shkolakz.ru 1

ШАРТНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ АЛОКА ҶСШК «ТОЧИКТЕЛЕКОМ» ШЧТМ

Филиали ҶСШК «Тоҷиктелеком» Шабакаи ҷумҳуриявии тахвили маълумот, ки дар асоси Низомнома ва таҳти рамзи савдои TOJNET фаъолият менамояд, минбаъд «Провайдер» аз як тараф ва аз тарафи дигар «Муштарӣ» (дар якҷоягӣ Тарафҳо), (реквизитҳои Муштари дар сахифаи 1 оварда мешавад) шартномаи мазкурро ба имзо расониданд.

1. МАФҲУМИ ШАРТНОМА :1.1.Шартнома шартҳо ва муносибатҳои тарафҳоро барои пешниҳод намудани хизматрасонии алоқаи барқӣ мувофиқи нархнома, ки аз ҷониби «Муштарӣ» интихоб ва замимаи шартномаи мазкур ҳисоб меёбад, ба танзим медарорад.

2. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИИ ТАРАФҲО: 2.1.Ӯҳдадориҳои «Провайдер»: 2.1.1. Логин ва рамзи воридшавии «Муштарӣ»-ро ба қайд гирад; 2.1.2. «Муштарӣ»-ро бо хизматрасонии мувофиқи тарофаи интихобшуда ӯ таъмин намояд; 2.1.3. Коршоямии каналҳо ва таҷҳизотҳои шабакаи алоқаи барқии худро таъмин намояд; 2.1.4. Амнияти маълумотҳои «Мӯштарӣ» ва маълумотҳои тариқи шабакаи алоқаи барқӣ итиқолдодаи ӯро ба ғайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ таъмин намояд. 2.2. Ҳуқуқҳои «Провайдер»: 2.2.1.Ҳангоми зарурияти гузаронидани корҳои таъмирию профилактикӣ хизматрасониро мувваққатан боз дорад. 2.2.2. Боз доштани хизматрасонӣ ҳангоми мавҷуд набудани пешпардохт ва ё пардохт нагардидани маблағи хизматрасонии дар шартнома нишондодашуда ва ё ҳисобнома-фактура; 2.2.3. Яктарафа тарофаҳо ва шартҳои шартномаро бо огоҳкунии пешакии «Муштарӣ» тағир диҳад; 2.2.4. Ҳангоми дар муддати 2 моҳ истифода нашудани хизматарсонӣ аз ҷониби «Муштарӣ» «Провайдер» ҳуқуқ дорад, муваққатан то муроҷиати такрории Муштарӣ канали ҷудошударо бозпас гирад. 2.2.5. Ҳангоми дар муддати 3 моҳ истифода нашудани хизматарсонӣ аз ҷониби «Муштарӣ» «Провайдер» шартномаро яктарафа бекор мекунад. 2.2.6. Аз нав бастани шартнома бо шароити умуми имконпазир аст. 2.3.Ӯҳдадориҳои «Мӯштарӣ»: 2.3.1. Саривақт пардохт намудани пешпардохт мувофиқи нақшаи тарофавӣ ва ё пардохт намудани маблағи дар ҳисобнома-фактура нишондодашуда барои хизматрасонии пешниҳодшуда; 2.3.2. Истифода набурдани шабакаи интиқоли маълумотиро барои интиқоли маълумотҳои сири давлатӣ ва дигар маълумотҳои дорои сир, барои корношоям кардани компютерони Муштариёни дигар, бе иҷозати дахлдор нафурӯхтани хизматрасонӣ ба дигар истифодабарандагон. 2.4.Ҳуқуқои «Мӯштарӣ»: 2.4.1. Номгӯи хизматрасониҳои дархостшудаашро мувофиқи Нархнома то санаи 25 моҳи ҷорӣ барои моҳҳои оянда дигар кунад, ки тағйиротҳо мазкур аз оғози моҳи нав ба қувваи қонунӣ медароянд; 2.4.2. Бо ирсоли мактуби дахлдор дар бораи ҳаҷми хизматрасонии истифодакардааш маълумоти дахлдор гирад. 2.4.3. Аз «Провайдер» мувакати боз доштани пешниҳодкунии хизматрасониро бо муроҷиати хаттӣ барои на зиёда аз 3 моҳ талаб намояд. 2.4.4. Ҳангоми бо тарофаҳо ва шартҳои иловагии шартнома розӣ набуданаш, аз истифодабарии хизматрасонӣ даст кашад.


