shkolakz.ru 1
1. Қандай көрсеткіштер бидай ұнының наубайханалық қасиеттерін сипаттайды?


2. Ұн сапасының қай физикалық- химиялық көрсеткіші МЕМСТ қатарына жатпайды?

3. Қандай ұнның ақуыздары желімтек түзбейді?

4. Майсыздандырылмаған соя ұны қандай мақсатта пайдаланылады?

5. Ұн сапасының қай көрсеткіші органолептикалық көрсеткіштерге жатпайды?

6. 100 г. ұннан, 60 мл судан және 10 г престелген ашытқыдан иленген қамырдың 5 сағат ашуы нәтижесінде түзілген СО2-ң мөлшері (мл), ұнның қандай қабілеті болып табылады?

7. Ұнның қант түзу қабілеті қандай ферметтерге байланысты?

8. β- амилазаның инактивациялану температурасы:

9. Ұнның ақуызды- протеиназалы кешені қандай заттардан тұрады?

10. Бидай ұнындағы ақуыз мөлшері қандай?

11. Бидай ұнының қандай ақуыздары желімтек түзеді?

12. Желімтектің беріктігін қандай заттар арттырады?

13. Ұнның түсі неге байланысты?

14. Қайта қалпына келетін қосылыстармен белсендігін арттыра алатын заттар қалай аталады?

15. Ақуыздары, олардың пептидтік байланыстарымен гидролитикалық ыдырататын заттар қалай аталады?

16. - амилазаның тиімді әсер ету температурасы қандай?

17. Ұн «күшіне» қандай факторлар әсер етеді?

18. Суда еритін ақуыздар қалай аталады?

19. Бидай ұнындағы крахмал мөлшері:

20. Сабын қайнатпасын қандай жабдықта қайнатады?

21. Ұнтақтаудан кейін ұнды қолайлы жағдайда сақтау кезінде оның наубайханалық қасиеттері жақсарады. Бұл құбылысты қалай атайды?

22. Қолайлы жағдайда жаңа ұнтақталған ұнның қасиеті қалай өзгереді?

23. I және II- сортты ұнның жетілуіне қажетті тиімді мерзім :

24. Сақтау барысында ұн түсінің ағару себебі неде?

25. Қандай фермент ұнның “күшіне” әсер етеді?

26. Қандай пигмент ұн түсін айқындайды?

27. Қандай ферменттер ақуызды пептидтік байланыстары бойынша ыдыратады?

28. Ылғалдылығы; лас қоспа мөлшері; дәндік қоспасы; таза дәні (%) бойынша зауытқа келіп түсетін тары сапасына қандай талаптар қойылады?


29. Базистік сапалы тарыны өңдеу кезінде ажарланған тарының жалпы шығымы неге (%)?

30. ЗШН және УI-БШП ажарлауға арналған машинаны пайдаланусыз тарының жалпы шығымы неге тең?

31. Дән және қауыздалмаған дәні бойынша жоғарғы сортты ажарланған тары сапасының нормасы қандай (%)?

32. Ажарланбаған тары технологиясында қауыздау жүйесінің қаннша мөлшері қолданылады?

33. Дәнді ажарлау кезінде жарманың тағамдық құндылығы қалай?

34. Күріш дәнінде гүлді қабыршақ мөлшері қандай болады (%)?

35. Күріш дәнінде дән мөлшері қандай (%)?

36. Күріш дәнінде жемісті және дәнді қабық мөлшері қандай болады (%)?

37. Жарма зауытына жіберілетін күріштегі таза дән мөлшерінің нормасы қандай?

38. Күріш дәніндегі ақуыз мөлшері неге тең (%)?

39. Толық жарма шығымына әсерін тигізетін күріш дәні үшін сапаның қандай көрсеткіші тән?

40. Күріштің қандай дәні жоғары технологиялық жетістіктерімен өзгешеленеді?

41. Жарма зауытына түсетін күріш дәніне ылғалдылығы бойынша қандай нормативтік талаптар қойылады (%)?

