shkolakz.ru 1
«Пестицидтерді (улы химикаттарды) мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік қызмет стандартына


2-қосымша


Пестицидтерді (улы химикаттарды) мемлекеттік тіркеу үшін талап етілетін құжаттар тізбесі


Р/с
Құжаттар

Ескерту


1

3

4

1

Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтің (улы химикаттың) тіркеулік және өндірістік сынақтарының нәтижелері туралы есептер

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

2

Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтердiң (улы химикаттардың) өсімдік шаруашылығы өніміндегі және қоршаған орта объектілеріндегі қалдық мөлшерлерінің құрамын анықтау жөніндегі есептер

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

3

Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтi (улы химикатты) өндірістік тексеру актілері

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

4

Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицид (улы химикат) туралы мәліметтер

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

5

Пестицидтiң (улы химикаттың) әрекет етуші заты мен препараттық нысанын токсикологиялық-гигиеналық бағалау жөніндегі есептер(Ресей Федерациясында, Беларусь Республикасында, Украинада осы жұмыстарды жүргізуге қўқығы бар ғылыми ұйымдардың зерттеу нәтижелерін ұсынуға рұқсат беріледі)


Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

6

Пестицидтiң (улы химикаттың) қауіптілігін гигиеналық бағалау жөніндегі есептер (Ресей Федерациясында, Беларусь Республикасында, Украинада осы жұмыстарды жүргізуге құқығы бар ғылыми ұйымдардың зерттеу нәтижелерін ұсынуға рұқсат беріледі)

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

7

Пестицидтi (улы химикатты) өндіру және қолдану кезіндегі еңбек шарттарын санитариялық-гигиеналық зерттеулер (Ресей Федерациясында, Беларусь Республикасында, Украинада осы жұмыстарды жүргізуге қөқғы бар ғылыми ұйымдардың зерттеу нәтижелерін ұсынуға рұқсат беріледі)

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

8

Пестицидтi (улы химикатты) токсикологиялық-балық шаруашылығы бағалауы туралы есептер(Ресей Федерациясында, Беларусь Республикасында, Украинада осы жұмыстарды жүргізуге құқығы бар ғылыми ұйымдардың зерттеу нәтижелерін ұсынуға рұқсат беріледі)

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

9

Пестицидтi (улы химикатты) экологиялық-токсикологиялық бағалау туралы есептер(Ресей Федерациясында, Беларусь Республикасында, Украинада осы жұмыстарды жүргізуге құқығы бар ғылыми ұйымдардың зерттеу нәтижелерін ұсынуға рұқсат беріледі)


Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

10

Пестицидтi (улы химикатты) ара шаруашылығы мен мал шаруашылығы үшін ветеринариялық-санитариялық, экологиялық-токсикологиялық бағалау туралы есептер(Ресей Федерациясында, Беларусь Республикасында, Украинада осы жұмыстарды жүргізуге құқығы бар ғылыми ұйымдардың зерттеу нәтижелерін ұсынуға рұқсат беріледі)

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

11

Пестицидтегi (улы химикаттағы) әрекет етуші затты анықтаудың талдамалықәдісі. Тiркелушi (өтінім беруші) әдісті Қазақстан Республикасының жағдайларына бейімдеуді жүргізеді (бейімделген тәсілді де ұсынуға рұқсат беріледі)

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

12

Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтердiң (улы химикаттардың) өсімдік шаруашылығы өніміндегі және қоршаған орта объектілеріндегі қалдық мөлшерлерін анықтау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар(Ресей Федерациясында, Беларусь Республикасында және Қазақстан Республикасында бейімделген әдістемелерді ұсынуға рұқсат беріледі)

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

13

Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша D1 тарауына (21-тармаққа) сәйкес пестицидтердiң (улы химикаттардың) жұмыс аймағының ауасындағы қалдық мөлшерлерін анықтау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар (бейімделген үдістемелерді де ұсынуға рұқсат беріледі)

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде


14

Пестицидтiң (улы химикаттың) өсімдік шаруашылығы өніміндегі және қоршаған орта объектілеріндегі құрамының нормативтері (пестицидтiң (улы химикаттың) өсімдік шаруашылығы өніміндегі ең көп жол берілген деңгейi, пестицидтiң (улы химикаттың) санитарлық-тұрмыстық мақсаттағы су қоймалары суындағы шекті жол берілген шоғырлануы, пестицидтiң (улы химикаттың) жұмыс аймағы ауасындағы шекті жол берілген шоғырлануы, пестицидтiң (улы химикаттың) жұмыс аймағы ауасындағы және атмосфералық ауадағы болжамды қауiпсіз әрекет ету деңгейi, пестицидтiң (улы химикаттың) топырақтағы шекті жол берілген шоғырлануы) (Қазақстан Республикасының немесе Ресей Федерациясының немесе Беларусь Республикасының денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органы бекіткен)

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

15

Техникалық реттеу және метрология саласындағы мемлекеттік органның талаптарына сәйкес пестицидтi (улы химикатты) өндіруге (формуляциялауға) ұйымдастыру стандарты (техникалық шарттар), препараттық нысанның рецептурасы, пестицидтi (улы химикатты) өндіруге (формуляциялауға) лицензиялық келісімнің көшірмесі ТМД елдерінде жјне Қазақстан Республикасында өндірілетін препараттар үшін)

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

16

Пестицидтi (улы химикатты) өндіруге берілген пестицид (улы химикат) пен оның әрекет етуші заттарын өндіруге (формуляциялауға) рұқсатты растайтын құжат (шетелдік пестицид (улы химикат) өндірушілер үшін белгіленген тәртіппен заңдастырылған, отандық пестицид (улы химикат) өндірушілер үшін салыстырып тексеру үшін тұпнұсқа болмаған жағдайда нотариалды куәландырылған көшірмесі)


Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

17

Пестицидті (улы химикатты) өндіруші әзірлеген пестицидтiң (улы химикаттың) қауіпсіздік паспорты

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

18

Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтi (улы химикатты) тасымалдау, сақтау, қолдану және залалсыздандыру жөніндегі ұсынымдар

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

19

Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде ақпараты бар ыдыс заттаңбасының үлгісі

Комитетке қағаз жеткізгіште, портал арқылы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде

_____________________________