shkolakz.ru 1
1 – бап. ҚР «Халықтын көші-қоны туралы» 22.07.2011 ж. № 477 занда пайдаланылатын ұгымдар


оралман - тарихи отанында тұракты тұру мақсатында Қазақстан Республикасына келген және осы Занда белгіленген тәртіпп тиісті мәртебе алған, Қазақстан Республикасы егемендік алған кезде одан тыс жерде тұракты тұрған этникалық және онын Қазақстан Республикасы егемендік алғаннан кейін одан тыс жерде туған және тұракты турған ұлты қазақ балалары

оралмандардың кошіп келу квотасы – осы Занда көзделген шарттарда және тәртіппен әлеуметтік көмек көрсетілетін, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін оралмандар отбасыларының саны

этникалық қазақ – шетелде тұракты тұратын ұлты қазақ шетелдік немесе азаттығы жок адам.


Оралман мәртебесін беру

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 15.11.2011 жылдың № 476 (одан ары қарай –Ережелер) бұйырығымен бекітілген Оралман мәртебесін беру Ережелерінің 3 пунктіне сәйкес:

- оралман мәртебесін алу туралы өтінішті отбасының кәмелетке толған мүшелерінің бірі Ішкі істер департаментінің Көші – қон полициясы басқармасына (бұдан әрі – ІІД КҚПБ) өз қолымен тапсырылады. Жеке өтініші жасау болмаған жағдайда өтініш беруші үәкелетті өкілге оралман мәртебесін беру туралы өтініш білдіруге нотариалды куәландырылғае сенімхат береді.

Оралман мәртебесін беру туралы өтінішті тіркеу өтініш беруші мен оның отбасы мүшелерінің деректері «Оралман» электрондық деректер базасына енгізілгеннен кейін жүзеге асырылады.

Өтінішті тіркеу ресімделгенге дейін ІІД КҚПБ «Оралман» электрондық деректер базасы аркылы өтініш берушінің деректерін онын баска ІІД КҚПБ-да тіркелу мәніне тексереді. Өтініш иесі басқа ІІД КҚПБ-да тіркелгені анықталған жағдайда, өтініш білдірушінің арызы жаңа орны бойынша тіркелмейді, бұл туралы өтініш иесіне тез арада хабарланады. Мұндай жағдайда өтініш берушіадам бұрын кұжаттарын өткізген ІІД КҚПБ – ға оларды ауыстыру туралы өтініш береді.

Ақмола облысы ІІД КҚПБ-сы Көкшетау қаласы М. Горький мекен жайында орналасқан.

Ережелердің 4 пунктіне сәйкес:

Өтініш беруші келесі құжаттарды береді:

1) оралман мәртебесін беру туралы өтініш (1 қосымша)

2) өмірбаян

3) өтініш беруші мен онымен көшіп келген отбасы мүшелерінің жеке басын куәліндіратін құжаттар көшірмелері (төлқұжат, кәмелетке толмаған балалардың туу туралы куәліктері)

4) келесі құжаттардың біреуінің көшірмесі: неке қию туралы куәлік немесе ажырасу туралы куәлік, аттестат, диплом, еңбек кітапшасы, әскери билет.

Оралман мәртебесін беру немесе бермеу туралы шешім өкілетті органнның территориалды органымен территориалды органда тіркеу күнінен бастап 5 күн ішінде қабылданады.


1 қосымша


Кімге_______________

(ІІД КҚПБ бастығының

Т.А.Ә.)

кімнен______________

(өтініш берушінің т.а.ә.)


мекен – жайы ____


Оралман мәртебесін беру туралы

Өтініш


Ақмола облысы тұрақты тұруға көшіп келуіме байланысты маған оралман мәртебесін беруіңізді сұраймын.

Отбасының құрамы: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Өтінішке мынадай құжаттарды қоса тапсырамын: __________________________________________________________________

200__ жылғы «__»____ _____________________ өтініш беруші қолы

Құжаттарды қабылдап алған:

__________________________________________________________________

(құжаттарды қабылдаған лауазымды адамның қолы)

200__ жылғы «__»____ _____________________

Құжаттарды қабылдаған адамның қолы_______________________________


Оралмандар көшіп келу квотасына еңгізу

29.09.2007 жылдың № 858 Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысымен бекітілген Оралмандар көшіп келу квотасына еңгізу ережелерінің (одан ары қарай – Ережелер) 2 пунктіне сәйкес:


- оралмандар көшіп келу квотасы еңгізу туралы өтінішті отбасының кәмелетке толған мүшелерінің біруімен өкілетті органның территориалды органына тапсырылады. Егер де өзі келе алмаған жағдайда оралмандар көшіп келу квотасына еңгізу туралы өтінішін беру туралы өкілетті адамға нотариалды расталған сенімхат береді.

