shkolakz.ru   1 2 3

РЕШИ:

Дава положително становище за прекратяване на разрешение №І зона - 000600/22.01.2013г. за поставяне на временен преместваем обект–павилион с площ 15 кв.м. за продажба на дрехи-позиция №24 от годишната схема за 2013г. с адрес ж.к. „Изгрев“, РУМ „Велека“, считано от 01.03.2012г.


По т. 5 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Възраждане” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 8 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№/ дата

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски

обект


Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

94-01-8413/

08.03.2013г.

ЕТ „Пенко-Сашка Точева“

Маси-

4бр.

8 кв.м

Пред кафене „Сашка“

Кв. „Акациите“, ул. „Борис Дрангов“ №5

01.05.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

2


70-00-536/

28.01.2013г.

„Жани-10“ ЕООД

Павилион-

15 кв.м

Продажба на кафе, закуски.

ж.к.„Меден рудник“, пред бл.100

позиция №50

01.03.2013г.

31.12.2013г.


Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

3

94-01-206/

03.01.2013г.

Петър Христов Манолакев

Маса-

1кв.м.

Продажба на мед и пчелни продукти

ж.к.„Меден рудник“, ІІ-ра спирка на авт. №211

позиция №11

01.03.2013г.

31.12.2013г.


Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

4

94-01-8231/

07.03.2013г.

Ангел Симеонов Спасов

Маса-

2кв.м.

Продажба на плодове

/череши/

ж.к.„Меден

рудник“, ІІ-ра спирка на авт. №211

позиция №10

01.06.2013г.

15.06.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок или до реализирани на инвестиционни намерения.

5

70-00-1341/

04.03.2013г.

„Луна–2000“ ЕООД

Атракцион-


300кв.м.


Атракцион

ж.к.„Меден рудник“, под бл.117, поляната

позиция №12

13.05.2013г.

23.05.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок или до реализирани на инвестиционни намерения.

6

70-00-1376/

05.03.2013г.

„Ив енд По 13“ ЕООД

Павилион 15кв.м.

Навес 5кв.м.

Обща площ 20кв.м.

Продажба на кафе и закуски

ж.к.„Меден рудник“ до бл.10

позиция №57

01.03.2013г.31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

7

94-01-8630/

13.03.2013г.

Мария Атанасова

Фъртунова

Маса-

6кв.м.

Продажба на плодове, зеленчуци и мед

ж.к.„Меден рудник“, срещу бл.69

позиция №27

01.07.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

8

94-00-24222/

04.10.2012г.

„В и С Транс“ ЕООД

Навес-41кв.м.

Продажба на промишлени стоки

ж.к.„Меден рудник“ УПИ ХІ-1639, кв.70

Частен имот

01.04.2013г.


01.04.2016г.


Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


По т. 6 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Долно Езерово” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 1 входирано заявление, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№/ дата

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски

обект


Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

94-01-5627 /

14.02.2013г.

Иван Николов

Димитров

навес

90 кв.м

Услуги от занаятчийски характер


кв.Д.Езерово, имот № 07079.6.969

местност „Караянос“


частен имот

01.03.2013г.

28.02.2016г.Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.<< предыдущая страница