42. Жарма зауытына түсетін күріш дәніне лас және дәндік қоспалары бойынша қандай нормативтік талаптар қойылады (%)?

43. Базистік кондициялы күріш дәнін өңдеу кезінде толық ажарланған жарма шығымы неге (%)?

44. Жармаға өңдеу кезінде күріш дәні қанша фракцияға сортталады?

45. Дән массасынан минералды қоспаларды тазалау қандай машиналарда жүргізіледі?

46. Күріш дәнін қауыздауды қандай технологиялық жабдықта жүргізеді?

47. Күріш дәнін ажарлау үшін қандай машина қолданылады?

48. Жарма өндірісінің өнімдерін сорттау үшін қандай електер қолданылады?

49. Күріш жармасын өндіру процесі кезінде жарманы бөліп алу қандай технологиялық жабдықта жүргізіледі?

50. Ботқа консистенциясы бойынша жарманың қандай сорттарынан әдетте жоғары баға алады?

51. Негізгі дақылдың дәндерін толық бөліп алуды және біркелкі фракцияға сортталған дәндерді бөліп алуды қарастыратын астық араласпасын механикалық бөліп алу процесі - бұл...


52. Өңделетін дақылдан қоспалар мен майда дәндерді бөліп алу үшін және астықты ірілік фракциясы бойынша сорттау үшін сепарирлеу машинасында қандай жұмыс мүшесін пайдаланады?

53. Қара құмықты сепарирлеу үшін машиналарда електердің қандай иілімі орнатылады?

54. Негізгі астықтан ұзындығы бойынша өзгешеленетін қоспаларды бөліп алуға арналған машиналар қалай аталады?

55. Астық массасынан жеңіл қоспаларды бөліп алу үшін қолданылатын машиналар қалай аталады?

56. Қауыздауға жіберілетін күріш, арпа, бидай массаларындағы лас қоспалар мөлшерінің нормасы қандай (артық емес, %)?

57. Қауыздауға жіберілетін сұлы массасындағы лас қоспалар мөлшерінің нормасы қандай (артық емес, %)?

58. Тазалаудан кейінгі қара құмық дәні массасындағы лас қоспалар мөлшерінің нормасы қандай (артық емес, %)?

59. I категория қалдығында дән мөлшерінің қандай пайызы жіберіледі?

60. II категория қалдығында дән мөлшерінің қандай пайызы жіберіледі?

61. III категория қалдығында дән мөлшерінің қандай пайызы жіберіледі?

62.Астықтың технологиялық қасиеттерін өзгертуге бағытталған сумен (бумен) және жылумен дәнге әсер ету - бұл...

63. Жарма дақылдарының астығын дайындау бойынша қандай операция өндіріс процесінің оптималды жағдайын тудыруға, жарма шығымын жоғарлатуға, сақтау кезінде тұрақтылыққа, тағамдық және дәмдік қасиеттерін жоғарлатуға әкеледі?

64. Қара құмық үшін кондиционирлеудің қандай нобайы жарамды?

65. ГТӨ қандай нобайы сұлы үшін жарамды?

66. Дәнді босату мақсатында адам организімімен сіңірілмейтін дәннің сыртқы қабығын (қабыршағы, қауызы) бөліп алу процесі – бұл…

67. Жұмыс мүшесі білік және жылжымайтын дека болып табылатын, қауыздауға арналған машина қалай аталады?

68. Ұрғыланған дән шығымын азайту мақсатында күріш дәніне қандай қауыздау машинасын қолданған жөн?

69. Қауыздауға да ажарлауға да (абразивті дискттерін алмастыра отырып) қандай машинаны пайдалануға болады?


70. Ажарлау процесіне қандай негізгі талаптар қойылады?

71. Дәнді ажарлау дәрежесі неге маңызды әсер етеді?

72. Қарақұмықтың эндоспермі анатомиялық бөліктің қандай пайызын құрайды?

73. Қарақұмықтың ұрығы анатомиялық бөліктің қандай пайызын құрайды?

