shkolakz.ru   1 ... 7 8 9 10 11

Блок 2. Берілген блокта 1 теориялық сұраққа жауап беру қажет, дұрыс жауапқа - 20%.

Есту талдағышының негізгі бөлімдері, оның сипаттамасы.

Блок 3. Берілген блокта 1 жағдайлық есепті шешу керек, дұрыс жауапқа - 20%.


Адамды Барани креслосына отырғызып, 1 секундта 1 айналым жиілігімен айналдырды. Бұл қандай жағдайға әкеледі? Оның барлық көрсеткіштерін және пайда болуын түсіндіріңіз.


Физиология кафедраның менгерушісі, профессор Миндубаева Ф.А.

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Физиология кафедрасы

Аралық бақылау №3

«Физиология-1» пәні

Мамандық: «Жалпы медицина» 2 курс

2-курс

№ 10 Вариант

Блок1. Бұл блокта 20 тест сұрағына жауап беру керек, әрбір дұрыс жауапқа – 3 %.


 1. Зат алмасуды қалыпты жағдайда немен анықтау керек

 1. кестемен

 2. Нернст формуласы бойынша

 3. белгіленген атомдар әдісі

 4. түзу калориметрия әдісімен

 5. рефлекстық әдіспен

 1. Зат және энергия алмасудың реттелу орталығы қайда орналасқан?

 1. жұлында

 2. сопақша мида

 3. ортаңғы мида

 4. аралық мида

 5. мишықта

3. Көмірсулар жанғанда изиологиялық жылу коэфицент тең

 1. 3,9 ккал

 2. 4,5 ккал

 3. 5,4 ккал

 4. 4,1 ккал

 5. 5,0 ккал

   1. Инфекциялық ауру кезінде байқалады

 1. теріс азоттық баланс

 2. оң азоттық баланс

 3. азоттық баланстың бұзылуы болмайды

 4. азоттық баланс көп фазалы өзгереді

 5. азоттық баланс екі фазалы өзгереді

5. Қоршаған ортаның температурасының төмендеуінен негізі айналым

 1. төмендейді

 2. екі фазалық өзгереді

 3. жоғарлайды
 4. төмендеді, содан кейін жоғарылайды


 5. өзгермейді

6. Тироксинның жетіспеуі әкеледі

 1. жұмыс алмасуды жоғарлатады

 2. негізгі алмасуыды төмендетеді

 3. адреналиннің түзілуіне

 4. норадреналиннің түзілуіне

 5. ацетилхолиннің түзілуіне

7. Ер адамдарға қарағанда әйелдерде негізгі алмасудың мөлшері

 1. 16% ға жоғары

 2. 10% ға төмен

 3. 10% жоғары

 4. 20% жоғары

 5. 20%төмен

8. Қалқанша безі гормоны тироксин негізгі алмасуды өзгертеді.

 1. төмендетеді

 2. жоғарлатады

 3. өзгертпейді

 4. жоғарлатады содан кейін төмендетеді

 5. төмендетеді содан кейін жоғарлатады

 1. Негізгі зат алмасуға жұмысшы қосынды деп аталады

 1. шынықтыру жұмысқа энергия жұмсалуы және ас қорыту жолдарының секреторлық қызметтері

 2. ой жұмысына және бүйрек қызметтеріне энергия жұмсалу

 3. АҚЖ моторикасына энргия жұмсалуыды, жүректің жұмысына

 4. дене температурасының сақталуына энергия жұмсалу, тыныс алуға

 5. дене температурасының сақталуына энергия жұмсалу, өт қалташығының жұмысына

 1. Ұйқы безінің гомоны қан құрамындағы глюкозаның мөлшерін жоғарлатады

 1. глюкогон

 2. инсулин

 3. тироксин

 4. соматотропин

 5. прогестерон

11. Ағза даму кезінде байқалады

 1. теріс азоттық баланс

 2. оң азоттық баланс

 3. азотық баланстың өзгермеуі

 4. азоттық баланстың көп фаздық өзгеруі

 5. азоттық баланстың 2 фаздық өзгеруі

12. Диссимиляция ол

 1. күрделі заттардың ыдырауы

 2. қарапайым заттардың түзілуі

 3. қышқылдардың тотығуы
 4. негіздердің тотығуы


 5. күрделі заттардың түзілуі

13. Болуға тиісті негізгі алмасудың кестелері бойынша көрсеткіштер арқылы анықтайды

 1. жынысы, тыныс алу жиілігі, жасы

 2. жынысы, тыныс алу жиілігі, бойы

 3. салмағы, ЖЖЖ, жынысы

 4. салмағы, бойы, жасы

 5. салмағы, ЖЖЖ, жасы

14. Электроретинограмма көрсетеді:

 1. көз торындағы пигменттік клетканың жинақтық электірлік жауабын

 2. жарық тітіркендіргішке ганглиозды клетканың жинақтық электірлік жауабын

 3. биополярлы нейронның жинақтық электірлік жауабын

 4. қыртыс клеткасының жинақтық электірлік жауабын

 5. көз торының жинақтық электірлік жауабын

15. Рецептордың потенциялының мынадай қасиеті бар:

 1. бәрі немесе ештеңе емес заңына бағынады

 2. мембранада секірмелі түрде таралады

 3. мембранада декрементсіз таралады

 4. мембрана рецепторының қозғыштық аймағы үлкейеді де амплитудасын өзгретпейді

 5. интинсивті стимулдың жоғарылаған ұзындығы мен амплитудасы да жоғарылайды

16. Аккомодация барысында көз түсінеді

 1. көз торында анық көрінетін нүктенің жоқтығы

 2. әртүрлі қашықтықта заттарды анық көру қабілеті

 3. көз бұршағының орталық және перифериялық жарықты әртүрлі деңгейде сындыруы

 4. жарықтың әсерінен көз торы элементтерінің сезгіштігінің өзгеруі

 5. қараңғыда көру қабілеттілігі

 1. Ортаңғы құлақтың бұлшықетінің ролі

 1. дыбыстың қаттылығын реттейді

 2. дыбыс қарқындылығын реттейді

 3. ішкі құлаққа келетін дыбыс энергиясын жоғарлатады

 4. ішкі құлаққа келетін дыбыс энергиясын азайтады

 5. дыбыс жарғағындағы толқынның амплитудасын жоғарлатады

18. Адамдағы дыбыс жиілігінің ең жоғарғы сезімтал аймағы


 1. 100-400Гц

 2. 700-800Гц

 3. 1000-4000Гц

 4. 1000-20000Гц

 5. 6000-8000Гц

19.Вистибулярлы талдағыштың перифериялық бөлімі тұрады

 1. табалдырық, жартылай шеңберлі канал

 2. табалдырық, ұлу

 3. ұлу, жартылай шеңберлі канал

 4. табалдырық, отолиттер

 5. жартылай шеңбер отолит

20. Вистибулярлы сенсорлы жүйенің қызметі

 1. дене температурасын қалыпта ұстау

 2. гомеостазды қалыпты ұстау

 3. қан хемизмін координирлеу

 4. ішкі мүшелердін қызметін реттеу

 5. тепе-теңдікті сактау
<< предыдущая страница   следующая страница >>