Ақмола облысы ІІД КҚПБ-сы Көкшетау қаласы М. Горький мекен жайында орналасқан.


Ережелердің 3 пунктіне сәйкес:

Өтініш беруші келесі құжаттарды береді:

1) Оралмандар көшіп келу квотасына еңгізу туралы өтініш

2) Өмірбаян

3) өтініш беруші мен онымен көшіп келген отбасы мүшелерінің жеке басын куәліндіратін құжаттар көшірмелері (төлқұжат, кәмелетке толмаған балалардың туу туралы куәліктері)

4) болған жағдайда келесі құжаттардың біреуінің көшірмесі: неке қию туралы куәлік немесе ажырасу туралы куәлік, аттестат, диплом.

5) бар болған жағдайда біліктік туралы куәлік және жұмыс орнынан анықтама

6) Қазақстан Республикасы территориясында мекен – жайдан отбасы құрамы туралы анықтама

7) сәйкес территориалды бірлікте тіркеудің бар болуын растайтын тұрғындарды тіркеу Кітабының көшірмесі


Оралмандар отбасын Оралмандар көшіп келу квотасын еңгізу туралы өтінішті қарау және бұл сұрақ бойынша шешімді қабылдау өкілетті органның территориалды органымен территориалды органда тіркеу күнінен бастап 2 ай ішінде қабылданады.


Тұрғылықты тұру орнына көшіп келу және мүлікті көшіріп келу (соның ішінде мал бастары да) шығындарды өтеу , келу мекен жайына байланысты үйді алу үшін қаржыларды бөлу және көшіп келу квотасы бойынша келген оралмандарға бір уақытылы жәрдем ақы төлеу.

Қазақстан Республикасының Үкіметінің 06.01.2006 ж № 15 Ережелердің 5 пунктіне сәйкес (одан ары қарай Ережелер) тұрғылықты тұру орнына көшіп келу және мүлікті көшіріп келу (соның ішінде мал бастары да) шығындарды өтеу , келу мекен жайына байланысты үйді алу үшін қаржыларды бөлу және көшіп келу квотасы бойынша келген оралмандарға бір уақытылы жәрдем ақы төлеу:


- бекітілген түрдегі өтінішке (1 қосымша) қоса тапсырылады:

1) тұрып жатқан мекен – жайы бойынша тіркеуді растайтын құжат

2) Қазақстан Республикасының азаматтығын алу туралы ішкі істер органдарынан анықтама

3) жеке бас куәліндірәтін құжаттардың көшірмесі

«Нұрлы көш» бағдарламаға қатусушы болып табылмайтын оралмандарға төлем мөлшерлері:

Бір жолға жәрдем ақы клесі мөлшерде есептелінеді:

1) отағасына 15 еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде (одан ары қарай АЕК)

2) отбасының әр мүшесіне 10 АЕК мөлшерінде.

Үй сатып алуға берілетін ақша әр отбасы мүшесіне шаққандағы 100 АЕК мөлшерінде беріледі.

Өзі көшіп келген жағдайда тұрғылықты тұру орнына көшіп келу және мүлікті көшіріп келу (соның ішінде мал бастары да) шығындарды өтеу келесі мөлшерлерде беріледі:

1) отбасының әр мүшесінің көшіп келу шығындары 10 АЕК мөлшерінде төлінеді

2) отбасыға шаққандағы жеке мүлкін көшіріп келу 50 АЕК мөлшерінде төлінеді.

«Нұрлы көш» бағдарламаға қатусушы оралмандарға тұратын жеріне бару және мүлкін апвру жөнендегі шығыстарды өтеу қаражатын қамтитың біржолғы жәрдемақылар мөлшерде:

1) отбасы отағасына 100 АЕК мөлшерінде

2) отбасыныңәрбір мүшесіне аумақтық даму осьтері бойынша қоныстануына байланысты:

Солтүстік осьте (Ақмола, Ақтөбе, Шыгыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Костанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары) 75 АЕК мөлшерінде;

Орталық осьте (Атырау, Қарағанды, Қзылорда және Маңғыстау облыстары) 65 АЕК мөлшерінде;

Оңтүстік осьте (Алматы, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстаноблыстары) 55 АЕК мөлшерінде.

