката си, да усеща топлинни разлики от порядък 0,10С, да увеличава праговете си на възприятие до около 500 000÷,1 000 000 пъти.Упражнението е, за повишаване чувствителността на ръката при безконтактен допир до антиподни по-същност обекти.


Фенг Шуй експерта, може да диагностицира всеки обект намиращ се пред него по този начи, по фундаменталните състояния на материята обозначавани със символи Ин и Ян.


Ян и Ин имат много значения, но тук тяхното значение е доминантна генерация/асимилация, излъчване/поглъщане. Моментното енергийно състояние на обекта, в мига на измерване на системата.


Без значение е дали ще диагностицираме по Ин/Ян състояние телевизор, цвете, човек, бюро, кухненска печка, или нещо друго. Пред нас е обект с енергийно доминантно състояние Ян или Ин и трябва да го открием, чрез трикодова система за дешифриране на състояния.

Дали ще диагностицираме с ръка, багета, език, махало, мисъл, или нещо друго няма особено значение. Фенг Шуй експерта трябва да може да диагностицира, т. е. да декодира енергийното състояние на обекта пред него, да владее трикодовата система на биоинформация - определяща здравето на семейството. Защото именно тази информация определя колко е здравословното състояние на даден човешки организъм. В каква степен е неговото здраве? Прекаленият Ян, както и несъобразно големият Ин са болестни състояния. Малки отклонения на Ин, а така и незначителни отклонения на Ян са здравословни състояния. Колкото повече сме в средата на малките отклонения, толкова по-добре. Колкото повече състоянията се приближават към свойте екстремуми, толкова по-зле става за индивида и цялото семейство. Но, специално за здраве/болест, какво представляват и степените на тази биоинформация четете в следващия брой на списанието.