shkolakz.ru 1
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының

2010 жылғы 21желтоқсандағы №351

бұйрығына 34- қосымша


«Халықаралық сақтандыру операциялары және қайта сақтандыру

туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7411202, индексі 11-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық


1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы
19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес дайындалды және ведомстволық статистикалық байқаудың «Халықаралық сақтандыру операциялары және қайта сақтандыру туралы есеп» статистикалық нысанын (коды 7411202, индексі 11-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтырудың тәртібін нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар және методологиялық түсініктемелер осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:

1) Қазақстан Республикасының резиденттері:

халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерді қоспағанда Қазақстан Республикасының аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктер;

осы тармақтың осы тармақшасының екінші абзацында және
2) тармақшасының екінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағындағы филиалдары және өкілдіктері;

азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасында бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жылдан кем уақытша тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатында жүрген азаматтар олардың басқа елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;

2) Қазақстан Республикасының резидент еместері:

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерін қоспағанда басқа мемлекеттердің аумағындағы заңды тұлғалар;


Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік елшіліктер, консулдықтар және басқа да шетелдік дипломатиялық және ресми өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының екінші абзацында және осы тармақшасының екінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы филиалдары және өкілдіктері;

азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасы аумағында кемінде бір жыл тұратын шетелдік азаматтар. Республика аумағында мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатында жүрген шет мемлекеттердің азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер еместер болып табылады.

3) қайта сақтандыру – экономикалық қатынастар жүйесі, ол бойынша сақтандырушы сақтандыруға тәуекелдерді қабылдай отырып, олар бойынша жауапкершіліктің бір бөлігін (өзінің қаржылық мүмкіндігін ескере отырып) келісілген талаптармен басқа сақтандырушыға береді;

4) сақтандыру сыйақысы – сақтандыру компаниясы алған төлемдер (сыйлықақылар);

5) шағымдар – сақтандыру компаниясы төлейтін төлемдер.

3. Осы нысанда сұрап отырған ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балансын жасауға арналған. Осы нысан бойынша төлем балансының сақтандыру саласындағы операцияларына қатысты ақпарат жинақталады.

Барлық операциялар мың АҚШ долларымен көрсетілуі тиіс. Басқа шетел валюталарындағы операцияларды алдымен теңгеге, содан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (әрі қарай – ҚР ҰБ) операция жасалған күнгі тиісті ресми бағамдары бойынша АҚШ долларына ауыстыру керек. Теңгемен жүргізілген операцияларды да ҚР ҰБ-нің операция жасалған күнгі тиісті ресми бағамдары бойынша АҚШ долларына ауыстыру керек.

Барлық операциялар Тәуелсіз мемлекеттер достығы (әрі қарай – ТМД) елдері және басқа елдер, сондай-ақ әріптес елдер бойынша көрсетіледі. Кестелер бағандарының атауында 4-19 аралығында респондент жүргізген операциялардың жалпы көлеміндегі оның (үлесінің) азаюына қарай ең көп үлесі бар (ТМД елдеріне немесе басқа елдерге қатыстылығына қарамастан) әріптес елдердің аттарын көрсету қажет. Қалған елдермен жүргізілген операциялардың жалпы сомасын «басқалары» деген 20-бағанда көрсету қажет.


4. Арифметикалық-логикалық бақылау:

1) А бөлігі. 10-жол = (11-12) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін;

2) А бөлігі. 20-жол = (21-22) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін;

3) А бөлігі. 30-жол = (31-32) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін;

4) А бөлігі. 40-жол = (41-42) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін;

5) А бөлігі. 50-жол = (51-52) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін;

6) Б_а бөлігі. 60-жол = (61-62) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін;

7) Б_а бөлігі. 70-жол = (71-72) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін;


8) Б_а бөлігі. 80-жол = (81-82) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін;

9) Б_а бөлігі. 90-жол = (91-92) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін;

10) Б_а бөлігі. 100-жол = (101-102) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін;

11) Б_б бөлігі. 110-жол = (111-112) жолдардың сальдосы;

12) Б_б бөлігі. 120-жол = барлық бағандар бойынша (121-122) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін;

13) Б_б бөлігі. 130-жол = (131-132) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін;

14) Б_б бөлігі. 140-жол = (141-142) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін;

15) Б_б бөлігі. 150-жол = (151-152) жолдардың сальдосы барлық бағандар үшін.