shkolakz.ru   1 ... 3 4 5 6

Мазмұны

Кіріспе

4

1

Зертханалық жұмыс. Геометриялық мәліметтерді кодтауға дайындау

5

1.1

Жұмыстың мақсаты

5

1.2

Жалпы түсініктер

5

1.3

Зертханалық жұмысқа тапсырма

8

1.4

Техникалық жабдықтау

8

1.5

Жұмысты атқару реті

8

1.6

Есептің мазмұны

17

1.7

Техника қауіпсіздігі

17

1.8

Бақылау сұрақтары

17

2

Зертханалық жұмыс. Басқару бағдарламаларда мәліметтерді кодтау

19

2.1

Жұмыс мақсаты

19

2.2

Жалпы түсініктер


19

2.2.1

Символдар және оларды кодтау әдістері

19

2.2.2.

Басқару бағдарламаның кадр сөзі

21

2.2.3

Басқару бағдарламаның кадры

24

2.2.4

Басқару бағдарламаның жалпы құрылымы

24

2.2.5

Зертханалық жұмыстың тапсырмасы

25

2.3

Зертханалық жұмысты орындау нұсқаулары

25

2.4

Тапсыратын есептің мазмұны

26

2.5

Тексеру сұрақтары

26

3

Зертханалық жұмыс. СББ Н22 – 1М құрылғысы бар жону станоктары үшін ББ жасау

27

3.1

Жұмыс мақсаты

27

3.2

Жалпы мәліметтер

27

3.2.1

Мекен-жайлар мен сөздердің форматтары

27

3.2.2


Даярлау функциялары

28

3.2.4

Көмекші функциялар

29

3.2.5

Технологиялық ақпаратты программалаудың ерекшеліктері

29

3.2.6

Жұмыс органдарының орын ауыстыруларын программалау

30

3.2.7

Өңдеудегі үзілістерді программалау

32

3.2.8

Түзетулерді енгізу

33

3.3

Зертханалық жұмысқа тапсырма

34

3.4

Техникалық жабдықтау

34

3.5

Әдістемелік нұсқаулар мен жұмысты орындау реті

34

3.6

Есептің мазмұны

36

3.7

Бақылау сұрақтары

37

4

Зертханалық жұмыс. Н33 – 1М сандық бағдарламамен басқаратын құрылғымен жабдықталған тік-жонғыш білдекке басқару бағдарламаны жасау

38

4.1

Жұмыс мақсаты


38

4.2

Жалпы түсініктер

38

4.2.1

Мекен-жайлар және сөз форматтары

38

4.2.2

Даярлау функциясы

38

4.2.3

Көмек функция

39

4.2.4

Технологиялық мәліметтерді бағдарламалау

39

4.2.5

Геометриялық мәліметтерді программалау

40

4.2.6

Геометриялық мәліметтерге басқару бағдарламаға түзету енгізу

41

4.3

Зертханалық жұмысқа тапсырма

43

4.4

Техникалық жабдықтар

43

4.5

Әдістемелік нұсқаулар және жұмысты орындау реті

43

4.6

Тапсырылатын есептің мазмұны

48

4.7

Тексеру сұрақтар

48

5

Зертханалық жұмыс. 2Р22 сандық бағдарламамен басқаратын құрылғымен жабдықталған жону білдекке басқару бағдарламаны жасау


49

5.1

Жұмыс мақсаты

49

5.2

Жалпы түсініктер

49

5.2.1

Мекен-жайлар және сөз форматтары

49

5.2.3

Дайындау функция

50

5.2.4

Технологиялық мәліметтерді программалау

50

5.2.5

Геометриялық мәліметтерді программалау

51

5.3

Зертханалық жұмысқа тапсырмалар

54

5.4

Әдістемелік нұсқаулар және жұмысты орындау реті

54

5.5

Бақылау сұрақтары

55
Әдебиеттер

56
Қосымша А – Әдістемелік нұсқауда қолданылған қысқаша терминологиялық қазақша-орысша сөздік

57<< предыдущая страница