shkolakz.ru 1 2 3
СПИСЪК

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.200Ж, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ


ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА СТАРОЗАГОРСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД


I. ИКОНОМИЧЕСКИ


Анка Георгиева Ангелова, Стара Загора, ул. "Парчевич" 17А,ап.7,тел.042/2-28-36,0889280307, управление на търговията

Анна Димитрова Даданска, Стара Загора, ул."Динчо Стаев" 54, тел. 042/5-11-14,0888674016, финанси

Анна Николова Джанкова, Чирпан, ул."Любен Каравелов" 35, тел. 0416/40-50, 0416/22-25, икономика

Антоанета Митева Радева, Стара Загора, ул. "Гео Милев" 60, тел. 042/2-66-12, 042/62-11-21, 048785506, счетоводна отчетност

Ася Хариева Николова, Стара Загора, ул."Свети Климент Охридски"63, тел.042/86-71-41,098541571, счетоводна отчетност

Биляна Тотева Симонова, Стара Загора, кв."Три чучура-юг", бл.ЗСК-2,вх.В,ет.7, ап.21, тел. 042/7-33-87, 0887748160, счетоводство и контрол

Благовеста Алексиева Василева, Казанлък, ул.”Хината”1, вх.Б, ет.4, ап.26, тел. 0431/42392, 0888483800, икономика на вътрешната търговия

Богдана Иванова Джонова, Стара Загора, ул. "Стефан Стамболов" 38 ет4 ап11, тел. 042/2-21-20, 042/60-11-28, 0888453444, дипл. експерт счетоводител

Боряна Дочева Симеонова, Казанлък, ж.к."Изток" 22Г ап.61, тел. 0431/26063, 0887880896, финанси и кредит, счетоводна отчетност

Боряна Пенкова Запрянова,Чирпан, бул.”Георги Димитров” 56,вх.Г,ап.48,тел.0416/6511,0416/3034,0889235906,счетоводство и контрол

Бялка Златева Касабова, Стара Загора ул."Самарско знаме"11, тел. 042/86-31-84, 0888767926, данъци, одит

Ваня Станева Русева, Казанлък, ул."Никола Петков" 49 п.к.8, тел. 0431/21993, 0431/48079, 0888457159, дипл. експерт счетоводител

Велика Иванова Бонева, Стара Загора, ул."Стефан Караджа" 26Б ап.60, тел. 042/3-45-96, труд и работна заплата


Вера Николова Кабзева, Димитровград, ул "Захари Зограф" тел. 0887457305, оценка дълготрайни и оборотни активи

Веселин Димитров Димитров, Казанлък, ул."Тонзос"4 ап.9, тел. 0431/63869, 0431/40043, 0889394363, счетоводна отчетност, управленски контрол

Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора, ул. "Иван Вазов"7 ап.24,тел.042/601856,0887650912 счетоводна отчетност, корпоративни финанси

Веселина Иванова Желева, Казанлък, ж.к."Изток" 22Б ап.30, тел. 0431/23558, 0431/62235, 048780454, 098636449, управление на строителството

Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора, ул.”Антон Марчин”1, вх.Г, ет.6, ап.87, тел. 042/869221, 0888382190, организация на производството и управление на промишлеността

Виолета Тенева Лазарова, Стара Загора, кв."Три чучура-север" 69В ап.64, тел. 042/7-25-96, счетоводна отчетност

Владимир Ангелов Вълчев, Стара Загора, ул. "Димчо Стаев" 30Б ап.55, тел. 042/3-43-54, 0888588136, дипл. експерт счетоводител

Върбан Желязков Колев, Стара Загора, бул."Патриарх Евтимий"155,вх0,чап13,тел.042/5-50-15,042/4-75-26, 048930635, 0887742377, счетоводна отчетност

Галина Желязкова Митева, Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев”,бл.45,вх.Б,ап.29,тел.042/61-86-60,0886200797,финанси, психология