«Нұрлы көш» бағдарламаға қатусушы оралмандар Солтүстік осьте қоныстанған жағдайда олардың біржолғы жәрдемақы сомасы 2,0 арттырушы коэффициентіне және Орталық осьте 1,7 арттырушы коэффициентіне көбейтіледі.


1 қосымша

Кімге_______________

(ІІД КҚПБ бастығының

Т.А.Ә.)

кімнен _____________ (өтініш берушінің т.а.ә.)


мекен – жайы

_______________________


ӨТІНІШ

қосымша жәрдемақы тағайындау және төлеу туралы

___ __________________________ байланысты

(Қазақстан Республикасына келу мақсаты белгіленеді)

маған қосымша жәрдемақы төлеуіңізді өтінемін.

Отбасының құрамы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Өтінішпен бірге қосымша келесі құжаттар: __________________________________________________________________

«___»________200__ж. ____________________________

(отағасының қолы)


Из статьи 1. Закона РК «О миграции населения» № 422 от 22.07.2011 г.


оралман - этнический казах, постоянно проживавший на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами, и его дети казахской национальности, родившиеся и постоянно проживавшие после приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами, прибывший (прибывшие) в Республику Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине и получивший (получившие) соответствующий статус в порядке, установленном настоящим Законом;

квота иммиграции оралманов - устанавливаемое Правительством Республики Казахстан число семей оралманов, которым предоставляется социальная помощь на условиях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Законом;

этнический казах - иностранец или лицо без гражданства казахской национальности, постоянно проживающие за рубежом.


Присвоение статуса оралмана

В соответствии с пунктом 3 Правил присвоения статуса оралмана утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15.11.2011 г. № 476 (далее - Правил):


- заявление о присвоение статуса оралмана подается одним из совершеннолетних членов семьи лично в Управление миграционной полиции Департамента внутренних дел(далее – УМП ДВД). В случае невозможности личного обращения заявитель выдает уполномоченному представителю нотариально удостоверенную доверенность на обращение с заявлением о присвоении статуса оралмана.

Регистрация заявления о присвоении статуса оралмана осуществляется после внесения данных о ходатайстующем и членах его семьи в электронную базу данных «Оралман».

До оформления регистрации заявления, УМП ДВД проводит проверку данных через электронную базу данных «Оралман» на предмет его регистрации в другом УМП ДВД. В случае обнаружения регистрации заявителя другом УМП ДВД, регистрация заявления ходатайствующего по новому месту не производится, о чем тут же уведомляется заявитель. В таком случае ходатайствующее лицо обращается с заявлением в УМП ДВД, куда он ранее сдавал документы, о переводе документов.

УМП ДВД Акмолинской области расположен по адресу г. Кокшетау ул. М. Горького, 52

Согласно пункта 4 Правил:

- Заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о присвоение статуса оралмана (приложение 1),

2) автобиографию,

3) копии документов, удостоверяющих личность ходатайствующего и членов его семьи, переселившихся с ним (паспорт, свидетельство о рождении несовершеннолетних детей),

4) копии одного из следующих документов: свидетельство о браке или разводе, аттестат, диплом, военного билета или трудовой книжки,

Решение о присвоении либо отказе в статусе оралмана, принимается УМП ДВД не позднее пятирабочих дней со дня регистрации в УМП ДВД.


Приложение 1

Кому ___________________

/должность, фамилия и инициалы руководителя

УМП ДВД

от ______________________

/Ф.И.О. заявителя/

________________________

/адрес проживания/

Заявление

о присвоении статуса оралмана


Прошу присвоить мне статус оралмана в связи с прибытием на постоянное место жительства в _______________ область (город республикансого значения).