3. ҲИСОББАРОБАРКУНИ. 3.1. Арзиши хизматрасонӣ мувофиқи нақшаи нархномавӣ, ки аз ҷониби Муштарӣ интихоб карда мешавад, бо воҳиди шарти (1 в.ш. баробар ба 1 доллари ИМА) муқарарар гардида, бо арзи миллии сомонӣ дар рӯзи пардохт мувофиқи курси муқаррарнамудаи БМТ муайян карда шуда, бо таври нақди ва ғайринақдӣ ба суратҳисоби «Провайдер» пардохт карда мешавад. 3.2. Маблағи пешпардохт барои хизматрасонӣ ҳар моҳ то санаи 25 моҳи ҷорӣ барои мохи оянда бояд пардохт карда шавад (борои «Муштарихои» пешпардохт»). 3.3. Маблағи боқимондаи пардохти камтарини моҳна ба моҳи дигар гузаронида намешавад. 3.4. Ҳангоми бо гуноҳи Муштарӣ вайрон шудан ва ё қатъ шудани алоқа маблағи пардохташуда баргардонида намешавад. 3.5. Ҳангоми то таърихи 6-ум моҳи чорӣ пардохт нагардидани маблағи паспардохти Муштарӣ «Провайдер» пешниҳодкунии хизматрасониро метавонад манъ карда, баъд аз пардохт шудани он хизматрасониро барқарор намояд. 3.6. Дар сурати дар моҳи ҷорӣ ва як мохи нав истифода накардани хизматрасонӣ аз ҷониби Муштарӣ пардохти ҳармоҳаи муштарипулӣ ва пардохти камтарини моҳона ба ҳисоби Провайдер мегузарад. 3.7. Ҳангоми то охири моҳи ҷорӣ пардохт карда нашудани маблағи хизматрасонии пешниҳодшуда амали шартнома метавонад яктарафа аз ҷониби «Провайдер» қатъ карда шавад. Қатъ шудани амали шартнома «Муштарӣ»-ро аз пардохт намудани маблағи қарз озод наменамояд. Барои ҳар як рӯзи минбаъдаи ба таъхир гузошташуда дар ҳаҷми 0,1% вале на зиёда аз 0,5 % пения ҳисобӣ карда мешавад.

4. МАСЪУЛИЯТИ ТАРАФҲО. 4.1. Барои пурра ва қисман иҷро накардани ӯҳдадориҳо мувофиқи шартномаи мазкур «Провайдер» ва «Муштарӣ» тибқи талаботи қонунгузорӣ масъулият доранд.

5. ШАРТҲОИ ДИГАР. 5.1. Модем мувофиқи Аксияи гузаронидашаванда матавонад бо тахфиф ва ё бепул дода шавад, ва дар холати кор кардани “Муштари” на кам аз 1 сол моликияти шахсии «Муштарӣ» ҳисобида мешавад. Ҳангоми қатъ кардани шартнома пеш аз 1 соли хамкори «Муштарӣ» арзиши модемро пурра пардохт менамояд. 5.2. «Провайдер» барои мазмун ва мундариҷаи ахбороте, ки аз нишонии «Муштарӣ» фиристода ё қабул карда мешавад, ҷавобгар набуда, масъулияти онро Муштарӣ бар дӯш дорад. 5.3. «Провайдер» барои ноаён ва ё гум шудани рамзу логини «Муштарӣ» масъулият надорад.