Ганчо Георгиев Колев, Стара Загора, ул."Цар Иван Асен II"112,ет.3,тел.042/62-58-21,0888852461,счетоводна отчетност, банково дело

Геновева Иванова Иванова, Стара Загора, ул.”Стефан Караджа” 26,вх.0,ап.16,тел.042/5-70-36,0888260075,икономика

Георги Антов Войчев, Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман"125, тел. 042/2-70-46, счетоводна отчетност

Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора, ул."Българско опълчение"76,ап.28,тел.042/86-20-35, 042/2-07-83, 0889998000, икономист - счетоводител

д-р по икон. Георги Димов Котаров, Стара Загора, ул. "Иван Киров Вазов" 5Б ап.51, тел. 042/7-82-67, 042/697114, 0888608893, икономика на материално-техническите средства


Даниела Вълчева Демирева, Стара Загора бул. "Генерал Столетов"47Б, ап.47, тел. 042/5-60-57, 0887614348, счетоводна отчетност

Данка Влайкова Бонева, Казанлък, ул. "Тунджа"3 ет.5 ап.59, тел.0431/29827, 0887992362, дипл. експерт счетоводител

Дарина Динева Карабилиева, Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" 65,вх.0, ап.12, тел.042/62-00-66, 042/3-61-63, 042/60-52-63, 0887912590, икономика и управление на промишлеността

Диана Меранзова Колева, Стара Загора, ул."Граф Игнатиев"32В ап.1, тел.042/62-37-29, 0888303388, финанси

Димитрина Йорданова Пашова, Стара Загора, ул."Августа Траяна" 3 ап.3, тел. 042/60-08-67, дипл. експерт счетоводител

Димитър Димов Червенков, Казанлък, ул."Старозагорска" 2 Б ап.9, тел. 0431/22973, 0888885110, счетоводна отчетност

Димитър Кънчев Тарлев, Казанлък, ул."Хаджи Димитър" 3А ап.7, 0888389023, счетоводна отчетност

Димитър Стефанов Димитров, Стара Загора, ул."Боруйград" 47, ет.1 ап.1, 042/3-03-70, счетоводна отчетност

Динка Желязкова Кирова, Стара Загора, кв.”Казански”, бл.17, ап.100, 042/671751, 0886840931, стопанско управление

Динко Грозев Митев, Стара Загора, ул.”Отец Паисий”14, вх.А, ап.19, тел.098831603, митнически и външнотърговски проблеми

Дияна Иванова Дякова, Стара Загора, ул."Свещ. Клисаров" 7Б ап.25, тел. 042/5-23-92, счетоводна отчетност

Донка Иванова Петрова, Стара Загора, ул."Цар Иван Асен II"144 ап.9, тел. 042/60-25-16, 0899112510, данъци, одит, дипл. експерт счетоводител

Донка Иванова Стойчева,Стара Загора,ул.”Иван Вазов”3, вх.В,ап.13,тел.042/5-00-64,0888337765,счетоводство и контрол, аграрна икономика

Екатерина Щерева Янева, Казанлък, ул."Хината" 1 вх.Е ап.116, тел. 0431/48384, управление на промишлеността

Елена Дянкова Димова, Стара Загора, ул."Васил Левски" 67, ет.3 ап.5, тел. 042/5-61-31, 0888260057, дипл. експерт счетоводител

Елена Колева Ангелова, Стара Загора, ул."Сливница"3, тел. 042/86-30-83, счетоводна отчетност


Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, ул."Димчо Стаев"30, вх.А, ап.9, тел.042/3-02-07, счетоводство и контрол

Елена Янкова Димитрова, Раднево, ул.”Рашо Костов” 5Б, ап.21, тел. 0888824481, счетоводство и контрол

Елеонора Кръстева Червенков, Стара Загора, ул."Отец Паисий" 87А ап.36, тел. 042/60-11-96, дипл. експерт счетоводител

Емил Павлов Златев, Стара Загора, ул. ”Господин Михайловски”67, тел.042/3-75-89,0888752435,счетоводство