74.Қауыздау алдында қарақұмықты қанша фракцияға сорттайды?

75. Қарақұмықты қауыздау қандай технологиялық жабдықта жүргізіледі?

76.Сұлы дәніндегі эндоспермнің үлесі қандай?

77. Химиялық құрамы бойынша сұлының басқа жармалардан өзгешелігі неде?

78. Сұлы дәніндегі май мөлшері қандай?

79. Ажарланған сұлы жармасының жалпы шығымы қандай?

80. Қандай жарма дақылдарының дәні сынғыш?

81.Қандай дақылда, оның түгел беті бойынша гүлді қабығы тығыз дәніне жабысқан?

82. Қандай дақылда, жемісті қабығының үш жапырағы дәнді бос қамтыған және онымен тек бір нүктеде жалғанған?

83. Бұршақ құрамындағы ақуыз мөлшері қанша?

84. Бұршақ ақуызындағы глобулиннің үлесі қандай?

85. Бұршақ құрамындағы крахмал мөлшері қанша?

86. Қауыздалған 1-ші және 2-ші сорт толық бұршақ шығымының қанша мөлшері ереже бойынша қарастырылған?

87. Қауыздалған 1-ші және 2-ші сорт жарылған бұршақ шығымының қанша мөлшері ереже бойынша қарастырылған?

88. Жарма зауытының қандай бөлімінде дәннің қабыршағын, ұрығын бөліп алуды, жармаға қажетті пішін беруді, сыртқы түрін жақсартуды және біркелкі бөлшектерге іріктеуді жүргізеді

89. Қандай көрсеткіштер жарма түрін және оны өңдеу дәрежесін анықтайды?

90. Жарманың қандай көрсеткіші жақсы тауарлы түр және аса жоғары тұтынушылық қасиет береді?

91. Жарманың барлық түрінде металдымагнитті қоспаның қандай жіберілетін нормасы жіберіледі ( мг в 1кг ға мг)?

92. Қандай көрсеткіші бойынша жарма стандарттылығын және ұзақ сақтау мүмкіндігін анықтайды?

93. Басқа жармаларға қарағанда қарақұмық жармасы қандай заттарға бай?


94. Қоректік, минералды және биологиялық белсенді заттармен жануарлардың тұтынуын толығымен қамтамасыз ететін құрамажем – бұл...

95. Ақуыздылығы жоғары жем құралдарының және микроқоспаларының қажетті ірілігіне дейін майдаланған біркелкі қоспа – бұл…

96. Құрамажемге компоненттердің қандай мөлшерін қосады?

97. Құрамажемді және ақуызды-дәруменді қоспаларды байытуға қолданылатын микроқоспалары мен толтырғыштардың қажетті ірілігіне дейін майдаланған біркелкі араласпалары – бұл …

98. Жемдік бірлікті анықтау кезінде, негізге қандай дақылдың қоректілігі алынады?

99. Жемдік бірлік үшін сұлының натуралды салмағы және ылғалдылығы қандай болуы қажет?

100. 100 г құрамажемде МЕМСТ-қа сәйкес қанша шикі протеин мөлшері болуы қажет?

101. 100 г құрамажемде МЕМСТ-қа сәйкес қанша шикі клетчатка мөлшері болуы қажет?

102. Құрамында қоректік заттың толық емес жинағы бар, жануарларға беруге қолданылатын жемдік құралдардан тұратын біркелкі өнім – бұл…

103. Қуырылған какао-бұршақыларының ылғалдылығы қандай?

104. Құрамажем кәсіпорнымен, белгілі бір сандық көрсеткіштерімен ұнтақтаудың қанша ірілік дәрежесі орнатылған?

105. Құрамажем кәсіпорнында майдалау үшін көрсетілген технологиялық жабдықтың қайсысы пайдаланылады?

106. Құрамажем кәсіпорнында ингредиенттерді майдалау үшін қандай машиналар әмбебап болып табылады?

107. Жануарлар үшін жемдік шикізаттың қайсысы жақсы қорек көзі болып табылады?