6. МУҲЛАТИ АМАЛИ ШАРТНОМА. 6.1. Шартнома аз рӯзи ба имзо расиданаш ба қувваи қонунӣ даромада, то бо тартиби муайяннамудаи шартномаи мазкур ва қонун аз ҷониби Тарафҳо қатъ карда шудани он, амал менамояд. 6.2. Ҳангоми хаттӣ муроҷиат намудани «Муштарӣ» ба «Провайдер» шартнома метавонад аз моҳи оянда бекор карда шавад. 6.3. Аз санаи ворид шудани муроҷиати «Муштарӣ» ки як мох пешаки дода мешавад «Провайдер» хизматрасониро боздошта, ба «Муштарӣ» барои пардохт намудани ҳақи хизматрсонӣ ҳисобнома пешниҳод менамояд. 6.4. Тарафҳо ӯхдадоранд ҳангоми тағйир ёфтани суратҳисоби бонкӣ, ном ва суроғаи шахси ҳуқуқӣ ва суроғаи шахси воқеӣ ва дигар маълумотҳое, ки дар шартномаи мазкур қайд мешавад дар мӯҳлати 10 рӯз Тарафи дигарро огоҳ намоянд.6.5. Ҳамаи баҳсҳо бо роҳи гуфтушунид ва ё тартиби муқаррарнамудаи қонун ҳаллу фасл карда мешаванд. 6.6. Шартнома дар ду нусха барои Тарафҳо як нусхагӣ тартиб дода шуда, замимаҳои он қисмҳои ҷудонашаванда ҳисоб мешаванд. 6.7. Ҳангоми ба миён омадани ҳолатҳои форс-мажори амали шартнома боз дошта шуда, дар сурати зиёда аз 3 моҳ давом кардани он тарафҳо ҳуқуқ доранд, ки шартномаро яктарафа бо огоҳ намудани тарафи дигар ва ҳиссоббаробаркунӣ бекор намоянд.

7. НИШОНАИ МО: Филиали ҶСК «Тоҷиктелеком» ШҶТМ, Ҷумхурии Тоҷикистон, Нишонӣ: 734025 ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 53, Тел: +992(37) 227-01-96, 221-10-05, E-mail: info@tojnet.tj, ҶСК «Ориенбанк», ш.Душанбе с/с 20202972416900000253, к/с 20402972413691, БИК 350101369 РМА 020014659


ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ ОАО «ТОЧИКТЕЛЕКОМ» РСПД

Филиал ОАО «Точиктелеком» Республиканская сеть передачи данных, действующая на основании Положения и под торговой маркой TOJNET именуемая в дальнейшем «Провайдер» с одной стороны и Пользователь именуемая в дальнейшем «Абонент» (реквизиты Абонента указаны на 1-й странице) с другой стороны (совместно «Стороны») заключили настоящий договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.Настоящий договор регулирует условия и взаимоотношения сторон, связанные с предоставлением услуги электрической связи, согласно Прейскуранта являющийся Приложением настоящего договора.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 2.1.Обязательства «Провайдера»: 2.1.1. Регистрирует логин и пароль «Абонента»; 2.1.2.Обеспечивает «Абоненту» доступ к сети согласно выбранного тарифного плана; 2.1.3.Обеспечивает работоспособность канала и оборудование сети электросвязи; 2.1.4. Обеспечивает безопасность информации «Абонента» и передачи данных через сети электросвязи, кроме законодательных случаев. 2.2.Права «Провайдера»: 2.2.1.В случае производственной необходимости и проведении ремонтно-профилактических работ-временно приостановить предоставление услуг. 2.2.2. Приостанавливать предоставление услуг при отсутствии аванса или оплаты платежа за услуги указанной в договоре или в счет- фактуре; 2.2.3.В одностороннем порядке при предварительном уведомлении «Абонента» может изменить условия договора и тарифы. 2.2.4.При не использовании услуг «Абонентом» более 2-х месяцев «Провайдер» имеет право временно блокировать выделенный канал связи до повторного обращения «Абонента». 2.2.5. При не использовании услуг «Абонентом» более 3-х месяцев «Провайдер» расторгает договор в одностороннем порядке. 2.2.6. Повторное заключение договора возможно на общих условиях. 2.3.Обязательства «Абонента»: 2.3.1.Своевременно вносить аванс согласно тарифного плана или оплатит сумму согласно выставленных счет-фактур за предоставленные услуг. 2.3.2.Не использовать сеть передачи данных для передачи государственных сведений и других сведений секретного характера, для вывода из строя компьютеров других Абонентов и без соответствующего разрешения не перепродавать услуги связи другим пользователям. 2.4.Права «Абонента»: 2.4.1.Изменить перечень требуемой услуги на основание Прейскуранта до 25 числа текущего месяца за последующий месяц, изменения вступят в силу с начало нового месяца; 2.4.2.В письменном виде получать необходимую информацию об объеме использованных услуг. 2.4.3.В письменном виде требовать от «Провайдера» временное прекращение услуг на срок не более 3-х месяцев. 2.4.4.В случае не согласия с тарифами и условиями договора «Абонент» имеет право отказаться от использования предоставляемых услуг.