Енчо Желев Иванов, Стара Загора, бул. "Христо Ботев" 124В ап.81, тел. 042/4-84-22, икономика, програмист на счетоводни програми

Жана Колева Георгиева, Стара Загора, кв."Три чучура-север" 60 ап23, тел. 042/7-36-23, финанси и кредит, публична администрация

Живка Стойкова Дечева, Стара Загора , ул."Августа Траяна"11,ет.3,ап7,тел. 042/3-10-41, труд и работна заплата , инж. химик

Иван Върбанов Иванов, Казанлък ул."Скобелев" 28Б, тел. 0431/23197, 048983334, икономика

Иван Митев Иванов, Стара Загора, ул."Любен Каравелов" 3А ап.70, тел. 042/63-58-39, 0889372272, икономика на строителството

Иван Петров Антов, Стара Загора, ул."Иван Вазов" 3Б ап.18, тел. 042/64-54-68, 0898350851, счетоводна отчетност

Иван Стойков Ханджиев, Казанлък, ул."Тулово" 17А, тел. 0431/40263, счетоводна отчетност

Иван Христов Бабинков, Казанлък, кв.”Васил Левски”, бл.26, вх.В, ап.42, тел.0431/29716, 0898382182, икономика и управление на промишлеността, икономическа информатика

Иванка Василева Карадонева, Стара Загора, ул."Майор Кавалджиев" 76, ет.4, ап.10, тел. 042/3-31-28, 0888261587, финанси

Иванка Мънчева Николова, Бузовград, ул. "Бачо Киро" 2, тел. 04355/228, 0431/62497, 0888713853, 0887791885, дипл. експерт счетоводител

Иванка Николова Спасова, Пловдив, ул. "Никола Карев" 37, тел. 032/773693, оценка дълготрайни и оборотни активи

Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" 22Б ет7.ап.67, тел. 042/63-01-94, 0899607945, счетоводна отчетност, стоковед, оценка на земеделски земи


Иванка Тодорова Бинева, Стара Загора, ул.”Петко Рачев Славейков”3,ап.50,тел.042/60-33-01,0889320771, счетоводство и контрол,аграрна икономика

Ирена Георгиева Дурева, Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" 22А ап.42, тел. 042/2-42-96, 098423484, стопанско управление

Ирина Желева Цонкова, Стара Загора, ул."Стефан Стамболов" 44, ет.7, ап.21, тел.042/60-21-68, икономист-счетоводител

Йоана Иванова Цветкова, Казанлък, ул. "Отец Паисий" 6 ет.4 ап.14, тел. 0431/21060, икономика на търговията

Йордан Василев Стоянов, Стара Загора,ул. "Христо Ботев" 117Г,ап.2,тел.042/64-21-15,0898937622, счетоводна отчетност

Катя Желева Великова, Стара Загора, ул. "Иван Вазов" 5Г ап.88, тел. 042/7-52-96, 041112637, счетоводна отчетност

Костадин Иванов Керацов, Стара Загора, ул. "Иван Вазов"9 вх.0 ет.3 ап.7, тел. 042/635315, счетоводна отчетност

Красимира Иван.Панайотова, Казанлък, ул."Мазалат"3 ет.3 ап.9, тел. 0431/20655, 0431/62813, 0888334091, дипл. експерт счетоводител.

Лидия Желязкова Николова, Стара Загора, ул."Боруйград" 29, ет.2, тел.042/4-00-15, 0887478145, финанси и кредит

Лилия Йорданова Накова, Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен II”97,тел.042/62-56-26, икономика и организация на търговията

Лоти Бохор Андреева, Стара Загора, кв."Три Чучура" бл.101 вх.0 ап.11, тел. 042/7-55-29, счетоводна отчетност

Маргарита Крумова Тонева, Стара Загора, ул."Стефан Стамболов" 44 ет.4 ап.11, тел. 042/4-23-38, икономика на търговията

Маргарита Миткова Попова, Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен II" 42 ап.4, тел. 042/60-29-14, 042/2-61-20, 0887688748, финанси

