shkolakz.ru 1
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


за доставка и монтаж на професионално перилно оборудване за нуждите на териториалните служби на ГДИН за 2013г.

Описание на изисквания към обекта на поръчката:

Доставката на професионално перилни оборудване за нуждите на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ включва извършването на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя професионални перални със центрофуга и три броя професионални сушилни:

1. Вид и количество на перилното оборудване:

1.1.1. Професионална перална машина с центрофуга мин. 13кг. за

нуждите на Поправителен дом гр. Бойчиновци – 1 бр.

1.1.2. Професионална перална машина с центрофуга мин. 22кг. за

нуждите на затвора гр. Плевен – 1 бр.

1.1.3. Професионална перална машина с центрофуга мин. 35кг. за

нуждите на затвора гр. Враца – 1 бр.

1.1.4. Професионална барабанна сушилна машина мин. 13кг. за

нуждите на Поправителен дом гр. Бойчиновци – 1 бр.

1.1.5. Професионална барабанна сушилна машина мин. 24кг. за

нуждите на затвора гр. Плевен – 1 бр.

1.1.6. Професионална барабанна сушилна машина мин. 35кг. за

нуждите на затвора гр. Враца – 1 бр.


2. Технически изисквания и параметри на перилното оборудване:

2.2. Технически изисквания и параметри на професионалните перилни машини

Общи технически изисквания за пералните машини:

 • Да имат микропроцесорно управление с възможност за програмиране и препрограмиране на минимум 15 броя програми.

 • Барабана и казана да бъдат изцяло от неръждаема стомана AISI304.

 • Двигател с честотен преобразовател за управление при пране и центрофугиране.
 • 3 входа за чиста вода съответно за : студена твърда, студена мека и топла вода.


 • Загряване електрическо: 3AC+N 400V/50Hz.

 • Изводи /тръбни и електрически / за връзка с дозатори за течни перилни препарати.


Технически параметри на професионална перална машина с центрофуга - мин 13кг.:

- Капацитет на зареждане на сухо бельо – мин. 13 кг.

- Обем на барабана – мин. 135 л.

- Центрофуга – мин. 750 об./минута.

- G – фактор, не по малко от - 200.

- Присъединяване студена вода 2 x- ¾”.

- Присъединяване топла вода - ¾”.

 • Отточен клапан с размер - не по малко Ø 76мм.

- Обща инсталирана мощност - не повече от 13 kW.

 • Да има USB порт за връзка с PC.


Технически параметри на професионална перална машина с центрофуга - мин. 22кг.:

- Капацитет на зареждане на сухо бельо мин. 22 кг.

- Обем на барабана – мин. 217 л.

- Центрофуга – мин. 480 об./минута.

- G – фактор, не по малко от - 90.

- Присъединяване студена вода 2 x- ¾”.

- Присъединяване топла вода - ¾”.

 • Отточен клапан с размер - не по малко Ø 76 мм.

- Обща инсталирана мощност - не повече от 20 kW


Технически параметри на професионална перална машина с центрофуга - мин. 35 кг.:

- Капацитет на зареждане на сухо бельо мин. 35 кг.

- Обем на барабана – мин. 350 л.

- Центрофуга – мин. 500 об./минута.

- G – фактор, не по малко от - 130.

- Присъединяване студена вода 2 x- ¾”.

- Присъединяване топла вода - ¾”.

 • Отточни клапани 2 броя, с размер за всеки - не по-малко Ø 76 мм.

- Обща инсталирана мощност - не повече от 27 kW.


2.3. Технически изисквания и параметри на сушилните машини:

Общи технически изисквания:

 • Да имат микропроцесорно управление с възможност за програмиране, препрограмиране и създаване на минимум 20 програми.


 • Барабана да бъде изработен от неръждаема стомана.

 • Да имат реверсивен ход на барабана.

 • Да имат барабан с радиално - аксиално движение на топлия въздух

 • Да имат функция „анти – намачкване“ в края на всеки цикъл.

 • Загряването да бъде електрическо: 3AC 400V/50Hz.

 • Производителност до 2 цикъла на час.

 • Да имат самопочистващ се филтър за прах.


Технически параметри на професионална сушилна машина – мин. 13кг.

- Капацитет на едно зареждане – мин. 13 кг.

- Обем на барабана – мин. 280 л.

- Отвор за поставяне и изваждане на прането - мин. Ø 700 мм.

- Инсталирана електрическа мощност – макс. 19 kW.

- Диаметър на въздуховода – Ø 200 мм.

- Обем на изхвърления въздух – не повече от 760 м³/час.

- Изпарение на влагата – не по-малко от 0.20 л./мин.


Технически параметри на професионална сушилна машина – мин. 24кг.

- Капацитет на едно зареждане – мин. 24 кг.

- Обем на барабана – мин. 530 л.

- Отвор за поставяне и изваждане на прането - мин. Ø 800 мм.

- Инсталирана електрическа мощност – макс. 31 kW.

- Диаметър на въздуховода – Ø 200 мм.

- Обем на изхвърления въздух – не повече от 950 м³/час.

- Изпарение на влагата не по-малко от – 0.380 л./мин.

Технически параметри на професионална сушилна машина – мин. 35кг.

- Капацитет на едно зареждане – мин. 35 кг.

- Обем на барабана – мин. 680 л.

- Отвор за поставяне и изваждане на прането - мин. Ø 800 мм.

- Инсталирана електрическа мощност – макс. 37 kW.

- Диаметър на въздуховода – Ø 200 мм.

- Обем на изхвърления въздух – не повече от 1 200 м³/час.

- Изпарение на влагата - не по-малко от 0.560 л./мин.