Имею следующий состав семьи:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

«___»_______ 20___ года. ________________

/подпись/

Документы принял:

____________________________________

«__» _____ 20__ года _________________

/подпись принявшего/


Включение в квоту иммиграции оралманов –


В соответствии с пунктом 2 Правил включения в квоту иммиграции оралманов утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29.09.2007 г. № 858 (далее - Правил):

- заявление о включении в квоту иммиграции оралманов подается одним из совершеннолетних членов семьи лично в территориальный орган уполномоченного органа. В случае невозможности личного обращения заявитель выдает уполномоченному представителю нотариально удостоверенную доверенность на обращение с заявлением о включении в квоту иммиграции оралманов.

УМП ДВД Акмолинской области расположено по адресу г. Кокшетау ул. . М. Горького, 52.


Согласно пункта 3 Правил:

- Оралманы, ходатайствующие о включении в квоту иммиграции представляет следующие документы:

1) заявление о включении в квоту иммиграции,

2) автобиографию,

3) копии документов, удостоверяющих личность ходатайствующего и членов его семьи, переселившихся с ним (паспорт, свидетельство о рождении несовершеннолетних детей),


4) при наличии копии свидетельство о браке или разводе, аттестат, диплом,

5) при наличии свидетельство о квалификации и справку с места работы,

6) справку с места жительства на территории Республики Казахстан о составе семьи,

7) копию Книги регистрации населения, удостоверяющую наличие регистрации в соответствующей территориальной единице.

Рассмотрение заявления о включении семьи оралмана в квоту иммиграции оралманов, а также принятие решения по данному вопросу осуществляется УМП ДВД в течении двух месяцев со дня регистрации в УМП ДВД.


Возмещение расходов по проезду к постоянному месту жительства и провозу имущества (в том числе скота), выделение средств для приобретения жилья по месту прибытия и выплаты единовременных пособий оралманам, прибывшим по квоте иммиграции


В соответствии с пунктом 5 Правил Возмещение расходов по проезду к постоянному месту жительства и провозу имущества (в том числе скота), выделение средств для приобретения жилья по месту прибытия и выплаты единовременных пособий оралманам, прибывшим по квоте иммиграции утвержденных постановление Правительства Республики Казахстан от 06.01.2006 г. № 15 (далее - Правил):

- к заявлению установленной формы (Приложение 1) прилагается

1) документ, подтверждающий регистрацию лица по месту жительства,

2) справку из органов внутренних дел о ходатайствах на приобретение гражданства Республики Казахстан,

3) копии документов удостоверяющих личность.

Размер выплат оралманам, не являющимся участниками Программы «Нұрлыкөш»

Единовременное пособие начисляются в следующих размерах:


  1. на главу семьи в размере 15- кратного месячного расчетного показателя (далее - МРП);

  2. на каждого члена семьи в размере 10 МРП.

Средства для приобретения жилья выделяются в размере 100 МРП на каждого члена семьи.


Возмещение расходов по проезду к постоянному месту жительства и провозу имущества (в том числе скота) при самостоятельном переезде осуществляется в следующих размерах:


  1. оплата проезда каждого члена семьи в размере 10 МРП;

  2. оплата провоза личного имущества производится в размере 50 МРП на семью.

Для оралманов – участников Программы «Нұрлыкөш» выделяются единовременные пособия, включающие в том числе средства на возмещение расходов по проезду и провозу имущества, в следующих размерах:

1) на главу семьи в размере 100 МРП;

2) на каждого члена семьи дифференцированно в зависимости от расселения по осям территориального развития:

В Северной оси (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области) в размере 75 МРП;

В Центральной оси (Атырауская, Карагандинская, Кзылординская и Мангистауская области) в размере 65 МРП;

В Южной оси (Алматинская, Жамбылская и Южно-Казахстанская области) в размере 55 МРП.

Сумма единовременного пособия оралманов участников Программы «Нұрлыкөш» при их расселении в Северной оси умножается на повышающий коэффициент 2,0 и Центральной оси – 1,7.


Приложение 1


Кому ___________________

/должность, фамилия и инициалы руководителя

УМП ДВД

от ______________________

/Ф.И.О. заявителя/

________________________

/адрес проживания/

Заявление

о назначении и выплате дополнительных льгот


Прошу Вас выплатить мне дополнительные льготы в связи с __________________________________________________________________

(указать цель прибытия в Республику Казахстан)

с учетом следующего состава прибывших членов семьи:

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Причитающуюся нам сумму прошу перечислить:

__________________________________________________________________

(указать название банка, номер лицевого счета получателя.)

К заявлению прилагаю следующие документы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

«___»_______ 20___ года. ________________

/подпись/