Маргарита Николова Кичукова, Стара Загора, ул."Отец Пайсий" 122В, тел. 042/2-30-74, 0888312268, икономика на строителството

Мариана Димова Ангелова, Димитровград, ул."Отец Паисий" 5 ет1, тел. 039/127211, оценка дълготрайни и оборотни активи

Марийка Стефанова Абрашева, Стара Загора,ул.”3 март”1, тел.042/68-02-70,042/36-34-06,0898702121,търговия и маркетинг


Мария Венкова Христова, Казанлък, кв.”Васил Левски”, бл.46, вх.Б, ап.29, тел. 0431/48606, счетоводство и контрол”

Мария Господинова Колева, Стара Загора, ул."Свети Княз Борис"168А,ап.33,тел.042/3-00-85, дипл. експерт счетоводител.

Мария Илиева Пенева, Стара Загора, ул. "Златан Станчев" 6 ет3 ап3, тел.042/3-02-48, 0888957180, счетоводна отчетност, международни стандарти

Мария Минчева Иванова, Стара Загора, ул. "Димитър Караджов"1,вх.В,ап.17,тел.042/5-06-87, счетоводство и контрол

Марин Тонев Маринов, Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен II" 104А ап.3, тел. 042/4-36-58, 0888751791, счетоводство и контрол

Милена Владимирова Миткова,Стара Загора,ул.”Георги Сава Раковски”105, ет.3, тел.042/63-86-46, 0888708035, счетоводна отчетност

Милена Костова Христова, Стара Загора, ул. "Стефан Стамболов" 38А ап.18, тел. 042/60-19-18, счетоводство и контрол

Милка Маркова Ганчева, Стара Загора, ул. "Иречек" 30Б ап.29, тел. 042/62-68-07, стокознание

Мима Кънчева Енева, Казанлък, ул.”Сливница” 18, тел. 0431/27866, 0888588055, счетоводна отчетност

Минка Златева Христова, Казанлък, ул. "Княз Александър Батемберг"8Б,ет.1,ап.13,тел. 0431/42815, счетоводна отчетност

Минка Минева Стоянова, Стара Загора, ул."Армейска"3, ап.10, тел.042/60-19-68, 0889428927, икономист-финансист

Минка Минчева Тонева, Стара Загора,ул.”Райна Княгиня”1, ет.2,ап.3, тел.042/60-25-35,0887805159 управление и планиране на народното стопанство

Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, ул. "Янко Иванов" 19, тел. 0416/3821, 0416/2140, 098593245, икономист

Митко Йовчев Делев, Стара Загора, ул."Хаджи Димитър Асенов" 59, вх.Б, ап.9, тел. 042/3-38-06, стоковед

Наталия Бориславова Петрова, София, ж.к.”Люлин”,бл.533,

вх.Д,ет.7,ап.116,тел.02/9854080,организация в производството и управление в търговията

Неделчо Христов Недялков, Стара Загора, ул."Иван Вазов"7 ап.24, тел.042/60-18-56, счетоводна отчетност


Нели Димитрова Шопова, Казанлък, ул."Еделвайс"3 ап.7, тел. 0431/62861, 0888809021, дипл. експерт счетоводител

Нечо Тотев Лесов, Стара Загора, ул. "Господин Михайловски"7А ап.13, тел. 042/62-06-19, счетоводна отчетност

Николай Стоянов Стоянов,Стара Загора,ул.”Екзарх АнтимI” 49,вх0,ет.1,ап.1, тел.0888282647,счетоводство и контрол

Пенка Георгиева Начева, Стара Загора, ул. "Цар Калоян"44,ет.6, ап.6, тел. 042/5-14-88, 0888349816, икономист по строителството

Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, ул."Братя Даскалови"47,тел.0416/55-50, 0416/73-41, счетоводна отчетност

Пенка Калева Енева, Стара Загора, ул."Генерал Столетов" 72А ап.7, тел. 042/62-45-11, 0886867880, икономика на труда, социално дело