108. Тағамдық құндылығы бойынша құрамажем кәсіпорнының қандай шикізаты құнды болып табылады?

109. Өңделген майлы дәндерден майды экстрагирлеу жолымен қандай құнды жемдік өнім алады?

110. Драже тұрқыларының массасы қандай?

111. Дражені дражирлеу сатылары:

112. Қантты дражені әйнекейлеу ұзақтығы қандай?

113. 1-ші топ құрамажем байытқыштарына шикізаттардың қайсысы жатады?

114. 2-ші топ құрамажем байытқыштарына шикізаттардың қайсысы жатады?

115. Аз мөлшерде құрамажемге енгізілетін 2-ші топты байытқыштар қалай аталады?

116. Құрамажемге енгізілетін А дәруменінің көзі не?

117. Вирусты және гельминтозды аурулардың алдын алу үшін құрамажемге не енгізеді?

118. Күйіс қайырушы жануарлар үшін құрамажемді байытқыш көзін көрсетіңіз?

119. Себілмелі құрамажемді құрғақ түйіршіктеуді қандай қысымда жүргізеді (МПа)?

120. Драже тұрқыларын дражирлеу үшін қандай негізгі дүмбілдер қолданылады?

121. Себілмелі құрамажеммен салыстырғанда түйіршіктелген құрамажемде қандай процес болмайды?

122. Құрамажем түйіршігін салқындатудың дұрыс емес жүргізу режимі неге әкеледі?

123. Түйіршіктелген құрамажемді салқындату температурасы неге тең (оС)?

124. Сақтау ұзақтығын қамтамасыз ететін түйіршік температурасы қандай болуы қажет (оС)?

125. Құрамажем түйіршігінің сыртқы түрінің нығыздалуына және жақсаруына не ықпал етеді?

126. Құрамажемді түйіршіктеу кезінде престің өнімділігіне қандай көрсеткіш үлкен әсерін тигізеді?

127. Түйіршіктеу процесінің тиімділігін жоғарлатуға құрамажемнің қандай химиялық көрсеткіші ықпалын тигізеді?

128. Құрамажемді брикеттеуге қандай жабдық қолданылады?

129. Құрамажемнің қандай түрін жиі брикеттеуге тап қылады?

130. Тұтынушыға құрамажем брикетін жіберу қай кезде рұқсат етіледі?

131. Бидай ұнының қандай ақуыздары желімтек түзеді?

132. Желімтектің беріктігін қандай заттар арттырады?

133. Престелген ашытқылардың ылғалдылығы қандай?

134. Қамырдың ашуы барысында қандай процестер өтеді?

135. Қамырға еңгізілетін тұздың мөлшері қандай аралықта болу керек?

136. Тұздың қандай мөлшерінде спирттік ашу мүлдем тоқталады?

137. Тұзды еңгізу қамырдың қандай қасиетіне әсер етеді?


138. Қажетті консистенциялы қамырды илеу барысында суды көп мөлшерде сіңіретін ұнды қалай атайды?

139. Этил спиртінің 60-80% сулы ерітіндісінде еритін ақуыздар қалай аталады?

140. Жоғары сортты кептірілген ашытқылардың ылғалдылығы қандай?

141. Жоғары сортты кептірілген ашытқылардың сақталу мерзімі қандай?

142. Қандай көрсеткіш ұнның жаңалығын сипаттайды?

143. Ұнның күлділігі нені сипаттайды?

144. “Тритикале” дәнінен алынған ұн дегеніміз не?

145. Жобалау нормалары бойынша ұн қоры қанша тәулікті құрайды?

146. Ашытқылардың көбеюіне қажетті тиімді температура қандай?

147. Қара бидай қамырының қатты фазасы неден тұрады?

148. Қара бидай ұнының крахмалы қандай температурада клейстерленеді?

149. Жоғары рецептуралы нан өнімдерін дайындау үшін, қамыр дайындаудың қандай әдісін пайдаланған тиімді?

150. Нан өндірісінде негізінен қандай ашытқыларды пайдаланады?

