shkolakz.ru 1 2 ... 8 9
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


Е.А.БӨКЕТОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


«Жалпы тіл білімі»

пәнінен тест сұрақтары

Бағыт беру: білім беру

Мамандықтар:

050205-“Филология” шетел тілі

Күндізгі оқу бөліміне арналған


Бет саны: 39 бет

Тест тапсырмасының көлемі: 200 сұрақ


Қарағанды -2007
1. Тіл білімі ғылымы нешінші ғасырларда қалыптаса бастады:

A) XVIII ғ.

B) XVIII ғ. I жарт.

C) XIX ғ.

D) XIX ғ. I жарт.

E) XIX ғ. II жарт.


2. «Интралингвистика» терминінің беретін мағынасы қандай:

A) Ішкі лингвистика.


B) Сыртқы лингвистика.

C) Жарты лингвистика.

D) Ойлау лингвистикасы.

E) Ақыл лингвистикасы.


3. Интралингвистика терминінің негізгі салалары қандай:

A) Фонетика, грамматика, синтаксис.

B) Лексикология, этимология, грамматика.

C) Фонетика, лексикология, грамматика.

D) Грамматика, фонетика, этимология.

E) Фонетика, лексикология, синтаксис.


4. «Экстралингвистика» терминінің беретін мағынасы қандай:

A) Ішкі лингвистика.

B) Сыртқы лингвистика.

C) Жарты лингвистика.

D) Ойлау лингвистикасы.

E) Ақыл лингвистикасы.


5. «Металингвистика» терминінің беретін мағынасы қандай:

A) Ішкі лингвистика.

B) Сыртқы лингвистика.

C) Жарты лингвистика.

D) Ойлау лингвистикасы.

E) Ақыл лингвистикасы.

6. «Менталингвистика» терминінің беретін мағынасы қандай:

A) Ойлау, ақыл лингвистикасы.

B) Сыртқы лингвистика.

C) Жарты лингвистика.

D) Ойлау лингвистикасы.

E) Ақыл лингвистикасы.

7. «Ат қою» теориясы алғаш қай елден бастау алады:


A) Қытай.

B) Үндістан.

C) Египет.

D) Греция.

E) Рим.


8. «Ат қою» теориясының негізін салушы:

A) Панини.

B) Яски.

C) Конфуций.

D) Бодуэн де Куртэнэ.

E) Аристотель.


9. «Веда» тілінің 5 томдық сөздігін жазып, оған түсінік берген кім:

A) Панини.

B) Яски.

C) Конфуций.

D) Бодуэн де Куртэнэ.

E) Аристотель.


10. Рим тіл білімінің көрнекті өкілі кім:

A) Варрон.

B) Яски.

C) Конфуций.

D) Бодуэн де Курртэнэ.

E) Аристотель.


11. Араб лингвисі әл-Фируза-бади еңбегінің аты:

A) Нахв.

B) Хамус.

C) Ал китаб.

D) Сарф.

E) Таджуид.


12. Уильям Джонның 1786 ж. жарияланған еңбегі қалай аталады:

A) Азиялық зерттеулер.

B) Шығыс зерттеулері.

C) Үнді зерттеулері.

D) Ежелгі Рим зерттеулері.

E) Славяндық зерттеулер.


13. Ф. Бопптың «Үнді Еуропа тілдерінің салыстырмалы грамматикасы» атты еңбегі қай жылдар аралығында жарық көрді:

A) 1843-1959.

B) 1859-1869.

C) 1833-1849.

D) 1859-16-963.

E) 1833-1959.


14. М. Қашқаридің ХІ ғ. түркі тілдерін неше топқа бөліп зерттеді:

A) Екі.

B) Бес.

C) Төрт.

D) Үш.

E) Жеті.


15. «Ежелгі солтүстік тілдері және неміс, исланд тілдерінің шығуы туралы зерттеулер» еңбегінің авторы:

A) Якоб Гримм.

B) Кристиан Раск.

C) Франс Бопп.

D) Вильгельм Гумбольдт.