Пенка Мартинова Колева, Стара Загора, ул."Армейска" 3 ап.2, тел. 042/3-14-63, 042/60-30-82, счетоводна отчетност

Пенка Славова Павлова, Стара Загора, ул."Иречек" 7, тел. 042/2-01-70, дипл. експерт счетоводител

Пеньо Цанев Димиев, Стара Загора, ул."Христина Морфова" 2В ап.39, тел. 042/62-98-31, икономика на промишлеността

Петър Гатев Пъдарски, Казанлък, ул."Гладстон" 53Г ап.71, тел. 0431/25242, 0431/46237, финанси и кредит

Пламен Николаев Петков, Стара Загора, ул."Иван Вазов" 3В,ап.18,тел.042/2-54-77, 042/604443, икономика на търговията

Радка Атанасова Димитрова, Стара Загора, ул."Братя Жекови" 62А, тел. 042/64-34-28, 0888831501, счетоводна отчетност

Радка Димитрова Стойчева, Стара Загора, ул."Кольо Ганчев"19 ет.1 ап.2, тел. 042/5-20-07, 0886740159, счетоводна отчетност

Радка Славова Сирекова, Стара Загора, ул."Цар Калоян" 20В ет.1 ап.73, тел. 042/4-60-49, 042/2-40-13, счетоводна отчетност

Радослав Стойков Христов, Стара Загора, кв."Казански" 25,ап.75,тел. 042/60-08-90, 0888202555, икономика, социология

Радост Тодорова Василева, Стара Загора, бул."Патриарх Евтимий" 91Б ап.31, тел. 042/60-57-98, 0888687046, икономика


Радостина Ганчева Червенкова,Стара Загора,ул.”Патриарх Евтимий”112Б,ет.4,ап.15,тел.0899830107,макроикономика,финанси

Радостина Димитрова Атанасова, Стара Загора,ул,”Кольо Ганчев” 86А,тел.0888628076,счетоводство и контрол

Радостина Иванова Мурджева, Стара Загора, ул.”Димитър Наумов”5А,ет.7,ап.27,тел. 042/605598, 042/629899, 0888314534, счетоводство и контрол, финанси

Росица Иванова Танева, Стара Загора, "Хаджи Димитър Асенов"74 ет.2 ап.5, тел. 62-22-02, 0888443731, икономист-счетоводител

Руска Ботева Стойчева, Стара Загора, ул."Христо Ботев" 119А,ап.2,тел.042/62-23-19,0887909099, счетоводство и финанси

Руска Нанева Иванова, Стара Загора, ул."Майор Кавалджиев"60, ап.19, тел. 042/3-74-92, счетоводна отчетност

Сашо Пейчев Славов, Стара Загора, ул."Иван Вазов" 15А ап.40, тел. 042/5-56-11, икономика на строителството

Севдалина Стоянова Стоянова, Стара Загора, ул. "Г.Апостолов"17,ап.14,тел.0888322001, счетоводна отчетност

Симеон Цилов Нейчев, Стара Загора, бул."Методий Кусев" 31А ап.5, тел. 042/2-66-19, финанси

Славей Петров Начев, Стара Загора, ул."Цар Иван АсенII" 116 ап.6, тел. 042/4-82-02, счетоводна отчетност

Станка Добрева Христова, Стара Загора, ул.”Св. Княз Борис”140, ап.54, счетоводство и контрол

Стела Иванова Кехайова, Казанлък, ж.к."Изток" 28А ап.20, тел. 0431/47207, 0888429559, държавна администрация, международно право

Стефан Иванов Сутров, Стара Загора, ул."Цар Калоян" 45А ап.1, тел. 042/63-09-15, счетоводна отчетност

Стефан Костадинов Стефанов, с. Енина, ул."Бачо Киро" 14, тел. 943262531, счетоводна отчетност

Стефанка Атанасова Василева, Стара Загора, ул. “Атанас Кожухаров”15, ап.10, тел. 042/34835, 042/670119, 0888716886, счетоводна отчетност

