shkolakz.ru 1 2 ... 10 11
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


Е.А.БӨКЕТОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


«Тіл біліміне кіріспе»

пәнінен тест сұрақтары

Бағыт беру: білім беру


Мамандықтар:

050207 - «Аударма ісі»

Күндізгі оқу бөліміне арналған


ҚҰРАСТЫРУШЫ:

филология ғылымдарының кандидаты,

доцент Калиев Б.А.

КАФЕДРА МЕҢГЕРУШІСІ:

филология ғылымдарының доктор,

профессор Мажитаева Ш.М.


Бет саны: 42 бет

Тест тапсырмасының көлемі: 200 сұрақ

Құрастырған күні 14.10.09

МАБ сынау тестілеуіне арналған


Қарағанды - 2009$$$ 1

Тіл білімінің зерттеу нысаны:

A) Адамзаттың дыбыстық тілі.

B) Жазу тарихы.

C) Сөз мағынасы.

D) Өлі тілдер тарихы.

E) Этнолингвистика.


$$$ 2

Тіл білімінің негізгі міндеттері:

A) Тілдің өмір сүруін айқындау.

B) Тіл құбылыстарын зерттеуде синхрондық және диахрондық жақтарына бірдей назар аудару.

C) Жалпы тілдерді салыстыру.

D) Туыс емес тілдерді өзара салғастыру.

E) Қоғам мен тіл дамуын сипаттау.


$$$ 3

Тіл және оның даму заңдары туралы ғылым:

A) Лингвистика.


B) Фразеология.

C) Ассимиляция.

D) Метатеза.

E) Диссимиляция.


$$$ 4

Сипаттама тіл білімінің қарастыратын мәселесі:

A) Туыстас тілдердің дыбыс жүйесі.

B) Тіл дыбыстарының артикуляциялық ерекшеліктері.

C) Тілдің дыбыс жүйесін тарихи тұрғыдан қарастыру.

D) Дыбыстардың өзгеру, даму жүйесін айқындау.

E) Тілдің өмір сүріп тұрған дәуіріндегі қалпы.


$$$ 5

Лингвистиканы медицинамен байланыстыратын саласы:
A) Синтаксис.

B) Фразеология.


C) Екпін.

D) Артикуляция.

E) Сөйлем.


$$$ 6

Жалпы тіл білімінің айқындайтын мәселесі:

A) Тілдің мәні мен қызметін, оның ойлаумен қатынасын, байланысын, тілдің даму заңдарын, зерттеу әдістерін белгілеу.

B) Тілдің дұрыс бағытта дамуын зерделеу.

C) Әлемдік тіл біліміндегі жетістіктерді ескере отырып, байланысын қарастыру.

D) Ғылыми тұрғыдан зерттеудің нәтижелерін жинақтау.

E) Тілдің даму және өзгеру заңдылықтарын, қоғамдық құбылыстарды қарастыру.


$$$ 7

Тіл білімінің логика ғылымымен байланысы:

A) Ой формасы мен құрылысының зерттелінуінде.

B) Сөздің ұғыммен, сөйлемнің пайымдаумен байланысында.

C) Тілдік категориялар мен логикалық категориялардың байланысында.

D) Ойлаудың заңдары мен ой формаларының өзара байланысында.

E) Сөз бен сөйлемнің байланысында.


$$$ 8

Тіл білімі мен географияның өзара байланысы көрінетін сала:

A) Логика.

B) Философия.

C) Этнолингвистика.

D) Лингвистикалық география.

E) Антропология.


$$$ 9

Тіл тығыз байланысты:


A) Қоғам.

B) Халық.

C) Тайпа.


D) Ұжым.

E) Табиғат.


$$$ 10

Тілдің табиғатын айқындайтын ең басты қасиеті:

A) Ұжымды біріктіру.

B) Қатынас құралы.

C) Байланыс тірегі.

D) Тілдік таңба.

E) Даму құралы.


$$$ 11

Тілдің адамның субъективті қатынасын, сезімі мен эмоциясын білдіру қызметі:

A) Семантикалық.

B) Семиотикалық.

C) Деривациялық.

D) Экспрессивтік.

E) Коммуникациялық.


$$$ 12

Тіл мен ойлаудың өзара байланысы мына ғылымдармен байланысты:

A) Математика, логика, психология.


B) Философия, тіл білімі, биология.

C) Философия, логика, психология.

D) Кибернетика, логика, философия.

E) Психолингвистика, математика, география.


$$$ 13

Адамның ойлау қабілетінің пайда болуы:

A) Сөйлеу нәтижесінде.

B) Деректі заттарды тану нәтижесінде.

C) Заттар мен құбылыстарды ажырату процесінде.

D) Материалдық құндылықтардың нәтижесінде.

E) Еңбек процесі нәтижесінде.


$$$ 14

Тіл мен ойлаудың бірлігі:

A) Дыбыс пен ұғымда.

B) Ұғым мен мағынада.

C) Форма мен мазмұнда.

D) Форма мен табиғи байланыста.

E) Зат пен оның атауы арасындағы табиғи байланыста.


$$$ 15

Сөйлеу әрекетіне тән ұғымдар:

A) Дыбыстау, жазу, пайымдау.следующая страница >>