shkolakz.ru 1 2 3 4
Крок 1. стоматологія


5.0 Біохімія (частина 2)

1


У хворого при обстеженні в сечі і крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу

чого і був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити?

A
*Біохімічним

B
Статистичним

C
Близнюковим

D
Генеалогічним

E
Популяційним


2


На гістологічному зрізі бачимо орган, який ззовні вкритий серозною та білочною

оболонками. Строму органа складає пухка сполучна тканина, в якій містяться клітини

Лейдіга, паренхіма представлена канальцями, внутрішню поверхню канальців вистеляє

сперматогенний епітелій. Що це за орган?

A
*Сім’яник.

B
Придаток сім’яника.

C
Простата.

D
Молочна залоза.

E
Яєчник.


3


У ендокринолога наглядається хворий, 40 років, у якого спостерігається недостатість

функції кіркової речовини надниркових залоз, що проявляється зменьшенням кількості

гормону альдостерону в крові. Функція яких клітин кори надниркових залоз порушена?

A *Клітини клубочкової зони

B Клітини пучкової зони

C Клітини сітчастої зони

D Клітини суданофобної зони

E
Клітини Х-зони


4


В експериментальній моделі на щурах викликано морофологічне порушення клітин

епітелію дистальних відділів нефрону. Які функціональні процеси в нирках при цьому

послаблюються?

A * Реабсорбція електролитів та води

B Реабсорбція глюкози


C Реабсорбція натрію та глюкози

D Реабсорбція білків

E Фільтрація


5

При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться

при цьому?

A * Транспорт газів

B Транспорт гормонів

C Забезпечення імунітету

D Зсідання

E Транспорт поживних речовин


6

У процесі старіння людини спостерігається зменшення синтезу та секреції підшлункового

соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до порушення розщеплення:

A *Білків

B Фосфоліпідів

C Полісахаридів

D Нуклеїнових кислот

E Ліпідів


7

При загальному дослідження пацієнта звертає на себе увагу потовщення шиї,

екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110 уд/хв. Вміст яких гормонів доцільно

визначити в крові пацієнта?

A *Тироксину.

B Статевих.

C Катехоламінів.

D Інсуліну.

E Кортизолу.


8

З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3

місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є

причиною цього?

A *білків

B жирів

C вуглеводів

D вітамінів

E мінеральних речовин


9

При обстеженні пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%. Збільшення

секреції якого гормону спричинило цю зміну?


A *Тироксину

B Інсуліну

C Паратгормону

D Соматотропного

E Пролактину


10

Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб

викликати зсідання?

A *Іони кальцію.

B Іони натрію

C Протромбін

D Вітамін К

E Фібриноген


11

З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в

формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота?

A * Оксипролін

B Серин

C Треонін

D Тирозин

E Гомосерин


12

Серед імуноглобулінів є такий, що здатен секретуватися та здійснювати імунологічний

захист від інфекції ротової порожнини та зубів. Вкажіть на нього.

A * IgA

B IgG

C IgM

D IgD

E IgE


13

Серед ферментів слини є такий , що здатен гідролізувати пептидогліканову оболонку

бактерій і тому має антибактеріальну активність. Який це фермент?

A *Лізоцин

B Альфа- амілаза

C ліпаза

D Лужна фосфатаза

E Мальтаза


14

При недостатності якого вітаміну у дітей запізнюється прорізання зубів та порушуються

процеси мінералізації кісток та зубів?

A * Вітамін D

B Вітамін E


C Вітамін A

D Вітамін K

E Вітамін P


15

Назвіть білок, який має основне значення у формуванні органічного матриксу зуба:

A * Колаген

B Альбумін

C Глобулін

D Еластин

E Фібронектин


16

Яка з наведених тканин зуба містить найменшу кількість води?

A * Емаль

B Дентин

C Пародонт

D Пульпа

E Кістки


17

З надлишком якого елементу в їжі і воді пов’язане захворювання зубів флюороз?

A * Фтор

B Фосфор

C Кальцій

D Натрій

E Калій


18

Яка з наведених мінеральних речовин міститься в твердих тканинах зуба в найбільшій

кількості?

A * Гідроксиапатит [Ca10(P04)6(OH)2]

B Карбонатапатит [Ca10(P04)5CO3]

C Фторапатит [Ca10(P04)6F2]

D Хлорапатит [Ca10(P04)6Cl2]

E Фосфат кальцію [Ca10(P04)6]


19

При недостатності якого вітаміну порушується синтез колагену, затримується процес

мінералізації і утворення зуба, виникає кровотеча з ясен?

A *Вітаміну С

B Вітаміну D

C Вітаміну А


D Вітаміну В2

E Вітаміну К


20

У немовляти затримка появи перших зубів. Вкажіть, недостача якого вітаміну має місце у

немовляти.

A *D3

B А

C К

D РР

E Е


21

У чоловіка 38 років на фоні гіповітамінозу С підвищена кровоточивість ясен. Порушенням

якого процесу це обумовлене?