151. Пісірінді дегеніміз не?

152. Дайын пісіріндінің температурасы қандай?

153. Пісіріндіні ұн мен судың қандай қатынасында дайындайды?

154. Сұйық ашытқылардың ылғалдылығы қанша болу керек?

155. Қамырдың ашу температурасы қандай?

156. Опара қандай машинада иленеді?

157. Ашу процесінің негізгі міндеті қандай?

158. Қамырды қайтару ұзақтығы неге байланысты?

159. Қамырды опарасыз әдіспен илеу үшін қажетті су мөлшерін қандай формуламен есептейді?

160. Сұйық опараның ылғалдылығы қандай?

161. Кіші қою опараны дайындау кезіндегі опара мен қамырдағы ұнның қатынасы қандай?

162. Үлкен қою опараларды қандай ылғалдылықта дайындайды?

163. Ылғалдылығы шамамен 50% болатын, қою ашымалдар қалай аталады?

164. Қара бидай қамырының соңғы қышқылдығы қандай?

165. Квастың соңғы қышқылдығы қандай?

166. Ашытқылы ашымалдың ашу ұзақтығы қандай?


167. Негізгі ашымалдың соңғы қышқылдығы қандай?

168. Қара бидай қамырына қандай қасиет тән?

169. Қою ашымалда қара бидай қамырының қысқартылған өндірістік циклін көрсетіңіз?

170. Квастың ашу ұзақтығы қандай?

171. Қалыпты нанды пісіру ұзақтығы қандай?

172. Алғашқы жетілдіру ұзақтығы қанша уақытты құрайды?

173. Жетілдіру шкафындағы температура қандай?

174. Нан кебуіне қандай факторлар әсер етеді?

175. Үлкен сұйық опараның ылғалдылығы қандай?

176. Ұн пісірудегі су температурасы қандай?

177. Пісіріндіні ұн мен судың қандай қатынасында дайындайды?

178. Дайын пісіріндінің температурасы қандай?

179. Опарасыз әдістегі ашытқы мөлшері қандай?

180. Опаралы әдістегі ашытқы мөлшері қандай?

181. Ашу сатысында өтетін процестер қалай аталады?

182. Сұйық ашымалды дайындауда, қандай ұнды пайдаланады?

183. Сұйық ашымалдардың ылғалдылығы қандай?

184. Қара бидай қамырын бөлшектеу операцияларының реті қандай?

185. Бөлшектердің қай операциясы қамыр және нан жұмсағының құрылымын жақсартады?

186. Суу барысында нан қышқылдығы қаншалықты төмендейді?

187. Суу барысында нан қышқылдығының төмендеуі неліктен?

188. Ашу барысында бидай қамырын неше рет қайтарады?

189. Қою опарада қара бидай қамырын дайындауға сұйылту циклінің ұзақтығы қандай?

190. Қалыпты нанды пісіру ұзақтығы қандай?

191. Қара бидай қалыпты наны қандай температурада пісіріледі?

192. Макарон ұнының базистік ылғалдылығы қанша?

193. Макарон ұнындағы шикі желімтек мөлшеріқанша?

194. Жұмыртқа ұнтағының ылғалдылығы қанша?

195. Жұмыртқа ұнтағының ылғалдылығы қанша?

196. Меланаж ылғалдылығы қанша?

197. Меланж қышқылдылығы қанша?

198. Қатты иленген макарон қамырының ылғалдылығы қанша?


199. Орташа иленген макарон қамырының ылғалдылығы қанша?

200. Жұмсақ иленген макарон қамырының ылғалдылығы қанша?

201. 100 кг ұнға қосылатын ұн мөлшері қалай анықталады?

202. Макарон пресінің матрицасы алдында макарон қамырының ылғалдылығы қанша болуы қажет?

203. Дайын макарон өнімінің ылғалдылығы қанша болуы керек?

204. Шикі макарон өнімдері қандай ылғалдылыққа дейін өз иілімділігін сақтайды?