3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 3.1.Стоимость и оплата услуги «Абонентом» определяется по действующим тарифам согласно Прейскуранта на день платежа в условных единицах (1 у.е. равна 1 доллар США) по курсу национального банка и вносится наличным или безналичным путем на расчетный счет «Провайдера». 3.2.Предоплата за услуги производится до 25 числа текущего месяца за следующий месяц (для «Абонентов» которые вносят предоплату). 3.3.Не израсходованная сумма ежемесячного минимального платежа на следующий месяц не переносится. 3.4.Если по вине «Абонента» происходит обрыв связи, то оплачиваемая сумма не возвращается. 3.5.При не поступлении денежных средств «Абонентов» пост оплаты до 6 –го числа текущего месяца «Провайдер» может прекратить предоставление услуги и после произведения оплаты, возобновить предоставление услуги. 3.6.При не использовании Абонентом предоставленных услуг за текущий и за один последующий месяц, сумма ежемесячной абонентской платы и ежемесячного минимального платежа переходит в пользу Провайдера. 3.7.В случае не поступление оплаты за оказанные услуги до конца текущего месяца действие договора приостанавливается и «Провайдер» расторгает договор в одностороннем порядке. Прекращение действия договора не освобождает «Абонента» от оплаты долга. За каждый просроченный день начисляется пения в размере 0,1 но не более 0,5 %.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. 4.1.За полное и частичное неисполнение обязательств согласно настоящего договора «Провайдер» и « Абонент» несут ответственность согласно действующего законодательства.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 5.1.Модем согласно проводимой Акции предоставляется со скидкой или бесплатно и считается собственностью «Абонента» при условии непрерывной работы в течении 1-го года. В случае расторжении настоящего договора менее чем за 1 год, «Абонент» оплачивает полную стоимость модема. 5.2.«Провайдер» не несет ответственности за содержание передаваемой из адреса «Абонента» и принимаемой в адрес «Абонента» информации . Ответственность за это несет сам «Абонент». 5.3.«Провайдер» не несет ответственности за пропадание логина и пароля «Абонента».


6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 6.1.Договор вступает в силу после подписания и условия настоящего договора действует до расторжения его одной из Сторон. 6.2.При письменном обращение «Абонента» «Провайдеру» договор может быть расторгнут со следующего месяца. 6.3. Со дня письменного обращение «Абонента», которое дается за месяц вперед «Провайдер приостанавливает предоставление услуг в следующем месяце и предоставляет счет к оплаты по факту предоставленных услуг «Абоненту». 6.4.Стороны берут взаимные обязательства в десятидневный срок извещать друг друга об изменении банковского реквизита, наименования юридического лица, адреса и других существенных изменениях. 6.5. Все спорные вопросы (претензии и иски) по настоящему договору рассматриваются в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Таджикистан. 6.6.Договор составлен в двух экземплярах для «Сторон» и Приложение является его неотъемлемой частью. 6.7.Форс-мажорные обстоятельства приостанавливают действие договора на период их действия. Если они продолжаются более 3-х месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть договор, уведомив об этом письменно другую Сторону.

7. НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Филиал ОАО «Точиктелеком» РСПД, Республика Таджикистан, адрес: 734025 г. Душанбе, проспект Рудаки 53, Тел: +992(37) 227-01-96, 221-10-05, E-mail: info@tojnet.tj, ҶСК «Ориенбонк», ш.Душанбе р/сч 20202972416900000253, к/с 20402972413691, МФО 350101369 ИНН 020014659