shkolakz.ru 1
Въз основа на суеверни разкази, легенди и песни, които битуват до началото на XXв., ще се опитам да разгледам същността и генезиса на образа на змея в българската митическа култура. народните вярвания за змея, запазени до края на XІXв., разкриват тясната връзка между него, от една страна, и змията, човека и птицата, от друга. Това проличава както в представите за неговия произход и външен облик, така и в неговото поведение и функции.


Митологичното значение на змията и дракона - змей, е тъждествено. змеят произлиза от змия (смок), която в продължение на повече на 40 години не е видяна от никого. тогава й поникват криле и тя може да лети. Според народни вярвания от Западна България той може да произлезе и от риба.

В народното митическо творчество се среща мотивът за превръщане на човек в змия чрез магии. Така свекърва иска да раздели сина си Стоян от жена му Калина, но вместо снаха си полива него с <<биле омразно>> и той се превърнал в смок:


. . . дорде Калина да стане,

Стоян през врати излезе,

половина бе млад Стоян,

а половина шарен смок.


Змейовете имат човешки произход или даже са хора, обикновено посмъртничета' деца, останали сирачета, преди да се родят, раждани с крилца под мишниците, или са някакви други земни животни, които живеят между нас. Според народните песни от Западна България змеят се ражда от връзката на змей с обикновена жена. Тя го носи 11 месеца и за нея се казва: <<Змейче ще роди, та толкова къснее>>.

Външният облик на змея напомня змия, човек и птица. Змеят има крила, крака и опашка, владее вихрушки, пред които се извива като дълги планини. Змеят в по-малък вид се представя като смок и змия. Управлява гръмотевици, прави облаци, излиза и влиза през комина.

В народните песни е отразен образът на змея-змия, по-точно на митологизираната змия. Обикновено тя е многоглава и многоопашата, което е хипорболизация на нейната сила. По своите функции тя е по-скоро ламя, отколкото змей. в образа на тази змия и в нейната дейност се съдържа нещо, напомнящо космическо разрушение. в народната песен << Груица юнак и люта змия >> се описва нейният облик така:


усили се люта змия,

люта змия у планина,

у планина, у пещера,

люта змия трооглава,

трооглава, шестоглава,

дванаесеопашата.

Силом сили по планина,


по планина, по рудина,

та заплела три планини,

три планини, три клисури,

разселила три градове

и сапрела девет сватби ...

В народното съзнание змеят е необикновено силен. С едно духване може да извади и най-големите дървета, а с едно поемане на дъх да ги изправи.

Змеят напомня човека и по някои черти от поведението си. Той се храни, пие, влюбва се, жени се, може да има деца, самият той се ражда и умира. Наред с белия хляб от най-чистите и едри зърна, гъстото вино, което се носи в кърпи и е получено от най-зрялото и черно грозде, той най-много обича млякото.

Змеят обитава пещери, дупки, пукнатини, живее във високи планини, скали и грамади. Известни пещери, за които се разказва, че там живеели змейве, са Рабишката пещера и пещерата до с. Пирин. Според други народни поверия змейовете посещават и живеят в извори, реки и кладенци.

Според българските народни представи змеят е добро и благоразположено към човека същество. То е стопанин на землището на селото и го пази от лами, хали и другоселски змейове, от градушки и бедствия. Където има змей, има плодородие, защото прогонва градоносните облаци.

Вярването за стопанската функция на змея е разпространено преди всичко в Западна България. Почти всяко село има змей, който пази селището и прогонва другите змейове, които се опитват да откраднат плодородието. В Югозападна България се разказват случки, от които личи колко силна е била в миналото вярата в тези митични същества.

В народните песни също проличава връзката на змея с плодородието. младо змейче се провикнало от висока могила, който е юнак, да се пребори с него. Храбър момък се бил с змейчето, ударил го в черна земя, потрошил го, поглобил го, << потънало й девет боя в черна земя >>. След това обаче настъпила суша:


на туй място дъжд не фана,

дъжд не фана, сняг не фана,

сняг не фана, дъжд не капна.Змейовете са и първи помощници на св. Илия в борбата с халата. Щом светецът забележи някоя хала да обира нивите, той свиква змейовете и ги качва на колесницата и заедно с тях стреля по халата да я убият.

Според народните поверия в борбата с халите змеят е по-силен, но все пак не е неуязвим. Единственото средство, с което халите могат да го наранят, е ако го ударят, макар и с парче от подница. Ако змеят бъде наранен - на това място пада пороен дъжд и град.

Вярването, че когато вали силно, змея е паднал, показва връзката на змея с водната стихия и ролята му в регулирането на водния баланс.

Според народните представи, широко застъпени и в народното песенно творчество, змеят може да се влюбва в обикновена девойка или жена, а съответно змеицата - в младеж. причина за залюбването може да бъде и нарушаването на някои забрани. Радка била залюбена от змей, защото майка й като малка я слагала, дето стъргала хляба, и мотала прежда над нея. в народната песен девойката проклина майка си, че я залюбил змей, защото като малка я оставила да спи там, дето << измиват съдини, изливат помия и софра се изхвърля >>.

Змейничавите от малки са неразговорливи, затворени, избягват срещи с хората, не обичат веселието, разговарят със себе си. Любената от змей е чужда за света - небрежна към външността си, посърнала и бледа, несресана и неумита:


Хубава бяла Бояно,

откак те мама родила,

доде си мома порасла,

мама те не е видяла,

умита и пременена.


Съществува убеждението, че когато девойката или жената сподели с някого за любовта си, тя веднага умира. Интересното, е че сватбата със змея е метафора на смъртта.

В народната песен Радка се обръща към майка си:


Жениш ме, мамо, годиш ме,

ала ме, мамо, не питаш,

че женя ли се или не?

Мене ме, мамо, змей люби,

змей люби, змей ще ме вземе.В една народна песен се представя и момент от сватбата със змея:

... Чешмир се порта отвори,

пълен се дворът напълни

с змееве още с змеици.

Змеици Радки думаха:

Радо ле, мома хубав,

разплитай тънки плетенки -

нашенско ще те оплетем,

нашенско, радо, змеинско.


Макар, че змеят заема особено голямо място сред митологичните персонажи у българите, в последно време се отрича неговото реално съществуване за съвременността, но не и за миналото, в което той изпълнява не малка роля в народното съзнание.