shkolakz.ru 1 2 ... 5 6
Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните


Адрес: бул. „Княз Дондуков” 9, етаж 4

София, 1000

Тел. 02/981-11-33 факс : 02/987-40-01

Тази комисия е орган, който има за цел да координира, ръководи и контролира системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение (малолетни и непълнолетни лица). Централната комисия за борба срещу противообществени прояви от страна на малолетни и непълнолетни участва в разработването на нормативни актове по проблеми, които засягат посочената група лица, информира обществото за рисковите ситуации, при които малолетни и непълнолетни могат да бъдат въвлечени в извършването на криминални деяния, за мерките за възпитателно въздействие, които се възприемат в такива случаи, както и за тенденциите и състоянието на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетни.

Ако си под 14 години, т.е нямаш все още навършени 14 години, ти си малолетно лице и не носиш наказателна отговорност. Непълнолетен си, когато си навършил совите 14 години, но не и 18 г, след навършването на които се приема, че си пълнолетен. Много често си объркан, растеш в неблагоприятна семейна среда, която те подтиска и подтиква към агресия и криминални деяния. Съществува реалната възможност, когато извършваш криминално деяния да си под влиянието на по - възрастни или по – големи от теб хора – родители, приятели и др. До навършване на 14 г. ти си наказателно неотговорно лице и при извършване на правонарушение по отношение на теб могат да се прилагат само възпитателни мерки. При правораздаване за непълнолетни лица ( т.е навършили 14 г.) случаят се пренасочва от органите на съдебна власт към извънсъдебните структури на системата за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Ако извършиш престъпление, твоето наказание ще бъде под формата на възпитателни мерки, които имат за цел предотвратяването на подобни криминални действия в бъдеще.

Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни


Местни комисии


Top of Form
Област 

П.К.

Град

Район
Телефон

Факс

Благоевградска

2770

Банско0749/8-86-33
Благоевградска

2780

Белица07444/22-14
Благоевградска

2700

Благоевград073/88-51-98
Благоевградска

2900

Гоце Делчев

0751/60-252
Благоевградска

2960

Гърмен07523/31-85
Благоевградска

2840

Кресна07433/23-59; 23-60
Благоевградска

2850

Петрич0745/69-113
Благоевградска

2760

Разлог0747/80-095, вътр. 114
Благоевградска

2800

Сандански0746/359-11-58
Благоевградска

2950

Сатовча07541/21-11Благоевградска


2730

Симитли0748/7-21-38
Благоевградска

2825

Струмяни07434/30-07
Благоевградска

2933

Хаджидимово07528/22-83
Благоевградска

2790

Якоруда07442/22-55
Бургаска

8500

Айтос0558/21-33
Бургаска

8000

Бургас056/84-57-63; 84-13-13
Бургаска

8120

Камено

05515/30-79

Бургаска

8400

Карнобат0559/2-28-03, вътр.144
Бургаска

8350

Малко Търново05952/20-27
Бургаска

8230

Несебър0554/451-83
Бургаска

8200

Поморие0596/2-31-74
Бургаска

8180

Приморско0550/3-36-47
Бургаска

8540

Руен05944/62-33, вътр.137
Бургаска

8130

Созопол
0550/2-57-12
Бургаска

8300

Средец05551/69-95, вътр.236
Бургаска

8470

Сунгурларе05570/155
Бургаска

8260

Царево0550/5-50-29
Варна-град

9000

Варна052/61-66-30
Варна-град
Варна

"Одесос"
052/61-28-86
Варна-град
Варна

"Приморски"
052/35-91-28


Варна-град
Варна

"Младост"
052/51-16-13
Варна-град
Варна

"Аспарухово"
052/37-09-64
Варна-град
Варна

"Вл. Варненчик"
052/51-04-73
Варна-град
Варна

Кметство Каменар
052/67-10-55
Варна-град
Варна

Кметство Тополи и Казашко
052/74-24-87
Варненска

9140

Аврен05106/240
Варненска

9154

Аксаково05113/31-82
Варненска

9150

Белослав05112/25-80
Варненска

9101

Бяла05143/24-37
Варненска

9220

Ветрино05161/21-14
Варненска

9280

Вълчи дол05131/24-90
Варненска

9162

Девня0519/97-924
Варненска

9120

Долни Чифлик05142/35-35Варненска


9250

Дългопол0517/22-192
Варненска

9200

Провадия0518/27-12, вътр. 215
Варненска

9170

Суворово05153/23-81
Великотърновска

5000

Велико Търново062/61-92-12
Великотърновска

5100

Горна Оряховица0618/60-501/160
Великотърновска

5070

Елена06151/62-61, вътр. 321
Великотърновска

5090

Златарица

06161/43-58
Великотърновска

5140

Лясковец0619/2-21-24
следующая страница >>