A * Гідроксилювання залишків проліну та лізину

B Згортання крові

C Синтезу гемоглобіну

D Розпаду тирозину

E Синтезу гідрокортизону


22

Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням зуба лікар стоматолог

призначив вікасол – структурний аналог вітаміну К. Вкажіть, який процес активується під

впливом вікасолу.

A *Карбоксилювання залишків глутамінової кислоти

B Гідроксилювання залишків проліну

C Гідроксилювання залишків лізину

D Декарбоксилювання амінокислот

E Фосфорилювання залишків серину


23

У чоловіка 37 років установлена аденома паращитовидної залози. Вкажіть, баланс якої

речовини порушується пацієнта у першу чергу.

A *Кальцію

B Натрію

C Калію

D Води

E Фосфатів


24

Хворому на пародонтоз лікар призначив аплікації вітаміну А. Активація якого процесу під

впливом вітаміну А забезпечує лікувальний ефект?


A *Росту та диференцііювання клітин

B Гідроксилювання проліну

C Карбоксилювання глутамінової кислоти

D Темнового зору

E Кольорового зору


25

У пациентки 23 лет после неконтролируемого врачами длительного голодания

развились признаки белковой дистрофии. Выберите из предложенных ответов

состояние, характерное для белкового голодания.

A * Снижение синтеза мочевины в печени

B Гипергликемия

C Положительный азотистый баланс

D Увеличение онкотического давления крови

E Гематурия


26

При порушенні обміну нуклеотидів розвивається захворювання подагра в результаті

нагромадження в організмі продуктів обміну:

A *Сечової кислоти

B Сечовини

C β-аланіну

D Гомогентизинової кислоти

E Фенілпіровиноградної кислоти


27

Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі, але для окремих органів є

специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клітин головного мозку :

A *Утворення глутаміну

B Утворення сечовини

C Утворення аспарагіну

D Утворення NH4+

E Утворення креатину


28

Гиповитаминоз С приводит к уменьшению образования органического матрикса,

задержке процессов реминерализации, нарушению синтеза коллагена, так как этот

витамин участвует в процессах:

A *Гидроксилирования пролина и лизина


B Карбоксилирования пролина

C Карбоксилирования лизина

D Гидроксилирования пролина

E Гидроксилирования лизина


29

Основным белком тканей зуба является коллаген, который составляет нерастворимую

фракцию белков. Коллаген содержит в большом количестве аминокислоты :

A *Пролин, гидроксипролин, и глицин

B Пролин и лизин

C Пролин, гидроксилизин

D Лигин,гидроксилизин и глицин

E Лизин и глицин


30

Какой из витаминов в сочетании с витамином С усиливает терапевтический эффект

лечения цинги:

A

B А

C Д

D Е

E К


31

Гіпосалівація, яка спостерігається при гострих і хронічних запаленнях слинних залоз,

слинно-кам’яній хворобі зумовлює розвиток:

A *Карієсу

B Флюорозу

C Стоматиту

D Гінгівіту

E Пульпіту


32

α-амілаза слини каталізує гідроліз α-1,4-глікозидних зв’язків крохмалю.

Активатором її є іони:

A *Натрію

B Калію

C Міді

D Свинцю

E Цинку


33

Після споживання їжі виникає аліментарна (харчова) гіперглікемія, яка стимулює секрецію

такого гормону :

A *Інсулін

B Глюкагон

C Адреналін

D Норадреналін

E Кортизол


34

Кальцитріол підтримує фізіологічні концентрації кальцію і фосфатів у плазмі крові і тим

самим забезпечує мінералізацію тканин кістки і зуба. Який молекулярний механізм його

дії ?

A * Активує експресію генів синтезу Ca2+ - зв‘язуючих білків

B Активує синтез кальцитоніну в щитовидній залозі

C Активує процесинг пропаратгормону в паратгормон

D Активує остеоцити, що призводить до мінералізації тканин

E Активує процес синтезу холекальциферолу


35

Недостатність яких компонентів харчування у дітей викликає порушення процесу

утворення зубів у хворих на "квашиоркор"?

A * Білкове голодування

B Ліпідне голодування

C Вуглеводне голодування

D Недостатність вітамінів

E Недостатність хромопорфіринів


36

Розчином яких солей можна зняти токсичну дію фтору на тканини зуба?

A *Розчином солей кальцію

B Розчином солей натрію

C Розчином солей калію

D Розчином солей ртуті

E Розчином солей срібла.


37

Який біохімічний механізм дії лізоциму слини?

A *Гідролізує N-глікозидні зв"язки в пептидогліканах.

B Гідролізує глікозидні зв"язки в глікогені

C Розщеплює пептидні зв"язки в білках

D Розщеплює складно-ефірні зв"язки в ліпідах

E Гідролізує N-глікозидні зв"язки в нуклеїнових кислотах.


38

Який мікроелемент має найбільш виражену карієсогенну дію?

A * Селенследующая страница >>