Кръстева, Стара Загора, ул."Екзарх Антим I", тел. 042/3-09-79, икономист и машинен инженер

Стоян Иванов Стоянов, Стара Загора, бул."Методий Кусев" 7Б ет.3 ап.15, тел. 042/2-65-28, мениджмънт


Стоянка Михайлова Петкова, Стара Загора, ул."Августа Траяна"48,тел. 042/60-16-37, 0887635731, счетоводна отчетност

Съби Стоянов Стоянов, Стара Загора, бул."Генерал Гурко" 98А ет.4 ап.11, тел. 042/4-37-56, 0888420169, финанси, счетоводна отчетност

Събка Димова Стефанова, Стара Загора, ул."Васил Левски" 61 ет.3, тел. 042/62-75-29, 0886831053, икономист

Таня Борисова Коларска, Стара Загора, бул."Методий Кусев"54,ет.3,ап.7, тел. 042/2-53-39, 042/2-35-31, управление на индустрията

Татяна Енчева Букова, с. Брестовица (Пловдивско), тел. 031422577, оценка дълготрайни и оборотни активи

Тенчо Стефанов Руканов, Стара Загора, ул."Св.Княз Борис"168,ап.62,тел.042/86-80-50,икономика на строителството, мениджмънт

Теодора Иванова Иванова,Чирпан,ул.”Септемврийци”3,тел. 0416/31-48,0887201757, икономист счетоводител, банково дело, международни счетоводни стандарти

Тянка Иванова Захариева, Казанлък, ул."Васил Левски" 22А ап.18, тел. 0431/64857, 0431/44857, дипл. експерт счетоводител

Тодор Ганчев Иванов, Стара Загора, ул."Константин Иречек" 30Б ет5 ап29, тел. 042/62-68-07, стоковед

Тодор Кирилов Крендов, Стара Загора, ул."Августа Траяна" 70А ет.2 ап.6, тел. 042/3-34-94, 042/60-18-38, 0888796004, управление на строителството

Томинка Митева Паскалева, Стара Загора, ул. "васил Левски" 8, ап.9, тел. 042/5-22-67, 0888645325, счетоводство финанси и контрол

Христина Петрова Момчилова, Стара Загора, ул.”Августа Траяна”29, вх.А, ет.3, ап.7, тел.042/60-54-35, 04322/25-24, 0887190133,счетоводство и контрол

Христо Атанасов Христов,Стара Загора, ул.”Т.Стоянович” 32,вх.0,ап.14,тел.042/64-81-13,0899853048,финанси

Христо Василев Тодоров, Стара Загора, ул.”Генерал Гурко”84, ап.16, тел. 042/25754, 098561425, икономика и управление на промишлеността

Христо Георгиев Христов, Пловдив, ул."Кичево"22 ап.15, тел. 0888654837, оценка дълготрайни и оборотни активи


Христо Стефанов Стаменов, Казанлък, ул."Орешака" 62, тел. 0431/28302, 0431/62647,0888716865, финанси, агробизнес

Христослава Веселинова Георгиева, Стара Загора, ул.”Боруйград” 39, ет.3, ап.5, тел.042/20167, 0888388003, икономическа информатика

Цветана Георгиева Дечева, Стара Загора, ул."Васил Левски"2 ап.43, тел. 042/3-22-14, счетоводна отчетност, финанси

Цветанка Стефанова Петрова, Казанлък, ул."Гладстон" 82 ет.2, тел. 0431/35948, счетоводство и контрол

Чавдар Георгиев Златев, Пловдив, бул."Стефан Стамболов" 87, тел. 032/772303, 098242303, оценка дълготрайни и оборотни активи

Шинко Георгиев Забунов, Хасково, ул."Самуил", тел. 0889647351, 03834128, оценка дълготрайни и оборотни активи

Янка Танева Танева, Стара Загора, ул."Капитан Андреев" 1, вхБ, ап.42, тел.042/7-76-70, икономист счетоводителследующая страница >>