205. Макарон пресінің матрицасының диаметрі қанша болуы қажет?

206. Жұмыртқаны өндіріске дайындау кезіндегі бактың бірінші жартысында қолданылатын қандай ерітінді болуы қажет?

207. Жұмыртқаны өндіріске дайындау кезіндегі бактың екінгші жартысында қолданылатын қандай ерітінді болуы қажет?

208. Макарон қамырын вакуумдау қандай қондырғыда жүргізіледі

209. Алғашқы кептіргіште макарон өнімінің ылғалдылығы қандай ылғалдылыққа дейін төмендейді?

210. Ылғалдылығы 29% макарон қамыры қандай илеу түріне жатады?

211. Ылғалдылығы 30% макарон қамыры қандай илеу түріне жатады?

212. Ылғалдылығы 31,5% макарон қамыры қандай илеу түріне жатады?

213. Дайын макарон өнімі қоймасының ауасының салыстырмалы ылғалдылығы қанша болуы қажет?

214. Дайын макарон өнімі қоймасының температурасы қанша болуы қажет?

215. Саломка диаметрі қанша?

216. Ерекше макарон өнімінің диаметрі қанша?

217. Қарапайым макарон өнімінің диаметрі қанша?

218. Сүйкімді макарон өнімінің диаметрі қанша?

219. Өрмекші макарон өнімінің диаметрі қанша?

220. Ұзын макарон өнімдерінің ұзындығы қандай болуы қажет, см?

221. Қысқа макарон өнімдерінің ұзындығы қандай болуы қажет, см?

222. Ыстық қамыр илеуге қосылатын су температурасы қанша болуы керек?

223. Жылы қамыр илеуге қосылатын су температурасы қанша болуы керек?

224. Салқын қамыр илеуге қосылатын су температурасы қанша болуы керек?


225. Макарон өнімдерінің сақталу ұзақтығы қандай?

226. Макарон өнімдерін пісіру ұзақтығы қандай болуы керек?

227. Касеталық әдіспен қандай макарон өнімдері кептіріледі?

228. Ілінбелі әдіспен қандай макарон өнімдері кептіріледі?

229. Конвейерлі кептіргіште қандай өнімдер кептіріледі?

230. Престеу кезіндегі қамырдың температурасы қандай?

231. Шкафты кептіргіштерде макарон өнімін кептіру ұзақтығы қандай?

232. Конвейерлі кептіргіштердегі кептіру ауасының ұсынылатын параметрлері қандай?

233. Конвейерлі кептіргіштердің кептіру ауасының ұсынылатын ылғал параметрлері қандай?

234. Өнімдерді алғашқы кептіру қондырғысы - бұл….

235. Өнімдерді рамкалардан цилиндірлік касеталарға қою механизмі - бұл…

236. Пряниктердің түрлерін атаңыз?

237. Пряник қамырының құрылымы қандай?

238. Илеуден кейінгі сырецті қамырының температурасы қандай болуы керек?

239. Сырецті қамырының ылғалдылығы қандай болуы керек?

240. Кебуді азайту мақсатында пряник өндірісінде қандай шикізатты пайдаланады?

241. Пряниктерге қайнатпаны қандай температурада жүргізеді?

242. Қайнатылған пряник қамырының ылғалдылығы қандай?

243. Қайнатылған пряниктер үшін қайнатпаны суыту температурасы қандай?

244. Сырецті әйнекейленген пряниктерді қандай температурада пісіреді?

245. Сырецті әйнекейленбеген пряниктерді қандай температурада пісіреді?

246. Қайнатылған пряниктерді қандай температурада пісіреді?

247. Пряниктерді пісіру ұзақтығы қандай?

248. Пряниктерді қандай шәрбәтпен әйнекейлейді?

249. Бисквит қамырын жалпы бұлғау ұзақтығы қандай?

250. Бисквит қамырының ылғалдылығы қандай?

251. Қантты қамырдың ылғалдылығы қандай?

252. «Эклер» типті пирожный қамырының температурасы қанша болуы керек?

