shkolakz.ru 1

Акционерное общество «Мойнакская ГЭС», 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 162Ж, www.moynak.kz, объявляет, что открытый тендер по закупкам работ «Научно-исследовательская работа «Проведение археологических исследований памятников в зоне Бестюбинского водохранилища на реке Чарын», проведенного в 11 ч. 30 мин. 30 апреля 2009 года по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 162Ж, каб. №518, признан несостоявшимся.


На 21.05.2009 г.


«Мойнақ СЭС-ы» Акционерлік қоғамы, 050008, Алматы қ., Шевченко көш., 162Ж, www.moynak.kz, мына мекен-жайы бойынша: Алматы қ., Шевченко көш., 162Ж, №518 бөлмеде 2009 жылғы 30 сәуірде 11 с. 30 мин. өткізілген, «Шарын өзеніндегі Бестөбе суқоймасы аймағындағы ескерткіштерге археологиялық зерттеу жүргізу «ғылыми-зерттеу жұмыстары» жұмыстарын сатып алу жөнінде ашық тендердің болмады деп танылғанын хабарлайды.