E) Август Шлейхер.


16. «Неміс тілі грамматикасы» еңбегінің авторы кім:

A) Якоб Гримм.

B) Кристиан Раск.

C) Франс Бопп.


D) Вильгельм Гумбольт.

E) Август Шлейхер.


17. Натурализм бағытының көрнекті өкілі кім:

A) Якоб Гримм.

B) Расмус Раск.

C) Франс Бопп.

D) Вильгельм Гумбольт.

E) Август Шлейхер.


18. Қазан лингвистикалық мектебі нешінші ғасырда қалыптасты:

A) XVIII ғ.

B) XVIII ғ. I жарт.

C) XIX ғ.

D) XIX ғ. I жарт.

E) XIX ғ. II жарт.


19. «Сөздер мен заттар» мектебінің көрнекті өкілі:

A) Гуго Шухардт.

B) Карл Фосслер.

C) Бодуэн Де Куртэнэ.

D) Л. В. Щерба.

E) В. Гумбольдт.


20. «Эстетизм» мектебінің өкілі кім:

A) Гуго Шухардт.

B) Карл Фосслер.

C) Бодуэн Де Куртэнэ.

D) Л. В. Щерба.

E) В. Гумбольдт.


21. «Эстетизм және неолингвизм» бағыттары қай ғасырда пайда болды:

A) XХ ғ.

B) XХ ғ. I жарт.

C) XIX ғ.

D) XIX ғ. I жарт.

E) XIX ғ. II жарт.


22. «Неолингвизм» мектебі қай елде қалыптасты:

A) Германия.

B) Рим.

C) Италия.

D) Дания.

E) Франция.

23. «Әлеуметтік бағыттың» Франциядағы көрнекті өкілін атаңыз:

A) Гуго Шухардт.

B) Карл Фосслер.

C) Бодуэн Де Куртэнэ.

D) Поль Лафарг.

E) В. Гумбольдт.


24. Ф. де. Соссюр қай бағыттың көрнекті өкілі:

A) Неолингвизм бағытының.

B) Эстетизм бағытының.

C) Социологиялық бағыттың.

D) «Сөздер мен заттар» бағытының.

E) Психологиялық бағыттың.


25. Ф. де Соссюрдың «Жалпы лингвистикалық курс» атты еңбегі неше бөлімнен құралған:

A) Екі.

B) Бес.

C) Төрт.

D) Үш.

E) Жеті.26. «Прага мектебі» қай жылы үйірме ретінде алғаш рет қалыптасты:

A) 1925.

B) 1928.

C) 1926.

D) 1924.

E) 1927.


27. «Структуралық бағыттың» көпшілікке танылған неше мектебі болды:

A) Екі.

B) Бес.

C) Төрт.

D) Үш.

E) Жеті.


28. «Глоссематикалық бағытты» қалыптастырған көрнекті ғалым:

A) Р. Якобсон.

B) Н. Трубецкой.

C) В. Метезиус.

D) Луи Ельмслев.

E) Б. Трнка.


29. «Тіл құралы» еңбегінің авторы:

A) Ы. Алтынсарин.

B) А. Байтұрсынов.

C) С. Аманжолов.

D) С. Торайғыров.

E) Ж. Аймауытов.


30. Ф.Де. Соссюр тіл ғылымын неше салаға бөлген:

A) Екі.

B) Бес.

C) Төрт.

D) Үш.

E) Жеті.


31. Қытай жазба ескерткіштері б.з.б. нешінші ғасырда пайда болған:

A) XVI ғ.

B) XІV ғ.

C) XV ғ.

D) XIX ғ.

E) XVIІ ғ.


32. Үнділердің «Веда» атты жазба ескерткіші қай ғасырда белгілі болды:

A) VI ғ.

B) ІV ғ.

C) V ғ.

D) ІІ ғ.

E) VIІ ғ.


33. Үндістан тіл білімінде морфологиядан кейінгі мол зрттелген сала:

A) Лексика.

B) Синтаксис.следующая страница >>