253. Бисквитті пісіру ұзақтығы?


254. Қантты жартылай дүмбілді пісіру ұзақтығы қандай?

255. Қантты жартылай дүмбілді суыту ұзақтығы қандай?

256. Бисквитті жартылай дүмбілді суытқаннан кейін тұрғызу ұзақтығы қанша?

257. Торттардың биіктігі қандай шамада болады?

258. Жеміс-жидекті езбе ылғалдылығы қандай?

259. Әйнекейлеу алдындағы қантты шәрбәт температурасы қандай?

260. Әйнекейлегеннен соң пряниктерді қандай температурада кептіреді?

261. Карамельді массаға дейін карамельді массаны әбден пісіру кезінде редуцирлейтін заттар мөлшері қанша мөлшерге көбееді?

262. Толтырмасы бар карамельді қандай машинада пішіндейді?

263. Жіңішке суыту транспортеріндегі карамельді суыту температурасы қандай?

264. Карамельге арналған толтырмаға қандай талаптар қойылады?

265. Карамельді массаны қалай дайындайды?

266. Мөлдір емес карамельді массаны қандай машинада алады?

267. Инверт шәрбәті дегеніміз не?

268. ШСА-1 станциясында қантты-сірнелі шәрбәтті қайнату ұзақтығы қандай?

269. Карамельді массаны қышқылдандыруға арналған қышқылдарға қандай талаптар қойылады?

270. Конфет тұрқыларын әйнекейлеу мақсаты қандай?

271. Ирис өндіруге қандай шикізат қолданылады?

272. Күрделі типті бұлғанған конфет массасының салыстырмалы ылғалдылығы қандай

273. Пирожный салмағы қанша?

274. Желейлі мармелад алу үшін қандай жартылай дүмбіл дайындайды?

275. Кепкен жемісті мармеладтағы құрғақ заттардың мөлшері қанша?

276. Қнт қатнасы бойынша желейлі мармелад рецептурасында агардың қанша мөлшері қарастырылған?

277. 3-қабатты мармелад үшін ортаңғы қабаты қандай компоненттреден дайындалады?

278. Жемісті мармеладты ұыйма қандай жағдайда түзіледі?

279. Жемісті ұйманың түзілуі қандай температурада жүреді?

280. Пастилаға арналған алма езбесінде құрғақ заттардың мөлшері қанша болуы керек?


281. Массаның ұйматүзу қабілеті бойынша пастиланың бөлінуі қандай?

282. Пастилді массаға арналған пастила мен қанттың қатнасы қандай?

283. Пастила үшін желейлі мармеладты дайындаудың қандай сатысында қышқылды қосады?

284. Пастилаға арналған массадағы құрғақ заттың мөлшері қандай?

285. Пастиланы өндіру кезінде, қолданылатын көбікті тұрақтандырғышты көрсетіңіз.

286. Пастилаға аранлған қантты-жемісті араласпасының ылғалдылығы қандай?

287. Қантсықпалы масса алу үшін қандай технологиялық режим пайдаланады?

288. Ротациялық машинада шоколадты массаны конширлеу ұзақтығы қандай?

289. Какао-крупкасын ұнтақтау процесінің тиімділігін қалай анықтайды?

290. Какао ұнтағын қандай шикізаттан алады?

291. Сортталған какао бұршақыларының сапасын жақсартуды қалай жүргізеді?

292. Халваға арналған карамель массасын бұлғау кезінде сабын тамырының қайнатпасының қанша мөлшерін қосады?

293. Халваға арналған карамель массасының ылғалдылығы қандай?

294. Кептіруден соң күнже дәнінің ылғалдылығы қанша болады?

295. Халваға арналған карамель массасын дайындау үшін құмшекер мен сірненің қатнасы қандай болуы керек?

296. Халваның құрылымы қандай?

297. Халва түрлерін көрсетіңіз:

298. Халваға арналған ақуызды масса дегеніміз не?

299. Күнжеден қабығын қалай ажыратады?

300. Қансықпалы конфетті масса дегеніміз не?